BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Meng AH, Ling YL, Zhang XP, Zhao XY, Zhang JL. CCK8 inhibits expression of TNF-α in the spleen of endotoxic shock rats and signal transduction mechanism of p38 MAPK. World J Gastroenterol 2002; 8(1): 139-143 [PMID: 11833090 DOI: 10.3748/wjg.v8.i1.139]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i1/139.htm
Number Citing Articles
1
Denise L. Bellinger, Dianne Lorton. Autonomic regulation of cellular immune functionAutonomic Neuroscience 2014; 182: 15 doi: 10.1016/j.autneu.2014.01.006
2
Jian-Ming Li, Hong Zhou, Qian Cai, Guang-Xia Xiao. Role of mitochondrial dysfunction in hydrogen peroxide-induced apoptosis of intestinal epithelial cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 562-567 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.562
3
Bin Cong, Shu-Jin Li, Yu-Xia Yao, Gui-Jun Zhu, Yi-Ling Ling. Effect of cholecystokinin octapeptide on tumor necrosis factor α transcription and nuclear factor-κB activity induced by lipopolysaccharide in rat pulmonary interstitial macrophagesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 718-723 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.718
4
Bing-Qing Chen, Ying-Ben Xue, Jia-Ren Liu, Yan-Mei Yang, Yu-Mei Zheng, Xuan-Lin Wang, Rui-Hai Liu. Inhibition of conjugated linoleic acid on mouse forestomach neoplasia induced by benzo (a) pyrene and chemopreventive mechanismsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 44-49 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.44
5
Ying Zhang, Jiali Zhu, Long Guo, Yun Zou, Fang Wang, Han Shao, Jinbao Li, Xiaoming Deng. Cholecystokinin protects mouse liver against ischemia and reperfusion injuryInternational Immunopharmacology 2017; 48: 180 doi: 10.1016/j.intimp.2017.03.028
6
Li-min Zhang, Wen Song, Hao Cui, Li-qiang Xing, Hui-bo Du, Ying Cui, Wei-hong Chen, Zi-gang Zhao, Chun-yu Niu. Normal mesenteric lymph ameliorates lipopolysaccharide challenge-induced spleen injuryActa Cirurgica Brasileira 2015; 30(9): 604 doi: 10.1590/S0102-865020150090000004
7
Xin Shi, Nai-Rong Gao, Qing-Ming Guo, Yong-Jiu Yang, Ming-Dong Huo, Hao-Lin Hu, Helmut Friess. Relationship between overexpression of NK-1R, NK-2R and intestinal mucosal damage in acute necrotizing pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 160-164 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.160
8
Sumiko Abe, Ikubumi Mizusawa, Katsuyuki Kanno, Atsuko Yabashi, Takashi Honda, Miwako Suto, Mikio Kuraya, Kouichi Hiraiwa. Changes in mRNA expression patterns for cytokines in blood leukocytes of a rat tourniquet modelLegal Medicine 2003; 5: S275 doi: 10.1016/S1344-6223(02)00148-7
9
Ying Huang, Shu-Ren Wang, Cheng Yi, Ming-Ying Ying, Ying Lin, Mao-Hui Zhi. Effects of recombinant human growth hormone on rat septic shock with intraabdominal infection by <italic>E. coli</italic>World Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1134-1137 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1134
10
Su Liu, Qiao Wu, Xiao-Feng Ye, Jian-Huai Cai, Zhi-Wei Huang, Wen-Jin Su. Induction of apoptosis by TPA and VP-16 is through translocation of TR3World Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 446-450 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.446
11
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Jun-Lan Zhang. Anti-inflammatory effect of cholecystokinin and its signal transduction mechanism in endotoxic shock ratWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 712-717 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.712
12
Denise L. Bellinger, Dwight M. Nance, Dianne Lorton. The Wiley-Blackwell Handbook of Psychoneuroimmunology2013; : 24 doi: 10.1002/9781118314814.ch2
13
Shun-jiang XU, Wei-juan GAO, Bin CONG, Chun-ling MA, Shu-jin LI, Yi-ling LING, Zhen-yong GU, Yu-xia YAO. Effect of cholecystokinin octapeptide on diacylglycerol-PKC signaling pathway in rat pulmonary interstitial macrophages stimulated by lipopolysaccharide1Acta Pharmacologica Sinica 2005; 26(12): 1497 doi: 10.1111/j.1745-7254.2005.00217.x
14
AIHONG MENG, XIAOPENG ZHANG, YUNA SHI. Role of p38 MAPK and STAT3 in lipopolysaccharide-stimulated mouse alveolar macrophagesExperimental and Therapeutic Medicine 2014; 8(6): 1772 doi: 10.3892/etm.2014.2023
15
Jian-Ming Li, Qian Cai, Hong Zhou, Guang-Xia Xiao. Effects of hydrogen peroxide on mitochondrial gene expression of intestinal epithelial cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1117-1122 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1117