BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ziyu Wang, Dongsheng Zhang. Nanomedicine and Cancer2011;  doi: 10.1201/b11516-21
2
Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang. The prognostic significance of clinical and pathological features in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 193-199 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.193
3
Mahmut Yasen, Hiroshi Mizushima, Kaoru Mogushi, Gulanbar Obulhasim, Ken Miyaguchi, Kazuhiko Inoue, Izumi Nakahara, Tsutomu Ohta, Arihiro Aihara, Shinji Tanaka, Shigeki Arii, Hiroshi Tanaka. Expression of Aurora B and alternative variant forms in hepatocellular carcinoma and adjacent tissueCancer Science 2009; 100(3): 472 doi: 10.1111/j.1349-7006.2008.01068.x
4
Catherine de Martel, Delphine Maucort-Boulch, Martyn Plummer, Silvia Franceschi. World-wide relative contribution of hepatitis B and C viruses in hepatocellular carcinomaHepatology 2015; 62(4): 1190 doi: 10.1002/hep.27969
5
Zheng-Wen Liu, Qun-Ying Han, Ni Zhang, Wen Kang. Sequential changes of serum ferritin levels and their clinical significance in lamivudine-treated patients with chronic viral hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 972-976 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.972
6
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson. Cloning of differentially expressed genes in human hepatocellular carcinoma and nontumor liverWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 579-582 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.579
7
Jun-Fei Jin, Liu-Di Yuan, Li Liu, Zhu-Jiang Zhao, Wei Xie. Preparation and characterization of polyclonal antibodies against ARL-1 proteinWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1455-1459 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1455
8
Chang-Xin Geng, Zhao-Chong Zeng, Ji-Yao Wang. Docetaxel inhibits SMMC-7721 human hepatocellular carcinoma cells growth and induces apoptosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 696-700 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.696
9
Min-Shan Chen, Jin-Qing Li, Ya-Qi Zhang, Li-Xia Lu, Wei-Zhang Zhang, Yun-Fei Yuan, Yong-Ping Guo, Xiao-Jun Lin, Guo-Hui Li. High-dose iodized oil transcatheter arterial chemoembolization for patients with large hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 74-78 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.74
10
Zhao-Chong Zeng, Guo-Liang Jiang, Guo-Min Wang, Zhao-You Tang, Walter J. Curran, George Iliakis. DNA-PKcs subunits in radiosensitization by hyperthermia on hepatocellular carcinoma hepG2 cell lineWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 797-803 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.797
11
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson. Differentially expressed genes in hepatocellular carcinoma induced by woodchuck hepatitis B virus in miceWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 575-578 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.575
12
Wu Ji, Jie-Shou Li, Ling-Tang Li, Wu-Hong Liu, Kuan-Sheng Ma, Xiang-Tian Wang, Zhen-Ping He, Jia-Hong Dong. Role of preoperative selective portal vein embolization in two-step curative hepatectomy for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1702-1706 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1702
13
Wen-He Zhao, Zhi-Min Ma, Xing-Ren Zhou, Yi-Zheng Feng, Bao-Shan Fang. Prediction of recurrence and prognosis in patients with hepatocellular carcinoma after resection by use of CLIP scoreWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 237-242 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.237
14
Lian-Xin Liu, Zhi-Hua Liu, Hong-Chi Jiang, Wei-Hui Zhang, Shu-Yi Qi, Jie Hu, Xiu-Qin Wang, Min Wu. Gene expression profiles of hepatoma cell line HLEWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 683-687 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.683
15
Jun Qian, Jochen Truebenbach, Florian Graepler, Philippe Pereira, Peter Huppert, Thomas Eul, Gundula Wiemann, Claus Claussen. Application of poly-lactide-co-glycolide-microspheres in the transarterial chemoembolization in an animal model of hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 94-98 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.94
16
Pil-Jin Chung, Seon-Young Park, Young-Il Kim, Kyoung-Won Yoon, Sung-Bum Cho, Sung-Kyu Choi, Jong-Sun Rew. Cerebral Lipiodol Embolism after Transcatheter Arterial Chemoembolization of Hepatocellular CarcinomaThe Korean Journal of Gastroenterology 2009; 54(2): 130 doi: 10.4166/kjg.2009.54.2.130