BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Huanzhang Zhu, Yun Wang, Jianquan Chen, Guoxiang Cheng, Jinglun Xue. Transgenic mice expressing hepatitis B virus X protein are more susceptible to carcinogen induced hepatocarcinogenesisExperimental and Molecular Pathology 2004; 76(1): 44 doi: 10.1016/j.yexmp.2003.09.001
2
Min Lian, Ying Liu, Shun-Zhang Yu, Geng-Sun Qian, Shu-Guang Wan, Kenneth R Dixon. Hepatitis B virus x gene and cyanobacterial toxins promote aflatoxin B<sub>1</sub>-induced hepatotumorigenesis in miceWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(19): 3065-3072 doi: 10.3748/wjg.v12.i19.3065
3
Yi Ping Hu, Wei Jiang Hu, Wen Chao Zheng, Jian Xiu Li, De Shun Dai, Xin Min Wang, Shu Zhong Zhang, Hong Yu Yu, Wei Sun, Guang Rong Hao. Establishment of transgenic mouse harboring hepatitis B virus (adr subtype) genomesWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 111-114 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.111
4
Xiao-Zhong Wang, Xiang-Rong Jiang, Xiao-Chun Chen, Zhi-Xing Chen, Dan Li, Jian-Yin Lin, Qi-Min Tao. Seek protein which can interact with hepatitis B virus X protein from human liver cDNA library by yeast two-hybrid systemWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 95-98 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.95
5
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Yi-Min Mao, Jing-Yuan Fang, Yu-Lin Song, Zhao-Hui Shen, Ai-Ping Cao. Inhibitory effect of oxymatrine on serum hepatitis B virus DNA in HBV transgenic miceWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1176-1179 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1176
6
Jun Xiong, Yu-Cheng Yao, Xiao-Yuan Zi, Jian-Xiu Li, Xin-Min Wang, Xu-Ting Ye, Shu-Min Zhao, Yong-Bi Yan, Hong-Yu Yu, Yi-Ping Hu. Expression of hepatitis B virus X protein in transgenic miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 112-116 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.112
7
Wangta Liu, Jim-Ray Chen, Chih-Hao Hsu, Yen-Hsing Li, Yi-Meng Chen, Chien-Yuan Lin, Shin-Jie Huang, Zen-Kuei Chang, Yen-Chun Chen, Chi-Hsueh Lin, Hong-Yi Gong, Ching-Chun Lin, Koichi Kawakami, Jen-Leih Wu. A zebrafish model of intrahepatic cholangiocarcinoma by dual expression of hepatitis B virus X and hepatitis C virus core protein in liverHepatology 2012; 56(6): 2268 doi: 10.1002/hep.25914