BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Ying-Ben Xue, Xuan-Lin Wang, Yu-Mei Zheng, Jing-Shu Zhang, Rui-Hai Liu. Inhibitory effects of <italic>c</italic>9,<italic>t</italic>11-conjugated linoleic acid on invasion of human gastric carcinoma cell line SGC-7901World Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1909-1914 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1909
2
Aidin Shojaee Tabrizi, Marjan Mohammadi. Herbal remedies against gastric cancer in experimental ratsComparative Clinical Pathology 2017; 26(2): 291 doi: 10.1007/s00580-016-2239-8
3
Jing Yin, Jinyu Yi, Chun Yang, Bo Xu, Jiang Lin, Hongyi Hu, Xiaojun Wu, Hailian Shi, Xiaoyan Fei. Weiqi Decoction Attenuated Chronic Atrophic Gastritis with Precancerous Lesion through Regulating Microcirculation Disturbance and HIF-1α Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2651037
4
Saima Sadiq, Ke-lei Su, Fang-shi Zhu. The progress of experimental research on the Chinese medicine treatment for chronic atrophic gastritis2014 IEEE Workshop on Electronics, Computer and Applications 2014; : 866 doi: 10.1109/IWECA.2014.6845758
5
Liling Zeng, Zhimin Yang, Tianchan Yun, Shaoyi Fan, Zhong Pei, Ziwen Chen, Chen Sun, Fuping Xu. Antiaging effect of a Jianpi-yangwei formula in Caenorhabditis elegansBMC Complementary and Alternative Medicine 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12906-019-2704-4
6
A Systematic Review of the Mechanisms Underlying Treatment of Gastric Precancerous Lesions by Traditional Chinese MedicineEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9154738
7
Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Qi Wang, Yan-Hui Gao, Jia-Ren Liu, Jing-Shu Zhang, Xuan-Lin Wang, Rui-Hai Liu. Effects of <italic>c</italic>9,<italic>t</italic>11-conjugated linoleic acid on adhesion of human gastric carcinoma cell line SGC-7901World Journal of Gastroenterology 2004; 10(10): 1392-1396 doi: 10.3748/wjg.v10.i10.1392