BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hanan AlSaeid Alshenawy, Amr Mahrous Alshafey. Eradication of Helicobacter pylori decreases the expression of p53 and c-Myc oncogenesArab Journal of Gastroenterology 2009; 10(4): 146 doi: 10.1016/j.ajg.2009.10.003
2
Shingo Tsuji, Masahiko Tsujii, Hiroaki Murata, Tsutomu Nishida, Masato Komori, Masakazu Yasumaru, Shuji Ishii, Yoshiaki Sasayama, Sunao Kawano, Norio Hayashi. Helicobacter pylori eradication to prevent gastric cancer: Underlying molecular and cellular mechanismsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(11): 1671-1680 doi: 10.3748/wjg.v12.i11.1671
3
Danielle Queiroz Calcagno, Mariana Ferreira Leal, Paulo Pimentel Assump&ccedil;ão, Mar&iacute;lia de Arruda Cardoso Smith, Rommel Rodr&iacute;guez Burbano. <italic>MYC</italic> and gastric adenocarcinoma carcinogenesisWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(39): 5962-5968 doi: 10.3748/wjg.14.5962
4
Angela Rosa André, Márcia Valéria Pitombeira Ferreira, Rosa Maria Salani Mota, Adriana Camargo Ferrasi, Maria Inês de Moura Campos Pardini, Sílvia Helena Barem Rabenhorst. Gastric adenocarcinoma and Helicobacter pylori: Correlation with p53 mutation and p27 immunoexpressionCancer Epidemiology 2010; 34(5): 618 doi: 10.1016/j.canep.2010.05.005
5
C. Gulmann, S. Lantuejoul, A. Grace, M. Leader, S. Patchett, E. Kay. Telomerase activity in proximal and distal gastric neoplastic and preneoplastic lesions using immunohistochemical detection of hTERTDigestive and Liver Disease 2005; 37(6): 439 doi: 10.1016/j.dld.2005.01.008
6
Shee-Chan Lin, Wei-Yu Chen, Kai-Yuan Lin, Sheng-Hsuan Chen, Chun-Chao Chang, Sey-En Lin, Chia-Lang Fang, Masaru Katoh. Clinicopathological Correlation and Prognostic Significance of Protein Kinase Cα Overexpression in Human Gastric CarcinomaPLoS ONE 2013; 8(2): e56675 doi: 10.1371/journal.pone.0056675
7
Li-Dong Wang, Shu Zheng, Zuo-Yu Zheng, Alan G. Casson. Primary adenocarcinomas of lower esophagus, esophagogastric junction and gastric cardia: in special reference to ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1156-1164 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1156
8
Rejane Mattar, Suely Nonogaki, Cleonice Silva, Venancio Alves, Joaquim J. Gama-Rodrigues. P53 and Rb tumor suppressor gene alterations in gastric cancerRevista do Hospital das Clínicas 2004; 59(4): 172 doi: 10.1590/S0041-87812004000400004
9
Tanielly Cristina Raiol Silva, Mariana Ferreira Leal, Danielle Queiroz Calcagno, Carolina Rosal Teixeira de Souza, André Salim Khayat, Ney Pereira Carneiro dos Santos, Raquel Carvalho Montenegro, Silvia Helena Barem Rabenhorst, Mayara Quaresma Nascimento, Paulo Pimentel Assumpção, Marília de Arruda Cardoso Smith, Rommel Rodríguez Burbano. hTERT, MYC and TP53 deregulation in gastric preneoplastic lesionsBMC Gastroenterology 2012; 12(1) doi: 10.1186/1471-230X-12-85
10
A. Srivastava, G.Y. Lauwers. Gastric epithelial dysplasia: The Western perspectiveDigestive and Liver Disease 2008; 40(8): 641 doi: 10.1016/j.dld.2008.02.039
11
José A. Girón, Shawn L. Shah. Helicobacter pyloriInfection and Light Chain GammopathyClinical and Developmental Immunology 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/348562
12
Ana Cristina Gobbo César, Marília de Freitas Calmon, Patrícia Maluf Cury, Alaor Caetano, Aldenis Albaneze Borim, Ana Elizabete Silva. Genetic alterations in benign lesions: Chronic gastritis and gastric ulcerWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(4): 625-629 doi: 10.3748/wjg.v12.i4.625
13
Wei Yan, Wen-Liang Wang, Feng Zhu, Sheng-Quan Chen, Qing-Long Li, Li Wang. Isolation of a novel member of small G protein superfamily and its expression in colon cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1719-1724 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1719
14
Mariana Ferreira Leal, Danielle Queiroz Calcagno, André Salim Khayat, Tanielly Cristina Raiol Silva, José Augusto Pereira Carneiro Muniz, Paulo Pimentel Assumpção, Marília de Arruda Cardoso Smith, Rommel Rodríguez Burbano. hTERT and TP53 deregulation in intestinal-type gastric carcinogenesis in non-human primatesClinical and Experimental Medicine 2013; 13(3): 221 doi: 10.1007/s10238-012-0195-4
15
N/AWorld Chinese Journal of Digestology 2003; 11(11): 1818 doi: 10.11569/wcjd.v11.i11.1818
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
16
Xi-Dai Long, Yun Ma, Yong-Zhi Huang, Yun Yi, Qiu-Xiang Liang, Ai-Min Ma, Li-Ping Zeng, Guo-Hui Fu. Genetic polymorphisms in DNA repair genes XPC , XPD , and XRCC4 , and susceptibility to Helicobacter pylori infection-related gastric antrum adenocarcinoma in Guangxi population, ChinaMolecular Carcinogenesis 2010; 49(6): 611 doi: 10.1002/mc.20630
17
Yuping Xiao, Lili Mao, Chengbo Han, Jinyi Li, Lei Xu, Yan Xin. MSI/LOH and extron expression of the FHIT gene in gastric carcinomaFrontiers of Medicine in China 2007; 1(1): 99 doi: 10.1007/s11684-007-0019-1
18
Bin Zhang, Tingsheng Ling, Panduo Zhaxi, Yu Cao, Liping Qian, Dian Zhao, Wei Kang, Weijie Zhang, Lei Wang, Guifang Xu, Xiaoping Zou. Proton pump inhibitor pantoprazole inhibits gastric cancer metastasis via suppression of telomerase reverse transcriptase gene expressionCancer Letters 2019; 452: 23 doi: 10.1016/j.canlet.2019.03.029
19
Ke-Xia Wang, Xue-Feng Wang, Jiang-Long Peng, Yu-Bao Cui, Jian Wang, Chao-Pin Li. Detection of serum anti-<italic>Helicobacter pylori</italic> immunoglobulin G in patients with different digestive malignant tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2501-2504 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2501
20
Hao Zhang, Dian-Chun Fang, Rong-Quan Wang, Shi-Ming Yang, Hai-Feng Liu, Yuan-Hui Luo. Effect of <i>Helicobacter pylori</i> infection on expressions of Bcl-2 family members in gastric adenocarcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 227-230 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.227
21
Rita A Busuttil, Alex Boussioutas. Intestinal metaplasia: A premalignant lesion involved in gastric carcinogenesisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2009; 24(2): 193 doi: 10.1111/j.1440-1746.2008.05774.x
22
Bruce E. Stabile, Brian R. Smith, David L. Weeks. Helicobacter pylori Infection and Surgical Disease—Part IICurrent Problems in Surgery 2005; 42(12): 804 doi: 10.1067/j.cpsurg.2005.08.010
23
Koi Fan, Jianmei Ma, Zhaohui Wang, Min Liu, Mei Li, Shen Lü, Una Liu, Guowang Xu. The effect ofHelicobacter pylori infection on hMSH2 and P53 proteins in gastric carcinogenesisChinese Journal of Clinical Oncology 2005; 2(5): 791 doi: 10.1007/BF02772878
24
Feng-Chan Han, Min Gong, Han-Chong Ng, Bow Ho. Identification of <italic>H. pylori</italic> strain specific DNA sequences between two clinical isolates from NUD and gastric ulcer by SSHWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1747-1751 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1747
25
Yang Bai, Liang-Ren Li, Ji-De Wang, Ye Chen, Jian-Feng Jin, Zhao-Shan Zhang, Dian-Yuan Zhou, Ya-Li Zhang. Expression of <italic>Helicobacter pylori</italic> Hsp60 protein and its immunogenicityWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2711-2714 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2711
26
Danielle Queiroz Calcagno, Mariana Ferreira Leal, Samia Demachki, Marialva Tereza Ferreira Araújo, Fábio Wanderley Freitas, Daniela Oliveira e Souza, Paulo Pimentel Assumpção, Geraldo Ishak, Marília de Arruda Cardoso Smith, Rommel Rodríguez Burbano. MYC in gastric carcinoma and intestinal metaplasia of young adultsCancer Genetics and Cytogenetics 2010; 202(1): 63 doi: 10.1016/j.cancergencyto.2010.05.020
27
Naoko Sakamoto, Hironori Tsujimoto, Risa Takahata, Brian Cao, Ping Zhao, Nozomi Ito, Hideyuki Shimazaki, Takashi Ichikura, Kazuo Hase, George F. Vande Woude, Nariyoshi Shinomiya. MET4 expression predicts poor prognosis of gastric cancers with Helicobacter pylori infectionCancer Science 2017; 108(3): 322 doi: 10.1111/cas.13146
28
Wei Wang, He-Sheng Luo, Bao-Ping Yu. Expression of NF-&kappa;B and human telomerase reverse transcriptase in gastric cancer and precancerous lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 177-181 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.177
29
CorrigendumDifferentiation 2005; 73(8): 433 doi: 10.1111/j.1432-0436.2005.00031.x
30
Gerardo Nardone, Andrea Morgner. Helicobacter pylori and gastric malignanciesHelicobacter 2003; 8(s1): 44 doi: 10.1046/j.1523-5378.2003.00160.x
31
Shui Ping Tu, Alfred L. Chi, Walden Ai, Shigeo Takaishi, Zina Dubeykovskaya, Michael Quante, James G. Fox, Timothy C. Wang. p53 inhibition of AP1-dependent TFF2 expression induces apoptosis and inhibits cell migration in gastric cancer cellsAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2009; 297(2): G385 doi: 10.1152/ajpgi.90620.2008
32
Feng-Chan Han, Han-Chong Ng, Bow Ho. Stability of randomly amplified polymorphic DNA fingerprinting in genotyping clinical isolates of <italic>Helicobacter pylori</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 2021-2024 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2021
33
Lin Zhang, Yanhong Hou, Hassan Ashktorab, Liucun Gao, Yanjie Xu, Kai Wu, Junshan Zhai, Lei Zhang. The impact of C-MYC gene expression on gastric cancer cellMolecular and Cellular Biochemistry 2010; 344(1-2): 125 doi: 10.1007/s11010-010-0536-0
34
Lian-Jie Lin, Chang-Qing Zheng, Yu Jin, Ying Ma, Wei-Guo Jiang, Tie Ma. Expression of survivin protein in human colorectal carcinogenesisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 974-977 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.974
35
Gregory Y. Lauwers, Amitabh Srivastava. Gastric Preneoplastic Lesions and Epithelial DysplasiaGastroenterology Clinics of North America 2007; 36(4): 813 doi: 10.1016/j.gtc.2007.08.008