BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li J, Yang WJ, Huang LM, Tang CW. Immunomodulatory therapies for acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2014; 20(45): 16935-16947 [PMID: 25493006 DOI: 10.3748/wjg.v20.i45.16935]
URL: https://www.wjgnet.com/2150-5349/full/v20/i45/16935.htm
Number Citing Articles
1
Na Yang, Lu Ke, Zhihui Tong, Weiqin Li. The effect of thymosin α1 for prevention of infection in patients with severe acute pancreatitisExpert Opinion on Biological Therapy 2018; 18(sup1): 53 doi: 10.1080/14712598.2018.1481207
2
Tianbin Cai, Wenjian Mao, Meiqiong Liu, Jing Zhou, Xinyu Wang, Jing Zhou, Yuxiu Liu, Guangyu Lv, Lu Ke, Youhua Zhang. Early mean absolute lymphocyte count in acute necrotizing pancreatitis is associated with infected pancreatic necrosisInternational Immunopharmacology 2023; 117: 109883 doi: 10.1016/j.intimp.2023.109883
3
Ping Chen, Weiyi Wang, Yongping Zhang, Yaozong Yuan, Yunlin Wu. Decreased MIZ1 Expression in Severe Experimental Acute Pancreatitis: A Rat StudyDigestive Diseases and Sciences 2016; 61(3): 758 doi: 10.1007/s10620-015-3951-y
4
Antti Turunen, Antti Kuuliala, Harri Mustonen, Pauli Puolakkainen, Leena Kylänpää, Krista Kuuliala. Blood Leukocyte Signaling Pathways as Predictors of Severity of Acute PancreatitisPancreas 2021; 50(5): 710 doi: 10.1097/MPA.0000000000001832
5
Lingyun Li, Qiang Liu, Chenyu Le, Hongchen Zhang, Wenfei Liu, Ye Gu, Jianfeng Yang, Xiaofeng Zhang. Toll-like receptor 2 deficiency alleviates acute pancreatitis by inactivating the NF-κB/NLRP3 pathwayInternational Immunopharmacology 2023; 121: 110547 doi: 10.1016/j.intimp.2023.110547
6
Y. Chen, M. Li, J. Liu, T. Pan, T. Zhou, Z. Liu, R. Tan, X. Wang, L. Tian, E. Chen, H. Qu. sPD‐L1 Expression is Associated with Immunosuppression and Infectious Complications in Patients with Acute PancreatitisScandinavian Journal of Immunology 2017; 86(2): 100 doi: 10.1111/sji.12564
7
Xingxing Yu, Yu Pan, Qinglin Fei, Xianchao Lin, Zhijiang Chen, Heguang Huang. Serum soluble PD‐1 plays a role in predicting infection complications in patients with acute pancreatitisImmunity, Inflammation and Disease 2021; 9(1): 310 doi: 10.1002/iid3.394
8
Lu Ke, Jing Zhou, Wenjian Mao, Tao Chen, Yin Zhu, Xinting Pan, Hong Mei, Vikesh Singh, James Buxbaum, Gordon Doig, Chengjian He, Weili Gu, Weihua Lu, Shumin Tu, Haibin Ni, Guoxiu Zhang, Xiangyang Zhao, Junli Sun, Weiwei Chen, Jingchun Song, Min Shao, Jianfeng Tu, Liang Xia, Wenhua He, Qingyun Zhu, Kang Li, Hongyi Yao, Jingyi Wu, Long Fu, Wendi Jiang, He Zhang, Jiajia Lin, Baiqiang Li, Zhihui Tong, John Windsor, Yuxiu Liu, Weiqin Li, Lu Ke, Jing Zhou, Wenjian Mao, Wendi Jiang, He Zhang, Jiajia Lin, Mingfeng Huang, Longxiang Cao, Mengjie Lu, Yan Chen, Gang Li, Bo Ye, Baiqiang Li, Zhihui Tong, Yuxiu Liu, Weiqin Li, Tao Chen, Fang Shao, Nonghua Lv, Yin Zhu, Liang Xia, Wenhua He, Zhenping Chen, Xinting Pan, Qingyun Zhu, Youdong Wan, Hong Mei, Kang Li, Miao Chen, Chengjian He, Hongyi Yao, Zigui Zhu, Weili Gu, Weihua Lu, Jingyi Wu, Feng Zhou, Shumin Tu, Long Fu, Bing Xue, Haibin Ni, Xiaofei Huang, Dandan Zhou, Guoxiu Zhang, Lening Ren, Dahuan Li, Xiangyang Zhao, Wei Zhao, Xiaomei Chen, Junli Sun, Keke Xin, Weiwei Chen, Qingcheng Xu, Jingchun Song, Qingbo Zeng, Min Shao, Dongsheng Zhao, Jianfeng Tu, Hongguo Yang, Bin Wu, Huaguang Ye, Mingzhi Chen, Yingjie Chen, Mei Yang, Hong Gao, Qiang Li, Lijuan Zhao, Guobing Chen, Yafei Li, Honghai Xia, Dongliang Yang, Shusheng Zhou, Jiyan Lin, Siyao Liu, Donghuang Hong, Songjing Shi, Zuozheng Wang, Weijie Yao, Yi Sun, Kaixiu Qin, Shan Xu, Lei Yu, Feng Guo, Yongjun Lin, Yun Zhou, Qinghai Jiao, Quanxing Feng, Zhiyong Li. Immune enhancement in patients with predicted severe acute necrotising pancreatitis: a multicentre double-blind randomised controlled trialIntensive Care Medicine 2022; 48(7): 899 doi: 10.1007/s00134-022-06745-7
9
María Lourdes Ruiz-Rebollo, Ma Fe Muñoz-Moreno, Agustín Mayo-Iscar, María Antonia Udaondo-Cascante, Reyes Busta Nistal. Statin intake can decrease acute pancreatitis severitPancreatology 2019; 19(6): 807 doi: 10.1016/j.pan.2019.07.004
10
Audrey Lancaster, Melissa Zwijacz. Acute Pancreatitis and Fluid-Filled CollectionsGastroenterology Nursing 2019; 42(5): 417 doi: 10.1097/SGA.0000000000000396
11
Yatin Mehta, Subhal B Dixit, Kapil Zirpe, Randhir Sud, Palepu B Gopal, Parvaiz A Koul, Vijay K Mishra, Abdul S Ansari, Vijay S Chamle. Therapeutic Approaches in Modulating the Inflammatory and Immunological Response in Patients With Sepsis, Acute Respiratory Distress Syndrome, and Pancreatitis: An Expert Opinion ReviewCureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.18393
12
Zhiyin Huang, Xiao Ma, Xintong Jia, Rui Wang, Ling Liu, Mingguang Zhang, Xiaoyan Wan, Chengwei Tang, Libin Huang. Prevention of Severe Acute Pancreatitis With Cyclooxygenase-2 Inhibitors: A Randomized Controlled Clinical TrialAmerican Journal of Gastroenterology 2020; 115(3): 473 doi: 10.14309/ajg.0000000000000529
13
Dmitry Garbuzenko. Pancreatitis2019;  doi: 10.5772/intechopen.86528
14
Peter J. Lee, Kunjam Modha, Tiffany Chua, Amitabh Chak, Daniel Jang, Rocio Lopez, Amir Gougol, Georgios I. Papachristou, Tyler Stevens. Association of Statins With Decreased Acute Pancreatitis SeverityJournal of Clinical Gastroenterology 2018; 52(8): 742 doi: 10.1097/MCG.0000000000000956
15
Ying-Jie Chen, Yao-Dong Zhuang, Zhe Cai, You-Ni Zhang, Sen-Ren Guo. Effects of enteral nutrition on pro-inflammatory factors and intestinal barrier function in patients with acute severe pancreatitisEuropean Journal of Inflammation 2019; 17: 205873921982721 doi: 10.1177/2058739219827212
16
Lan Peng, Li‐Guo Wu, Bo Li, Jun Zhao, Li‐Ming Wen. Early enteral nutrition improves intestinal immune barrier in a rat model of severe acute pancreatitisJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2016; 23(11): 681 doi: 10.1002/jhbp.358
17
XIAOQIN WANG, XIAOYAN ZENG, BO YANG, SHAN ZHAO, WEI CHEN, XUAN GUO. Efficacy of thymosin α1 and interferon α for the treatment of severe acute pancreatitis in a rat modelMolecular Medicine Reports 2015; 12(5): 6775 doi: 10.3892/mmr.2015.4277
18
Nikolaos N. Koliakos, Georgios Renieris, Dimitrios Sotiropoulos, Kalliopi Pavlou, Dionysia-Eirini Droggiti, Theologia Gkavogianni, Anestis Charalampopoulos, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis. Immunomodulation Through Beta-D-glucan in Chemically-induced Necrotizing PancreatitisJournal of Surgical Research 2021; 261: 74 doi: 10.1016/j.jss.2020.12.020
19
Pascaline Fonteh, Martin Smith, Martin Brand. Adaptive Immune Cell Dysregulation and Role in Acute Pancreatitis Disease Progression and TreatmentArchivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2018; 66(3): 199 doi: 10.1007/s00005-017-0495-1
20
Robert Kotan, Katalin Peto, Adam Deak, Zsolt Szentkereszty, Norbert Nemeth. Hemorheological and Microcirculatory Relations of Acute PancreatitisMetabolites 2022; 13(1): 4 doi: 10.3390/metabo13010004
21
Zongding Wang, Lei Zhang, Xingzhen Deng, Zili Peng, Shaoyong Liang. Wernicke's encephalopathy after acute pancreatitis with upper gastrointestinal obstruction: A case report and literature reviewFrontiers in Neurology 2023; 14 doi: 10.3389/fneur.2023.1108434
22
Ke-Ling Chen, Zhao-Ying Lv, Hong-Wei Yang, Yong Liu, Fei-Wu Long, Bin Zhou, Xiao-Feng Sun, Zhi-Hai Peng, Zong-Guang Zhou, Yuan Li. Effects of Tocilizumab on Experimental Severe Acute Pancreatitis and Associated Acute Lung InjuryCritical Care Medicine 2016; 44(8): e664 doi: 10.1097/CCM.0000000000001639
23
Shiyu Liu, Wenjuan Luo, Peter Szatmary, Xiaoying Zhang, Jing-Wen Lin, Lu Chen, Dan Liu, Robert Sutton, Qing Xia, Tao Jin, Tingting Liu, Wei Huang. Monocytic HLA-DR Expression in Immune Responses of Acute Pancreatitis and COVID-19International Journal of Molecular Sciences 2023; 24(4): 3246 doi: 10.3390/ijms24043246