BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Ting Bao, Olga Goloubeva, Colleen Pelser, Neil Porter, James Primrose, Lisa Hester, Mariola Sadowska, Rena Lapidus, Michelle Medeiros, Lixing Lao, Susan G. Dorsey, Ashraf Z. Badros. A Pilot Study of Acupuncture in Treating Bortezomib-Induced Peripheral Neuropathy in Patients With Multiple MyelomaIntegrative Cancer Therapies 2014; 13(5): 396 doi: 10.1177/1534735414534729
2
Yan Huang, Zhe Ma, Yun-hua Cui, Hong-sheng Dong, Ji-meng Zhao, Chuan-zi Dou, Hui-rong Liu, Jing Li, Huan-gan Wu. Effects of Herb-Partitioned Moxibustion on the miRNA Expression Profiles in Colon from Rats with DSS-Induced Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1767301
3
Dong Zhang, Yuan-Gen Zhu, Shu-You Wang, Hui-Min Ma, Yan-Yan Ye, Wei-Xing Fu, Wei-Guo Hu. Infrared thermoimages display of body surface temperature reaction in experimental cholecystitisWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 323-327 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.323
4
Pascal Juillerat, Joshua R. Korzenik. Medical Therapy of Ulcerative Colitis2014; : 221 doi: 10.1007/978-1-4939-1677-1_19
5
Huan-Gan Wu, Xiao Gong, Li-Qing Yao, Wei Zhang, Yin Shi, Hui-Rong Liu, Ye-Jing Gong, Li-Bin Zhou, Yi Zhu. Mechanisms of acupuncture and moxibustion in regulation of epithelial cell apoptosis in rat ulcerative colitisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(5): 682-688 doi: 10.3748/wjg.v10.i5.682
6
Xue-Liang Jiang, Hui-Fei Cui. An analysis of 10218 ulcerative colitis cases in ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 158-161 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.158
7
Tamer S. Aboushanab, Saud AlSanad. Cupping Therapy: An Overview from a Modern Medicine PerspectiveJournal of Acupuncture and Meridian Studies 2018; 11(3): 83 doi: 10.1016/j.jams.2018.02.001
8
May Loo. Integrative Medicine for Children2009; : 379 doi: 10.1016/B978-141602299-2.10045-3
9
Yang Han, Tie-Ming Ma, Mao-Lin Lu, Lu Ren, Xian-De Ma, Zeng-Hua Bai. Role of moxibustion in inflammatory responses during treatment of rat ulcerative colitisWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(32): 11297-11304 doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11297
10
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
11
Stefanie Joos, Nicole Wildau, Ralf Kohnen, Joachim Szecsenyi, Detlef Schuppan, Stefan N. Willich, Eckhart G. Hahn, Benno Brinkhaus. Acupuncture and moxibustion in the treatment of ulcerative colitis: A randomized controlled studyScandinavian Journal of Gastroenterology 2006; 41(9): 1056 doi: 10.1080/00365520600580688
12
Jennie Longbottom. Acupuncture in Manual Therapy2010; : 151 doi: 10.1016/B978-0-443-06782-2.00009-8
13
Xi-Zhong Shen, Marcel W.L. Koo, Chi-Hin Cho. Sleep deprivation increase the expression of inducible heat shock protein 70 in rat gastric mucosaWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(4): 496-499 doi: 10.3748/wjg.v7.i4.496
14
Jue Hong, Cui-hong Zhang, Xiao-peng Ma. Pathogenesis of inflammatory bowel disease and the action mechanism of moxibustionJournal of Acupuncture and Tuina Science 2012; 10(3): 174 doi: 10.1007/s11726-012-0598-5
15
Ya-Ying Lin, Ji-Meng Zhao, Ya-Jie Ji, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Yan Huang, Yun-Hua Cui, Yuan Lu, Huan-Gan Wu. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1515-1524 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515
16
Eun Jin Yang, Jing Hua Jiang, Sang Min Lee, Hye Suk Hwang, Myeong Soo Lee, Sun Mi Choi. Electroacupuncture reduces neuroinflammatory responses in symptomatic amyotrophic lateral sclerosis modelJournal of Neuroimmunology 2010; 223(1-2): 84 doi: 10.1016/j.jneuroim.2010.04.005
17
Jinhui Li, Haitong Wan, Hong Zhang, Mei Tian. Current applications of molecular imaging and luminescence-based techniques in traditional Chinese medicineJournal of Ethnopharmacology 2011; 137(1): 16 doi: 10.1016/j.jep.2011.06.004
18
Jennifer Durber, Anthony Otley. Complementary and alternative medicine in inflammatory bowel disease: keeping an open mindExpert Review of Clinical Immunology 2005; 1(2): 277 doi: 10.1586/1744666X.1.2.277
19
Chang-Gue Son. Safety of 4-week Indirect-moxibustion Therapy at CV4 and CV8Journal of Acupuncture and Meridian Studies 2011; 4(4): 262 doi: 10.1016/j.jams.2011.09.018
20
John Leslie McDonald, Peter K. Smith, Caroline A. Smith, Charlie Changli Xue, Brenda Golianu, Allan W. Cripps. Effect of acupuncture on house dust mite specific IgE, substance P, and symptoms in persistent allergic rhinitisAnnals of Allergy, Asthma & Immunology 2016; 116(6): 497 doi: 10.1016/j.anai.2016.04.002
21
Elisabete Regis Carneiro, Celia Regina Whitaker Carneiro, Marie Alice Pedreira De Castro, Ysao Yamamura, Vera Lucia Flor Silveira. Effect of Electroacupuncture on Bronchial Asthma Induced by Ovalbumin in RatsThe Journal of Alternative and Complementary Medicine 2005; 11(1): 127 doi: 10.1089/acm.2005.11.127
22
Daniel J. Stein. Massage Acupuncture, Moxibustion, and Other Forms of Complementary and Alternative Medicine in Inflammatory Bowel DiseaseGastroenterology Clinics of North America 2017; 46(4): 875 doi: 10.1016/j.gtc.2017.08.015
23
En-Hua Zhou, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Lin-Ying Tan, Huan-gan Wu, Yin Shi, Shi-fen Xu, Xiu-Di Qin, Wen-Yan Huang. Immunomodulatory activity of herb-partition moxibustion on Stat3 and Stat4 in the mucosa of ulcerative colitis rats2010 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshops (BIBMW) 2010; : 660 doi: 10.1109/BIBMW.2010.5703883
24
Tin-Yun Ho, Hsin-Yi Lo, De-Cheng Chao, Chia-Cheng Li, Jau-Jin Liu, Chingju Lin, Chien-Yun Hsiang. Electroacupuncture Improves Trinitrobenzene Sulfonic Acid-Induced Colitis, Evaluated by Transcriptomic StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/942196
25
Ding Luo, Yue Liu, Yanan Wu, Rui Ma, Lin Wang, Ronghe Gu, Wenbin Fu. Warm Needle Acupuncture in Primary Osteoporosis Management: A Systematic Review and Meta-AnalysisAcupuncture in Medicine 2018; 36(4): 215 doi: 10.1136/acupmed-2016-011227
26
Yunchang Mo, Sijia Chen, Lili Yang, Ledan Huang, Dan Jin, Zhi Yu, Leilei Wang, Liangrong Wang, Shan Luo, Junlu Wang. The Effect of Transcutaneous Electrical Acupoint Stimulation on Inflammatory Response in Patients Undergoing Limb Ischemia-ReperfusionMediators of Inflammation 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/8369737
27
Yi-Ling Ling, Ai-Hong Meng, Xiao-Yun Zhao, Bao-En Shan, Jun-Lan Zhang, Xiao-Peng Zhang. Effect of cholecystokinin on cytokines during endotoxic shock in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 667-671 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.667
28
Zhao-Hui Tang, Wen-Hong Qiu, Gao-Song Wu, Xiang-Ping Yang, Sheng-Quan Zou, Fa-Zu Qiu. The immunotherapeutic effect of dendritic cells vaccine modified with interleukin-18 gene and tumor cell lysate on mice with pancreatic carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 908-912 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.908
29
Xiaomei Wang, Shuang Zhou, Wei Yao, Hua Wan, Huangan Wu, Luyi Wu, Huirong Liu, Xuegui Hua, Peifeng Shi. Effects of Moxibustion Stimulation on the Intensity of Infrared Radiation of Tianshu (ST25) Acupoints in Rats with Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/704584
30
Jungang Sun, Hejiaozi Zhang, Chengyulin Wang, Mingxiao Yang, Shyang Chang, Yu Geng, Hui Yang, Zhiqi Zhuang, Xiang Wang, Lushuang Xie, Biao Huang, Na Zhao, Wei Zhou, Xinhui Cheng, Bei Cai, Qiaofeng Wu, Shu Guang Yu. Regulating the Balance of Th17/Treg via Electroacupuncture and Moxibustion: An Ulcerative Colitis Mice Model Based StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/7296353