BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jian-Zhao Huang, Sui-Sheng Xia, Qi-Fa Ye, Han-Ying Jiang, Zhong-Hua Chen. Effects of <i>p</i>16 gene on biological behavious in hepatocellular carcimoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 84-88 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.84
2
X-F Liu, H Jiang, C-S Zhang, S-P Yu, Z-Q Wang, H-L Su. Targeted Drug Regulation on Methylation of p53—BAX Mitochondrial Apoptosis Pathway Affects the Growth of Cholangiocarcinoma CellsJournal of International Medical Research 2012; 40(1): 67 doi: 10.1177/147323001204000107
3
Xiao-Fang Liu, Sheng-Quan Zou, Fa-Zu Qiu. Construction of HCV-core gene vector and its expression in cholangiocarcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 135-138 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.135
4
Jian Cui, Xin-Da Zhou, Yin-Kun Liu, Zhao-You Tang, Maija H Zile. Abnormal &beta;-catenin gene expression with invasiveness of primary hepatocellular carcinoma in ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 542-546 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.542
5
Qian Yang, Fang Wu, Feng Wang, Ke Cai, Yawen Zhang, Quanya Sun, Xiaolong Zhao, Yonghao Gui, Qiang Li. Impact of DNA methyltransferase inhibitor 5‐azacytidine on cardiac development of zebrafish in vivo and cardiomyocyte proliferation, apoptosis, and the homeostasis of gene expression in vitroJournal of Cellular Biochemistry 2019;  doi: 10.1002/jcb.29010
6
Ji-ling Zhao, Jing Zhao, Hong-jun Jiao. Synergistic Growth-Suppressive Effects of Quercetin and Cisplatin on HepG2 Human Hepatocellular Carcinoma CellsApplied Biochemistry and Biotechnology 2014; 172(2): 784 doi: 10.1007/s12010-013-0561-z
7
Li-man Li, Zhen-xian Liu, Qing-yuan Cheng. Exosome plays an important role in the development of hepatocellular carcinomaPathology - Research and Practice 2019; 215(8): 152468 doi: 10.1016/j.prp.2019.152468
8
Wenchuan Peng, Hui Yang, Keqi Cai, Lu Zhou, Zhen Tan, Kebang Wu. Molecular identification of the Danzhou chicken breed in China using DNA barcodingMitochondrial DNA Part B 2019; 4(2): 2459 doi: 10.1080/23802359.2019.1638321
9
Huihui Zhang, Fan Qi, Youhan Cao, Xiongbing Zu, Minfeng Chen, Zhuo Li, Lin Qi. 5-Aza-2′-Deoxycytidine Enhances Maspin Expression and Inhibits Proliferation, Migration, and Invasion of the Bladder Cancer T24 Cell LineCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2013; 28(4): 343 doi: 10.1089/cbr.2012.1303
10
Hong FAN, Zhu-jiang ZHAO, Yu-chao CHENG, Yun-feng SHAN, Zhu-hong LU, Jian-qiong ZHANG, Wei XIE. Gene induction and apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells SMMC-7721 exposed to 5-aza-2′-deoxycytidineChinese Medical Journal 2007; 120(18): 1626 doi: 10.1097/00029330-200709020-00015
11
Miao-Wang Hao, Ying-Rui Liang, Yan-Fang Liu, Li Liu, Ming-Yao Wu, Huan-Xing Yang. Transcription factor EGR-1 inhibits growth of hepatocellular carcinoma and esophageal carcinoma cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 203-207 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.203
12
Xing Cui, Toshifumi Wakai, Yoshio Shirai, Naoyuki Yokoyama, Katsuyoshi Hatakeyama, Seishiro Hirano. Arsenic trioxide inhibits DNA methyltransferase and restores methylation-silenced genes in human liver cancer cellsHuman Pathology 2006; 37(3): 298 doi: 10.1016/j.humpath.2005.10.013
13
Wei-Jun Liu, Jian-Guo Ren, Ting Li, Guo-Zheng Yu, Jin Zhang, Chang-Sheng Li, Zhi-Su Liu, Quan-Yan Liu. 5-Aza-2'-deoxycytidine Induces Hepatoma Cell Apoptosis via Enhancing Methionine Adenosyltransferase 1A Expression and Inducing S-Adenosylmethionine ProductionAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2013; 14(11): 6433 doi: 10.7314/APJCP.2013.14.11.6433
14
Yan-Wei Zhong, Jun Cheng, Gang Wang, Shuang-Shuang Shi, Li Li, Ling-Xia Zhang, Ju-Mei Chen. Preparation of human single chain Fv antibody against hepatitis C virus E2 protein and its identification in immunohistochemistryWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 863-867 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.863
15
Yang Qin, Jian-Yu Liu, Bo Li, Zhi-Lin Sun, Ze-Fang Sun. Association of low p16INK4a and p15INK4b mRNAs expression with their CpG islands methylation with human hepatocellular carcinogenesisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(9): 1276-1280 doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1276
16
Jonathan D. Schwartz, Josep M. Llovet. Molecular Targeting in OncologyCancer Drug Discovery and Development 2008; : 165 doi: 10.1007/978-1-59745-337-0_8
17
Johannes F. Wentzel, Chrisna Gouws, Cristal Huysamen, Etresia van Dyk, Gerhard Koekemoer, Pieter J. Pretorius. Assessing the DNA methylation status of single cells with the comet assayAnalytical Biochemistry 2010; 400(2): 190 doi: 10.1016/j.ab.2010.02.008
18
Wen-Hua Xiao, Wei-Wen Liu. Hemizygous deletion and hypermethylation of RUNX3 gene in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 376-380 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.376