BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Nie QH, Cheng YQ, Xie YM, Zhou YX, Cao YZ. Inhibiting effect of antisense oligonucleotides phosphorthioate on gene expression of TIMP-1 in rat liver fibrosis. World J Gastroenterol 2001; 7(3): 363-369 [PMID: 11819791 DOI: 10.3748/wjg.v7.i3.363]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i3/363.htm
Number Citing Articles
1
Kung-Sheng Hung, Tsung-Hsing Lee, Wen-Ying Chou, Chia-Ling Wu, Chung-Lung Cho, Cheng-Nan Lu, Bruno Jawan, Cheng-Haung Wang. Interleukin-10 gene therapy reverses thioacetamide-induced liver fibrosis in miceBiochemical and Biophysical Research Communications 2005; 336(1): 324 doi: 10.1016/j.bbrc.2005.08.085
2
Xiao-Zhong Wang, Li-Juan Zhang, Dan Li, Yue-Hong Huang, Zhi-Xin Chen, Bin Li. Effects of transmitters and interleukin-10 on rat hepatic fibrosis induced by CCl<sub>4</sub>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 539-543 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.539
3
Wen-ying CHOU, Cheng-nan LU, Tsung-hsing LEE, Chia-ling WU, Kung-sheng HUNG, Allan M CONCEJERO, Bruno JAWAN, Cheng-haung WANG. Electroporative interleukin-10 gene transfer ameliorates carbon tetrachloride-induced murine liver fibrosis by MMP and TIMP modulation1Acta Pharmacologica Sinica 2006; 27(4): 469 doi: 10.1111/j.1745-7254.2006.00304.x
4
Jun-Wang Xu, Jun Gong, Xin-Ming Chang, Jin-Yan Luo, Lei Dong, Zhi-Ming Hao, Ai Jia, Gui-Ping Xu. Estrogen reduces CCL4- induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 883-887 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.883
5
Martin Roderfeld, Andreas Geier, Christoph G. Dietrich, Elmar Siewert, Bettina Jansen, Carsten Gartung, Elke Roeb. Cytokine blockade inhibits hepatic tissue inhibitor of metalloproteinase-1 expression and up-regulates matrix metalloproteinase-9 in toxic liver injuryLiver International 2006; 26(5): 579 doi: 10.1111/j.1478-3231.2006.01271.x
6
Vesna M. Novković, Ljiljana P. Stanojević, Milorad D. Cakić, Radosav M. Palić, Vlada B. Veljković, Mihajlo Z. Stanković. Extraction of Digoxin from Fermented Woolly Foxglove Foliage by PercolationSeparation Science and Technology 2014; 49(6): 829 doi: 10.1080/01496395.2013.864679
7
Stefanie Hemmann, Jürgen Graf, Martin Roderfeld, Elke Roeb. Expression of MMPs and TIMPs in liver fibrosis – a systematic review with special emphasis on anti-fibrotic strategiesJournal of Hepatology 2007; 46(5): 955 doi: 10.1016/j.jhep.2007.02.003
8
Kai Liu, Xu He, Xue-Zhong Lei, Lian-San Zhao, Hong Tang, Li Liu, Bing-Jun Lei. Pathomorphological study on location and distribution of Kupffer cells in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1946-1949 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1946
9
Lara Rossi, Aysegul V. Ergen, Margaret A. Goodell. TIMP-1 deficiency subverts cell-cycle dynamics in murine long-term HSCsBlood 2011; 117(24): 6479 doi: 10.1182/blood-2009-10-248955
10
Yu-Hong Zou, Yan Yang, Jun Li, Qing Wu, Wei-Ping Li, Jin-Tao Lu, Michael S. Roberts. Potential therapeutic effects of a traditional Chinese formulation, BJ-JN, on liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in ratsJournal of Ethnopharmacology 2008; 120(3): 452 doi: 10.1016/j.jep.2008.09.023
11
Kailing Lu, Qijing Fan, Xiaoju Zou. Antisense oligonucleotide is a promising intervention for liver diseasesFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1061842
12
Chun-Hong Ma, Wen-Sheng Sun, Pei-Kun Tian, Li-Fen Gao, Su-Xia Liu, Xiao-Yan Wang, Li-Ning Zhang, Ying-Lin Cao, Li-Hui Han, Xiao-Hong Liang. A novel HBV antisense RNA gene delivery system targeting hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 463-467 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.463
13
Qing-He Nie, Yong-Qian Cheng, Yu-Mei Xie, Yong-Xing Zhou, Xian-Guang Bai, Yi-Zhan Cao. Methodologic research on TIMP-1, TIMP-2 detection as a new diagnostic index for hepatic fibrosis and its significanceWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 282-287 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.282
14
Qing-He Nie, Guo-Rong Duan, Xin-Dong Luo, Yu-Mei Xie, Hong Luo, Yong-Xing Zhou, Bo-Rong Pan. Expression of TIMP-1 and TIMP-2 in rats with hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(1): 86-90 doi: 10.3748/wjg.v10.i1.86
15
Massimo Pinzani, Krista Rombouts, Stefano Colagrande. Fibrosis in chronic liver diseases: diagnosis and managementJournal of Hepatology 2005; 42(1): S22 doi: 10.1016/j.jhep.2004.12.008
16
Jizhou Wang, Zhaoyang Lu, Zhilin Xu, Pei Tian, Hui Miao, Shangha Pan, Ruipeng Song, Xueying Sun, Baolei Zhao, Dawei Wang, Yong Ma, Xuan Song, Shugeng Zhang, Lianxin Liu, Hongchi Jiang. Reduction of hepatic fibrosis by overexpression of von Hippel–Lindau protein in experimental models of chronic liver diseaseScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep41038
17
Xin Liu, Kai Huang, Ru Jiao Zhang, Dan Mei, Bo Zhang. Isochlorogenic Acid A Attenuates the Progression of Liver Fibrosis Through Regulating HMGB1/TLR4/NF-κB Signaling PathwayFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00582
18
Yan-Jun Luo, Jie-Ping Yu, Zhao-Hong Shi, Li Wang. Ginkgo biloba extract reverses CCl<sub>4</sub>&ndash;induced liver fibrosis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1037-1042 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1037
19
Martin Roderfeld, Ralf Weiskirchen, Sandra Wagner, Marie‐Luise Berres, Corinna Henkel, Joachim Grötzinger, Axel M. Gressner, Siegfried Matern, Elke Roeb. Inhibition of hepatic fibrogenesis by matrix metalloproteinase‐9 mutants in miceThe FASEB Journal 2006; 20(3): 444 doi: 10.1096/fj.05-4828com
20
Jia-Yin Yang, Hua-You Luo, Qi-Yuan Lin, Zi-Ming Liu, Lu-Nan Yan, Ping Lin, Jie Zhang, Shong Lei. Subcellular daunorubicin distribution and its relation to multidrug resistance phenotype in drug-resistant cell line SMMC-7721/RWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 644-649 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.644
21
CAIHUA ZHANG, YANFU WANG, HONG CHEN, GUANG YANG, SHAOPENG WANG, MIAONA JIANG, LI CONG, LIJUN YUAN, HANSHU LI, YUJIE JIA. Protective effect of the herbal medicine Gan-fu-kang against carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in ratsMolecular Medicine Reports 2013; 8(3): 954 doi: 10.3892/mmr.2013.1587
22
Qing-He Nie, Chuan-Long Zhu, Ya-Fei Zhang, Jie Yang, Jiu-Cong Zhang, Ren-Tao Gao. Inhibitory Effect of Antisense Oligonucleotide Targeting TIMP-2 on Immune-Induced Liver FibrosisDigestive Diseases and Sciences 2010; 55(5): 1286 doi: 10.1007/s10620-009-0858-5
23
Wang-Xian Tang, Zi-Li Dan, Hong-Mei Yan, Cui-Huan Wu, Guo Zhang, Mei Liu, Qin Li, Shao-Bai Li. Experimental study of effect of Ganyanping on fibrosis in rat liversWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1292-1295 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1292
24
Ji-Cheng Li, Shi-Ping Ding, Jian Xu. Regulating effect of Chinese herbal medicine on the peritoneal lymphatic stomata in enhancing ascites absorption of experimental hepatofibrotic miceWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 333-337 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.333
25
Xiaolan Ouyang, Shuang You, Yulin Zhang, Chanyu Zhang, Guanghui Zhang, Xiaoyan Shao, Fan He, Lina Hu. Transplantation of Human Amnion Epithelial Cells Improves Endometrial Regeneration in Rat Model of Intrauterine AdhesionsStem Cells and Development 2020; 29(20): 1346 doi: 10.1089/scd.2019.0246
26
Frank Murphy, Michael Arthur, John Iredale. Developing strategies for liver fibrosis treatmentExpert Opinion on Investigational Drugs 2002; 11(11): 1575 doi: 10.1517/13543784.11.11.1575
27
Kyung-Hyun Kim, Kwan-Kyu Park. Small RNA- and DNA-based gene therapy for the treatment of liver cirrhosis, where we are?World Journal of Gastroenterology 2014; 20(40): 14696-14705 doi: 10.3748/wjg.v20.i40.14696
28
Ju-Sheng Lin, Yu-Hu Song, Xin-Juan Kong, Bin Li, Nan-Zhi Liu, Xiao-Li Wu, You-Xin Jin. Preparation and identification of anti-transforming growth factor &beta;1 U1 small nuclear RNA chimeric ribozyme <italic>in vitro</italic>World Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 572-577 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.572
29
James March, Golnoush Golshirazi, Viktorija Cernisova, Heidi Carr, Yee Leong, Ngoc Lu-Nguyen, Linda Popplewell. Targeting TGFβ Signaling to Address Fibrosis Using Antisense OligonucleotidesBiomedicines 2018; 6(3): 74 doi: 10.3390/biomedicines6030074
30
Tsung-Hsing Lee, Bruno Jawan, Wen-Ying Chou, Cheng-Nan Lu, Chia-Ling Wu, Hsiao-Mei Kuo, Allan M. Concejero, Cheng-Haung Wang. α-Melanocyte-stimulating hormone gene therapy reverses carbon tetrachloride induced liver fibrosis in miceThe Journal of Gene Medicine 2006; 8(6): 764 doi: 10.1002/jgm.899
31
Guo-Liang Zhang, Ye-Hong Wang, Wei Ni, Hui-Ling Teng, Zhi-Bin Lin. Hepatoprotective role of <italic>ganoderma lucidum</italic> polysaccharide against BCG-induced immune liver injury in miceWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 728-733 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.728
32
Chuan Long Zhu, Wen Ting Li, Yi Li, Ren Tao Gao. Serum levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 are correlated with liver fibrosis in patients with chronic hepatitis BJournal of Digestive Diseases 2012; 13(11): 558 doi: 10.1111/j.1751-2980.2012.00629.x
33
Xiao-Zhong Wang, Zhi-Xin Chen, Li-Juan Zhang, Yun-Xin Chen, Dan Li, Feng-Lin Chen, Yue-Hong Huang. Expression of insulin-like growth factor 1 and insulin-like growth factor 1 receptor and its intervention by interleukin-10 in experimental hepatic fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1287-1291 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1287
34
C-H Wang, T-H Lee, C-N Lu, W-Y Chou, K-S Hung, A M Concejero, B Jawan. Electroporative α-MSH gene transfer attenuates thioacetamide-induced murine hepatic fibrosis by MMP and TIMP modulationGene Therapy 2006; 13(13): 1000 doi: 10.1038/sj.gt.3302744
35
Wen-Bin Liu, Chang-Qing Yang, Wei Jiang, Yi-Qing Wang, Jing-Sheng Guo, Bo-Ming He, Ji-Yao Wang. Inhibition on the production of collagen type I, III of activated hepatic stellate cells by antisense TIMP-1 recombinant plasmidWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(2): 316-319 doi: 10.3748/wjg.v9.i2.316
36
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Hong-Bin Wu, Ou Qiang, Ming-Hui Huang, Ying-Ping Wang. Apoptosis of rat hepatic stellate cells induced by anti-focal adhesion kinase antibodyWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 734-738 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.734
37
Guido Engelmann. Biomarkers in Liver DiseaseBiomarkers in Disease: Methods, Discoveries and Applications 2017; : 267 doi: 10.1007/978-94-007-7675-3_31