BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hu YP, Hu WJ, Zheng WC, Li JX, Dai DS, Wang XM, Zhang SZ, Yu HY, Sun W, Hao GR. Establishment of transgenic mouse harboring hepatitis B virus (adr subtype) genomes. World J Gastroenterol 2001; 7(1): 111-114 [PMID: 11819744 DOI: 10.3748/wjg.v7.i1.111]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i1/111.htm
Number Citing Articles
1
Chao Lou, Zhi-Nan Chen, Hui-Jie Bian, Jie Li, Shou-Bo Zhou. Pharmacokinetics of radioimmunotherapeutic agent of direct labeling mAb <sup>188</sup>Re-HAb18World Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 69-73 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.69
2
Yi-Long Xue, Shi-Feng Zhao, Yun-Luo, Xin-Jian Li, Zhong-Ping Duan, Xiao-Ping Chen, Wen-Ge Li, Xiao-Qiang Huang, Yan-Ling Li, Xin-Cui, Da-Guang Zhong, Zuo-Yun Zhang, Zhi-Qiang Huang. TECA hybrid artificial liver support system in treatment of acute liver failureWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 826-829 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.826
3
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Yi-Min Mao, Jing-Yuan Fang, Yu-Lin Song, Zhao-Hui Shen, Ai-Ping Cao. Inhibitory effect of oxymatrine on serum hepatitis B virus DNA in HBV transgenic miceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1176-1179 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1176
4
Shuang-Suo Dang, Xiao-Li Jia, Ping Song, Yan-An Cheng, Xin Zhang, Ming-Zhu Sun, En-Qi Liu. Inhibitory effect of emodin and Astragalus polysaccharide on the replication of HBVWorld Journal of Gastroenterology 2009; 15(45): 5669-5673 doi: 10.3748/wjg.15.5669
5
Jun-Hui Ge, Le-Zhi Zhang, Jian-Xiu Li, Hong Liu, Hui-Min Liu, Jin He, Yu-Cheng Yao, Yong-Ji Yang, Hong-Yu Yu, Yi-Ping Hu. Replication and gene expression of mutant hepatitis B virus in a transgenic mouse containing the complete viral genome with mutant <italic>s</italic> geneWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(21): 3141-3145 doi: 10.3748/wjg.v10.i21.3141
6
Ana Maria Ortega-Prieto, Catherine Cherry, Harry Gunn, Marcus Dorner. In Vivo Model Systems for Hepatitis B Virus ResearchACS Infectious Diseases 2019; 5(5): 688 doi: 10.1021/acsinfecdis.8b00223
7
Jun Xiong, Yu-Cheng Yao, Xiao-Yuan Zi, Jian-Xiu Li, Xin-Min Wang, Xu-Ting Ye, Shu-Min Zhao, Yong-Bi Yan, Hong-Yu Yu, Yi-Ping Hu. Expression of hepatitis B virus X protein in transgenic miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 112-116 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.112
8
Xiao-Yuan Zi, Yu-Cheng Yao, Hai-Ying Zhu, Jun Xiong, Xiu-Ju Wu, Nan Zhang, Yue Ba, Wen-Lin Li, Xin-Ming Wang, Jian-Xiu Li, Hong-Yu Yu, Xu-Ting Ye, Joseph T. Y. Lau, Yi-Ping Hu. Long-term persistence of hepatitis B surface antigenand antibody induced by DNA-mediated immunization results in liver and kidney lesions in miceEuropean Journal of Immunology 2006; 36(4): 875 doi: 10.1002/eji.200535468
9
Niloofar Khoshdel-Rad, Ensieh Zahmatkesh, Polina Bikmulina, Maria Peshkova, Nastasia Kosheleva, Evgeny A. Bezrukov, Roman B. Sukhanov, Anna Solovieva, Anastasia Shpichka, Peter Timashev, Massoud Vosough. Modeling Hepatotropic Viral Infections: Cells vs. AnimalsCells 2021; 10(7): 1726 doi: 10.3390/cells10071726