BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Akinosoglou K, Gogos C. Immune-modulating therapy in acute pancreatitis: Fact or fiction. World J Gastroenterol 2014; 20(41): 15200-15215 [PMID: 25386069 DOI: 10.3748/wjg.v20.i41.15200]
URL: https://www.wjgnet.com/2150-5349/full/v20/i41/15200.htm
Number Citing Articles
1
Chongmin Huan, Daniel Kim, Peiqi Ou, Antonio Alfonso, Albert Stanek. Mechanisms of interleukin-22’s beneficial effects in acute pancreatitisWorld Journal of Gastrointestinal Pathophysiology 2016; 7(1): 108-116 doi: 10.4291/wjgp.v7.i1.108
2
Lv Zhu, Jun-Yi Li, Yu-Mei Zhang, Hong-Xin Kang, Huan Chen, Hang Su, Juan Li, Wen-Fu Tang. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of Shengjiang decoction in rats with acute pancreatitis for protecting against multiple organ injuryWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(46): 8169-8181 doi: 10.3748/wjg.v23.i46.8169
3
Won Suk Park, Kyuhyun Paik, Keum Jin Yang, Jong Ok Kim. Eupatilin Ameliorates Cerulein-Induced Pancreatitis Via Inhibition of the Protein Kinase D1 Signaling Pathway In VitroPancreas 2020; 49(2): 281 doi: 10.1097/MPA.0000000000001488
4
Lingyun Li, Qiang Liu, Chenyu Le, Hongchen Zhang, Wenfei Liu, Ye Gu, Jianfeng Yang, Xiaofeng Zhang. Toll-like receptor 2 deficiency alleviates acute pancreatitis by inactivating the NF-κB/NLRP3 pathwayInternational Immunopharmacology 2023; 121: 110547 doi: 10.1016/j.intimp.2023.110547
5
Jun Li, Shu Zhang, Rui Zhou, Jian Zhang, Zong-Fang Li. Perspectives of traditional Chinese medicine in pancreas protection for acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(20): 3615-3623 doi: 10.3748/wjg.v23.i20.3615
6
Na Yang, Lu Ke, Zhihui Tong, Weiqin Li. The effect of thymosin α1 for prevention of infection in patients with severe acute pancreatitisExpert Opinion on Biological Therapy 2018; 18(sup1): 53 doi: 10.1080/14712598.2018.1481207
7
Shatovisha Dey, Lata M. Udari, Primavera RiveraHernandez, Jason J. Kwon, Brandon Willis, Jeffrey J. Easler, Evan L. Fogel, Stephen Pandol, Janaiah Kota. Loss of miR-29a/b1 promotes inflammation and fibrosis in acute pancreatitisJCI Insight 2021; 6(19) doi: 10.1172/jci.insight.149539
8
Xiuyun Xuan, Zhiqiang Tian, Mengjie Zhang, Jian Zhou, Weiwu Gao, Yi Zhang, Yue Zhang, Bo Lei, Bing Ni, Yuzhang Wu, Weiping Fan. Diverse effects of interleukin-22 on pancreatic diseasesPancreatology 2018; 18(3): 231 doi: 10.1016/j.pan.2018.02.014
9
YUAN-YUAN DENG, MUHAMMAD SHAMOON, YUE HE, MADHAV BHATIA, JIA SUN. Cathelicidin-related antimicrobial peptide modulates the severity of acute pancreatitis in miceMolecular Medicine Reports 2016; 13(5): 3881 doi: 10.3892/mmr.2016.5008
10
Rajasa Randhi, Melissa Damon, Kirsty J. Dixon. Selective inhibition of soluble TNF using XPro1595 relieves pain and attenuates cerulein-induced pathology in miceBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01827-0
11
Guang-Zhou Gao, Ying-Xia Hao. Progress in research of liver injury induced by acute biliary pancreatitisWorld Chinese Journal of Digestology 2020; 28(3): 81 doi: 10.11569/wcjd.v28.i3.81
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
12
Shen Nie, Xiaoya Cui, Jinping Guo, Xiaohua Ma, Haijun Zhi, Shilei Li, Yong Li. Inhibiting role of rosiglitazone in the regulation of inflammatory response and protective effects for severe acute pancreatitis in miceJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(1): 799 doi: 10.1002/jcb.27440
13
Guotao Lu, Yiyuan Pan, Abudurexiti Kayoumu, Ling Zhang, Tao Yin, Zhihui Tong, Baiqiang Li, Weiming Xiao, Yanbing Ding, Weiqin Li. Indomethacin inhabits the NLRP3 inflammasome pathway and protects severe acute pancreatitis in miceBiochemical and Biophysical Research Communications 2017; 493(1): 827 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.08.060
14
Jiangtao Yin, Wenjian Mao, Xiaojia Xiao, Xianqiang Yu, Baiqiang Li, Faxi Chen, Jiajia Lin, Jing Zhou, Jing Zhou, Zhihui Tong, Lu Ke, Weiqin Li. Immune Dysfunction is Associated with Readmission in Survivors of Sepsis Following Infected Pancreatic NecrosisJournal of Inflammation Research 2021; : 5433 doi: 10.2147/JIR.S321507
15
Fahad Munir, Muhammad Babar Jamshed, Numan Shahid, Hajar Mansoor Hussain, Syed Aun Muhammad, Abdullah Al Mamun, QiYu Zhang. Advances in immunomodulatory therapy for severe acute pancreatitisImmunology Letters 2020; 217: 72 doi: 10.1016/j.imlet.2019.11.002
16
Maryam Nesvaderani, Bhavjinder K Dhillon, Tracy Chew, Benjamin Tang, Arjun Baghela, Robert EW Hancock, Guy D Eslick, Michael Cox. Gene Expression Profiling: Identification of Novel Pathways and Potential Biomarkers in Severe Acute PancreatitisJournal of the American College of Surgeons 2022; 234(5): 803 doi: 10.1097/XCS.0000000000000115
17
Rui Zhou, Jian Zhang, Wangjun Bu, Wei Zhang, Baojun Duan, Xianwei Wang, Libo Yao, Zongfang Li, Jun Li. A New Role for the SpleenThe American Journal of Pathology 2019; 189(11): 2233 doi: 10.1016/j.ajpath.2019.07.008
18
Ivana Plavsic, Ivana Zitinic, Vera Tulic, Goran Poropat, Marinko Marusic, Goran Hauser. Early immune response in post endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis as a model for acute pancreatitisWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(3): 96-100 doi: 10.13105/wjma.v7.i3.96
19
Wing Kiu Chou, Stephen Lam, Bhaskar Kumar. Clinical and genetic determinants of severe acute pancreatitis: A genetic association study in the UK BiobankJournal of Gastroenterology and Hepatology 2023; 38(9): 1656 doi: 10.1111/jgh.16284
20
Jian Gong, Zhaoming Xiong, Weidi Yu, Zhenshun Song. Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Alleviate Acute Severe Pancreatitis and Promote Lung Repair via Inhibiting NLRP3 Inflammasome in RatDigestive Diseases and Sciences 2023;  doi: 10.1007/s10620-023-08189-5