BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kakushima N, Kanemoto H, Tanaka M, Takizawa K, Ono H. Treatment for superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors. World J Gastroenterol 2014; 20(35): 12501-12508 [PMID: 25253950 DOI: 10.3748/wjg.v20.i35.12501]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i35/12501.htm
Number Citing Articles
1
Tao Li, Xinyu Wang, Chen Chen, Xiaobin Song, Jiannan Li, Zeyun Zhao, Nan Zhang, Wei Li, Kai Zhang, Tongjun Liu. Metachronous primary colon and periampullary duodenal cancerMedicine 2021; 100(3): e24378 doi: 10.1097/MD.0000000000024378
2
Hiromitsu Kanzaki, Kazuhiro Matsueda, Masahiro Nakagawa, Tomoki Inaba, Masahiro Takatani, Ryuta Takenaka, Masao Yoshioka, Atsushi Imagawa, Masafumi Inoue, Seiyuu Suzuki, Jun Tomoda, Masaya Iwamuro, Seiji Kawano, Yoshiro Kawahara, Takehiro Tanaka, Hiroyuki Okada. Clinical characteristics and course of sporadic non-ampullary duodenal adenomasMedicine 2021; 100(39): e27382 doi: 10.1097/MD.0000000000027382
3
Yuko Hara, Kenichi Goda, Akira Dobashi, Tomohiko Richard Ohya, Masayuki Kato, Kazuki Sumiyama, Takehiro Mitsuishi, Shinichi Hirooka, Masahiro Ikegami, Hisao Tajiri. Short- and long-term outcomes of endoscopically treated superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(6): 707-718 doi: 10.3748/wjg.v25.i6.707
4
Geoffroy Vanbiervliet, Alan Moss, Marianna Arvanitakis, Urban Arnelo, Torsten Beyna, Olivier Busch, Pierre H. Deprez, Lumir Kunovsky, Alberto Larghi, Gianpiero Manes, Bertrand Napoleon, Kumanan Nalankilli, Manu Nayar, Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Stefan Seewald, Marin Strijker, Marc Barthet, Jeanin E. van Hooft. Endoscopic management of superficial nonampullary duodenal tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) GuidelineEndoscopy 2021; 53(05): 522 doi: 10.1055/a-1442-2395
5
Yi-Long Feng, Jing Li, Lian-Song Ye, Xian-Hui Zeng, Bing Hu. Combined endoscopy/laparoscopy/percutaneous transhepatic biliary drainage, hybrid techniques in gastrointestinal and biliary diseasesWorld Journal of Meta-Analysis 2020; 8(3): 210-219 doi: 10.13105/wjma.v8.i3.210
6
Shingo Kanaji, Yoshinori Morita, Yuta Yamazaki, Yasunori Otowa, Toshitatsu Takao, Shinwa Tanaka, Naoki Urakawa, Masashi Yamamoto, Takeru Matsuda, Taro Oshikiri, Tetsu Nakamura, Satoshi Suzuki, Takashi Toyonaga, Yuzo Kodama, Yoshihiro Kakeji. Feasibility of laparoscopic endoscopic cooperative surgery for non‐ampullary superficial duodenal neoplasms: Single‐arm confirmatory trialDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 373 doi: 10.1111/den.13705
7
Motohiko Kato, Yoji Takeuchi, Shu Hoteya, Tsuneo Oyama, Satoru Nonaka, Shoichi Yoshimizu, Naomi Kakushima, Ken Ohata, Hironori Yamamoto, Yuko Hara, Hisashi Doyama, Osamu Dohi, Yasushi Yamasaki, Hiroya Ueyama, Kengo Takimoto, Koichi Kurahara, Tomoaki Tashima, Nobutsugu Abe, Atsushi Nakayama, Ichiro Oda, Naohisa Yahagi. Outcomes of endoscopic resection for superficial duodenal tumors: 10 years’ experience in 18 Japanese high volume centersEndoscopy 2021;  doi: 10.1055/a-1640-3236
8
Rindo Ishii, Ken Ohata, Eiji Sakai, Maiko Takita, Yohei Minato, Takashi Muramoto, Hirotsugu Hashimoto, Teppei Morikawa, Nobuyuki Matsuhashi. Simple scoring system for the diagnosis of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 399 doi: 10.1111/den.13762
9
Waku Hatta, Tomoyuki Koike, Hiroko Abe, Yohei Ogata, Masahiro Saito, Xiaoyi Jin, Takeshi Kanno, Kaname Uno, Naoki Asano, Akira Imatani, Atsushi Masamune. Recent approach for preventing complications in upper gastrointestinal endoscopic submucosal dissectionDEN Open 2022; 2(1) doi: 10.1002/deo2.60
10
Yosuke Toya, Masaki Endo, Risaburo Akasaka, Jun Urushikubo, Takahiro Gonai, Kensuke Asakura, Shunichi Yanai, Keisuke Kawasaki, Makoto Eizuka, Noriyuki Uesugi, Shotaro Nakamura, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto. Clinicopathological Features and Magnifying Chromoendoscopic Findings of Non-Ampullary Duodenal Epithelial TumorsDigestion 2018; 97(3): 219 doi: 10.1159/000485505
11
Naohisa Yahagi, Motohiko Kato, Yasutoshi Ochiai, Tadateru Maehata, Motoki Sasaki, Yoshiyuki Kiguchi, Teppei Akimoto, Atsushi Nakayama, Ai Fujimoto, Osamu Goto, Toshio Uraoka. Outcomes of endoscopic resection for superficial duodenal epithelial neoplasiaGastrointestinal Endoscopy 2018; 88(4): 676 doi: 10.1016/j.gie.2018.05.002
12
Nobutsugu Abe, Hirohisa Takeuchi, Yoshikazu Hashimoto, Eri Yoshimoto, Youhei Kojima, Atsuko Ohki, Gen Nagao, Yutaka Suzuki, Shinichi Horiai, Hideaki Mizuno, Tadahiko Masaki, Toshiyuki Mori, Masanori Sugiyama. Laparoscopy-assisted transduodenal excision of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsAsian Journal of Endoscopic Surgery 2015; 8(3): 310 doi: 10.1111/ases.12191
13
Yusuke Nakayama, Masaru Konishi, Naoto Gotohda, Yuichiro Kato, Hidetoshi Aizawa, Masashi Kudo, Satoshi Okubo, Daigoro Takahashi, Yasunori Nishida, Kazuhiko Kitaguchi, Shinichiro Takahashi. Comparison of postoperative early and late complications between pancreas-sparing duodenectomy and pancreatoduodenectomySurgery Today 2017; 47(6): 705 doi: 10.1007/s00595-016-1418-1
14
Yoshitomo Yanagimoto, Takeshi Omori, Moon Jeong-Ho, Naoki Shinno, Kazuyoshi Yamamoto, Yoji Takeuchi, Koji Higashino, Noriya Uedo, Keijiro Sugimura, Tomoyuki Matsunaga, Hiroshi Miyata, Hajime Ushigome, Yusuke Takahashi, Junichi Nishimura, Masayoshi Yasui, Kei Asukai, Daisaku Yamada, Akira Tomokuni, Hiroshi Wada, Hidenori Takahashi, Masayuki Ohue, Masahiko Yano, Masato Sakon. Feasibility and Safety of a Novel Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery Technique for Superficial Duodenal Tumor Resection: How I Do ItJournal of Gastrointestinal Surgery 2019; 23(10): 2068 doi: 10.1007/s11605-019-04176-2
15
Hyun Ju Kim, Hyunsoo Chung, Da Hyun Jung, Jun Chul Park, Sung Kwan Shin, Sang Kil Lee, Yong Chan Lee. Clinical outcomes of and management strategy for perforations associated with endoscopic submucosal dissection of an upper gastrointestinal epithelial neoplasmSurgical Endoscopy 2016; 30(11): 5059 doi: 10.1007/s00464-016-4854-5
16
Naomi Kakushima, Masao Yoshida, Yohei Yabuuchi, Noboru Kawata, Kohei Takizawa, Yoshihiro Kishida, Sayo Ito, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Present Status of Endoscopic Submucosal Dissection for Non-Ampullary Duodenal Epithelial TumorsClinical Endoscopy 2020; 53(6): 652 doi: 10.5946/ce.2019.184
17
Motohiko Kato, Naohisa Yahagi, Thierry Ponchon. Atlas of Early Neoplasias of the Gastrointestinal Tract2019; : 223 doi: 10.1007/978-3-030-01114-7_10
18
Shigetsugu Tsuji, Hisashi Doyama, Kenshi Yao. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2022; : 267 doi: 10.1007/978-3-030-56993-8_111
19
Yusuke Horiuchi, Noriko Yamamoto, Shoichi Yoshimizu, Yorimasa Yamamoto, Yoshitaka Tokai, Ken Namikawa, Akiyoshi Ishiyama, Toshiaki Hirasawa, Toshiyuki Yoshio, Tomohiro Tsuchida, Junko Fujisaki. A novel diagnostic system for superficial nonampullary duodenal epithelial tumors sized ≤ 5 mmSurgical Endoscopy 2021;  doi: 10.1007/s00464-021-08896-y
20
Amane Kitasato, Tamotsu Kuroki, Tomohiko Adachi, Takayuki Tanaka, Yuka Mine, Akihiko Soyama, Masaaki Hidaka, Mitsuhisa Takatsuki, Naoyuki Yamaguchi, Susumu Eguchi. Duodenal tubular resection using laparoscopic-endoscopic cooperative surgery: A new technique for the treatment of duodenal lesionsAsian Journal of Endoscopic Surgery 2016; 9(1): 101 doi: 10.1111/ases.12207
21
Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Lucille Quénéhervé, Walter Margos, Tom G. Moreels, Ralph Yeung, Hubert Piessevaux, Emmanuel Coron, Anne Jouret-Mourin, Pierre H. Deprez. ESD versus EMR in non-ampullary superficial duodenal tumors: a systematic review and meta-analysisEndoscopy International Open 2018; 6(08): E998 doi: 10.1055/a-0579-9050
22
Naomi Kakushima, Masao Yoshida, Yuichiro Yamaguchi, Kohei Takizawa, Noboru Kawata, Masaki Tanaka, Yoshihiro Kishida, Sayo Ito, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Keiko Sasaki, Hiroyuki Ono. Magnified endoscopy with narrow-band imaging for the differential diagnosis of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(1): 128 doi: 10.1080/00365521.2018.1557740
23
Jee Young An, Byung-Wook Kim, Joon Sung Kim, Jae-Myung Park, Tae Ho Kim, Jaesin Lee. The Use of Endoscopic Clipping in Preventing Delayed Complications after Endoscopic Resection for Superficial Non-Ampullary Duodenal TumorsClinical Endoscopy 2021; 54(4): 563 doi: 10.5946/ce.2020.109
24
Motohiko Kato, Yasutoshi Ochiai, Seiichiro Fukuhara, Tadateru Maehata, Motoki Sasaki, Yoshiyuki Kiguchi, Teppei Akimoto, Ai Fujimoto, Atsushi Nakayama, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Clinical impact of closure of the mucosal defect after duodenal endoscopic submucosal dissectionGastrointestinal Endoscopy 2019; 89(1): 87 doi: 10.1016/j.gie.2018.07.026
25
Hiroaki Kaneko, Akio Miyake, Yasuaki Ishii, Soichiro Sue, Haruo Miwa, Tomohiko Sasaki, Toshihide Tamura, Masaaki Kondo, Shin Maeda. Case of a tumor comprising gastric cancer and duodenal neuroendocrine tumorWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(36): 8242-8246 doi: 10.3748/wjg.v22.i36.8242
26
Ryo Matsumoto, Kengo Kanetaka, Yasuhiro Maruya, Shun Yamaguchi, Shinichiro Kobayashi, Daisuke Miyamoto, Ken Ohnita, Yusuke Sakai, Keiichi Hashiguchi, Kazuhiko Nakao, Susumu Eguchi. The Efficacy of Autologous Myoblast Sheet Transplantation to Prevent Perforation After Duodenal Endoscopic Submucosal Dissection in Porcine ModelCell Transplantation 2020; 29: 096368972096388 doi: 10.1177/0963689720963882
27
Motohiko Kato, Yusaku Takatori, Motoki Sasaki, Mari Mizutani, Koshiro Tsutsumi, Yoshiyuki Kiguchi, Teppei Akimoto, Makoto Mutaguchi, Atsushi Nakayama, Kaoru Takabayashi, Tadateru Maehata, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Water pressure method for duodenal endoscopic submucosal dissection (with video)Gastrointestinal Endoscopy 2021; 93(4): 942 doi: 10.1016/j.gie.2020.08.018
28
Gyu Man Oh, Hyun Seung Je, Kyoungwon Jung, Jae Hyun Kim, Sung Eun Kim, Won Moon, Moo In Park, Seun Ja Park. Low recurrence rate after endoscopic resection in non-ampullary duodenal lesionsMedicine 2021; 100(23): e26267 doi: 10.1097/MD.0000000000026267
29
Motohiko Kato, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Endoscopic resection of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorDEN Open 2022; 2(1) doi: 10.1002/deo2.54
30
Shigetsugu Tsuji, Hisashi Doyama, Kenshi Yao. Gastrointestinal and Pancreatico-Biliary Diseases: Advanced Diagnostic and Therapeutic Endoscopy2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-29964-4_111-1
31
Takahito Toba, Naoko Inoshita, Mitsuru Kaise, Kosuke Nomura, Yasutaka Kuribayashi, Masami Tanaka, Satoshi Yamashita, Tsukasa Furuhata, Daisuke Kikuchi, Akira Matsui, Toshifumi Mitani, Toshiro Iizuka, Shu Hoteya. Clinicopathological features of superficial non-ampurally duodenal epithelial tumor; gastric phenotype of histology correlates to higher malignant potencyJournal of Gastroenterology 2018; 53(1): 64 doi: 10.1007/s00535-017-1327-0
32
UEG Week 2016 Oral PresentationsUnited European Gastroenterology Journal 2016; 4(5_suppl): A1 doi: 10.1177/2050640616663688
33
Mitsuru Esaki, Sho Suzuki, Hisatomo Ikehara, Chika Kusano, Takuji Gotoda. Endoscopic diagnosis and treatment of superficial non-ampullary duodenal tumorsWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2018; 10(9): 156-164 doi: 10.4253/wjge.v10.i9.156
34
Menghua Zhu, Hongyu Li, Yanyan Wu, Yang An, Yuye Wang, Chun Ye, Dan Zhang, Rui Ma, Xuehan Wang, Xiaodong Shao, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi. Brunner’s Gland Hamartoma of the Duodenum: A Literature ReviewAdvances in Therapy 2021; 38(6): 2779 doi: 10.1007/s12325-021-01750-6
35
Naomi Kakushima. Hurdles of duodenal endoscopic submucosal dissection, delayed bleeding and perforationDigestive Endoscopy 2015; 27(3): 298 doi: 10.1111/den.12397
36
Yosuke Toya, Masaki Endo, Tomofumi Oizumi, Risaburo Akasaka, Shunichi Yanai, Keisuke Kawasaki, Shotaro Nakamura, Makoto Eizuka, Yasuko Fujita, Noriyuki Uesugi, Kazuyuki Ishida, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto. Diagnostic algorithm of magnifying endoscopy with crystal violet staining for non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2020; 32(7): 1066 doi: 10.1111/den.13640
37
Kingo Hirasawa, Yuichiro Ozeki, Atsushi Sawada, Chiko Sato, Ryosuke Ikeda, Masafumi Nishio, Takehide Fukuchi, Ryosuke Kobayashi, Makomo Makazu, Masataka Taguri, Shin Maeda. Appropriate endoscopic treatment selection and surveillance for superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsScandinavian Journal of Gastroenterology 2021; 56(3): 342 doi: 10.1080/00365521.2020.1867896
38
Mitsuru Nagata. Underwater endoscopic submucosal dissection in saline solution using a bent-type knife for duodenal tumorVideoGIE 2018; 3(12): 375 doi: 10.1016/j.vgie.2018.09.015
39
Daisuke Ichikawa, Shuhei Komatsu, Osamu Dohi, Yuji Naito, Toshiyuki Kosuga, Kazuhiro Kamada, Kazuma Okamoto, Yoshito Itoh, Eigo Otsuji. Laparoscopic and endoscopic co-operative surgery for non-ampullary duodenal tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(47): 10424-10431 doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10424
40
Takeshi Okamoto, Kenji Nakamura, Katsuyuki Fukuda. Successful endoscopic mucosal resection for non-ampullary duodenal signet-ring cell carcinomaClinical Journal of Gastroenterology 2020; 13(6): 1102 doi: 10.1007/s12328-020-01173-w
41
Chul-Hyun Lim, Young-Seok Cho. Nonampullary duodenal adenoma: Current understanding of its diagnosis, pathogenesis, and clinical managementWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(2): 853-861 doi: 10.3748/wjg.v22.i2.853
42
Amir Klein, Dhruv Nayyar, Farzan F. Bahin, Zhengyan Qi, Eric Lee, Stephen J. Williams, Karen Byth, Michael J. Bourke. Endoscopic mucosal resection of large and giant lateral spreading lesions of the duodenum: success, adverse events, and long-term outcomesGastrointestinal Endoscopy 2016; 84(4): 688 doi: 10.1016/j.gie.2016.02.049
43
Shintaro Fujihara, Hirohito Mori, Hideki Kobara, Noriko Nishiyama, Tae Matsunaga, Maki Ayaki, Tatsuo Yachida, Tsutomu Masaki. Management of a large mucosal defect after duodenal endoscopic resectionWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(29): 6595-6609 doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6595
44
Amitabh Yadav, Samiran Nundy. Case series of non-ampullary duodenal adenomasAnnals of Medicine and Surgery 2021; 69: 102730 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102730
45
Shigetsugu Tsuji, Hisashi Doyama, Kunihiro Tsuji, Sho Tsuyama, Kei Tominaga, Naohiro Yoshida, Kenichi Takemura, Shinya Yamada, Hideki Niwa, Kazuyoshi Katayanagi, Hiroshi Kurumaya, Toshihide Okada. Preoperative endoscopic diagnosis of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors, including magnifying endoscopyWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(41): 11832-11841 doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11832
46
Tatsunori Satoh, Hiroyuki Matsubayashi, Kohei Takizawa, Hirotoshi Ishiwatari, Naomi Kakushima, Shinya Fujie, Masao Yoshida, Noboru Kawata, Keiko Sasaki, Masanori Terashima, Hiroyuki Ono. Giant Brunner's Gland Hyperplasia of the Duodenum Diagnosed by Endoscopic Ultrasonography-guided Fine Needle Biopsy and Treated by Laparoscopic Endoscopic Cooperative SurgeryInternal Medicine 2019; 58(14): 2009 doi: 10.2169/internalmedicine.2477-18
47
Xiao-Yu Li, Kai-Yue Ji, Yu-Hu Qu, Juan-Juan Zheng, Ying-Jie Guo, Cui-Ping Zhang, Kun-Peng Zhang. Application of endoscopic submucosal dissection in duodenal space-occupying lesionsWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(24): 6296-6305 doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6296
48
Masaki Takinami, Naomi Kakushima, Masao Yoshida, Keiko Sasaki, Kohei Takizawa, Yohei Yabuuchi, Noboru Kawata, Yoshihiro Kishida, Sayo Ito, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Endoscopic features of submucosal invasive non‐ampullary duodenal carcinomasJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(5): 821 doi: 10.1111/jgh.14870