BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Han Y, Han ZY, Zhou XM, Shi R, Zheng Y, Shi YQ, Miao JY, Pan BR, Fan DM. Expression and function of classical protein kinase C isoenzymes in gastric cancer cell line and its drug-resistant sublines. World J Gastroenterol 2002; 8(3): 441-445 [PMID: 12046066 DOI: 10.3748/wjg.v8.i3.441]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i3/441.htm
Number Citing Articles
1
Bing Zhang, Qiao Wu, Xiao-Feng Ye, Su Liu, Xiao-Feng Lin, Mu-Chuan Chen. Roles of PLC-γ2 and PKCα in TPA-induced apoptosis of gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2413-2418 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2413
2
Lin-Hai Yan, Xiao-Tong Wang, Jie Yang, Fan-Biao Kong, Chao Lian, Wei-Yuan Wei, Wen Luo, Yu-Bo Xie, Qiang Xiao. Reversal of Multidrug Resistance in Gastric Cancer Cells by E2F-1 Downregulation In Vitro and In VivoJournal of Cellular Biochemistry 2014; 115(1): 34 doi: 10.1002/jcb.24652
3
Jeong-Hun Kang. Protein Kinase C (PKC) Isozymes and CancerNew Journal of Science 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/231418
4
Qian Sun, Yan Li, Soumitro Pal. The Inhibitory Effect of Pseudolaric Acid B on Gastric Cancer and Multidrug Resistance via Cox-2/PKC-α/P-gp PathwayPLoS ONE 2014; 9(9): e107830 doi: 10.1371/journal.pone.0107830
5
Osamu Kishida, Yoshiji Miyazaki, Yoko Murayama, Miyuki Ogasa, Tamana Miyazaki, Takahiro Yamamoto, Kenji Watabe, Shusaku Tsutsui, Tatsuya Kiyohara, Iichiro Shimomura, Yasuhisa Shinomura. Gefitinib (?Iressa?, ZD1839) inhibits SN38-triggered EGF signals and IL-8 production in gastric cancer cellsCancer Chemotherapy and Pharmacology 2005; 55(4): 393 doi: 10.1007/s00280-004-0904-0
6
Min-Wen Ha, Ke-Zuo Hou, Yun-Peng Liu, Yuan Yuan. Effect of staurosporine on cycle human gastric cancer cellWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(2): 161-166 doi: 10.3748/wjg.v10.i2.161
7
Se-Kyoung Lee, Adeeb Shehzad, Jae-Chang Jung, Jong-Kyung Sonn, Jae-Tae Lee, Jeen-Woo Park, Young-Sup Lee. Protein kinase Cα protects against multidrug resistance in human colon cancer cellsMolecules and Cells 2012; 34(1): 61 doi: 10.1007/s10059-012-0087-1
8
Jian-Hua Zhang, Ming-Xi Wan, Jia-Ying Yuan, Bo-Rong Pan. Construction and identification of recombinant vectors carrying herpes simplex virus thymidine kinase and cytokine genes expressed in gastric carcinoma cell line SGC7901World Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 26-30 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.26
9
Takahito Kawano, Junichi Inokuchi, Masatoshi Eto, Masaharu Murata, Jeong-Hun Kang. Protein Kinase C (PKC) Isozymes as Diagnostic and Prognostic Biomarkers and Therapeutic Targets for CancerCancers 2022; 14(21): 5425 doi: 10.3390/cancers14215425
10
Osamu Kishida, Yoshiji Miyazaki, Yoko Murayama, Miyuki Ogasa, Tamana Miyazaki, Takahiro Yamamoto, Kenji Watabe, Shusaku Tsutsui, Tatsuya Kiyohara, Iichiro Shimomura, Yasuhisa Shinomura. Gefitinib (Iressa, ZD1839) inhibits SN38-triggered EGF signals and IL-8 production in gastric cancer cellsCancer Chemotherapy and Pharmacology 2005; 55(6): 584 doi: 10.1007/s00280-004-0959-y
11
Oscar M. Tirado, Caitlin M. MacCarthy, Naheed Fatima, Joaquín Villar, Silvia Mateo-Lozano, and Vicente Notario. Caveolin-1 promotes resistance to chemotherapy-induced apoptosis in Ewing's sarcoma cells by modulating PKCα phosphorylationInternational Journal of Cancer 2010; 126(2): 426 doi: 10.1002/ijc.24754
12
DAIMING FAN, XUEYONG ZHANG, XITAO CHEN, ZHENXIAN MOU, JIALU HU, SHAOJUAN ZHOU, JIE DING, KAICHUN WU. Bird's-eye view on gastric cancer research of the past 25 yearsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2005; 20(3): 360 doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03797.x
13
Li Sun, Yongquan Shi, Changcun Guo, Liping Yao, Tao Lin, Jingping Du, Quanli Han, Ying Han, Daiming Fan. Regulation of Multidrug Resistance by MGr1-Antigen in Gastric Cancer CellsTumor Biology 2006; 27(1): 27 doi: 10.1159/000090153
14
Chang-Cun Guo, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Zhao-Cai Yu, Quan-Li Han, Fan-Ping Meng, Na Liu, Dai-Ming Fan. Development of an oral DNA vaccine against MG7-Ag of gastric cancer using attenuated <italic>salmonella typhimurium</italic> as carrierWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1191-1195 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1191
15
Mei Ji, Yanqiu Shi, Hongxiang Lou. Overcoming of P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in K562/A02 cells using riccardin F and pakyonol, bisbibenzyl derivatives from liverwortsBioScience Trends 2011; 5(5): 192 doi: 10.5582/bst.2011.v5.5.192
16
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li. Intravenous chemotherapy for resected gastric cancer: meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1023-1028 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
17
Che Chen, Fu-Kun Liu, Xiao-Ping Qi, Jie-Shou Li. The study of chemiluminescence in gastric and colonic carcinoma cell lines treated by anti-tumor drugsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 242-245 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.242
18
Da-Long Wu, Feng-Ying Sui, Cheng Du, Cheng-Wen Zhang, Bin Hui, Shui-Ling Xu, Huan-Zhang Lu, Guo-Jie Song. Antisense expression of PKC&alpha; improved sensitivity of SGC7901/VCR cells to doxorubicinWorld Journal of Gastroenterology 2009; 15(10): 1259-1263 doi: 10.3748/wjg.15.1259
19
Yu-Mei Zhang, Yan-Qiu Zhao, Yang-Lin Pan, Yong-Quan Shi, Xiao-Hang Jin, Hui Yi, Dai-Ming Fan. Effect of ZNRD1 gene antisense RNA on drug resistant gastric cancer cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 894-898 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.894