BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang L, Yang GH, Lu XH, Huang ZJ, Li H. Pancreatic cancer mortality in China (1991-2000). World J Gastroenterol 2003; 9(8): 1819-1823 [PMID: 12918128 DOI: 10.3748/wjg.v9.i8.1819]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i8/1819.htm
Number Citing Articles
1
Bing-Qi Li, Shuai Huang, Qian-Qian Shao, Jian Sun, Li Zhou, Lei You, Tai-Ping Zhang, Quan Liao, Jun-Chao Guo, Yu-Pei Zhao. WT1-associated protein is a novel prognostic factor in pancreatic ductal adenocarcinomaOncology Letters 2017; 13(4): 2531 doi: 10.3892/ol.2017.5784
2
Hong Yang, Li Wang, Yi Hai Shi, Guang Tao Sui, Yun Fei Wu, Xin Qing Lu, Mei Yu Li, Qing Xia, Xiao Xia Bian, Hai Hua Li, Jia Ming Qian. Risk factors of acute pancreatitis in the elderly Chinese population: A population-based cross-sectional studyJournal of Digestive Diseases 2014; 15(9): 501 doi: 10.1111/1751-2980.12168
3
JIAN-HONG ZHANG, FU-JI LAI, HUI CHEN, JIANG LUO, RI-YUAN ZHANG, HE-QI BU, ZHAO-HONG WANG, HONG-HAI LIN, SHENG-ZHANG LIN. Involvement of the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway in apoptosis induced by capsaicin in the human pancreatic cancer cell line PANC-1Oncology Letters 2013; 5(1): 43 doi: 10.3892/ol.2012.991
4
Jia-Ying Fang, Hong-Li Dong, Xue-Jin Sang, Bin Xie, Ku-Sheng Wu, Pei-Ling Du, Zhen-Xi Xu, Xiao-Yue Jia, Kun Lin. Colorectal Cancer Mortality Characteristics and Predictions in China, 1991-2011Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015; 16(17): 7991 doi: 10.7314/APJCP.2015.16.17.7991
5
Daniel Timofte, Lidia Ionescu, Lacramioara Ochiuz. An Evaluation of the Relative Distribution of Romanian Patients with Pancreatic NeoplasmInternational Journal of Pharmacology, Phytochemistry and Ethnomedicine 2016; 4: 83 doi: 10.18052/www.scipress.com/IJPPE.4.83
6
Siwei Cao, Huoji Chen, Shijian Xiang, Junhui Hong, Lidong Weng, Hongxia Zhu, Qiang Liu. Anti-Cancer Effects and Mechanisms of Capsaicin in Chili PeppersAmerican Journal of Plant Sciences 2015; 6(19): 3075 doi: 10.4236/ajps.2015.619300
7
Xing-Hua Lu, Li Wang, Hui Li, Jia-Ming Qian, Rui-Xue Deng, Lu Zhou. Establishment of risk model for pancreatic cancer in Chinese Han populationWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(14): 2229-2234 doi: 10.3748/wjg.v12.i14.2229
8
Shu-Zheng Liu, Wan-Qing Chen, Ning Wang, Meng-Meng Yin, Xi-Bin Sun, Yu-Tong He. Dietary Factors and Risk of Pancreatic Cancer: a Multi-Centre Case-Control Study in ChinaAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(18): 7947 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.18.7947
9
Shun Zhang, Yi-Ming Wang, Chuan-Dong Sun, Yun Lu, Li-Qun Wu. Clinical value of serum CA19-9 levels in evaluating resectability of pancreatic carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(23): 3750-3753 doi: 10.3748/wjg.14.3750
10
T. Adair, D. Hoy, Z. Dettrick, A. D. Lopez. Tobacco consumption and pancreatic cancer mortality: what can we conclude from historical data in Australia?The European Journal of Public Health 2012; 22(2): 243 doi: 10.1093/eurpub/ckr048
11
Theresa P. Yeo, Charles J. Yeo. Blumgart's Surgery of the Liver, Pancreas and Biliary Tract2012; : 912 doi: 10.1016/B978-1-4377-1454-8.00058-8
12
Hyoun Jong Moon, Ji Yeong An, Jin Seok Heo, Seong Ho Choi, Jae Won Joh, Yong Il Kim. Predicting Survival After Surgical Resection for Pancreatic Ductal AdenocarcinomaPancreas 2006; 32(1): 37 doi: 10.1097/01.mpa.0000194609.24606.4b
13
Begum Dariya, Afroz Alam, Ganji Purnachandra Nagaraju. Theranostic Approach for Pancreatic Cancer2019; : 1 doi: 10.1016/B978-0-12-819457-7.00001-3
14
Noel T. Mueller, Andrew Odegaard, Kristin Anderson, Jian-Min Yuan, Myron Gross, Woon-Puay Koh, Mark A. Pereira. Soft Drink and Juice Consumption and Risk of Pancreatic Cancer: The Singapore Chinese Health StudyCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2010; 19(2): 447 doi: 10.1158/1055-9965.EPI-09-0862
15
Theresa Pluth Yeo, Albert B. Lowenfels. Demographics and Epidemiology of Pancreatic CancerThe Cancer Journal 2012; 18(6): 477 doi: 10.1097/PPO.0b013e3182756803
16
Elham Goodarzi, Ali Hassanpour Dehkordi, Reza Beiranvand, Hasan Naemi, Zaher Khazaei. Epidemiology of the Incidence and Mortality of Pancreas Cancer and its Relationship with the Human Development Index (HDI) in the World: An Ecological Study in 2018Current Pharmaceutical Design 2020; 26(40): 5163 doi: 10.2174/1381612826666200713170047
17
Zahra Tolou-Ghamari. Pancreatic cancer: Demographics and prevalenceClinical Cancer Investigation Journal 2020; 9(4): 155 doi: 10.4103/ccij.ccij_13_20
18
Xiao Yu, Qiyao Zhang, Fang Gao, Menggang Zhang, Qingyuan Zheng, Yuting He, Wenzhi Guo. Predictive value of m5C regulatory gene expression in pancreatic adenocarcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-96470-w
19
Jing Chen, Cui-Cui Zhao, Fei-Ran Chen, Guo-Wei Feng, Fei Luo, Tao Jiang, Sakthivel Muniyan. KIF20B Promotes Cell Proliferation and May Be a Potential Therapeutic Target in Pancreatic CancerJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5572402
20
Wenjie Song, Kaishan Tao, Haimin Li, Chen Jin, Zhenshun Song, Jun Li, Hai Shi, Xiao Li, Zheng Dang, Kefeng Dou. Bmi-1 is related to proliferation, survival and poor prognosis in pancreatic cancerCancer Science 2010; 101(7): 1754 doi: 10.1111/j.1349-7006.2010.01577.x
21
Jing Tian, Yaping Liu, Beibei Zhu, Yao Tian, Rong Zhong, Wei Chen, Xinghua Lu, Li Zou, Na Shen, Jiaming Qian, Hui Li, Xiaoping Miao, Li Wang. SF3A1 and pancreatic cancer: new evidence for the association of the spliceosome and cancerOncotarget 2015; 6(35): 37750 doi: 10.18632/oncotarget.5647
22
Bing-Qi Li, Li Wang, Jian Li, Li Zhou, Tai-Ping Zhang, Jun-Chao Guo, Yu-Pei Zhao. Surgeons’ knowledge regarding the diagnosis and management of pancreatic cancer in China: a cross-sectional studyBMC Health Services Research 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12913-017-2345-6
23
Amr S. Soliman, Qing Zhang, Thanaa Saleh, Ali Zarzour, Mohei Selim, Mahmoud Abdel-Fattah, James L. Abbruzzese. Pancreatic cancer mortality in Egypt: Comparison to the United States pancreatic cancer mortality ratesCancer Detection and Prevention 2006; 30(5): 473 doi: 10.1016/j.cdp.2006.06.006
24
Milena Ilic, Irena Ilic. Epidemiology of pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(44): 9694-9705 doi: 10.3748/wjg.v22.i44.9694
25
Nidhi Singh, Sumaira Rashid, Safoora Rashid, Nihar Ranjan Dash, Surabhi Gupta, Anoop Saraya. Clinical significance of promoter methylation status of tumor suppressor genes in circulating DNA of pancreatic cancer patientsJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2020; 146(4): 897 doi: 10.1007/s00432-020-03169-y
26
Yun-Li Zhang, Jian-Guo Feng, Jian-Min Gou, Li-Xin Zhou, Ping Wang. Detection of CK20mRNA in peripheral blood of pancreatic cancer and its clinical significanceWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(7): 1023-1027 doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1023
27
Shixiang Guo, Xuejun Xu, Yichen Tang, Chaobin Zhang, Jian Li, Yongsheng Ouyang, Jingfang Ju, Ping Bie, Huaizhi Wang. miR-15a inhibits cell proliferation and epithelial to mesenchymal transition in pancreatic ductal adenocarcinoma by down-regulating Bmi-1 expressionCancer Letters 2014; 344(1): 40 doi: 10.1016/j.canlet.2013.10.009
28
Hui Zhang, Huanwen Wu, Jian Guan, Li Wang, Xinyu Ren, Xiaohua Shi, Zhiyong Liang, Tonghua Liu. Paracrine SDF-1α signaling mediates the effects of PSCs on GEM chemoresistance through an IL-6 autocrine loop in pancreatic cancer cellsOncotarget 2015; 6(5): 3085 doi: 10.18632/oncotarget.3099
29
Ruixue Deng, Zhaohui Lu, Yuanjia Chen, Lu Zhou, Xinghua Lu. Plasma Proteomic Analysis of Pancreatic Cancer by 2-Dimensional Gel ElectrophoresisPancreas 2007; 34(3): 310 doi: 10.1097/MPA.0b013e31802f2483
30
Daniele Fanale, Giorgio Madonia, Antonio Galvano, Marc Peeters, Albert J. ten Tije, Juan Lucio Iovanna, Antonio Russo. Practical Medical Oncology TextbookUNIPA Springer Series 2021; : 645 doi: 10.1007/978-3-030-56051-5_40
31
Xiao-Feng Bai, Xiao-Guang Ni, Ping Zhao, Shang-Mei Liu, Hui-Xin Wang, Bing Guo, Lan-Ping Zhou, Fang Liu, Jin-Sheng Zhang, Kun Wang, Yong-Qiang Xie, Yong-Fu Shao, Xiao-Hang Zhao. Overexpression of annexin 1 in pancreatic cancer and its clinical significanceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(10): 1466-1470 doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1466
32
Xiaozhong Guo, Zhongmin Cui. Current Diagnosis and Treatment of Pancreatic Cancer in ChinaPancreas 2005; 31(1): 13 doi: 10.1097/01.mpa.0000168220.97967.d1
33
FENG-TING HUANG, YONG-XUN ZHUAN-SUN, YAN-YAN ZHUANG, SHU-LI WEI, JIAN TANG, WEN-BO CHEN, SHI-NENG ZHANG. Inhibition of hedgehog signaling depresses self-renewal of pancreatic cancer stem cells and reverses chemoresistanceInternational Journal of Oncology 2012; 41(5): 1707 doi: 10.3892/ijo.2012.1597
34
Hong-Bing Ma, Zheng-Li Di, Xi-Jing Wang, Hua-Fen Kang, Huai-Ci Deng, Ming-Hua Bai. Effect of intraoperative radiotherapy combined with external beam radiotherapy following internal drainage for advanced pancreatic carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(11): 1669-1771 doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1669
35
Yao Tian, Yibo Xue, Gechong Ruan, Kailiang Cheng, Jing Tian, Qian Qiu, Min Xiao, Hui Li, Hong Yang, Li Wang. Interaction of Serum microRNAs and Serum Folate With the Susceptibility to Pancreatic CancerPancreas 2015; 44(1): 23 doi: 10.1097/MPA.0000000000000204
36
ZHIYONG LIANG, SHUANZENG WEI, JIAN GUAN, YUFENG LUO, JIE GAO, HONG ZHU, SHAFEI WU, TONGHUA LIU. DNAzyme-mediated cleavage of survivin mRNA and inhibition of the growth of PANC-1 cellsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2005; 20(10): 1595 doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03978.x