BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Domper Arnal MJ, Ferrández Arenas &, Lanas Arbeloa &. Esophageal cancer: Risk factors, screening and endoscopic treatment in Western and Eastern countries. World J Gastroenterol 2015; 21(26): 7933-7943 [PMID: 26185366 DOI: 10.3748/wjg.v21.i26.7933]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i26/7933.htm
Number Citing Articles
1
Ting Zhang, Da Pan, Ming Su, Ling-Meng Fu, Cai-Yun Miao, Qing-Yang Yan, Jing Wang, Li-Gang Yang, Shao-Kang Wang, Gui-Ju Sun. Determination of dietary nitrite in patients with esophageal pre-cancerous lesion and normal people: a duplicate diet studyFood Additives & Contaminants: Part A 2018; 35(12): 2298 doi: 10.1080/19440049.2018.1546906
2
Jiaying Deng, Xiaoling Weng, Junyi Ye, Daizhan Zhou, Yun Liu, Kuaile Zhao. Identification of the Germline Mutation Profile in Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Whole Exome SequencingFrontiers in Genetics 2019; 10 doi: 10.3389/fgene.2019.00047
3
Li Wang, Lifeng Wang, Weidong Chang, Yongfang Li, Linsong Wang. MicroRNA-373 promotes the development of esophageal squamous cell carcinoma by targeting LATS2 and OXR1The International Journal of Biological Markers 2019; 34(2): 148 doi: 10.1177/1724600819827964
4
Lin Ma, Xi Zhao, Shuhui Wang, Ying Zheng, Suzhen Yang, Yangfan Hou, Baicang Zou, Lei Dong. Decreased expression of DEAD-Box helicase 5 inhibits esophageal squamous cell carcinomas by regulating endoplasmic reticulum stress and autophagyBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 533(4): 1449 doi: 10.1016/j.bbrc.2020.10.026
5
Lei Wei, Bo Wang, Liwen Hu, Yang Xu, Zhongdong Li, Yi Shen, Hairong Huang. MEX3A is upregulated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) and promotes development and progression of ESCC through targeting CDK6Aging 2020; 12(21): 21091 doi: 10.18632/aging.103196
6
Nuo Li, Zhifeng Zhao, Feng Miao, Shuang Cai, Pengliang Liu, Yang Yu, Baoming Wang. Silencing of long non-coding RNA LINC01270 inhibits esophageal cancer progression and enhances chemosensitivity to 5-fluorouracil by mediating GSTP1methylationCancer Gene Therapy 2021; 28(5): 471 doi: 10.1038/s41417-020-00232-1
7
Songlin He, Hanlu Zhang, Zongwei Xiao, Sandeep Bhushan, Ke Gao, Wenping Wang. The interaction of TEA domain transcription factor 4 (TEAD4) and Yes-associated protein 1 (YAP1) promoted the malignant process mediated by serum/glucocorticoid regulated kinase 1 (SGK1)Bioengineered 2021; 12(1): 601 doi: 10.1080/21655979.2021.1882142
8
Longfei Lin, Zhiyong Li, Lei Yan, Yuling Liu, Hongjun Yang, Hui Li. Global, regional, and national cancer incidence and death for 29 cancer groups in 2019 and trends analysis of the global cancer burden, 1990–2019Journal of Hematology & Oncology 2021; 14(1) doi: 10.1186/s13045-021-01213-z
9
Lucas Goense, Jihane Meziani, Peter S.N. van Rossum, Frank J. Wessels, Gert J. Meijer, Marnix G.E.H. Lam, Richard van Hillegersberg, Jelle P. Ruurda. Limited additional value of cervical ultrasonography over a negative 18F-FDG PET/CT for diagnosing cervical lymph node metastases in patients with esophageal cancerNuclear Medicine Communications 2018; 39(7): 645 doi: 10.1097/MNM.0000000000000847
10
Junqi Liu, Runze Zhou, Ming Deng, Nannan Xue, Tingxuan Li, Yuexin Guo, Liang Gao, Ruitai Fan, Di Zhao. Long non-coding RNA DIO3OS binds to microRNA-130b to restore radiosensitivity in esophageal squamous cell carcinoma by upregulating PAX9Cancer Gene Therapy 2021;  doi: 10.1038/s41417-021-00344-2
11
Johannes Schulze, Lena Melzer, Lisa Smith, Rolf Teschke. Green Tea and Its Extracts in Cancer Prevention and TreatmentBeverages 2017; 3(4): 17 doi: 10.3390/beverages3010017
12
S. Sieri, V. Krogh. Dietary glycemic index, glycemic load and cancer: An overview of the literatureNutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2017; 27(1): 18 doi: 10.1016/j.numecd.2016.09.014
13
Wei Zhou, Jiarui Wu, Xinkui Liu, Mengwei Ni, Ziqi Meng, Shuyu Liu, Shanshan Jia, Jingyuan Zhang, Siyu Guo, Xiaomeng Zhang. Identification of crucial genes correlated with esophageal cancer by integrated high-throughput data analysisMedicine 2020; 99(20): e20340 doi: 10.1097/MD.0000000000020340
14
George Denis Alexandru Popescu, Cristian Scheau, Ioana Anca Badarau, Mihai-Daniel Dumitrache, Ana Caruntu, Andreea-Elena Scheau, Daniel Octavian Costache, Raluca Simona Costache, Carolina Constantin, Monica Neagu, Constantin Caruntu. The Effects of Capsaicin on Gastrointestinal CancersMolecules 2020; 26(1): 94 doi: 10.3390/molecules26010094
15
Xiaodan Wu, Yihui Fan, Yupeng Liu, Biao Shen, Haimin Lu, Haitao Ma. Long Non-Coding RNA CCAT2 Promotes the Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Inhibiting miR-200b to Upregulate the IGF2BP2/TK1 AxisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.680642
16
Zhuanghua Li, Shaowen Li, Yongqin Wen, Jingtang Chen, Kejun Liu, Jun Jia. MiR-495 Inhibits Cisplatin Resistance and Angiogenesis in Esophageal Cancer by Targeting ATP7ATechnology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382110391 doi: 10.1177/15330338211039127
17
Wei Zhou, Jiarui Wu, Jingyuan Zhang, Xinkui Liu, Siyu Guo, ShanShan Jia, Xiaomeng Zhang, Yingli Zhu, Miaomiao Wang. Integrated bioinformatics analysis to decipher molecular mechanism of compound Kushen injection for esophageal cancer by combining WGCNA with network pharmacologyScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-69708-2
18
Nalan Gülşen ÜNAL, Halit Batuhan DEMİR, Murat SEZAK, Serdar ÖZKÖK, Burçak KARACA, Bülent KARABULUT, Burcu ÇAKAR, Ayşe CANER, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Sinan ERSİN, Serhat BOR, Ahmet AYDIN, Nevin ORUÇ, Rukiye VARDAR, Fatih TEKİN, İ̇lker TURAN, Gülin KAVAKALAN, Ayfer HAYDAROĞLU. Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleriEge Tıp Dergisi 2020; 59: 17 doi: 10.19161/etd.815112
19
Ah-Won Kwak, Goo Yoon, Mee-Hyun Lee, Seung-Sik Cho, Jung-Hyun Shim, Jung-Il Chae. Picropodophyllotoxin, an Epimer of Podophyllotoxin, Causes Apoptosis of Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma Cells Through ROS-Mediated JNK/P38 MAPK PathwaysInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(13): 4640 doi: 10.3390/ijms21134640
20
Da Pan, Ming Su, Ting Zhang, Caiyun Miao, Lingmeng Fu, Ligang Yang, Guang Song, Philip J. Raine, Shaokang Wang, Guiju Sun. A Distinct Epidemiologic Pattern of Precancerous Lesions of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in a High-risk Area of Huai'an, Jiangsu Province, ChinaCancer Prevention Research 2019; 12(7): 449 doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-18-0462
21
Jiancheng Xu, Guangchao Wang, Wei Gong, Shichao Guo, Dan Li, Qimin Zhan. The noncoding function of NELFA mRNA promotes the development of oesophageal squamous cell carcinoma by regulating the Rad17‐RFC2‐5 complexMolecular Oncology 2020; 14(3): 611 doi: 10.1002/1878-0261.12619
22
Yong Cao, Xiaoyan Wang, Li Tang, Yan Li, Xueqin Song, Xu Liu, Mingying Li, Feng Chen, Haisu Wan. Engrailed-2 promotes a malignant phenotype of esophageal squamous cell carcinoma through upregulating the expression of pro-oncogenic genesPeerJ 2020; 8: e8662 doi: 10.7717/peerj.8662
23
Saba Kurtom, Brian J. Kaplan. Esophagus and Gastrointestinal Junction TumorsSurgical Clinics of North America 2020; 100(3): 507 doi: 10.1016/j.suc.2020.02.003
24
Chenchen Yang, Shutao Zheng, Tao Liu, Qing Liu, Fang Dai, Jian Zhou, Yumei Chen, Ilyar Sheyhidin, Xiaomei Lu. Down‐regulated miR‐26a promotes proliferation, migration, and invasion via negative regulation of MTDH in esophageal squamous cell carcinomaThe FASEB Journal 2017; 31(5): 2114 doi: 10.1096/fj.201601237
25
Anas M. Saad, Muneer J. Al-Husseini, Ahmed Elgebaly, Omar A. Aboshady, Sami Salahia, Omar Abdel-Rahman. Impact of prior malignancy on outcomes of stage IV esophageal carcinoma: SEER based studyExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2018; 12(4): 417 doi: 10.1080/17474124.2018.1426458
26
Jun Hao, Shuying Li, Jintao Li, Zhu Jiang, Maliha Ghaffar, Minglian Wang, Runqing Jia, Su Chen, Yangjunqi Wang, Yi Zeng. Investigation into the expression levels of MAGEA6 in esophageal squamous cell carcinoma and esophageal adenocarcinoma tissuesExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7735
27
Xiangyu Li, Haijun Yang, Jianbo Wang, Xiufang Li, Zhirui Fan, Jing Zhao, Lan Liu, Mingzhi Zhang, Mariusz Adam Goscinski, Junsheng Wang, Ruiping Xu, Huijie Fan, Huixiang Li, Zhenhe Suo. High level of lncRNA H19 expression is associated with shorter survival in esophageal squamous cell cancer patientsPathology - Research and Practice 2019; 215(11): 152638 doi: 10.1016/j.prp.2019.152638
28
Mitsuro Kanda, Masahiko Koike, Dai Shimizu, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Norifumi Hattori, Masamichi Hayashi, Kenji Omae, Suguru Yamada, Goro Nakayama, Yasuhiro Kodera. Optimized Cutoff Value of Serum Squamous Cell Carcinoma Antigen Concentration Accurately Predicts Recurrence After Curative Resection of Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusAnnals of Surgical Oncology 2020; 27(4): 1233 doi: 10.1245/s10434-019-07977-6
29
Rosalyn B. Irby, Christina Leah B. Kline, Arun K. Sharma. Tumor Suppressor Par-42021; : 59 doi: 10.1007/978-3-030-80558-6_4
30
Microbiota Alterations in Gastrointestinal CancersApplied Sciences 2020; 10(2): 585 doi: 10.3390/app10020585
31
Abou Rached Antoine, Sanyour Joyce, Saba Joanna, Khater Christine, El Khoury Salem, Saniour Philippe. Gastrointestinal cancer characteristics in LebanonArab Journal of Gastroenterology 2021;  doi: 10.1016/j.ajg.2021.08.001
32
Sheila Coelho Soares-Lima, Hisham Mehanna, Diego Camuzi, Paulo Thiago de Souza-Santos, Tatiana de Almeida Simão, Pedro Nicolau-Neto, Monique de Souza Almeida Lopes, Cyrille Cuenin, Fazlur Rahman Talukdar, Nikolaos Batis, Izabella Costa, Fernando Dias, Davide Degli Esposti, Mariana Boroni, Zdenko Herceg, Luis Felipe Ribeiro Pinto. Upper Aerodigestive Tract Squamous Cell Carcinomas Show Distinct Overall DNA Methylation Profiles and Different Molecular Mechanisms behind WNT Signaling DisruptionCancers 2021; 13(12): 3014 doi: 10.3390/cancers13123014
33
Xue-xin Gao, Lei Gao, Jiu-qiang Wang, Su-su Qu, Yue Qu, Hong-lei Sun, Si-dang Liu, Ying-li Shang. Convergent evidence from systematic analysis of GWAS revealed genetic basis of esophageal cancerOncotarget 2016; 7(28): 44621 doi: 10.18632/oncotarget.10133
34
Jia Zhao, Guangyu Jin, Xudong Liu, Kai Wu, Yang Yang, Zhanfeng He, Donglei Liu, Chunyang Zhang, Dengyan Zhu, Jia Jiao, Xiangnan Li, Song Zhao. PAR1 and PAR4 exert opposite effects on tumor growth and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma via STAT3 and NF-κB signaling pathwaysCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-02354-4
35
Zuxuan Shi, Guanghui Li, Zhen Li, Junhao Liu, Yu Tang. TMEM161B‐AS1 suppresses proliferation, invasion and glycolysis by targeting miR‐23a‐3p/HIF1AN signal axis in oesophageal squamous cell carcinomaJournal of Cellular and Molecular Medicine 2021; 25(14): 6535 doi: 10.1111/jcmm.16652
36
Andrea Wirsching, Piers R. Boshier, Rajesh Krishnamoorthi, Michael C. Larsen, Shayan Irani, Andrew S. Ross, Donald E. Low. Endoscopic therapy and surveillance versus esophagectomy for early esophageal adenocarcinoma: A review of early outcomes and cost analysisThe American Journal of Surgery 2019; 218(1): 164 doi: 10.1016/j.amjsurg.2018.12.058
37
Qi Shi, Luyan Shen, Bin Dong, Hao Fu, Xiaozheng Kang, Liang Dai, Yongbo Yang, Wanpu Yan, Ke‐Neng Chen. Downregulation of HOXA13 sensitizes human esophageal squamous cell carcinoma to chemotherapyThoracic Cancer 2018; 9(7): 836 doi: 10.1111/1759-7714.12758
38
Kazumi Inokuchi, Takahiro Ochiya, Juntaro Matsuzaki. Extracellular miRNAs for the Management of Barrett’s Esophagus and Esophageal Adenocarcinoma: A Systematic ReviewJournal of Clinical Medicine 2020; 10(1): 117 doi: 10.3390/jcm10010117
39
Ya Li, Xiangzhan Zhu, Minglei Yang, Yingying Wang, Jianhui Li, Jiarui Fang, Wenna Guo, Shanshan Ma, Fangxia Guan. YAP/TEAD4‐induced KIF4A contributes to the progression and worse prognosis of esophageal squamous cell carcinomaMolecular Carcinogenesis 2021; 60(7): 440 doi: 10.1002/mc.23303
40
Yang Wang, Xiangwei Zhang, Yuanzhu Jiang, Guoyuan Ma, Zhaoyang Wang, Xianbiao Xue, Shaowei Sang, Lin Zhang. Comparison of hand-sewn versus mechanical esophagogastric anastomosis in esophageal cancerMedicine 2019; 98(23): e15676 doi: 10.1097/MD.0000000000015676
41
He Sui, Ruhang Ma, Lin Liu, Yaozong Gao, Wenhai Zhang, Zhanhao Mo. Detection of Incidental Esophageal Cancers on Chest CT by Deep LearningFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.700210
42
Siaw Shi Boon, Zigui Chen, Jintao Li, Karen Y. C. Lee, Liuyang Cai, Rugang Zhong, Paul K. S. Chan. Human papillomavirus type 18 oncoproteins exert their oncogenicity in esophageal and tongue squamous cell carcinoma cell lines distinctlyBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6413-7
43
Jing Gao, Rongmu Xia, Jianbo Chen, Jing Gao, Xianyang Luo, Chunlin Ke, Caihong Ren, Jiayi Li, Yanjun Mi. Inhibition of esophageal-carcinoma cell proliferation by genistein via suppression of JAK1/2-STAT3 and AKT/MDM2/p53 signaling pathwaysAging 2020; 12(7): 6240 doi: 10.18632/aging.103019
44
Pridvi Kandagatla, Ali Hussein Ghandour, Ali Amro, Andrew Popoff, Zane Hammoud. Long-term outcomes after robotic-assisted Ivor Lewis esophagectomyJournal of Robotic Surgery 2021;  doi: 10.1007/s11701-021-01219-2
45
云龙 张. Research Progress of Autophagy in Esophageal Squamous Cell CarcinomaAdvances in Clinical Medicine 2020; 10(10): 2323 doi: 10.12677/ACM.2020.1010350
46
Dong Tian, Shuai-Jia Mo, Lian-Kui Han, Liang Cheng, Heng Huang, Shuai Hao, Ye-Lan Guan, Kai-Yuan Jiang, Jing-Ya Deng, Hu-Hao Feng, Hong-Ying Wen, Mao-Yong Fu. Investigation of Dietary Factors and Esophageal Cancer Knowledge: Comparison of Rural Residents in High- and Low-incidence AreasScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-23251-3
47
Ling Chen, Tiejun Zhao. Identification of KHSRP-Regulated RNAs in Esophageal Cancer by Integrated Bioinformatics AnalysisCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2021; 36(5): 412 doi: 10.1089/cbr.2020.3745
48
S. Vingeliene, D.S.M. Chan, A.R. Vieira, E. Polemiti, C. Stevens, L. Abar, D. Navarro Rosenblatt, D.C. Greenwood, T. Norat. An update of the WCRF/AICR systematic literature review and meta-analysis on dietary and anthropometric factors and esophageal cancer riskAnnals of Oncology 2017; 28(10): 2409 doi: 10.1093/annonc/mdx338
49
Mayumi Okada, Norihisa Ishimura, Hironobu Mikami, Eiko Okimoto, Naoki Oshima, Youichi Miyaoka, Hirofumi Fujishiro, Shunji Ishihara, Yoshikazu Kinoshita. Circumferential distribution and clinical characteristics of esophageal cancer in lower esophagus: differences related to histological subtypeEsophagus 2019; 16(1): 98 doi: 10.1007/s10388-018-0639-3
50
Binbin Xie, Jianqing Lin, Ke Sui, Zhijun Huang, Zhiyao Chen, Wei Hang. Differential diagnosis of multielements in cancerous and non-cancerous esophageal tissuesTalanta 2019; 196: 585 doi: 10.1016/j.talanta.2018.12.061
51
Ruel Neupane, Wanda Lam, Jeffrey M. Marks. Clinical Algorithms in General Surgery2019; : 135 doi: 10.1007/978-3-319-98497-1_36
52
Zixin Guo, Xin Yan, Congkuan Song, Qingwen Wang, Yujin Wang, Xiao-Ping Liu, Jingyu Huang, Sheng Li, Weidong Hu. FAT3 Mutation Is Associated With Tumor Mutation Burden and Poor Prognosis in Esophageal CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.603660
53
A. M. V. N. Prathyusha, Godi Raghu, Pallaval Veera Bramhachari. Role of Transcription Factors in Gastrointestinal Malignancies2017; : 73 doi: 10.1007/978-981-10-6728-0_6
54
Negar Khoshghamat, Niloufar Jafari, Mehrdad Moetamani-Ahmadi, Ghazaleh Khalili-Tanha, Mohammad-Hossein Khajavi rad, Saeed Sahebdel, Nima Khalili-Tanha, Saman Soleimanpour, Majid Khazaei, Seyed Mahdi Hassanian, Gordon A. Ferns, Amir Avan. Programmed cell death 1 as prognostic marker and therapeutic target in upper gastrointestinal cancersPathology - Research and Practice 2021; 220: 153390 doi: 10.1016/j.prp.2021.153390
55
Monika Laszkowska, Aaron Oh, Chin Hur. Screening for Upper Gastrointestinal Malignancies in the United States—Which Immigrant Groups Should Be Considered High-Risk?Gastroenterology 2020; 158(1): 4 doi: 10.1053/j.gastro.2019.09.047
56
Ji-Feng Feng, Liang Wang, You-Hua Jiang, Xun Yang. C-Reactive Protein to Prealbumin Ratio (CPR): A Novel Inflammatory-Nutritional Prognostic Factor for Predicting Cancer-Specific Survival (CSS) and Overall Survival (OS) in Patients with Resectable Esophageal Squamous Cell CarcinomaJournal of Oncology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4359103
57
Yong Liu. Artificial intelligence-assisted endoscopic detection of esophageal neoplasia in early stage: The next step?World Journal of Gastroenterology 2021; 27(14): 1392-1405 doi: 10.3748/wjg.v27.i14.1392
58
Chase Meyer, Reza Hejazi, Ajay Bansal. How extent of Barrett's metaplasia influences the risk of esophageal adenocarcinomaCurrent Opinion in Gastroenterology 2021; 37(4): 378 doi: 10.1097/MOG.0000000000000743
59
Tae Ryong Chung, Jie-Hyun Kim, Ik Jae Lee, Yeona Cho, Jun Won Kim, Chang Geol Lee, Da Hyun Jung, Jae Jun Park, Young Hoon Youn, Hyojin Park. Different prognosis of patients with esophageal carcinoma with M1a and regional node involvementDigestive and Liver Disease 2019; 51(11): 1610 doi: 10.1016/j.dld.2019.05.014
60
Bang Li, Yan Liu, Jiao Peng, Chao Sun, Weiqing Rang. Trends of Esophageal Cancer Incidence and Mortality and Its Influencing Factors in ChinaRisk Management and Healthcare Policy 2021; : 4809 doi: 10.2147/RMHP.S312790
61
Jun-He Zhang, Hai-Bin Xia. Lentiviral-Mediated Overexpression of MicroRNA-141 Promotes Cell Proliferation and Inhibits Apoptosis in Human Esophageal Squamous Cell CarcinomaRecent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 2019; 14(2): 170 doi: 10.2174/1574892814666181231142136
62
Kateryna Nesteruk, Vincent T. Janmaat, Hui Liu, Timo L.M. Ten Hagen, Maikel P. Peppelenbosch, Gwenny M. Fuhler. Forced expression of HOXA13 confers oncogenic hallmarks to esophageal keratinocytesBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2020; 1866(8): 165776 doi: 10.1016/j.bbadis.2020.165776
63
Mohit Sharma, Raghu Radhakrishnan. Revisiting and revising the definition of oral submucous fibrosisOral Oncology 2019; 92: 94 doi: 10.1016/j.oraloncology.2019.03.004
64
Dongdong Zheng, Caifeng Wan, Hong Yang, Li Xu, Qi Dong, Chengrun Du, Jing Du, Fenghua Li. <p>Her2-Targeted Multifunctional Nano-Theranostic Platform Mediates Tumor Microenvironment Remodeling and Immune Activation for Breast Cancer Treatment</p>International Journal of Nanomedicine 2020; : 10007 doi: 10.2147/IJN.S271213
65
Jing Chen, Van Phuc Nguyen, Sangeeta Jaiswal, Xiaoyu Kang, Miki Lee, Yannis M. Paulus, Thomas D. Wang. Thin Layer-Protected Gold Nanoparticles for Targeted Multimodal Imaging with Photoacoustic and CTPharmaceuticals 2021; 14(11): 1075 doi: 10.3390/ph14111075
66
Jie-Hyun Kim, Kyung-Do Han, Jung Kuk Lee, Hyun-Soo Kim, Jae Myung Cha, Sohee Park, Joo Sung Kim, Won Ho Kim. Association between the National Cancer Screening Programme (NSCP) for gastric cancer and oesophageal cancer mortalityBritish Journal of Cancer 2020; 123(3): 480 doi: 10.1038/s41416-020-0883-x
67
Jae-Hyun Seo, Young-Du Kim, Chan-Seok Park, Kyung-do Han, Young-Hoon Joo. Hypertension is associated with oral, laryngeal, and esophageal cancer: a nationwide population-based studyScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-67329-3
68
Zhi Feng, Xu Li, Minglian Qiu, Ronggang Luo, Jianbo Lin, Bo Liu. LncRNA EGFR-AS1 Upregulates ROCK1 by Sponging miR-145 to Promote Esophageal Squamous Cell Carcinoma Cell Invasion and MigrationCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020; 35(1): 66 doi: 10.1089/cbr.2019.2926
69
Yosuke Morimoto, Hirofumi Kawakubo, Aiko Ishikawa, Satoru Matsuda, Nanako Hijikata, Makiko Ando, Shuhei Mayanagi, Tomoyuki Irino, Rieko Nakamura, Norihito Wada, Tetsuya Tsuji, Yuko Kitagawa. Short‐term outcomes of robot‐assisted minimally invasive esophagectomy with extended lymphadenectomy for esophageal cancer compared with video‐assisted minimally invasive esophagectomy: A single‐center retrospective studyAsian Journal of Endoscopic Surgery 2021;  doi: 10.1111/ases.12992
70
Mohammad Ali Morowatisharifabad, Sakineh Gerayllo, Leila Jouybari, Mohammad Kazem Amirbeigy, Hossein Fallahzadeh. Perceived Threats toward Esophageal Cancer among Immediate Relatives of Sufferers: a Qualitative StudyJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(2): 643 doi: 10.1007/s12029-020-00422-y
71
Ali Zubair Siddiqui, Khaldoun Almhanna. Beyond Chemotherapy, PD-1, and HER-2: Novel Targets for Gastric and Esophageal CancerCancers 2021; 13(17): 4322 doi: 10.3390/cancers13174322
72
Nikolaos Charalampakis, Sergios Tsakatikas, Dimitrios Schizas, Stylianos Kykalos, Maria Tolia, Rodanthi Fioretzaki, Georgios Papageorgiou, Ioannis Katsaros, Ahmed Adel Fouad Abdelhakeem, Matheus Sewastjanow-Silva, Jane E Rogers, Jaffer A Ajani. Trimodality treatment in gastric and gastroesophageal junction cancers: Current approach and future perspectivesWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(1): 181-202 doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.181
73
Weizuo Chen, Yanshan Zhang, Huijuan Wang, Tingting Pan, Yinguo Zhang, Chao Li. LINC00473/miR‐374a‐5p regulates esophageal squamous cell carcinoma via targeting SPIN1 to weaken the effect of radiotherapyJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(9): 14562 doi: 10.1002/jcb.28717
74
Feng Wang, Lan Zhang, Yue Xu, Yilin Xie, Shenglei Li. Comprehensive Analysis and Identification of Key Driver Genes for Distinguishing Between Esophageal Adenocarcinoma and Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.676156
75
Xiangwei Zhang, Yuanzhu Jiang, Yang Wang, Zhaoyang Wang, Linping Zhao, Xianbiao Xue, Shaowei Sang, Lin Zhang. Prognostic role of neutrophil–lymphocyte ratio in esophageal cancerMedicine 2018; 97(49): e13585 doi: 10.1097/MD.0000000000013585
76
Shria Kumar, David C. Metz, Gregory G. Ginsberg, David E. Kaplan, David S. Goldberg. Oesophageal and proximal gastric adenocarcinomas are rare after detection ofHelicobacter pyloriinfectionAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2020; 51(8): 781 doi: 10.1111/apt.15677
77
Weifeng Zhao, Zhoufeng Huang, Huimin Liu, Chaojie Wang. LncRNA GIHCG Promotes the Development of Esophageal Cancer by Modulating miR-29b-3p/ANO1 AxisOncoTargets and Therapy 2020; : 13387 doi: 10.2147/OTT.S282348
78
Yuyao Yuan, Zitong Zhao, Liyan Xue, Guangxi Wang, Huajie Song, Ruifang Pang, Juntuo Zhou, Jianyuan Luo, Yongmei Song, Yuxin Yin. Identification of diagnostic markers and lipid dysregulation in oesophageal squamous cell carcinoma through lipidomic analysis and machine learningBritish Journal of Cancer 2021; 125(3): 351 doi: 10.1038/s41416-021-01395-w
79
Yi‑Wei Yao, Yi‑Fu He, Xing‑Hua Han, Chu‑Shu Ji, Bing Hu. Clinical research of individualized therapy in advanced esophageal cancer based on the ERCC1 C8092A genotypeOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8894
80
Maryam Zare, Faranak Hadi, Mohammad Reza Alivand. Considering the downregulation of Tpm1.6 and Tpm1.7 in squamous cell carcinoma of esophagus as a potent biomarkerPersonalized Medicine 2018; 15(5): 361 doi: 10.2217/pme-2018-0015
81
Hongpan Zhang, Zheng Huang, Yangguang Song, Zhihao Yang, Qi Shi, Kaige Wang, Zhiyu Zhang, Zheng Liu, Xiaobin Cui, Feng Li. The TP53-Related Signature Predicts Immune Cell Infiltration, Therapeutic Response, and Prognosis in Patients With Esophageal CarcinomaFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.607238
82
Chen Chen, Hao Peng, Xiaojie Huang, Ming Zhao, Zhi Li, Ni Yin, Xiang Wang, Fenglei Yu, Bangliang Yin, Yunchang Yuan, Qianjin Lu. Genome-wide profiling of DNA methylation and gene expression in esophageal squamous cell carcinomaOncotarget 2016; 7(4): 4507 doi: 10.18632/oncotarget.6607
83
Xiangwei Zhang, Yang Wang, Linping Zhao, Shaowei Sang, Lin Zhang. Prognostic value of platelet-to-lymphocyte ratio in oncologic outcomes of esophageal cancer: A systematic review and meta-analysisThe International Journal of Biological Markers 2018; 33(4): 335 doi: 10.1177/1724600818766889
84
Dimitrios Papaconstantinou, Diamantis I Tsilimigras, Dimitrios Moris, Adamantios Michalinos, Aikaterini Mastoraki, Efstratia Mpaili, Natasha Hasemaki, Anargyros Bakopoulos, Dimitrios Filippou, Dimitrios Schizas. Synchronous resection of esophageal cancer and other organ malignancies: A systematic reviewWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(26): 3438-3449 doi: 10.3748/wjg.v25.i26.3438
85
Louise Laursen, Mai Nanna Schønau, Heidi Maria Bergenholtz, Mette Siemsen, Merete Christensen, Malene Missel. Table in the corner: a qualitative study of life situation and perspectives of the everyday lives of oesophageal cancer patients in palliative careBMC Palliative Care 2019; 18(1) doi: 10.1186/s12904-019-0445-2
86
Yuan Li, Ciren Yangjin, Yanyan Shi, Yue Wen, Zhu Jin, Rongli Cui, Hejun Zhang, Shigang Ding. The Significance of a Pale Area Via Flexible Spectral Imaging Color Enhancement in the Diagnosis of Esophageal Precancerous Lesions and Early-stage Squamous CancerJournal of Clinical Gastroenterology 2019; 53(9): e400 doi: 10.1097/MCG.0000000000001191
87
Chao Zhao, Jingjing Zhou, Yun Gu, Enchun Pan, Zhongming Sun, Hu Zhang, Qiang Lu, Ying Zhang, Xiaojin Yu, Ran Liu, Yuepu Pu, Lihong Yin. Urinary exposure of N-nitrosamines and associated risk of esophageal cancer in a high incidence area in ChinaScience of The Total Environment 2020; 738: 139713 doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139713
88
Jiali Li, Zihang Zeng, Xueping Jiang, Nannan Zhang, Yanping Gao, Yuan Luo, Wenjie Sun, Shuying Li, Jiangbo Ren, Yan Gong, Conghua Xie. Stromal microenvironment promoted infiltration in esophageal adenocarcinoma and squamous cell carcinoma: a multi-cohort gene-based analysisScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-75541-4
89
Malene Missel, Heidi Maria Bergenholtz. The Understanding of Dignity Among In-Hospital Patients Living With Incurable Esophageal CancerCancer Nursing 2021; 44(6): E429 doi: 10.1097/NCC.0000000000000859
90
Xinxin Guo, Xingchen Meng, Ran Liu. Prognostic value of microvessel density in esophageal squamous cell carcinoma-a systematic review and meta-analysisPathology - Research and Practice 2021; 227: 153644 doi: 10.1016/j.prp.2021.153644
91
Yasushi Adachi, Masanori Nojima, Mitsuru Mori, Kentaro Yamashita, Hiro-o Yamano, Hiroshi Nakase, Takao Endo, Kenji Wakai, Kiyomi Sakata, Akiko Tamakoshi. Insulin-like growth factor-1, IGF binding protein-3, and the risk of esophageal cancer in a nested case-control studyWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(19): 3488-3495 doi: 10.3748/wjg.v23.i19.3488
92
Xiaowu Zhong, Guangcheng Huang, Qiang Ma, Hebin Liao, Chang Liu, Wenjie Pu, Lei Xu, Yan Cai, Xiaolan Guo. Identification of crucial miRNAs and genes in esophageal squamous cell carcinoma by miRNA-mRNA integrated analysisMedicine 2019; 98(27): e16269 doi: 10.1097/MD.0000000000016269
93
B. Barrios, E. Fonseca, R. Vidal Tocino, B. Cigarral, D. Casado, E. Escalera, J. Claros, L. Figuero, A. Olivares, A. López, E. Terán, J.J. Cruz. Cáncer de esófagoMedicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 2021; 13(24): 1323 doi: 10.1016/j.med.2021.01.001
94
Elisa Boldrin, Maria Assunta Piano, Rita Alfieri, Marcodomenico Mazza, Loretta Vassallo, Antonio Scapinello, Pierluigi Pilati, Matteo Curtarello. MSI Analysis in Solid and Liquid Biopsies of Gastroesophageal Adenocarcinoma Patients: A Molecular ApproachInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(14): 7244 doi: 10.3390/ijms22147244
95
Liyun Cheng, Guijun Shi, Chunxiao Fang, Guanghua Li, Yong Zheng, Weigang Chen. Identifying the differentially expressed microRNAs in esophagus squamous cell carcinoma of Kazakh patients in XinjiangOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.9904
96
Tao Wang, Jian Wang, Wei Ren, Zhu‐Long Liu, Yu‐Feng Cheng, Xiao‐Mei Zhang. Combination treatment with artemisinin and oxaliplatin inhibits tumorigenesis in esophageal cancer EC109 cell through Wnt/β‐catenin signaling pathway Thoracic Cancer 2020; 11(8): 2316 doi: 10.1111/1759-7714.13570
97
Zhi-Gang Sun, Liang-Hui Zhao, Stacy Mary Yeh, Zhi-Na Li, Xin Ming. Research Development, Optimization and Modifications of Anti-cancer PeptidesMini-Reviews in Medicinal Chemistry 2021; 21(1): 58 doi: 10.2174/1389557520666200729163146
98
Gyu Young Pih, Do Hoon Kim. Metachronous Cancer Occurring after Endoscopic Resection of Superficial Esophageal CancerThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2020; 20(4): 288 doi: 10.7704/kjhugr.2020.0046
99
Charumathi Raghu Subramanian, George Triadafilopoulos. Diagnosis and therapy of esophageal squamous cell dysplasia and early esophageal squamous cell cancerGastroenterology Report 2017; 5(4): 247 doi: 10.1093/gastro/gox022
100
Md Sazzad Hassan, Niranjan Awasthi, Jun Li, Fiona Williams, Margaret A. Schwarz, Roderich E. Schwarz, Urs von Holzen. Superior Therapeutic Efficacy of Nanoparticle Albumin Bound Paclitaxel Over Cremophor-Bound Paclitaxel in Experimental Esophageal AdenocarcinomaTranslational Oncology 2018; 11(2): 426 doi: 10.1016/j.tranon.2018.01.022
101
Yuhua Chen, Hao Zhou, Zhendong Wang, Zhanghao Huang, Jinjie Wang, Miaosen Zheng, Xuejun Ni, Lei Liu. Integrated analysis of ceRNA network and tumor-infiltrating immune cells in esophageal cancerBioscience Reports 2021; 41(5) doi: 10.1042/BSR20203804
102
Wenjia Liu, Yiyang Zhang, Min Chen, Liangliang Shi, Lei Xu, Xiaoping Zou. A genome-wide analysis of long noncoding RNA profile identifies differentially expressed lncRNAs associated with Esophageal cancerCancer Medicine 2018; 7(8): 4181 doi: 10.1002/cam4.1536
103
Ann-Kathrin Eichelmann, George C. Mayne, Karen Chiam, Steven L. Due, Isabell Bastian, Frederike Butz, Tingting Wang, Pamela J. Sykes, Nicholas J. Clemons, David S. Liu, Michael Z. Michael, Christos S. Karapetis, Richard Hummel, David I. Watson, Damian J. Hussey. Mutant p53 Mediates Sensitivity to Cancer Treatment Agents in Oesophageal Adenocarcinoma Associated with MicroRNA and SLC7A11 ExpressionInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(11): 5547 doi: 10.3390/ijms22115547
104
Xuyang Sun, Tetsu Niwa, Soji Ozawa, Jun Endo, Jun Hashimoto. Detecting lymph node metastasis of esophageal cancer on dual-energy computed tomographyActa Radiologica 2022; 63(1): 3 doi: 10.1177/0284185120980144
105
Mitsuro Kanda, Masahiko Koike, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Norifumi Hattori, Masamichi Hayashi, Suguru Yamada, Kenji Omae, Michitaka Fujiwara, Yasuhiro Kodera. Modified Systemic Inflammation Score is Useful for Risk Stratification After Radical Resection of Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusAnnals of Surgical Oncology 2019; 26(13): 4773 doi: 10.1245/s10434-019-07914-7
106
Donglei Liu, Kai Wu, Yang Yang, Dengyan Zhu, Chunyang Zhang, Song Zhao. Long noncoding RNA ADAMTS9‐AS2 suppresses the progression of esophageal cancer by mediating CDH3 promoter methylationMolecular Carcinogenesis 2020; 59(1): 32 doi: 10.1002/mc.23126
107
L. Monteserín Ron, J.E. Domínguez-Muñoz. Esófago de Barrett. Neoplasias esofágicasMedicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado 2020; 13(7): 392 doi: 10.1016/j.med.2020.05.004
108
Qiang Zhao, Congxiu Miao, Qingpu Lu, Weipeng Wu, Yuan He, Shouxin Wu, Huimin Liu, Changhong Lian. Clinical Significance of Monitoring Circulating Free DNA and Plasma Heat Shock Protein 90alpha in Patients with Esophageal Squamous Cell CarcinomaCancer Management and Research 2021; : 2223 doi: 10.2147/CMAR.S295927
109
Lisette Nieuwenhuis, Piet A. van den Brandt. Tree nut, peanut, and peanut butter consumption and the risk of gastric and esophageal cancer subtypes: the Netherlands Cohort StudyGastric Cancer 2018; 21(6): 900 doi: 10.1007/s10120-018-0821-2
110
Hansheng Wu, Weitao Zhuang, Shujie Huang, Xueting Guan, Yuju Zheng, Zefeng Xie, Gang Chen, Jiming Tang, Haiyu Zhou, Liang Xie, Xiaosong Ben, Zihao Zhou, Zijun Li, Rixin Chen, Guibin Qiao. Optimal Range of Lymphadenectomy in Pathological Stage T1 and T2 Esophageal Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.619556
111
Wei Bian, Yishuai Li, Haiyong Zhu, Shaolin Gao, Ren Niu, Chuan Wang, Hao Zhang, Xuebo Qin, Shujun Li. miR ‐493 by regulating of c‐Jun targets Wnt5a/ PD‐L1 ‐inducing esophageal cancer cell development Thoracic Cancer 2021; 12(10): 1579 doi: 10.1111/1759-7714.13950
112
Zhiyu Dong, Junwen Wang, Haiqin Zhang, Tingting Zhan, Ying Chen, Shuchang Xu. Identification of potential key genes in esophageal adenocarcinoma using bioinformaticsExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7973
113
D Schizas, M Frountzas, I Lidoriki, E Spartalis, K Toutouzas, D Dimitroulis, T Liakakos, KS Mylonas. Sarcopenia does not affect postoperative complication rates in oesophageal cancer surgery: a systematic review and meta-analysisThe Annals of The Royal College of Surgeons of England 2020; 102(2): 120 doi: 10.1308/rcsann.2019.0113
114
Jiaying Li, Hongjiao Wu, Hui Gao, Ruihuan Kou, Yuning Xie, Zhi Zhang, Xuemei Zhang. TLR4 promoter rs1927914 variant contributes to the susceptibility of esophageal squamous cell carcinoma in the Chinese populationPeerJ 2021; 9: e10754 doi: 10.7717/peerj.10754
115
Nazlı Pınar Karahan Şen, Ayşegül Aksu, Gamze Çapa Kaya. A different overview of staging PET/CT images in patients with esophageal cancer: the role of textural analysis with machine learning methodsAnnals of Nuclear Medicine 2021; 35(9): 1030 doi: 10.1007/s12149-021-01638-z
116
Tomoo Yamazaki, Yugo Iwaya, Mai Iwaya, Takayuki Watanabe, Ayako Seki, Yasuhide Ochi, Etsuo Hara, Tomohiro Sekiguchi, Noriko Hosaka, Norikazu Arakura, Eiji Tanaka, Osamu Hasebe. A case of simultaneous esophageal squamous cell carcinoma and Barrett’s adenocarcinomaClinical Journal of Gastroenterology 2016; 9(4): 222 doi: 10.1007/s12328-016-0653-8
117
Yen-Yi Juo, Melinda A. Maggard Gibbons, Erik Dutson, Anne Y. Lin, Jane Yanagawa, O. Joe Hines, Guido Eibl, Yijun Chen. Obesity Is Associated with Early Onset of Gastrointestinal Cancers in CaliforniaJournal of Obesity 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7014073
118
Lin Wang, Qian Wei, Ming Zhang, Lianze Chen, Zinan Li, Chenyi Zhou, Miao He, Minjie Wei, Lin Zhao. Identification of the prognostic value of immune gene signature and infiltrating immune cells for esophageal cancer patientsInternational Immunopharmacology 2020; 87: 106795 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106795
119
Baolong Yang, Hongbing Ma, Yan Bian. LINC00261 Inhibits Esophageal Cancer Radioresistance by Down-Regulating microRNA-552-3p and Promoting DIRAS1Cancer Management and Research 2021; : 8559 doi: 10.2147/CMAR.S332640
120
Concetta Panebianco, Adele Potenza, Angelo Andriulli, Valerio Pazienza. Exploring the microbiota to better understand gastrointestinal cancers physiologyClinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2018; 56(9): 1400 doi: 10.1515/cclm-2017-1163
121
Linhua Yao, Fei Yu, Yingying Mao, Tianpei Wang, Qi Qi, Hui Ding, Jinchen Wang, Hongxia Ma, Juncheng Dai, Guoxin Zhang, Guangfu Jin. Gastric cancer may share genetic predisposition with esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populationsJournal of Human Genetics 2018; 63(11): 1159 doi: 10.1038/s10038-018-0501-4
122
Elisa Boldrin, Sandro Malacrida, Enrica Rumiato, Giorgio Battaglia, Alberto Ruol, Alberto Amadori, Daniela Saggioro. Association Between ERCC1 rs3212986 and ERCC2/XPD rs1799793 and OS in Patients With Advanced Esophageal CancerFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00085
123
Meng Gao, Rui Guo, Xihua Lu, Gang Xu, Suxia Luo. Propofol suppresses hypoxia‐induced esophageal cancer cell migration, invasion, and EMT through regulating lncRNA TMPO‐AS1 / miR ‐498 axis Thoracic Cancer 2020; 11(9): 2398 doi: 10.1111/1759-7714.13534
124
Francesco Cavallin, Rita Alfieri, Marco Scarpa, Matteo Cagol, Alberto Ruol, Matteo Fassan, Massimo Rugge, Ermanno Ancona, Carlo Castoro. Nodal skip metastasis in thoracic esophageal squamous cell carcinoma: a cohort studyBMC Surgery 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12893-017-0247-5
125
Nikita Kohli, Andrew Blitzer, Anthony Jahn, Youngnan Jenny Cho, Jay Budrewicz, Karyn Enos, Marshall Strome. Safety and Feasibility of a Novel Esophageal Balloon for Circumferential Cytologic SamplingAnnals of Otology, Rhinology & Laryngology 2021; 130(6): 585 doi: 10.1177/0003489420964831
126
JING LEI, QIAN HAN, SHAOCHENG ZHU, DAPENG SHI, SHEWEI DOU, ZIHUA SU, XIAO XU. Assessment of esophageal carcinoma undergoing concurrent chemoradiotherapy with quantitative dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imagingOncology Letters 2015; 10(6): 3607 doi: 10.3892/ol.2015.3779
127
Fuqiang Dai, Longyong Mei, Shenglan Meng, Zheng Ma, Wei Guo, Jinghai Zhou, Jingge Zhang. The global expression profiling in esophageal squamous cell carcinomaGenomics 2017; 109(3-4): 241 doi: 10.1016/j.ygeno.2017.04.005
128
Parisa Naeli, Mohammad Hossein Pourhanifeh, Mohammad Reza Karimzadeh, Zahra Shabaninejad, Ahmad Movahedpour, Hossein Tarrahimofrad, Hamid Reza Mirzaei, Hassan Hassani Bafrani, Amir Savardashtaki, Hamed Mirzaei, Michael R. Hamblin. Circular RNAs and gastrointestinal cancers: Epigenetic regulators with a prognostic and therapeutic roleCritical Reviews in Oncology/Hematology 2020; 145: 102854 doi: 10.1016/j.critrevonc.2019.102854
129
Hsi-Huei Lu, Nan-Ching Chiu, Mu-Hung Tsai. Prognostic Significance of Pretreatment Staging With 18F-FDG PET in Esophageal CancerClinical Nuclear Medicine 2021; 46(8): 647 doi: 10.1097/RLU.0000000000003739
130
Adora Tricia V. Santos, Steven Y. Chao. Geriatric Practice2020; : 157 doi: 10.1007/978-3-030-19625-7_12
131
Cuijuan Zheng, Jiayu Wang, Shouxiang Xie. <p><em>P2RX7</em> Gene rs1718125 Polymorphism is Related with Postoperative Pain and Fentanyl Intake in Esophageal Cancer Patients</p>Pharmacogenomics and Personalized Medicine 2020; : 585 doi: 10.2147/PGPM.S252798
132
Qiang Guo, YuanYuan Peng, Heng Yang, JiaLong Guo. Prognostic Nomogram for Postoperative Patients With Gastroesophageal Junction Cancer of No Distant MetastasisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.643261
133
Zijun Guo, Lingjun Meng, Shuxin Tian, Lan Chen, Huiying Shi, Mengke Fan, Rong Lin. A Five-Parameter Logistic Model to Predict the Possibility of Misdiagnosis for Improving the Specificity of Lugol Chromoendoscopy in the Diagnosis of Esophageal Neoplastic LesionsFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.763375
134
Anna Testa, Emilio Venturelli, Maria Felice Brizzi. Extracellular Vesicles as a Novel Liquid Biopsy-Based Diagnosis for the Central Nervous System, Head and Neck, Lung, and Gastrointestinal Cancers: Current and Future PerspectivesCancers 2021; 13(11): 2792 doi: 10.3390/cancers13112792
135
Tomoya Sudo, Akihiko Kawahara, Kazuo Ishi, Atsushi Mizoguchi, Sachiko Nagasu, Masashi Nakagawa, Masahiro Fujisaki, Haruhiro Hino, Kouhei Saisho, Hideaki Kaku, Satoru Matono, Naoki Mori, Jun Akiba, Akira Yamada, Yoshito Akagi. Diversity and shared T‑cell receptor repertoire analysis in esophageal squamous cell carcinomaOncology Letters 2021; 22(2) doi: 10.3892/ol.2021.12879
136
James Franklin, Janusz Jankowski. Recent advances in understanding and preventing oesophageal cancerF1000Research 2020; 9: 276 doi: 10.12688/f1000research.21971.1
137
Takashi Miwa, Mitsuro Kanda, Masahiko Koike, Naoki Iwata, Haruyoshi Tanaka, Shinichi Umeda, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Masamichi Hayashi, Suguru Yamada, Tsutomu Fujii, Michitaka Fujiwara, Yasuhiro Kodera. Identification of NCCRP1 as an epigenetically regulated tumor suppressor and biomarker for malignant phenotypes of squamous cell carcinoma of the esophagusOncology Letters 2017; 14(4): 4822 doi: 10.3892/ol.2017.6753
138
E. Visser, I. A. Franken, L. A. A. Brosens, W. W. J. de Leng, E. Strengman, J. A. Offerhaus, J. P. Ruurda, R. van Hillegersberg. Targeted next-generation sequencing of commonly mutated genes in esophageal adenocarcinoma patients with long-term survivalDiseases of the Esophagus 2017; 30(9): 1 doi: 10.1093/dote/dox058
139
Hyeongsun Moon, Andrew C. White, Alexander D. Borowsky. New insights into the functions of Cox-2 in skin and esophageal malignanciesExperimental & Molecular Medicine 2020; 52(4): 538 doi: 10.1038/s12276-020-0412-2
140
Haitao Shi, Shiyang Ma, Ping Zhao, Jiong Jiang, Yan Cheng, Juhui Zhao, Jinhai Wang, Zhe Qiao, Jiantao Jiang, Shaomin Li, Jie Wu. Endoscopic ultrasonography for preoperative staging of esophageal carcinomaScandinavian Journal of Gastroenterology 2017; 52(10): 1052 doi: 10.1080/00365521.2017.1339829
141
Ikenna C. Okereke, Aaron L. Miller, Daniel C. Jupiter, Catherine F. Hamilton, Gabriel L. Reep, Timothy Krill, Clark R. Andersen, Richard B. Pyles. Microbiota Detection Patterns Correlate With Presence and Severity of Barrett’s EsophagusFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.555072
142
Wojciech Marlicz, Xuyang Ren, Alexander Robertson, Karolina Skonieczna-Żydecka, Igor Łoniewski, Paolo Dario, Shuxin Wang, John N Plevris, Anastasios Koulaouzidis, Gastone Ciuti. Frontiers of Robotic Gastroscopy: A Comprehensive Review of Robotic Gastroscopes and TechnologiesCancers 2020; 12(10): 2775 doi: 10.3390/cancers12102775
143
Alexandre Timm do Espirito Santo, Leandro Martins Siqueira, Rafael Nolibos Almeida, Rubem Mário Figueiró Vargas, Gustavo do N Franceschini, Mathias André Kunde, Angélica Regina Cappellari, Fernanda Bueno Morrone, Eduardo Cassel. Decaffeination of yerba mate by supercritical fluid extraction: Improvement, mathematical modelling and infusion analysisThe Journal of Supercritical Fluids 2021; 168: 105096 doi: 10.1016/j.supflu.2020.105096
144
Wenhua Zhan, Hanrui Li, Yingying Guo, Getao Du, Yayan Wu, Dexin Zhang. Construction of Biocompatible Dual-Drug Loaded Complicated Nanoparticles for in vivo Improvement of Synergistic Chemotherapy in Esophageal CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00622
145
Yanchun Pu, Ping Jin, Lianghong Liu, Qinlin Pu, Fangping Wu, Songwen Tan. Dysosma versipellis Extract Inhibits Esophageal Cancer Progression through the Wnt Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1221899
146
Qian Wang, Qin Lv, Hua Bian, Lei Yang, Ke‐lei Guo, Song‐shan Ye, Xue‐feng Dong, Ling‐Ling Tao. A novel tumor suppressor SPINK5 targets Wnt/β‐catenin signaling pathway in esophageal cancerCancer Medicine 2019; 8(5): 2360 doi: 10.1002/cam4.2078
147
Juan Zhu, Shanrui Ma, Yueyue Zhou, Ru Chen, Shuanghua Xie, Zhengkui Liu, Xinqing Li, Wenqiang Wei. The association between depression and esophageal cancer in China: a multicentre population-based studyBMC Psychiatry 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12888-021-03534-2
148
Wentai Hou, Liansheng Wang, Shuntian Cai, Zhenyu Lin, Rongshan Yu, Jing Qin. Early neoplasia identification in Barrett’s esophagus via attentive hierarchical aggregation and self-distillationMedical Image Analysis 2021; 72: 102092 doi: 10.1016/j.media.2021.102092
149
Xiaoyu Han, Yao Lu, Qi Fang, Panpan Fang, Gordon Tin Chun Wong, Xuesheng Liu. Effects of Epidural Anesthesia on Quality of Life in Elderly Patients Undergoing EsophagectomySeminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery 2021; 33(1): 276 doi: 10.1053/j.semtcvs.2020.08.001
150
Daisuke Kawahara, Yuji Murakami, Shigeyuki Tani, Yasushi Nagata. A prediction model for degree of differentiation for resectable locally advanced esophageal squamous cell carcinoma based on CT images using radiomics and machine-learningThe British Journal of Radiology 2021; 94(1124): 20210525 doi: 10.1259/bjr.20210525
151
Guibin Qiao, Weitao Zhuang, Bo Dong, Chengcheng Li, Jiayue Xu, Guoqiang Wang, Liang Xie, Zihao Zhou, Dan Tian, Gang Chen, Jiming Tang, Haiyu Zhou, Dongkun Zhang, Ruiqing Shi, Rixin Chen, Weiqi Nian, Yuzi Zhang, Jing Zhao, Xiaofang Wen, Yu Xu, Bingsi Li, Zhihong Zhang, Shangli Cai, Xiaosong Ben, Yu Qi. Discovery and validation of methylation signatures in circulating cell-free DNA for early detection of esophageal cancer: a case-control studyBMC Medicine 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12916-021-02109-y
152
Huan Yang, Su Zhang, Huijiao Yan, Jianbing Wang, Jinhu Fan, Youlin Qiao, Philip R. Taylor. Fresh fruit consumption may decrease the long‐term risk of esophageal cancer mortality: A 30‐year follow‐up study in the Linxian Dysplasia Nutrition Intervention trial (NIT)Thoracic Cancer 2020; 11(7): 1918 doi: 10.1111/1759-7714.13482
153
Yufei Liang, Shengmian Li, Guoqi Zheng, Lan Zhang. β-elemene suppresses the malignant behavior of esophageal cancer cells by regulating the phosphorylation of AKTActa Histochemica 2020; 122(4): 151538 doi: 10.1016/j.acthis.2020.151538
154
Naiming Shi, Ben Shan, Biao Gu, Yaqi Song, Hongjun Chu, Long Qian. Circular RNA circ‐PRKCI functions as a competitive endogenous RNA to regulate AKT3 expression by sponging miR‐3680‐3p in esophageal squamous cell carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(6): 10021 doi: 10.1002/jcb.28285
155
Qi Wang, Sheng Zhong, Hua Wu, Qingquan Wu. In vitro anti-cancer effect of marmesin by suppression of PI3K/Akt pathway in esophagus cancer cellsEsophagus 2022; 19(1): 163 doi: 10.1007/s10388-021-00872-8
156
Joshua L. Anderson, Neil B. Newman, Chelsea Anderson, Alexander D. Sherry, Adam D. Yock, Evan C. Osmundson. Mean cardiopulmonary dose and vertebral marrow dose differentially predict lineage-specific leukopenia kinetics during radiotherapy for esophageal cancerRadiotherapy and Oncology 2020; 152: 169 doi: 10.1016/j.radonc.2019.12.008
157
Pradeep K. Siddappa, John W. Birk. Healthy Aging2019; : 67 doi: 10.1007/978-3-030-06200-2_7
158
Chise Ueda, Tetsuya Yosizaki, Norio Katayama, Norihiro Okamoto, Hiroki Hashimura, Masanori Matsumoto, Megumi Takagi, Seitaro Ikeoka, Kenji Momose, Takaaki Eguchi, Hiroshi Yamashita, Akihiko Okada. Barrett’s adenocarcinoma with esophageal varices successfully treated by endoscopic submucosal dissection with direct varices coagulationClinical Journal of Gastroenterology 2020; 13(2): 178 doi: 10.1007/s12328-019-01048-9
159
Mengfei Liu, Ren Zhou, Chuanhai Guo, Ruiping Xu, Anxiang Liu, Haijun Yang, Fenglei Li, Liping Duan, Lin Shen, Qi Wu, Zhen Liu, Fangfang Liu, Ying Liu, Yaqi Pan, Hong Cai, Noel S. Weiss, Zhonghu He, Yang Ke. Size of Lugol-unstained lesions as a predictor for risk of progression in premalignant lesions of the esophagusGastrointestinal Endoscopy 2021; 93(5): 1065 doi: 10.1016/j.gie.2020.09.020
160
Sabrina M Saeed, Samer Naffouje, Rutika Mehta, Sarah E Hoffe, Jacques P Fontaine, Gregory Y Lauwers, Parth Shah, Jessica Frakes, Jose M Pimiento. Impact of histology classification on pathologic treatment response and overall survival in distal esophageal cancer patients: a propensity matched analysisDiseases of the Esophagus 2021; 34(8) doi: 10.1093/dote/doaa099
161
ommolbanin younesian, samareh younesian, sara hosseinzadeh, hamid reza joshaghani. Association of Selenium and Risk of Esophageal Cancer: A ReviewMedical Laboratory Journal 2020; 14(1): 1 doi: 10.29252/mlj.14.1.1
162
Zheng Li, Haijie Xu, Jiaming Yu, Cantong Liu, Chunwen Zheng, Ruijie Zeng, Liyan Xu, Enmin Li, Yuhui Peng, Yiwei Xu. The Early Diagnostic Value of Serum Interleukin-8 in Esophagogastric Junction AdenocarcinomaCancer Control 2021; 28: 107327482110048 doi: 10.1177/10732748211004883
163
Yi-Hau Chen , Hsiuying Wang. The Association between Depression and Gastroesophageal Reflux based on Phylogenetic Analysis of miRNA BiomarkersCurrent Medicinal Chemistry 2020; 27(38): 6536 doi: 10.2174/0929867327666200425214906
164
F.P. Li, H. Wang, J. Hou, J. Tang, Q. Lu, L.L. Wang, X.P. Yu. Utility of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in predicting early response to concurrent chemoradiotherapy in oesophageal squamous cell carcinomaClinical Radiology 2018; 73(8): 756.e17 doi: 10.1016/j.crad.2018.03.015
165
Chih-Wei Wu, Hung-Yi Chuang, Dong-Lin Tsai, Tzu-Yu Kuo, Chen-Cheng Yang, Huang-Chi Chen, Chao-Hung Kuo. Meta-Analysis of the Association between Asbestos Exposure and Esophageal CancerInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(21): 11088 doi: 10.3390/ijerph182111088
166
Yongsen Jia, Xin Yan, Ying Cao, Wei Song, Guangji Zhang, Xueqin Hu, Wen yi Kang. Anticancer Activity of Modified Tongyou Decoction on Eca109 Esophageal Cancer Cell Invasion and Metastasis through Regulation of the Epithelial-Mesenchymal Transition Mediated by the HIF-1α-Snail AxisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3053506
167
Aisha Larem, Ma’in Ali Al Shawabkeh, Khalil Sultan. Textbook of Clinical Otolaryngology2021; : 553 doi: 10.1007/978-3-030-54088-3_48
168
Aaron P. Thrift. Global burden and epidemiology of Barrett oesophagus and oesophageal cancerNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2021; 18(6): 432 doi: 10.1038/s41575-021-00419-3
169
Qi-Rong Xu, Jian Tang, Hong-Ying Liao, Ben-Tong Yu, Xiang-Yuan He, Yu-Zhen Zheng, Sheng Liu. Long non-coding RNA MEG3 mediates the miR-149-3p/FOXP3 axis by reducing p53 ubiquitination to exert a suppressive effect on regulatory T cell differentiation and immune escape in esophageal cancerJournal of Translational Medicine 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12967-021-02907-1
170
Zhijing Yang, Dongxu Wang, Chenyu Zhang, Huimin Liu, Ming Hao, Shaoning Kan, Dianfeng Liu, Weiwei Liu. The Applications of Gold Nanoparticles in the Diagnosis and Treatment of Gastrointestinal CancerFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.819329
171
Deping Wang, Changxiu Guo, Tingting Kong, Guangxi Mi, Jiantao Li, Yuhan Sun. Serum miR‑22 may be a biomarker for papillary thyroid cancerOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10011
172
Alexander D. Sherry, Neil B. Newman, Joshua L. Anderson, Evan C. Osmundson. Systemic inflammatory dynamics during chemoradiotherapy predict response, relapse, metastasis, and survival in esophageal carcinomaJournal of Surgical Oncology 2020; 121(2): 303 doi: 10.1002/jso.25793
173
Jie Du. Upregulation of sine oculis homeobox homolog 3 is associated with proliferation, invasion, migration, as well as poor prognosis of esophageal cancerAnti-Cancer Drugs 2019; 30(6): 596 doi: 10.1097/CAD.0000000000000751
174
Feifan He, Junyi Wang, Li Liu, Xiaoyue Qin, Zhanyong Wan, Wei Li, Zhiguang Ping. Esophageal cancer: trends in incidence and mortality in China from 2005 to 2015Cancer Medicine 2021; 10(5): 1839 doi: 10.1002/cam4.3647
175
Bo Li, Yin Yu, Yanan Jiang, Lili Zhao, Ang Li, Mingzhu Li, Baoyin Yuan, Jing Lu, Ziming Dong, Jimin Zhao, Kangdong Liu. Cloperastine inhibits esophageal squamous cell carcinoma proliferation in vivo and in vitro by suppressing mitochondrial oxidative phosphorylationCell Death Discovery 2021; 7(1) doi: 10.1038/s41420-021-00509-w
176
Jin-Cheng Guo, Yang-Min Xie, Li-Qiang Ran, Hui-Hui Cao, Chun Sun, Jian-Yi Wu, Zhi-Yong Wu, Lian-Di Liao, Wei-Jiang Zhao, Wang-Kai Fang, En-Min Li, Li-Yan Xu, Melitta Schachner, Jian-Jun Xie. L1CAM drives oncogenicity in esophageal squamous cell carcinoma by stimulation of ezrin transcriptionJournal of Molecular Medicine 2017; 95(12): 1355 doi: 10.1007/s00109-017-1595-4
177
Mohamed E. Salem, Alberto Puccini, Joanne Xiu, Derek Raghavan, Heinz-Josef Lenz, W. Michael Korn, Anthony F. Shields, Philip A. Philip, John L. Marshall, Richard M. Goldberg. Comparative Molecular Analyses of Esophageal Squamous Cell Carcinoma, Esophageal Adenocarcinoma, and Gastric AdenocarcinomaThe Oncologist 2018; 23(11): 1319 doi: 10.1634/theoncologist.2018-0143
178
Daysha Ferrer-Torres, Derek J. Nancarrow, Hannah Steinberg, Zhuwen Wang, Rork Kuick, Katherine M. Weh, Ryan E. Mills, Dipankar Ray, Paramita Ray, Jules Lin, Andrew C. Chang, Rishindra M. Reddy, Mark B. Orringer, Marcia I. Canto, Nicholas J. Shaheen, Laura A. Kresty, Amitabh Chak, Thomas D. Wang, Joel H. Rubenstein, David G. Beer. Constitutively Higher Level of GSTT2 in Esophageal Tissues From African Americans Protects Cells Against DNA DamageGastroenterology 2019; 156(5): 1404 doi: 10.1053/j.gastro.2018.12.004
179
Masanori Tokunaga, Kenjiro Kami, Soji Ozawa, Junya Oguma, Akihito Kazuno, Hayato Miyachi, Yoshiaki Ohashi, Masatoshi Kusuhara, Masanori Terashima. Metabolome analysis of esophageal cancer tissues using capillary electrophoresis-time-of-flight mass spectrometryInternational Journal of Oncology 2018;  doi: 10.3892/ijo.2018.4340
180
Fanghua Qiu, Lifang Liu, Yu Lin, Zetian Yang, Feng Qiu. Corilagin Inhibits Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Inducing DNA Damage and Down-Regulation of RNF8Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2019; 19(8): 1021 doi: 10.2174/1871520619666190307120811
181
Song Wang, Pingping Yu, Zhen Meng, Lin Feng. The value of microRNA-203 as a biomarker for the prognosis of esophageal cancerMedicine 2020; 99(50): e23599 doi: 10.1097/MD.0000000000023599
182
Yi Gao, Yue Zhu, Xiaopeng Xu, Fangjun Wang, Weidong Shen, Xia Leng, Jiyi Zhao, Bingtuan Liu, Yangyun Wang, Pengfei Liu. Surface PEGylated Cancer Cell Membrane-Coated Nanoparticles for Codelivery of Curcumin and Doxorubicin for the Treatment of Multidrug Resistant Esophageal CarcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.688070
183
Wenju Du, Nini Rao, Changlong Dong, Yingchun Wang, Dingcan Hu, Linlin Zhu, Bing Zeng, Tao Gan. Automatic classification of esophageal disease in gastroscopic images using an efficient channel attention deep dense convolutional neural networkBiomedical Optics Express 2021; 12(6): 3066 doi: 10.1364/BOE.420935
184
Ahmed Arafa, Ehab S Eshak, Hiroyasu Iso, Isao Muraki, Akiko Tamakoshi. Night Work, Rotating Shift Work, and the Risk of Cancer in Japanese Men and Women: The JACC StudyJournal of Epidemiology 2021; 31(12): 585 doi: 10.2188/jea.JE20200208
185
Jindun Pan, Yunhong Zang. LINC00667 Promotes Progression of Esophageal Cancer Cells by Regulating miR-200b-3p/SLC2A3 AxisDigestive Diseases and Sciences 2021;  doi: 10.1007/s10620-021-07145-5
186
Adamantios Michalinos, Stavros A Antoniou, Dimitrios Ntourakis, Dimitrios Schizas, Konstantinos Ekmektzoglou, Aris Angouridis, Elizabeth O Johnson. Gastric ischemic preconditioning may reduce the incidence and severity of anastomotic leakage after οesophagectomy: a systematic review and meta-analysisDiseases of the Esophagus 2020; 33(10) doi: 10.1093/dote/doaa010
187
Ian D. Buller, Deven M. Patel, Peter J. Weyer, Anna Prizment, Rena R. Jones, Mary H. Ward. Ingestion of Nitrate and Nitrite and Risk of Stomach and Other Digestive System Cancers in the Iowa Women’s Health StudyInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(13): 6822 doi: 10.3390/ijerph18136822
188
Feng-hua Wang, Yun Wang, Zhen-dong Chen, Jian-hua Chen, Feng-zhan Qin, Wen-qi Jiang, Yu-hong Li. A phase IIa study of rhLTα-Da in combination with cisplatin and fluorouracil for patients with metastatic esophageal squamous cell carcinoma or gastric adenocarcinomaMedical Oncology 2016; 33(11) doi: 10.1007/s12032-016-0846-5
189
Machiko Kawasaki, Yuichi Ikeda, Eri Ikeda, Momoko Takahashi, Daiki Tanaka, Yasuaki Nakajima, Shinichi Arakawa, Yuichi Izumi, Satoshi Miyake. Oral infectious bacteria in dental plaque and saliva as risk factors in patients with esophageal cancerCancer 2021; 127(4): 512 doi: 10.1002/cncr.33316
190
Xiaojie Yang, Mengyue Tian, Weiguang Zhang, Tianci Chai, Zhimin Shen, Mingqiang Kang, Jiangbo Lin. Identification of potential core genes in esophageal carcinoma using bioinformatics analysisMedicine 2021; 100(27): e26428 doi: 10.1097/MD.0000000000026428
191
Junwei Zhu, Haomiao Li, Jun Ma, Haibo Huang, Jianjun Qin, Yin Li. PTPN9 promotes cell proliferation and invasion in Eca109 cells and is negatively regulated by microRNA-126Oncology Letters 2017; 14(2): 1419 doi: 10.3892/ol.2017.6315
192
Mitsuro Kanda, Masahiko Koike, Dai Shimizu, Chie Tanaka, Norifumi Hattori, Masamichi Hayashi, Suguru Yamada, Kenji Omae, Yasuhiro Kodera. Characteristics Associated with Nodal and Distant Recurrence After Radical Esophagectomy for Squamous Cell Carcinoma of the Thoracic EsophagusAnnals of Surgical Oncology 2020; 27(9): 3195 doi: 10.1245/s10434-020-08433-6
193
Hai-E Liu, Hao-Hong Shi, Xing-Jing Luo, Yue Zhang. Upregulated Long Noncoding RNA UCA1 Enhances Warburg Effect via miR-203/HK2 Axis in Esophagal CancerJournal of Oncology 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8847687
194
Alfredo Genco, Lidia Castagneto-Gissey, Michele Lorenzo, Ilaria Ernesti, Emanuele Soricelli, Giovanni Casella. Esophageal adenocarcinoma after sleeve gastrectomy: actual or potential threat? Italian series and literature reviewSurgery for Obesity and Related Diseases 2021; 17(5): 848 doi: 10.1016/j.soard.2020.11.023
195
Xiang Tan, Huajian Peng, Peixin Gu, Mingwu Chen, Yongyong Wang. Prognostic Significance of the L3 Skeletal Muscle Index and Advanced Lung Cancer Inflammation Index in Elderly Patients with Esophageal CancerCancer Management and Research 2021; : 3133 doi: 10.2147/CMAR.S304996
196
Cheng‐Lin Li, Jian‐Qiang Zhao, Bao Zang. PRKAA1 rs13361707 C/T polymorphism confers decreased susceptibility to esophageal cancer: A case‐control studyJournal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(9) doi: 10.1002/jcla.23406
197
Heeyah Song, Eula Tetangco, Loc Ton, Amanda Barrett, John Erikson L Yap. Beyond Squamous Cell Carcinoma: Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the EsophagusCureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.12619
198
Huijie Wang, Jianzhong Yu, Yanling Guo, Zhengxing Zhang, Guoqi Liu, Jingjie Li, Xiyang Zhang, Tianbo Jin, Zhaoxia Wang. Genetic variants in the ZNF208 gene are associated with esophageal cancer in a Chinese Han populationOncotarget 2016; 7(52): 86829 doi: 10.18632/oncotarget.13468
199
Hiroshi Makino, Hiroshi Yoshida, Eiji Uchida. Esophageal Abnormalities2017;  doi: 10.5772/intechopen.69524
200
Liuliu Guan, Qingqing Zou, Qian Liu, Yiguang Lin, Size Chen. <p>HSP90 Inhibitor Ganetespib (STA-9090) Inhibits Tumor Growth in c-Myc-Dependent Esophageal Squamous Cell Carcinoma</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 2997 doi: 10.2147/OTT.S245813
201
Sophie Marguet, Antoine Adenis, Stéphanie Delaine-Clisant, Nicolas Penel, Julia Bonastre. Cost-Utility Analysis of Continuation Versus Discontinuation of First-Line Chemotherapy in Patients With Metastatic Squamous-Cell Esophageal Cancer: Economic Evaluation Alongside the E-DIS TrialValue in Health 2021; 24(5): 676 doi: 10.1016/j.jval.2020.11.017
202
Md. Sazzad Hassan, Niranjan Awasthi, Jun Li, Margaret A. Schwarz, Roderich E. Schwarz, Urs von Holzen, Aamir Ahmad. A novel intraperitoneal metastatic xenograft mouse model for survival outcome assessment of esophageal adenocarcinomaPLOS ONE 2017; 12(2): e0171824 doi: 10.1371/journal.pone.0171824
203
Chao Wu, Zhibin Wang, Xuetao Tian, Jianqiang Wang, Yuesong Zhang, Biao Wu. Long non-coding RNA DDX11-AS1 promotes esophageal carcinoma cell proliferation and migration through regulating the miR-514b-3p/RBX1 axisBioengineered 2021; 12(1): 3772 doi: 10.1080/21655979.2021.1940617
204
Ning Mao, Siyao Nie, Bin Hong, Chao Li, Xueyuan Shen, Tao Xiong. Association between alcohol dehydrogenase-2 gene polymorphism and esophageal cancer risk: a meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2016; 14(1) doi: 10.1186/s12957-016-0937-y
205
Min Shi, Jian-Wei Tang, Zhi-Rong Cao. Nomograms for predicting survival in early-onset esophageal cancerExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(4): 437 doi: 10.1080/17474124.2021.1842194
206
Hai Peng, Li-Guo Wang, Xue-Zhi Wang, Ai-Jun Liu. The correlation between XIAP gene polymorphisms and esophageal squamous cell carcinoma susceptibility and prognosis in a Chinese populationPathology - Research and Practice 2017; 213(12): 1482 doi: 10.1016/j.prp.2017.10.008
207
Meihong Chen, Yini Dang, Chao Ding, Jiajia Yang, Xinmin Si, Guoxin Zhang. Lesion size and circumferential range identified as independent risk factors for esophageal stricture after endoscopic submucosal dissectionSurgical Endoscopy 2020; 34(9): 4065 doi: 10.1007/s00464-020-07368-z
208
I. Azghari, A. Boukir, I. Errabih, N. Benzzoubeir, L. Ouazzani, H. Ouazzani. Cancer de l’œsophage : profil épidémiologique, caractéristiques endoscopiques et thérapeutiques dans un centre hospitalier marocain, étude sur 10 ansJournal Africain d'Hépato-Gastroentérologie 2016; 10(3): 129 doi: 10.1007/s12157-016-0662-8
209
Feng Wang, Xianfei Ding, Tao Wang, Zhengzheng Shan, Jun Wang, Shaoxuan Wu, Yanyan Chi, Yana Zhang, Zhuan Lv, Liuxing Wang, Qingxia Fan, Aamir Ahmad. Metformin inhibited esophageal squamous cell carcinoma proliferation in vitro and in vivo and enhanced the anti-cancer effect of cisplatinPLOS ONE 2017; 12(4): e0174276 doi: 10.1371/journal.pone.0174276
210
Yuta Ibuki, Yukie Nishiyama, Yasuhiro Tsutani, Manabu Emi, Yoichi Hamai, Morihito Okada, Hidetoshi Tahara, Hyun-Sung Lee. Circulating microRNA/isomiRs as novel biomarkers of esophageal squamous cell carcinomaPLOS ONE 2020; 15(4): e0231116 doi: 10.1371/journal.pone.0231116
211
Biqi Wang, Duo Tang, Zijia Liu, Qian Wang, Shan Xue, Zijie Zhao, Dongdong Feng, Chao Sheng, Jintao Li, Zhixiang Zhou, Claudia D. Andl. LINC00958 promotes proliferation, migration, invasion, and epithelial-mesenchymal transition of oesophageal squamous cell carcinoma cellsPLOS ONE 2021; 16(5): e0251797 doi: 10.1371/journal.pone.0251797
212
Zeting Huang, Bin Zhou, Zheng Li, Cantong Liu, Chunwen Zheng, Ruijie Zeng, Chaoqun Hong, Liyan Xu, Enmin Li, Yuhui Peng, Yiwei Xu. Serum interleukin-8 as a potential diagnostic biomarker in esophageal squamous cell carcinomaCancer Biomarkers 2020; 29(1): 139 doi: 10.3233/CBM-201687
213
Jongchan Hwang, Md. Anwarul Haque, Hiroyuki Suzuki, Peter ten Dijke, Mitsuyasu Kato. THG-1 suppresses SALL4 degradation to induce stemness genes and tumorsphere formation through antagonizing NRBP1 in squamous cell carcinoma cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 523(2): 307 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.11.149
214
Shitao Zou, Jianlong Yang, Jiaming Guo, Ye Su, Chao He, Jinchang Wu, Lan Yu, Wei-Qun Ding, Jundong Zhou. RAD18 promotes the migration and invasion of esophageal squamous cell cancer via the JNK-MMPs pathwayCancer Letters 2018; 417: 65 doi: 10.1016/j.canlet.2017.12.034
215
Fei Yao, Jinjing Yu, Yulin He, Jiaqi Liu, Huan Li, Qun Liu, Hui Long, Qingming Wu. Primary impact of Gli1 on radioresistance in esophageal cancerOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10837
216
Mei Huang, Meng-Ting Xu, Gui-Liang Wang, Ming Han, Xuan Chen, Jian-Bo Wen. Relationship of expression of heat shock transcription factor 1 with sensitivity to radiotherapy and chemotherapy in esophageal squamous cell carcinomaWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(14): 775 doi: 10.11569/wcjd.v29.i14.775
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
217
C�sar Amorim, Lucila Perrota de Souza, Jessica Moreira, Ronir Luiz, Antonio Carneiro, Heitor de Souza. Geographic distribution and time trends of esophageal cancer in Brazil from 2005 to 2015Molecular and Clinical Oncology 2019;  doi: 10.3892/mco.2019.1842
218
Fang Dai, Tao Liu, Shutao Zheng, Qing Liu, Chenchen Yang, Jian Zhou, Yumei Chen, Ilyar Sheyhidin, Xiaomei Lu. MiR-106b promotes migration and invasion through enhancing EMT via downregulation of Smad 7 in Kazakh’s esophageal squamous cell carcinomaTumor Biology 2016; 37(11): 14595 doi: 10.1007/s13277-016-5338-x
219
Liam Zakko, Lori Lutzke, Kenneth K. Wang. Screening and Preventive Strategies in Esophagogastric CancerSurgical Oncology Clinics of North America 2017; 26(2): 163 doi: 10.1016/j.soc.2016.10.004
220
Yaowen Zhang, Jian Li, Lu Wang, Peng Meng, Jiangman Zhao, Peng Han, Jin Xia, Jiangong Xu, Lidong Wang, Fangfang Shen, Anping Zheng, Fuyou Zhou, Ruitai Fan. Clinical significance of detecting circulating tumor cells in patients with esophageal squamous cell carcinoma by EpCAM‑independent enrichment and immunostaining‑fluorescence in�situ hybridizationMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10420
221
Franc Anderluh, Miha Toplak, Vaneja Velenik, Irena Oblak, Ajra Secerov Ermenc, Ana Jeromen Peressutti, Jasna But-Hadzic, Marija Skoblar Vidmar. Definitive radiochemotherapy in esophageal cancer - a single institution experienceRadiology and Oncology 2019; 53(4): 480 doi: 10.2478/raon-2019-0054
222
KunZhe Wu, ChunDong Zhang, Cheng Zhang, DongQiu Dai. A Novel Three-miRNA Signature Identified Using Bioinformatics Predicts Survival in Esophageal CarcinomaBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5973082
223
M. Martin-Richard, R. Díaz Beveridge, V. Arrazubi, M. Alsina, M. Galan Guzmán, A. B. Custodio, C. Gómez, F. L. Muñoz, R. Pazo, F. Rivera. SEOM Clinical Guideline for the diagnosis and treatment of esophageal cancer (2016)Clinical and Translational Oncology 2016; 18(12): 1179 doi: 10.1007/s12094-016-1577-y
224
Yuzhen Zhou, Li Chu, Qi Wang, Weixing Dai, Xiaozhou Zhang, Jianfeng Chen, Ling Li, Peipei Ding, Long Zhang, Hongyu Gu, Luying Li, Xinyue Lv, Wei Zhang, Danlei Zhou, Pingzhao Zhang, Guoxiang Cai, Kuaile Zhao, Weiguo Hu. CD59 is a potential biomarker of esophageal squamous cell carcinoma radioresistance by affecting DNA repairCell Death & Disease 2018; 9(9) doi: 10.1038/s41419-018-0895-0
225
Lei Gong, Weimin Mao, Qixun Chen, Youhua Jiang, Yun Fan. Analysis of SPARC and TUBB3 as predictors for prognosis in esophageal squamous cell carcinoma receiving nab-paclitaxel plus cisplatin neoadjuvant chemotherapy: a prospective studyCancer Chemotherapy and Pharmacology 2019; 83(4): 639 doi: 10.1007/s00280-019-03769-7
226
Minghua Bai, Yiping Dong, Congya Zhou, Xiao Sun, Jinlu Ma, Suxia Han. Effect of miR-196a inhibition on esophageal cancer growth in vitroAnti-Cancer Drugs 2020; 31(2): 169 doi: 10.1097/CAD.0000000000000823
227
Wanli Yang, Jiaojiao Ma, Wei Zhou, Xin Zhou, Bo Cao, Hongwei Zhang, Qingchuan Zhao, Daiming Fan, Liu Hong. Molecular mechanisms and clinical implications of miRNAs in drug resistance of esophageal cancerExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2017; 11(12): 1151 doi: 10.1080/17474124.2017.1372189
228
Wenju Du, Nini Rao, Jiahao Yong, Yingchun Wang, Dingcan Hu, Tao Gan, Linlin Zhu, Bing Zeng. Improving the Classification Performance of Esophageal Disease on Small Dataset by Semi-supervised Efficient Contrastive LearningJournal of Medical Systems 2022; 46(1) doi: 10.1007/s10916-021-01782-z
229
Chao Zhao, Qiang Lu, Yun Gu, Enchun Pan, Zhongming Sun, Hu Zhang, Jingjing Zhou, Ying Du, Ying Zhang, Yuanmei Feng, Ran Liu, Yuepu Pu, Lihong Yin. Distribution of N-nitrosamines in drinking water and human urinary excretions in high incidence area of esophageal cancer in Huai'an, ChinaChemosphere 2019; 235: 288 doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.124
230
Qingxin Zeng, Ziyi Zhu, Lijiang Song, Zhengfu He. Transferred by exosomes-derived MiR-19b-3p targets PTEN to regulate esophageal cancer cell apoptosis, migration and invasionBioscience Reports 2020; 40(11) doi: 10.1042/BSR20201858
231
Shuang Cai, Yang Weng, Feng Miao. MicroRNA-194 inhibits PRC1 activation of the Wnt/β-catenin signaling pathway to prevent tumorigenesis by elevating self-renewal of non-side population cells and side population cells in esophageal cancer stem cellsCell and Tissue Research 2021; 384(2): 353 doi: 10.1007/s00441-021-03412-z
232
Valentina Tullio, Valeria Gasperi, Maria Valeria Catani, Isabella Savini. The Impact of Whole Grain Intake on Gastrointestinal Tumors: A Focus on Colorectal, Gastric, and Esophageal CancersNutrients 2020; 13(1): 81 doi: 10.3390/nu13010081
233
Huan Yang, Jian-bing Wang, Jin-yu Zhang, Jin-hu Fan, You-lin Qiao, Philip R. Taylor. Family History and Risk of Upper Gastrointestinal Cancer in the Linxian General PopulationFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.605106
234
Azam Rastgar‐Moghadam, Mehrane Mehramiz, Soodabeh Shahidsales, Malihe Entezari, Seyed Mahdi Hassanian, Sahar Talebian, Mahnaz Nourbakhsh, Gordon A. Ferns, Amir Avan. Association of a genetic variant in ATP‐binding cassette sub‐family B member 1 gene with poor prognosis in patients with squamous cell carcinoma of the esophagusIUBMB Life 2019; 71(9): 1252 doi: 10.1002/iub.2034
235
Hao Zhang, Hao Li, Qing Ma, Fang-Yan Yang, Tao-Yu Diao. Predicting malignant transformation of esophageal squamous cell lesions by combined biomarkers in an endoscopic screening programWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(39): 8770-8778 doi: 10.3748/wjg.v22.i39.8770
236
Ping� Tian, Dandan� Liu, Luyi� Sun, Hui Sun. Cullin7 promotes epithelial‑mesenchymal transition of esophageal carcinoma via the ERK‑SNAI2 signaling pathwayMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8503
237
Moritz Jesinghaus, Frido Brühl, Katja Steiger, Peter Klare, Marianne Reiser, Alexander Scheiter, Björn Konukiewitz, Peer Kuhn, Stefan Münch, Michael Quante, Roland M. Schmid, Dirk Wilhelm, Markus Feith, Helmut Friess, Stephanie E. Combs, Dieter Saur, Melanie Boxberg, Wilko Weichert. Cellular Dissociation Grading Based on the Parameters Tumor Budding and Cell Nest Size in Pretherapeutic Biopsy Specimens Allows for Prognostic Patient Stratification in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Independent From Clinical StagingAmerican Journal of Surgical Pathology 2019; 43(5): 618 doi: 10.1097/PAS.0000000000001230
238
Yu Yang, Hai-Ning Chen, Rui Wang, Yun-Jing Tang, Xin-Zu Chen. Cost-Effectiveness Analysis on Endoscopic Surveillance Among Western Patients With Barrett's Esophagus for Esophageal Adenocarcinoma ScreeningMedicine 2015; 94(39): e1563 doi: 10.1097/MD.0000000000001563
239
Jiafu Wang, Xiang Xie, Yurong Sun. Time series expression pattern of key genes reveals the molecular process of esophageal cancerBioscience Reports 2020; 40(2) doi: 10.1042/BSR20191985
240
W Peter Sawyer, Xinyi Luo, Andrew M. Welch, Nathan M. Bolton, Russell Brown, John S. Bolton. 15-Year Experience with Multimodality Therapy Including Esophagectomy for Elderly Patients with Locoregional Esophageal CancerJournal of the American College of Surgeons 2021; 232(4): 580 doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2020.11.027
241
Fabian Emura, Prateek Sharma, Vitor Arantes, Cecilio Cerisoli, Adolfo Parra‐Blanco, Kazuki Sumiyama, Raul Araya, Sergio Sobrino, Philip Chiu, Koji Matsuda, Robinson Gonzalez, Mitsuhiro Fujishiro, Hisao Tajiri. Principles and practice to facilitate complete photodocumentation of the upper gastrointestinal tract: World Endoscopy Organization position statementDigestive Endoscopy 2020; 32(2): 168 doi: 10.1111/den.13530
242
Lu Zhang, Fei Wang, Huijun Yi, Svetlana P. Ermakova, Olesya S. Malyarenko, Jianmei Mo, Yingze Huang, Qiuhong Duan, Juanjuan Xiao, Feng Zhu. The role of T-LAK cell-originated protein kinase in targeted cancer therapyMolecular and Cellular Biochemistry 2022;  doi: 10.1007/s11010-021-04329-5
243
Hala El‐Zimaity, Vincenzo Di Pilato, Maria Novella Ringressi, Iva Brcic, Shanmugarajah Rajendra, Rupert Langer, Bastian Dislich, Monika Tripathi, Maha Guindi, Robert Riddell. Risk factors for esophageal cancer: emphasis on infectious agentsAnnals of the New York Academy of Sciences 2018; 1434(1): 319 doi: 10.1111/nyas.13858
244
A. Syed, C. Maradey-Romero, R. Fass. The relationship between eosinophilic esophagitis and esophageal cancerDiseases of the Esophagus 2017; 30(7): 1 doi: 10.1093/dote/dox050
245
Tianfeng Lan, Xia Xue, Louisa Chard Dunmall, Jinxin Miao, Yaohe Wang. Patient-derived xenograft: a developing tool for screening biomarkers and potential therapeutic targets for human esophageal cancersAging 2021; 13(8): 12273 doi: 10.18632/aging.202934
246
Ju-Young (Judy) Shin, Kenneth Man, Wei Zhou. Pragmatic Randomized Clinical Trials2021; : 257 doi: 10.1016/B978-0-12-817663-4.00030-1
247
Xiaobin Hou, Tinghui Li, Zhipeng Ren, Yang Liu. Novel BRCA2-Interacting Protein, LIMD1, Is Essential for the Centrosome Localization of BRCA2 in Esophageal Cancer CellOncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics 2016; 24(4): 247 doi: 10.3727/096504016X14652175055765
248
Ming‐Hui Chang, Shih‐Ming Huang, Wen‐Wei Sung, Tzu‐Wei Yang, Hsuan‐Yi Chen, Chang‐Cheng Su, Wei‐Liang Chen, Ming‐Chang Tsai, Chi‐Chih Wang. The relationship between esophageal cancer mortality‐to‐incidence ratios of countries and ranking of world's health systemAdvances in Digestive Medicine 2021; 8(4): 234 doi: 10.1002/aid2.13228
249
Petar Rasic, Maja Jovanovic-Tucovic, Marija Jeremic, Slavisa M Djuricic, Zorica V Vasiljevic, Maja Milickovic, Djordje Savic. B7 homologue 3 as a prognostic biomarker and potential therapeutic target in gastrointestinal tumorsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(8): 799-821 doi: 10.4251/wjgo.v13.i8.799
250
Lin Wang, Xueping Li, Lan Zhao, Longyang Jiang, Xinyue Song, Aoshuang Qi, Ting Chen, Mingyi Ju, Baohui Hu, Minjie Wei, Miao He, Lin Zhao. Identification of DNA-Repair-Related Five-Gene Signature to Predict Prognosis in Patients with Esophageal CancerPathology and Oncology Research 2021; 27 doi: 10.3389/pore.2021.596899
251
Cui-Ying Zhang, Juan Zhang, Yun-Fan Ma, Hong Zhe, Ren Zhao, Yan-Yang Wang. Prognostic Value of Combined Analysis of CTLA-4 and PLR in Esophageal Squamous Cell Carcinoma (ESCC) PatientsDisease Markers 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1601072
252
Jianjun Li, Hongbo Zhu, Qiao Yang, Hua Xiao, Haibiao Wu, Zhe Fang, Wenjun Li, Manbo Cai, Fu Wang. Identification of Molecular Subtypes and Potential Small-Molecule Drugs for Esophagus Cancer Treatment Based on m6A RegulatorsJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5490461
253
Shuwen Xu, Xiaofeng Li, Longfei Li, Yufeng Wang, Chong Geng, Feng Guo, Tao Zhang, Aonan Du, Zhiwei Lu, Hua Hui, Qiang Wang. CTCF-silenced miR-137 contributes to EMT and radioresistance in esophageal squamous cell carcinomaCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-020-01740-8
254
Megan Q. Chan, Gokulakishnan Balasubramanian, Rohan M. Modi, Georgios I. Papachristou, Sebastian G. Strobel, Jeffery R. Groce, Alice Hinton, Somashekar G. Krishna. Changing epidemiology of esophageal stent placement for dysphagia: a decade of trends and the impact of benign indicationsGastrointestinal Endoscopy 2020; 92(1): 56 doi: 10.1016/j.gie.2020.02.018
255
Jia Qu, Chun-Chun Wang, Shu-Bin Cai, Wen-Di Zhao, Xiao-Long Cheng, Zhong Ming. Biased Random Walk With Restart on Multilayer Heterogeneous Networks for MiRNA–Disease Association PredictionFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.720327
256
Zu-Xuan Chen, Guo-Sheng Li, Li-Hua Yang, He-Chuan Liu, Guang-Mei Qin, Lang Shen, Wei-Ying He, Ting-Qing Gan, Jian-Jun Li. Upregulation of BIRC5 plays essential role in esophageal squamous cell carcinomaMathematical Biosciences and Engineering 2021; 18(5): 6941 doi: 10.3934/mbe.2021345
257
Xiao-fang Guo, Sai-sai Li, Xiao-fei Zhu, Qiao-hua Dou, Duan Liu. Lapatinib in combination with paclitaxel plays synergistic antitumor effects on esophageal squamous cancerCancer Chemotherapy and Pharmacology 2018; 82(3): 383 doi: 10.1007/s00280-018-3627-3
258
Sigitas Zaremba, Renatas Aškinis, Agota Piščikaitė, Giedrė Smailytė, Saulius Cicėnas. Stemplės vėžio gydymo rezultatai Nacionaliniame vėžio institute 2008–2017 metaisLietuvos chirurgija 2019; 18(2): 91 doi: 10.15388/LietChirur.2019.18.10
259
Els Visser, Ingrid A. Franken, Lodewijk A.A. Brosens, Jelle P. Ruurda, Richard van Hillegersberg. Prognostic gene expression profiling in esophageal cancer: a systematic reviewOncotarget 2017; 8(3): 5566 doi: 10.18632/oncotarget.13328
260
Ji-Feng Feng, Chen Sheng, Qiang Zhao, Pengcheng Chen. Prognostic value of mean platelet volume/platelet count ratio in patients with resectable esophageal squamous cell carcinoma: a retrospective studyPeerJ 2019; 7: e7246 doi: 10.7717/peerj.7246
261
Madhuri Pattamatta, Laura F. C. Fransen, Annemarie C. P. Dolmans-Zwartjes, Grard A. P. Nieuwenhuijzen, Silvia M. A. A. Evers, Ewout A. Kouwenhoven, Marc J. van Det, Mickael Hiligsmann, Misha D. P. Luyer. Effect of direct oral feeding following minimally invasive esophagectomy on costs and quality of lifeJournal of Medical Economics 2021; 24(1): 54 doi: 10.1080/13696998.2020.1859843
262
Kushal B. Naik, Yuan Liu, Michael Goodman, Theresa W. Gillespie, Allan Pickens, Seth D. Force, Conor E. Steuer, Taofeek K. Owonikoko, Suresh S. Ramalingam, Kristin Higgins, Jonathan J. Beitler, Dong M. Shin, Field F. Willingham, Bassel El-Rayes, Jerome C. Landry, Felix G. Fernandez, Nabil F. Saba. Concurrent chemoradiotherapy with or without surgery for patients with resectable esophageal cancer: An analysis of the National Cancer Data BaseCancer 2017; 123(18): 3476 doi: 10.1002/cncr.30763
263
Pallaval Veera Bramhachari, A. M. V. N. Prathyusha, D. Rama Sekhara Reddy. Role of Transcription Factors in Gastrointestinal Malignancies2017; : 33 doi: 10.1007/978-981-10-6728-0_4
264
Yuhong Zhang, Minqi Zhu, Junxian Mo, Lei Xian. Tumor microenvironment characterization in esophageal cancer identifies prognostic relevant immune cell subtypes and gene signaturesAging 2021; 13(24): 26118 doi: 10.18632/aging.203800
265
Asna Tungekar, Sumana Mandarthi, Pooja Rajendra Mandaviya, Veerendra P. Gadekar, Ananthajith Tantry, Sowmya Kotian, Jyotshna Reddy, Divya Prabha, Sushma Bhat, Sweta Sahay, Roshan Mascarenhas, Raghavendra Rao Badkillaya, Manoj Kumar Nagasampige, Mohan Yelnadu, Harsh Pawar, Prashantha Hebbar, Manoj Kumar Kashyap. ESCC ATLAS: A population wide compendium of biomarkers for Esophageal Squamous Cell CarcinomaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-30579-3
266
Md Sazzad Hassan, Nicholas Cwidak, Chloe Johnson, Silvio Däster, Serenella Eppenberger-Castori, Niranjan Awasthi, Jun Li, Margaret A. Schwarz, Urs von Holzen. Therapeutic Potential of the Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor Flavopiridol on c-Myc Overexpressing Esophageal CancerFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.746385
267
Xifeng Mi, Rongyu Xu, Shunzhong Hong, Tingting Xu, Wanfei Zhang, Ming Liu. M2 Macrophage-Derived Exosomal lncRNA AFAP1-AS1 and MicroRNA-26a Affect Cell Migration and Metastasis in Esophageal CancerMolecular Therapy - Nucleic Acids 2020; 22: 779 doi: 10.1016/j.omtn.2020.09.035
268
Candyce Hamel, Nadera Ahmadzai, Andrew Beck, Micere Thuku, Becky Skidmore, Kusala Pussegoda, Lise Bjerre, Avijit Chatterjee, Kristopher Dennis, Lorenzo Ferri, Donna E. Maziak, Beverley J. Shea, Brian Hutton, Julian Little, David Moher, Adrienne Stevens. Screening for esophageal adenocarcinoma and precancerous conditions (dysplasia and Barrett’s esophagus) in patients with chronic gastroesophageal reflux disease with or without other risk factors: two systematic reviews and one overview of reviews to inform a guideline of the Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC)Systematic Reviews 2020; 9(1) doi: 10.1186/s13643-020-1275-2
269
George Triadafilopoulos, Junichi Akiyama. Emerging endoscopic techniques for the identification of esophageal diseaseExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2016; 10(5): 605 doi: 10.1586/17474124.2016.1140037
270
K. Nesteruk, M.C.W. Spaander, I. Leeuwenburgh, M.P. Peppelenbosch, G.M. Fuhler. Achalasia and associated esophageal cancer risk: What lessons can we learn from the molecular analysis of Barrett's–associated adenocarcinoma?Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2019; 1872(2): 188291 doi: 10.1016/j.bbcan.2019.04.007
271
Xiaorong Yang, Chen Suo, Tongchao Zhang, Xiaolin Yin, Jinyu Man, Ziyu Yuan, Hui Chen, Jingru Yu, Li Jin, Xingdong Chen, Ming Lu, Weimin Ye. A nomogram for screening esophageal squamous cell carcinoma based on environmental risk factors in a high-incidence area of China: a population-based case-control studyBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08053-7
272
Yuqi Wang, Zubiao Niu, Lulin Zhou, Yongan Zhou, Qunfeng Ma, Yichao Zhu, Mengzhe Liu, Yinan Shi, Yanhong Tai, Qiuju Shao, Jianlin Ge, Jilei Hua, Lihua Gao, Hongyan Huang, Hong Jiang, Qiang Sun. Subtype-Based Analysis of Cell-in-Cell Structures in Esophageal Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.670051
273
Elizabeth Ward. World Trade Center Pulmonary Diseases and Multi-Organ System Manifestations2018; : 81 doi: 10.1007/978-3-319-59372-2_6
274
Jing Wang, Qiushuang Wang, Yi Gong, Qiu Hu, Haoliang Zhang, Shaobo Ke, Yongshun Chen. Knockdown of circRNA circ_0087378 Represses the Tumorigenesis and Progression of Esophageal Squamous Cell Carcinoma Through Modulating the miR-140-3p/E2F3 AxisFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.607231
275
Zhenzhang Chen, Xiao Hu, Yuan Wu, Li Cong, Xia He, Jianwei Lu, Jifeng Feng, Delin Liu. Long non-coding RNA XIST promotes the development of esophageal cancer by sponging miR-494 to regulate CDK6 expressionBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 109: 2228 doi: 10.1016/j.biopha.2018.11.049
276
Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Radek Kroupa, Tomáš Grolich, Jiří Dolina, Milan Dastych, Jitka Vaculová, Jakub Vlažný, Petr Moravčík, Lydie Izakovičová Hollá, Petra Bořilová Linhartová, Petr Jabandžiev, Vladimir Procházka. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot studyVnitřní lékařství 2020; 66(5): e26 doi: 10.36290/vnl.2020.094
277
Ke-Cheng Chen, I-Hui Wu, Chih-Yang Chang, Pei-Ming Huang, Mong-Wei Lin, Jang-Ming Lee. The Long-Term Clinical Impact of Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) for Advanced Esophageal Cancer Invading AortaAnnals of Surgical Oncology 2021; 28(13): 8374 doi: 10.1245/s10434-021-10081-3
278
Yuzo Yamazato, Atsushi Shiozaki, Daisuke Ichikawa, Toshiyuki Kosuga, Katsutoshi Shoda, Tomohiro Arita, Hirotaka Konishi, Shuhei Komatsu, Takeshi Kubota, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Mitsuo Kishimoto, Eiichi Konishi, Yoshinori Marunaka, Eigo Otsuji. Aquaporin 1 suppresses apoptosis and affects prognosis in esophageal squamous cell carcinomaOncotarget 2018; 9(52): 29957 doi: 10.18632/oncotarget.25722
279
Maya Schulpen, Petra H. Peeters, Piet A. van den Brandt. Mediterranean diet adherence and risk of esophageal and gastric cancer subtypes in the Netherlands Cohort StudyGastric Cancer 2019; 22(4): 663 doi: 10.1007/s10120-019-00927-x
280
Prapti Shrestha, Ross Penninkilampi, Guy D. Eslick. Gastrointestinal Diseases and their Associated Infections2019; : 1 doi: 10.1016/B978-0-323-54843-4.00001-5
281
Dan Zhang, Jiarui Wu, Haojia Wang, Wei Zhou, Mengwei Ni, Xinkui Liu, Xiaomeng Zhang. Systematic review and network meta-analysis comparing Chinese herbal injections with chemotherapy for treating patients with esophageal cancerJournal of International Medical Research 2020; 48(1): 030006051989833 doi: 10.1177/0300060519898336
282
Selena Li, Daniel C. Chung, John T. Mullen. Screening high‐risk populations for esophageal and gastric cancerJournal of Surgical Oncology 2019; 120(5): 831 doi: 10.1002/jso.25656
283
Jianqi Hao, Cong Chen, Fangfang Wan, Yuzhou Zhu, Hongyu Jin, Jian Zhou, Nan Chen, Jing Yang, Qiang Pu. Prognostic Value of Pre-Treatment Prognostic Nutritional Index in Esophageal Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00797
284
Taseen Syed, Akash Doshi, Shan Guleria, Sana Syed, Tilak Shah. Artificial Intelligence and Its Role in Identifying Esophageal NeoplasiaDigestive Diseases and Sciences 2020; 65(12): 3448 doi: 10.1007/s10620-020-06643-2
285
Stephanie D. Colvin, Jessica G. Zarzour, Desiree E. Morgan, James P. Callaway, Britney L. Corey, Jayleen Grams, Samuel J. Galgano. Same day barium esophagography and high-resolution manometry during the COVID-19 pandemicAbdominal Radiology 2022; 47(1): 76 doi: 10.1007/s00261-021-03322-2
286
Ai Jia, Yue Wu, Wanli Ren, Peng Han, Yuan Shao. Genetic variations of CARMN affect risk of esophageal cancer in northwest ChinaGene 2020; 748: 144680 doi: 10.1016/j.gene.2020.144680
287
Louisa Bolm, Simon Cigolla, Uwe A. Wittel, Ulrich T. Hopt, Tobias Keck, Dirk Rades, Peter Bronsert, Ulrich Friedrich Wellner. The Role of Fibroblasts in Pancreatic Cancer: Extracellular Matrix Versus Paracrine FactorsTranslational Oncology 2017; 10(4): 578 doi: 10.1016/j.tranon.2017.04.009
288
Shihua Yao, Xiaowei Wang, Chunguang Li, Tiejun Zhao, Hai Jin, Wentao Fang. Kaempferol inhibits cell proliferation and glycolysis in esophagus squamous cell carcinoma via targeting EGFR signaling pathwayTumor Biology 2016; 37(8): 10247 doi: 10.1007/s13277-016-4912-6
289
Shang-Wei Chen, Hua-Fu Zhou, Han-Jie Zhang, Rong-Quan He, Zhi-Guang Huang, Yi-Wu Dang, Xia Yang, Jun Liu, Zong-Wang Fu, Jun-Xian Mo, Zhong-Qing Tang, Chang-Bo Li, Rong Li, Li-Hua Yang, Jie Ma, Lin-Jie Yang, Gang Chen. The Clinical Significance and Potential Molecular Mechanism of PTTG1 in Esophageal Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Genetics 2021; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.583085
290
Yingzhi Lu, Zhenxin Wang, Ling Zhou, Zhaoming Ma, Jianguo Zhang, Yan Wu, Yan Shao, Yunyun Yang, Lubna H. Tahtamouni. FAT1 and PTPN14 Regulate the Malignant Progression and Chemotherapy Resistance of Esophageal Cancer through the Hippo Signaling PathwayAnalytical Cellular Pathology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9290372
291
Zhanye Liu, Chunlong Zhao, Shixia Du, Shuangqing Gao, Lijun Lu. MiR-4262 inhibits the development of esophageal cancer by negatively regulating KLF6 levelExperimental and Molecular Pathology 2020; 115: 104476 doi: 10.1016/j.yexmp.2020.104476
292
Nan Hou, Jie Ma, Wei Li, Lingdi Zhao, Quanli Gao, Ling Mai. T‑cell immunoglobulin and mucin domain‑containing protein‑3 and galectin‑9 protein expression: Potential prognostic significance in esophageal squamous cell carcinoma for Chinese patientsOncology Letters 2017;  doi: 10.3892/ol.2017.7188
293
V. Arantes, J. Espinoza-Ríos. Early esophageal squamous cell carcinoma management through endoscopic submucosal dissectionRevista de Gastroenterología de México (English Edition) 2018; 83(3): 259 doi: 10.1016/j.rgmxen.2018.05.004
294
Hui Zhang, Jianing Zhong, Youbing Tu, Benquan Liu, Zhibo Chen, Yunchen Luo, Yaping Tang, Fei Xiao, Jincai Zhong. Integrated Bioinformatics Analysis Identifies Hub Genes Associated with the Pathogenesis and Prognosis of Esophageal Squamous Cell CarcinomaBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2615921
295
V. Arantes, J. Espinoza-Ríos. Manejo del carcinoma de células escamosas de esófago precoces a través de la disección endoscópica submucosaRevista de Gastroenterología de México 2018; 83(3): 259 doi: 10.1016/j.rgmx.2017.12.004
296
Ken Junyang Goh, Pyng Lee, Andrea Zhi Xin Foo, Eng Huat Tan, Hock Soo Ong, Anne Ann Ling Hsu. Characteristics and Outcomes of Airway Involvement in Esophageal CancerThe Annals of Thoracic Surgery 2021; 112(3): 912 doi: 10.1016/j.athoracsur.2020.10.015
297
Qingtong Shi, Yali Diao, Feng Jin, Zhiyan Ding. Anti‑metastatic effects of Aidi on human esophageal squamous cell carcinoma by inhibiting epithelial‑mesenchymal transition and angiogenesisMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8976
298
Yang Yang, Xia Zhou, Luoyong Tang, Xiaoling Xu, Xianghui Du, Guoqin Qiu. Role of Perioperative Chemotherapy in Lymph Node-negative Esophageal Cancer After ResectionAmerican Journal of Clinical Oncology 2019; 42(12): 924 doi: 10.1097/COC.0000000000000624
299
Yinan Ma, Baofeng Wang, Ya Guo, Yang Zhang, Shan Huang, Xing Bao, Minghua Bai. Inhibition of miR-196a affects esophageal cancer cell growth in vitroBiomedicine & Pharmacotherapy 2016; 84: 22 doi: 10.1016/j.biopha.2016.09.013
300
Yan Wang, Lu Chen, Yanming Wu, Pengfei Li, Guowei Che. The prognostic value of modified Glasgow prognostic score in patients with esophageal squamous cell cancer: a Meta-analysisNutrition and Cancer 2020; 72(7): 1146 doi: 10.1080/01635581.2019.1677925
301
Han Gao, Tian Wang, Peng Zhang, Muhe Shang, Zhikui Gao, Fei Yang, Ran Liu. Linc‐ROR regulates apoptosis in esophageal squamous cell carcinoma via modulation of p53 ubiquitination by targeting miR‐204‐5p/MDM2Journal of Cellular Physiology 2020; 235(3): 2325 doi: 10.1002/jcp.29139
302
Shenxiang Liu, Mei Huang, Zhiqin Chen, Jingde Chen, Qian Chao, Xudong Yin, Ming Quan. FTO promotes cell proliferation and migration in esophageal squamous cell carcinoma through up-regulation of MMP13Experimental Cell Research 2020; 389(1): 111894 doi: 10.1016/j.yexcr.2020.111894
303
Lei Guo, Liulong Zhang, Jianshe Zhao. CT scan and magnetic resonance diffusion‑weighted imaging in the diagnosis and treatment of esophageal cancerOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9532
304
Deming Zhang, Changsheng Li, Nitao Cheng, Linao Sun, Xuefeng Zhou, Gaofeng Pan, Jinping Zhao. CircAGFG1 acts as a sponge of miR-4306 to stimulate esophageal cancer progression by modulating MAPRE2 expressionActa Histochemica 2021; 123(7): 151776 doi: 10.1016/j.acthis.2021.151776
305
Zhaonian Hu, Jun Xie, Xiaochun Chen, Jia Tang, Kaiguo Zhou, Song Han, Song Cao. Identification of an Immune-Related Biomarker Model Based on the CircRNA-Associated Regulatory Network for Esophageal CarcinomaJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1334571
306
Seok Jeong, Jinoh Bak, Sung Min Kim, Hyun Wook Kang. Feasibility study of endoscopic thermal coagulation with circumferential laser irradiation for treating esophageal tissue Lasers in Medical Science 2020; 35(4): 893 doi: 10.1007/s10103-019-02877-3
307
Tieming Xie, Zhimin Ye, Peipei Pang, Guoliang Shao. Quantitative Multiparametric MRI May Augment the Response to Radiotherapy in Mid-Treatment Assessment of Patients with Esophageal CarcinomaOncology Research and Treatment 2019; 42(6): 326 doi: 10.1159/000499322
308
Yan‐Qing Zang, Yu‐Qing Zhai, Yan‐Yu Feng, Xue‐Ying Ju, Feng Zuo. Molecular mechanisms of quinalizarin induces apoptosis and G0 / G1 cell cycle of human esophageal cancer HCE ‐4 cells depends on MAPK , STAT3, and NF‐κB signaling pathways Environmental Toxicology 2021; 36(2): 276 doi: 10.1002/tox.23033
309
Catarina Melim, Maria R. Lauro, Isabel M. Pires, Paulo J. Oliveira, Célia Cabral. The Role of Glucosinolates from Cruciferous Vegetables (Brassicaceae) in Gastrointestinal Cancers: From Prevention to TherapeuticsPharmaceutics 2022; 14(1): 190 doi: 10.3390/pharmaceutics14010190
310
Jianhua Wang, Yushan Chen, Rui Wu, Yong Lin. Circular RNA hsa_circ_0000554 promotes progression and elevates radioresistance through the miR-485-5p/fermitin family members 1 axis in esophageal cancerAnti-Cancer Drugs 2021; 32(4): 405 doi: 10.1097/CAD.0000000000001007
311
Zhigao Niu, Wenping Zhang, Jialun Shi, Xiangdong Li, Hanlei Wu. Effect of silencing C-erbB-2 on esophageal carcinoma cell biological behaviors by inhibiting IGF-1 pathway activationJournal of Cardiothoracic Surgery 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13019-021-01540-9
312
Hsiuying Wang. A Review of the Effects of Collagen Treatment in Clinical StudiesPolymers 2021; 13(22): 3868 doi: 10.3390/polym13223868
313
Galen Leung, Joseph Mizrahi, Samuel Quintero, Daniel Sosa, Deborah Parkinson, Erin Taub, Deepak Desai, Edward Cheng. Endoscopic Evaluation of Radiologic Distal Esophageal ThickeningJournal of Clinical Gastroenterology 2020;  doi: 10.1097/MCG.0000000000001425
314
Moritz Jesinghaus, Melanie Boxberg, Björn Konukiewitz, Julia Slotta-Huspenina, Anna M. Schlitter, Katja Steiger, Katja Specht, Kathrin Wieczorek, Arne Warth, Thomas Schmidt, Arndt Hartmann, Ihsan E. Demir, Markus Feith, Katja Ott, Wilko Weichert. A Novel Grading System Based on Tumor Budding and Cell Nest Size Is a Strong Predictor of Patient Outcome in Esophageal Squamous Cell CarcinomaAmerican Journal of Surgical Pathology 2017; 41(8): 1112 doi: 10.1097/PAS.0000000000000865
315
Benedek Tinusz, László Botond Szapáry, Bence Paládi, András Papp, Barna Bogner, Ivett Hegedűs, Szabolcs Bellyei, Áron Vincze, Jenő Solt, Tamás Micsik, Veronika Dunás-Varga, Eszter Pályu, Tamás Vass, Tamás Schnabel, Nelli Farkas, Péter Hegyi, Aaron P. Thrift, Bálint Erőss. The Esophageal Adenocarcinoma Epidemic Has Reached Hungary: A Multicenter, Cross-Sectional StudyFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.541794
316
Dimitrios Schizas, Aikaterini Mastoraki, Leon Naar, Eleftherios Spartalis, Diamantis I Tsilimigras, Georgia-Sofia Karachaliou, George Bagias, Dimitrios Moris. Concept of histone deacetylases in cancer: Reflections on esophageal carcinogenesis and treatmentWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(41): 4635-4642 doi: 10.3748/wjg.v24.i41.4635
317
Moritz Jesinghaus, Melanie Boxberg, Dirk Wilhelm, Stefan Münch, Hendrik Dapper, Michael Quante, Christoph Schlag, Sebastian Lange, Jan Budczies, Björn Konukiewitz, Martin Mollenhauer, Anna Melissa Schlitter, Karl Friedrich Becker, Marcus Feith, Helmut Friess, Katja Steiger, Stephanie E. Combs, Wilko Weichert. Post-neoadjuvant cellular dissociation grading based on tumour budding and cell nest size is associated with therapy response and survival in oesophageal squamous cell carcinomaBritish Journal of Cancer 2019; 121(12): 1050 doi: 10.1038/s41416-019-0623-2
318
Hsuan-An Su, Shun-Wen Hsiao, Yu-Chun Hsu, Lien-Yen Wang, Hsu-Heng Yen. Superiority of NBI endoscopy to PET/CT scan in detecting esophageal cancer among head and neck cancer patients: a retrospective cohort analysisBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-6558-4
319
Ming Luo, Yuan Yang, Dongmei Luo, Liang Liu, Yuening Zhang, Feifan Xiao, Jingcheng Yang, Chengdong Zhang, Shen Fu, Zhiguo Luo. Tumor necrosis factor-alpha promoter polymorphism 308 G/A is not significantly associated with esophageal cancer risk: a meta-analysisOncotarget 2016; 7(48): 79901 doi: 10.18632/oncotarget.13093
320
George Triadafilopoulos. Multidisciplinary Management of Gastroesophageal Reflux Disease2021; : 61 doi: 10.1007/978-3-030-53751-7_4
321
Yu-Hang Zhang, Lin-Jie Guo, Xiang-Lei Yuan, Bing Hu. Artificial intelligence-assisted esophageal cancer management: Now and futureWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(35): 5256-5271 doi: 10.3748/wjg.v26.i35.5256
322
Wei Yuan, Jiaqin Yan, Hongtao Liu, Ling Li, BoWen Wu, Can Guo, Mingzhi Zhang. Identification of Prognostic Related Genes of Tumor Microenvironment Derived From Esophageal Cancer PatientsPathology and Oncology Research 2021; 27 doi: 10.3389/pore.2021.589662
323
Meng Yue, Yanxia Liu, Taiyang Zuo, Yakun Jiang, Jianmei Pan, Shuhong Zhang, Xingjie Shen. Circ_0006948 Contributes to Cell Growth, Migration, Invasion and Epithelial–Mesenchymal Transition in Esophageal CarcinomaDigestive Diseases and Sciences 2021;  doi: 10.1007/s10620-021-06894-7
324
Khaing Zar Thin, Jian Cheng Tu, Sudheesh Raveendran. Long non-coding SNHG1 in cancerClinica Chimica Acta 2019; 494: 38 doi: 10.1016/j.cca.2019.03.002
325
G. Triadafilopoulos, J. Clarke, M. Hawn. Whole greater than the parts: integrated esophageal centers (IEC) and advanced training in esophageal diseasesDiseases of the Esophagus 2017; 30(10): 1 doi: 10.1093/dote/dox084
326
Yuzhen Zhou, Qi Wang, Li Chu, Weixing Dai, Xiaozhou Zhang, Jianfeng Chen, Long Zhang, Peipei Ding, Xin Zhang, Hongyu Gu, Pingzhao Zhang, Ling Li, Wei Zhang, Luying Li, Xinyue Lv, Danlei Zhou, Guoxiang Cai, Liang Chen, Kuaile Zhao, Weiguo Hu. FOXM1c promotes oesophageal cancer metastasis by transcriptionally regulating IRF1 expressionCell Proliferation 2019; 52(2): e12553 doi: 10.1111/cpr.12553
327
Shuai Ding, Hui Huang, Zhenmin Li, Xiao Liu, Shanlin Yang. SCNET: A Novel UGI Cancer Screening Framework Based on Semantic-Level Multimodal Data FusionIEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 2021; 25(1): 143 doi: 10.1109/JBHI.2020.2983126
328
Takuya Shiraishi, Naoki Tomizawa, Tatsumasa Andoh, Hiroaki Sato, Itasu Ninomiya. Occult Early Squamous Cell Carcinoma in Zenker's Diverticulum Treated With Diverticulectomy Followed by Additional Esophagectomy With Free Jejunal Reconstruction: A Case ReportInternational Surgery 2021; 105(1-3): 36 doi: 10.9738/INTSURG-D-15-00268.1
329
C-Z Ding, G-L Wang, H-T Wang, W-G Wang, L Wang, P-F Wang, R-J Zhu, X Liu, J-H Wang, J Wang, S Zhao. Esophagectomy combined with off-pump coronary artery bypass grafting through left posterolateral incision is safe and feasible for esophageal cancer associated with coronary artery diseaseDiseases of the Esophagus 2021; 34(10) doi: 10.1093/dote/doaa123
330
Lin Wang, Xiang-Bo Ji, Li-Hong Wang, Zhong-Kun Xia, Yun-Xia Xie, Wen-Jing Liu, Jian-Ge Qiu, Bing-Hua Jiang, Ling-Zhi Liu. MiRNA-30e downregulation increases cancer cell proliferation, invasion and tumor growth through targeting RPS6KB1Aging 2021; 13(21): 24037 doi: 10.18632/aging.203665
331
Marco Mascitti, Lucrezia Togni, Giuseppe Troiano, Vito Carlo Alberto Caponio, Davide Bartolomeo Gissi, Lucio Montebugnoli, Maurizio Procaccini, Lorenzo Lo Muzio, Andrea Santarelli. Beyond Head and Neck Cancer: The Relationship Between Oral Microbiota and Tumour Development in Distant OrgansFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2019; 9 doi: 10.3389/fcimb.2019.00232
332
Qianzhi Ni, Pingping Chen, Bing Zhu, Jingjing Li, Dong Xie, Xingyuan Ma. Expression levels of EPHB4, EFNB2 and caspase‑8 are associated with clinicopathological features and progression of esophageal squamous cell cancerOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.11160
333
Guo-Min Liu, Xuan Ji, Tian-Cheng Lu, Li-Wei Duan, Wen-Yuan Jia, Yun Liu, Mao-Lei Sun, Yun-Gang Luo. Comprehensive multi-omics analysis identified core molecular processes in esophageal cancer and revealed GNGT2 as a potential prognostic markerWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(48): 6890-6901 doi: 10.3748/wjg.v25.i48.6890
334
Cheng Yuan, Liyang Xiang, Kuo Cao, Jianguo Zhang, Yuan Luo, Wenjie Sun, Nannan Zhang, Jiangbo Ren, Junhong Zhang, Yan Gong, Conghua Xie. The prognostic value of tumor mutational burden and immune cell infiltration in esophageal cancer patients with or without radiotherapyAging 2020; 12(5): 4603 doi: 10.18632/aging.102917
335
Ralf Kiesslich. Prävention gastroenterologischer Tumorerkrankungen2020; : 109 doi: 10.1007/978-3-662-58879-6_6
336
Xiangyao Lian, Cuimin Zhu, Haishan Lin, Zhengxing Gao, Guangxin Li, Ninggang Zhang, Bangwei Cao, Yan Kang. Radiosensitization of HER2-positive esophageal cancer cells by pyrotinibBioscience Reports 2020; 40(2) doi: 10.1042/BSR20194167
337
Hla-Hla Thein, Nathaniel Jembere, Kednapa Thavorn, Kelvin K. W. Chan, Peter C. Coyte, Claire de Oliveira, Chin Hur, Craig C. Earle. Estimates and predictors of health care costs of esophageal adenocarcinoma: a population-based cohort studyBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-4620-2
338
Marta Łukaszewicz-Zając, Barbara Mroczko, Mirosław Kozłowski, Maciej Szmitkowski. The Serum Concentrations of Chemokine CXCL12 and Its Specific Receptor CXCR4 in Patients with Esophageal CancerDisease Markers 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/7963895
339
Dandan Xu, Guowen Li, Hongfei Li, Fei Jia. Comparison of IMRT versus 3D-CRT in the treatment of esophagus cancerMedicine 2017; 96(31): e7685 doi: 10.1097/MD.0000000000007685
340
Peng Huang, Li-Ying Sun, Yan-Qiao Zhang. A Hopeful Natural Product, Pristimerin, Induces Apoptosis, Cell Cycle Arrest, and Autophagy in Esophageal Cancer CellsAnalytical Cellular Pathology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6127169
341
Da Pan, Ming Su, Guiling Huang, Pengfei Luo, Ting Zhang, Lingmeng Fu, Jie Wei, Shaokang Wang, Guiju Sun. MTHFR C677T genetic polymorphism in combination with serum vitamin B2, B12 and aberrant DNA methylation of P16 and P53 genes in esophageal squamous cell carcinoma and esophageal precancerous lesions: a case–control studyCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-1012-x
342
Li Li, Luo Zhao, Jia He, Zhijun Han. Application of Right Bronchial Occlusion under Artificial Pneumothorax in the Thoracic Phase of Minimally Invasive McKeown EsophagectomyAnnals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2021; 27(6): 339 doi: 10.5761/atcs.oa.21-00055
343
Yan Zhang, Li Zhang, Ruimin Wang, Bin Wang, Peiyan Hua, Jindong Li. LncRNA Erbb4‐IR promotes esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) by downregulating miR‐145Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(10): 17566 doi: 10.1002/jcb.29023
344
Ah-Won Kwak, Mee-Hyun Lee, Goo Yoon, Seung-Sik Cho, Joon-Seok Choi, Jung-Il Chae, Jung-Hyun Shim. Deoxypodophyllotoxin, a Lignan from Anthriscus sylvestris, Induces Apoptosis and Cell Cycle Arrest by Inhibiting the EGFR Signaling Pathways in Esophageal Squamous Cell Carcinoma CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(18): 6854 doi: 10.3390/ijms21186854
345
Dustin J. Uhlenhopp, Eric Omar Then, Tagore Sunkara, Vinaya Gaduputi. Epidemiology of esophageal cancer: update in global trends, etiology and risk factorsClinical Journal of Gastroenterology 2020; 13(6): 1010 doi: 10.1007/s12328-020-01237-x
346
Nan Zhang, Shao-wei Zhang. Long-term effects of radiation prior to surgery and chemotherapy on survival of esophageal cancer undergoing surgeryMedicine 2019; 98(43): e17617 doi: 10.1097/MD.0000000000017617
347
Bao Zang, Chen Chen, Jian-Qiang Zhao. PD-1 gene rs10204525 and rs7421861 polymorphisms are associated with increased risk and clinical features of esophageal cancer in a Chinese Han populationAging 2020; 12(4): 3771 doi: 10.18632/aging.102845
348
Guangrong Lu, Liping Chen, Shengjie Wu, Yuao Feng, Tiesu Lin. Comprehensive Analysis of Tumor-Infiltrating Immune Cells and Relevant Therapeutic Strategy in Esophageal CancerDisease Markers 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8974793
349
Steven Habbous, Olga Yermakhanova, Katharina Forster, Claire M. B. Holloway, Gail Darling. Variation in Diagnosis, Treatment, and Outcome of Esophageal Cancer in a Regionalized Care System in Ontario, CanadaJAMA Network Open 2021; 4(9): e2126090 doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.26090
350
Mengfei Liu, Zhen Liu, Fangfang Liu, Chuanhai Guo, Ruiping Xu, Fenglei Li, Anxiang Liu, Haijun Yang, Sanshen Zhang, Lin Shen, Liping Duan, Qi Wu, Changqi Cao, Yaqi Pan, Ying Liu, Jingjing Li, Hong Cai, Zhonghu He, Yang Ke. Absence of Iodine Staining Associates With Progression of Esophageal Lesions in a Prospective Endoscopic Surveillance Study in ChinaClinical Gastroenterology and Hepatology 2020; 18(7): 1626 doi: 10.1016/j.cgh.2019.08.058
351
Lingmin Song, Yangmin Wang, Guobin Weng. Metastasis in penile corpus cavernosum from esophageal squamous carcinoma after curative resection: a case reportBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-5356-3
352
Ersoy Öksüz, Gökhan Görgişen, Gökhan Oto, Hülya Özdemir, Abbas Aras, Murat Öksüz, İsmail Musab Gülaçar, Muhammet Hamdi Demirkol. Relationship between MTHFR Gene Polymorphisms and Gastrointestinal Tumors Development: Perspective from Eastern Part of TurkeyJournal of Investigative Surgery 2022; 35(1): 83 doi: 10.1080/08941939.2020.1824249
353
Mingxin Zhang, Lingmin Zhang, Manli Cui, Wenguang Ye, Pengjiang Zhang, Suna Zhou, Jingjie Wang. miR-302b inhibits cancer-related inflammation by targeting ERBB4, IRF2 and CXCR4 in esophageal cancerOncotarget 2017; 8(30): 49053 doi: 10.18632/oncotarget.17041
354
Wenwen Jin, Wenguang Luo, Wei Fang, Yetao Wang, Lin Wang, Qi Shen, Wei Liu, Hongyan Zhang. miR-145 expression level in tissue predicts prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinomaPathology - Research and Practice 2019; 215(6): 152401 doi: 10.1016/j.prp.2019.03.029
355
Yi Qin, Chung W. Wu, William R. Taylor, Tarek Sawas, Kelli N. Burger, Douglas W. Mahoney, Zhifu Sun, Tracy C. Yab, Graham P. Lidgard, Hatim T. Allawi, Navtej S. Buttar, Thomas C. Smyrk, Prasad G. Iyer, David A. Katzka, David A. Ahlquist, John B. Kisiel. Discovery, Validation, and Application of Novel Methylated DNA Markers for Detection of Esophageal Cancer in PlasmaClinical Cancer Research 2019; 25(24): 7396 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-0740
356
Jianwei Wang, Lili Yu, Yulong Sun, Liangming Zhang, Mingshu Tu, Liqing Cai, Xiaoqing Yin, Xiaojie Pan, Tao Wang, Yi Huang. Development and Evaluation of Serum CST1 Detection for Early Diagnosis of Esophageal Squamous Cell CarcinomaCancer Management and Research 2021; : 8341 doi: 10.2147/CMAR.S337497
357
Lu Han, Yun-Jie Li, Wei-Di Zhang, Ping-Ping Song, Hao Li, Sheng Li. Clinical significance of tumor cells in the peripheral blood of patients with esophageal squamous cell carcinomaMedicine 2019; 98(6): e13921 doi: 10.1097/MD.0000000000013921
358
Zihao Xu, Zilong Wu, Jingtao Zhang, Ruihao Zhou, Jiane Wu, Bentong Yu. Development of Multiscale Transcriptional Regulatory Network in Esophageal Cancer Based on Integrated AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5603958
359
Kohei Tanigawa, Shuichi Tsukamoto, Yu-ichiro Koma, Yu Kitamura, Satoshi Urakami, Masaki Shimizu, Masataka Fujikawa, Takayuki Kodama, Mari Nishio, Manabu Shigeoka, Yoshihiro Kakeji, Hiroshi Yokozaki. S100A8/A9 Induced by Interaction with Macrophages in Esophageal Squamous Cell Carcinoma Promotes the Migration and Invasion of Cancer Cells via Akt and p38 MAPK PathwaysThe American Journal of Pathology 2021;  doi: 10.1016/j.ajpath.2021.12.002
360
Dariga S. Smailova, Serik E. Ibrayev, Satybaldy N. Muzafarov, Umutzhan S. Samarova, Zaituna A. Khismetova, Farida S. Rakhimzhanova, Elisa Fabbro. Data analysis of a pilot screening program for the early detection of esophageal and gastric cancers: retrospective studyAnnals of the Russian academy of medical sciences 2020; 74(6): 405 doi: 10.15690/vramn1109
361
Jing Wang, Fei-Fei Luo, Tie-Jun Huang, Yan Mei, Li-Xia Peng, Chao-Nan Qian, Bi-Jun Huang. The upregulated expression of RFC4 and GMPS mediated by DNA copy number alteration is associated with the early diagnosis and immune escape of ESCC based on a bioinformatic analysisAging 2021; 13(17): 21758 doi: 10.18632/aging.203520
362
Zhentao Liu, Zuhua Chen, Jingyuan Wang, Mengqi Zhang, Zhongwu Li, Shubin Wang, Bin Dong, Cheng Zhang, Jing Gao, Lin Shen. Mouse avatar models of esophageal squamous cell carcinoma proved the potential for EGFR-TKI afatinib and uncovered Src family kinases involved in acquired resistanceJournal of Hematology & Oncology 2018; 11(1) doi: 10.1186/s13045-018-0651-z
363
Sakineh Gerayllo, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Leila Jouybari, Mohammad Kazem Amirbeigy, Hossein Fallahzadeh. Prevention behaviours of oesophageal cancer: Protocol for a mixed‐method studyJournal of Advanced Nursing 2019; 75(12): 3768 doi: 10.1111/jan.14178
364
Eugenio Fiorentino, Angelica Petrillo, Luca Pompella, Ina Macaione, Ferdinando De Vita. Practical Medical Oncology TextbookUNIPA Springer Series 2021; : 539 doi: 10.1007/978-3-030-56051-5_34
365
Hiroshi Mashimo, Stuart R. Gordon, Satish K. Singh. Advanced endoscopic imaging for detecting and guiding therapy of early neoplasias of the esophagusAnnals of the New York Academy of Sciences 2020; 1482(1): 61 doi: 10.1111/nyas.14523
366
Li-Hong Peng, Chuan-Neng Sun, Na-Na Guan, Jian-Qiang Li, Xing Chen. HNMDA: heterogeneous network-based miRNA–disease association predictionMolecular Genetics and Genomics 2018; 293(4): 983 doi: 10.1007/s00438-018-1438-1
367
Feng He, Hang Xiao, Yixin Cai, Ni Zhang. ATF5 and HIF1α cooperatively activate HIF1 signaling pathway in esophageal cancerCell Communication and Signaling 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12964-021-00734-x
368
Giacomo Baima, Davide Giuseppe Ribaldone, Mamdouh Muwalla, Federica Romano, Filippo Citterio, Angelo Armandi, Mario Aimetti. Can Periodontitis Affect the Health and Disease of the Digestive System? A Comprehensive Review of Epidemiological Evidence and Biological MechanismsCurrent Oral Health Reports 2021; 8(4): 96 doi: 10.1007/s40496-021-00302-9
369
Hyeongsun Moon, Jerry Zhu, Leanne R. Donahue, Eunju Choi, Andrew C. White. Krt5+/Krt15+ foregut basal progenitors give rise to cyclooxygenase-2-dependent tumours in response to gastric acid stressNature Communications 2019; 10(1) doi: 10.1038/s41467-019-10194-0
370
Yao Lu, Lulu Guan, Mengli Xu, Feng Wang. The efficacy and safety of antibodies targeting PD-1 for treatment in advanced esophageal cancer: A systematic review and meta-analysisTranslational Oncology 2021; 14(6): 101083 doi: 10.1016/j.tranon.2021.101083
371
Leiwen Du, Zhenghua Fei, Shuichuan Song, Nan Wei. Antitumor activity of Lobaplatin against esophageal squamous cell carcinoma through caspase-dependent apoptosis and increasing the Bax/Bcl-2 ratioBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 95: 447 doi: 10.1016/j.biopha.2017.08.119
372
Zhi-Min Ye, Shu-Jun Dai, Feng-Qin Yan, Lei Wang, Jun Fang, Zhen-Fu Fu, Yue-Zhen Wang. DCE-MRI-Derived Volume Transfer Constant (Ktrans) and DWI Apparent Diffusion Coefficient as Predictive Markers of Short- and Long-Term Efficacy of Chemoradiotherapy in Patients With Esophageal CancerTechnology in Cancer Research & Treatment 2018; 17: 153303461876525 doi: 10.1177/1533034618765254
373
Oisín Bugter, Yue Li, Anouk H.G. Wolters, Vasundhara Agrawal, Amil Dravid, Andrew Chang, Jose Hardillo, Ben N.G. Giepmans, Robert J. Baatenburg de Jong, Arjen Amelink, Vadim Backman, Dominic J. Robinson. Early Upper Aerodigestive Tract Cancer Detection Using Electron Microscopy to Reveal Chromatin Packing Alterations in Buccal Mucosa CellsMicroscopy and Microanalysis 2021; 27(4): 878 doi: 10.1017/S1431927621000507
374
Shu-Mei Yan, Lili Liu, Wan-Yi Gu, Li-Yun Huang, Yi Yang, Yu-Hua Huang, Rong-Zhen Luo, Dali Zheng. CEP55 Positively Affects Tumorigenesis of Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Is Correlated with Poor PrognosisJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8890715
375
T. Schlosser, A. Hoffmeister, J. Feisthammel, S. Niebisch, R. Thieme, I. Gockel. Therapieempfehlungen beim Frühkarzinom des ÖsophagusDer Chirurg 2021; 92(12): 1077 doi: 10.1007/s00104-021-01513-7
376
Roberto Fiocca, Luca Mastracci, Marialuisa Lugaresi, Federica Grillo, Antonietta D’Errico, Deborah Malvi, Paola Spaggiari, Anna Tomezzoli, Luca Albarello, Ari Ristimäki, Luca Bottiglieri, Elena Bonora, Kausilia K. Krishnadath, Gian Domenico Raulli, Riccardo Rosati, Uberto Fumagalli Romario, Giovanni De Manzoni, Jari Räsänen, Sandro Mattioli. The Prognostic Impact of Histology in Esophageal and Esophago-Gastric Junction AdenocarcinomaCancers 2021; 13(20): 5211 doi: 10.3390/cancers13205211
377
Wanli Yang, Yu Han, Xinhui Zhao, Lili Duan, Wei Zhou, Xiaoqian Wang, Gaokai Shi, Yinggang Che, Yujie Zhang, Jinqiang Liu, Hongwei Zhang, Qingchuan Zhao, Liu Hong, Daiming Fan. Advances in prognostic biomarkers for esophageal cancerExpert Review of Molecular Diagnostics 2019; 19(2): 109 doi: 10.1080/14737159.2019.1563485
378
Sui Chen, Zhimin Shen, Zhun Liu, Lei Gao, Ziyang Han, Shaobin Yu, Mingqiang Kang. IL‐1RA suppresses esophageal cancer cell growth by blocking IL‐1αJournal of Clinical Laboratory Analysis 2019; 33(6) doi: 10.1002/jcla.22903
379
Maeve A. Hennessy, Munzir Hamid, Niamh M. Keegan, Lynda Corrigan, Caitriona Goggin, Nay Myo Oo, Marie Carrigan, David Mockler, Anita O’Donovan, Anne M. Horgan. Metastatic gastroesophageal cancer in older patients – is this patient cohort represented in clinical trials?BMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-021-09103-w
380
Wei-Cheng Lin, Chia-Lun Chang, Han-Lin Hsu, Kevin Sheng-Po Yuan, Alexander T. H. Wu, Szu-Yuan Wu. Three-Dimensional Conformal Radiotherapy-Based or Intensity-Modulated Radiotherapy-Based Concurrent Chemoradiotherapy in Patients with Thoracic Esophageal Squamous Cell CarcinomaCancers 2019; 11(10): 1529 doi: 10.3390/cancers11101529
381
Elmire Hartmans, Matthijs D. Linssen, Claire Sikkens, Afra Levens, Max J.H. Witjes, Gooitzen M. van Dam, Wouter B. Nagengast. Tyrosine kinase inhibitor induced growth factor receptor upregulation enhances the efficacy of near-infrared targeted photodynamic therapy in esophageal adenocarcinoma cell linesOncotarget 2017; 8(18): 29846 doi: 10.18632/oncotarget.16165
382
Jun Bie, Xin Hu, Mi Yang, Xianwei Shi, Xinping Zhang, Ziwei Wang. PTK7 promotes the malignant properties of cancer stem-like cells in esophageal squamous cell linesHuman Cell 2020; 33(2): 356 doi: 10.1007/s13577-019-00309-6
383
Jieyong Tian, Xinyu Mei, Mingfa Guo, Ran Xiong, Xiangxiang Sun. Effectiveness of jejunostomy for enteral nutrition during complete thoracoscopic and laparoscopic Ivor-Lewis esophagectomy in thoracic segment esophageal carcinomaJournal of Cardiothoracic Surgery 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13019-020-01162-7
384
Yu Bai, Peiyao Zhu, Kun Zhou, Shu-Guang Zhang. Effect of the acid suppressor omeprazole on the proliferation, migration, invasion and cell cycle of esophageal squamous cell carcinoma cells via the aryl hydrocarbon receptor pathwayExperimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(4) doi: 10.3892/etm.2021.10621