BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Meng-Chun Wang, Yan-Min Yang, Xiao-Han Li, Fang Dong, Yan Li. Maspin expression and its clinicopathological significance in tumorigenesis and progression of gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(5): 634-637 doi: 10.3748/wjg.v10.i5.634
2
Hui-Jie Liu, Xiao-Lin Guo, Ming Dong, Lan Wang, Yuan Yuan. Association between pepsinogen C gene polymorphism and genetic predisposition to gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 50-53 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.50
3
Michael Stock, Florian Otto. Gene deregulation in gastric cancerGene 2005; 360(1): 1 doi: 10.1016/j.gene.2005.06.026
4
Matti Vauhkonen, Hanna Vauhkonen, Pentti Sipponen. Pathology and molecular biology of gastric cancerBest Practice & Research Clinical Gastroenterology 2006; 20(4): 651 doi: 10.1016/j.bpg.2006.03.016
5
Zhu Chuanwu, Qian Feng, Li Ming, Wang Haiyan, Fang Huan, Luo Xiangrong, Zhang Xuehua, Zhu Xiang, Shen Xiujuan, Xu Ping. Detection of Telomerase Reverse Transcriptase mRNA in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients With Liver FailureHepatitis Monthly 2014; 14(4) doi: 10.5812/hepatmon.17976
6
Martina Kubecova, Katarina Kolostova, Daniela Pinterova, Grzegorz Kacprzak, Vladimir Bobek. Cimetidine: An anticancer drug?European Journal of Pharmaceutical Sciences 2011; 42(5): 439 doi: 10.1016/j.ejps.2011.02.004
7
Hua-Chuan Zheng, Jin-Min Sun, Zheng-Li Wei, Xue-Fei Yang, Yin-Chang Zhang, Yan Xin. Expression of Fas ligand and Caspase-3 contributes to formation of immune escape in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1415-1420 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1415
8
Xi-Mei Chen, Guo-Yu Chen, Zhi-Rong Wang, Feng-Shang Zhu, Xiao-Lei Wang, Xia Zhang. Detection of micrometastasis of gastric carcinoma in peripheral blood circulationWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 804-808 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.804
9
Eiso Hiyama, Keiko Hiyama. Telomeres and Telomerase in Cancer2009; : 181 doi: 10.1007/978-1-60327-879-9_8
10
Jin-Chen Shao, Ji-Feng Wu, Dao-Bin Wang, Rong Qin, Hong Zhang. Relationship between the expression of human telomerase reverse transcriptase gene and cell cycle regulators in gastric cancer and its significanceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 427-431 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.427
11
Li-Hua Hu, Feng-Hua Chen, Yi-Rong Li, Lin Wang. Real-time determination of human telomerase reverse transcriptase mRNA in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(23): 3514-3517 doi: 10.3748/wjg.v10.i23.3514
12
Mohamed JEMF Mabruk, Cathal O’Flatharta. Telomerase: is it the future diagnostic and prognostic tool in human cancer?Expert Review of Molecular Diagnostics 2005; 5(6): 907 doi: 10.1586/14737159.5.6.907
13
Zhengguang Wang, Xiulian Si, Aman Xu, Xiangning Meng, Shile Gao, Yijun Qi, Liang Zhu, Tuanjie Li, Weiping Li, Liuyi Dong, Raya Khanin. Activation of STAT3 in Human Gastric Cancer Cells via Interleukin (IL)-6-Type Cytokine Signaling Correlates with Clinical ImplicationsPLoS ONE 2013; 8(10): e75788 doi: 10.1371/journal.pone.0075788
14
Cong-Yao Lin, De-Jiao Bai, Hong-Yin Yuan, Kun Wang, Guo-Liang Yang, Ming-Bai Hu, Zhou-Qing Wu, Yan Li. Perioperative cimetidine administration promotes peripheral blood lymphocytes and tumor infiltrating lymphocytes in patients with gastrointestinal cancer: Results of a randomized controlled clinical trialWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 136-142 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.136
15
Slavica Stojnev, Miljan Krstic, Ana Ristic-Petrovic, Vladisav Stefanovic, Takanori Hattori. Gastric cancer stem cells: therapeutic targetsGastric Cancer 2014; 17(1): 13 doi: 10.1007/s10120-013-0254-x
16
Eiso Hiyama, Keiko Hiyama. Telomerase as tumor markerCancer Letters 2003; 194(2): 221 doi: 10.1016/S0304-3835(02)00709-7
17
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li. Intravenous chemotherapy for resected gastric cancer: meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1023-1028 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
18
Kazuo Yashima, Shuji Sasaki, Masaharu Koda, Koichiro Kawaguchi, Kenichi Harada, Yoshikazu Murawaki. Premalignant lesions in gastric cancerClinical Journal of Gastroenterology 2010; 3(1): 6 doi: 10.1007/s12328-009-0130-8
19
Jun Shu, Geng-Yun Sun, Ai-Ping Liu, Jing Liu. Diagnostic accuracy of human telomerase reverse transcriptase mRNA in malignant pleural effusions: A preliminary report for in situ hybridization detectionClinica Chimica Acta 2007; 381(2): 131 doi: 10.1016/j.cca.2007.02.040
20
Wei Wang, He-Sheng Luo, Bao-Ping Yu. Expression of NF-κB and human telomerase reverse transcriptase in gastric cancer and precancerous lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 177-181 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.177
21
Deepak Kaul, Ankur Gautam, Kavleen Sikand. Importance of LXR-α transcriptome in the modulation of innate immunityMolecular and Cellular Biochemistry 2006; 292(1-2): 53 doi: 10.1007/s11010-006-9216-5
22
Jia-Hua Zhou, Hong-Mei Zhang, Quan Chen, Dong-Dong Han, Fei Pei, Li-Shan Zhang, De-Tong Yang. Relationship between telomerase activity and its subunit expression and inhibitory effect of antisense hTR on pancreatic carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1808-1814 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1808
23
Jun Yan, Yong-Hua Xu. Tributyrin inhibits human gastric cancer SGC-7901 cell growth by inducing apoptosis and DNA synthesis arrestWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 660-664 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.660
24
M.C. Duarte, E. Babeto, K.R.M. Leite, K. Miyazaki, A.A. Borim, P. Rahal, A.E. Silva. Expression of TERT in precancerous gastric lesions compared to gastric cancerBrazilian Journal of Medical and Biological Research 2011; 44(2): 100 doi: 10.1590/S0100-879X2010007500143
25
Chuan-wu Zhu, Ming Chen, Xiang-rong Luo, Hai-yan Wang, Li-hua Wang, Jian-hong Wu, Ming Li, Xue-hua Zhang, Wei Zhu, Jian-zhong Ye, Feng Qian. Interferon Alpha on Expression of hTERT mRNA in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Chronic Hepatitis BClinical and Developmental Immunology 2011; 2011: 1 doi: 10.1155/2011/920146
26
Rosai and Ackerman's Surgical Pathology2011; : 585 doi: 10.1016/B978-0-323-06969-4.00020-9