BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Matsumoto S, Yoshida Y. Selection of appropriate endoscopic therapies for duodenal tumors: An open-label study, single-center experience. World J Gastroenterol 2014; 20(26): 8624-8630 [PMID: 25024618 DOI: 10.3748/wjg.v20.i26.8624]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i26/8624.htm
Number Citing Articles
1
Ai Fujimoto, Motoki Sasaki, Osamu Goto, Tadateru Maehata, Yasutoshi Ochiai, Motohiko Kato, Atsushi Nakayama, Teppei Akimoto, Jyunko Kuramoto, Yuichiro Hayashi, Kaori Kameyama, Naohisa Yahagi. Treatment Results of Endoscopic Mucosal Resection with a Ligation Device for Duodenal Neuroendocrine TumorsInternal Medicine 2019; 58(6): 773 doi: 10.2169/internalmedicine.1517-18
2
Kazuya Akahoshi, Masaru Kubokawa, Kazuki Inamura, Kazuaki Akahoshi, Yuki Shiratsuchi, Shinichi Tamura. Current Challenge: Endoscopic Submucosal Dissection of Superficial Non-ampullary Duodenal Epithelial TumorsCurrent Treatment Options in Oncology 2020; 21(12) doi: 10.1007/s11864-020-00796-y
3
Ping-ting Gao, Sheng-li Lin, Pei-yao Fu, Quan-lin Li, Ming-yan Cai, Li-li Ma, Yi-qun Zhang, Yun-shi Zhong, Li-qing Yao, Wei-feng Chen, Ping-hong Zhou. Endoscopic resection and suturing methods for non-ampullary duodenal submucosal tumors: “mini-invasive” treatments that should never be underestimatedSurgical Endoscopy 2023; 37(8): 6135 doi: 10.1007/s00464-023-10013-0
4
Ko Suzuki, Yusuke Kurita, Kensuke Kubota, Yuji Fujita, Seitaro Tsujino, Yuji Koyama, Shintaro Tsujikawa, Shigeki Tamura, Shin Yagi, Sho Hasegawa, Takamitsu Sato, Kunihiro Hosono, Noritoshi Kobayashi, Hiromichi Iwashita, Shoji Yamanaka, Satoshi Fujii, Itaru Endo, Atsushi Nakajima. Endoscopic papillectomy could be rewarding to patients with early stage duodenal ampullary carcinoma?Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2024; 31(3): 203 doi: 10.1002/jhbp.1398
5
Rindo Ishii, Ken Ohata, Eiji Sakai, Maiko Takita, Yohei Minato, Takashi Muramoto, Hirotsugu Hashimoto, Teppei Morikawa, Nobuyuki Matsuhashi. Simple scoring system for the diagnosis of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 399 doi: 10.1111/den.13762
6
Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Lucille Quénéhervé, Walter Margos, Tom G. Moreels, Ralph Yeung, Hubert Piessevaux, Emmanuel Coron, Anne Jouret-Mourin, Pierre H. Deprez. ESD versus EMR in non-ampullary superficial duodenal tumors: a systematic review and meta-analysisEndoscopy International Open 2018; 6(08): E998 doi: 10.1055/a-0579-9050
7
Geoffroy Vanbiervliet, Alan Moss, Marianna Arvanitakis, Urban Arnelo, Torsten Beyna, Olivier Busch, Pierre H. Deprez, Lumir Kunovsky, Alberto Larghi, Gianpiero Manes, Bertrand Napoleon, Kumanan Nalankilli, Manu Nayar, Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Stefan Seewald, Marin Strijker, Marc Barthet, Jeanin E. van Hooft. Endoscopic management of superficial nonampullary duodenal tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) GuidelineEndoscopy 2021; 53(05): 522 doi: 10.1055/a-1442-2395
8
Yuko Hara, Kenichi Goda, Akira Dobashi, Tomohiko Richard Ohya, Masayuki Kato, Kazuki Sumiyama, Takehiro Mitsuishi, Shinichi Hirooka, Masahiro Ikegami, Hisao Tajiri. Short- and long-term outcomes of endoscopically treated superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(6): 707-718 doi: 10.3748/wjg.v25.i6.707
9
WEO NewsletterDigestive Endoscopy 2023; 35(6): 799 doi: 10.1111/den.14647
10
Koshiro Tsutsumi, Motohiko Kato, Naomi Kakushima, Mikitaka Iguchi, Yorimasa Yamamoto, Kengo Kanetaka, Toshio Uraoka, Mitsuhiro Fujishiro, Masayuki Sho. Efficacy of endoscopic preventive procedures to reduce delayed adverse events after endoscopic resection of superficial nonampullary duodenal epithelial tumors: a meta-analysis of observational comparative trialsGastrointestinal Endoscopy 2021; 93(2): 367 doi: 10.1016/j.gie.2020.08.017
11
Shintaro Fujihara, Hirohito Mori, Hideki Kobara, Noriko Nishiyama, Tae Matsunaga, Maki Ayaki, Tatsuo Yachida, Tsutomu Masaki. Management of a large mucosal defect after duodenal endoscopic resectionWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(29): 6595-6609 doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6595
12
Wouter F. W. Kappelle, Yara Backes, Gerlof D. Valk, Leon M. G. Moons, Frank P. Vleggaar. Endoscopic full-thickness resection of gastric and duodenal subepithelial lesions using a new, flat-based over-the-scope clipSurgical Endoscopy 2018; 32(6): 2839 doi: 10.1007/s00464-017-5989-8
13
Ken Ohata, Eiji Sakai, Yuichiro Suzuki, Shunya Takayanagi, Marie Kurebayashi, Yoshiaki Kimoto, Rindo Ishii, Takafumi Konishi, Kohei Ono, Tomoya Hirata, Keisuke Kanda, Maiko Takita, Ryoju Negishi, Yohei Minato, Takashi Muramoto, Hitoshi Satodate, Masataka Taguri, Nobuyuki Matsuhashi. Risk factors of delayed bleeding after endoscopic resection of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumors and prevention by over‐the‐scope and conventional clippingDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 390 doi: 10.1111/den.13729
14
Mitsuru Esaki, Sho Suzuki, Hisatomo Ikehara, Chika Kusano, Takuji Gotoda. Endoscopic diagnosis and treatment of superficial non-ampullary duodenal tumorsWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2018; 10(9): 156-164 doi: 10.4253/wjge.v10.i9.156
15
Amir Klein, Michael J. Bourke. Clinical Gastrointestinal Endoscopy2019; : 374 doi: 10.1016/B978-0-323-41509-5.00034-7
16
Li-Ping Ye, Xin-Li Mao, Hai-Hong Zheng, Yu Zhang, Ling-Yan Shen, Xian-Bin Zhou, Lin-Hong Zhu. Safety of endoscopic resection for duodenal subepithelial lesions with wound closure using clips and an endoloop: an analysis of 68 casesSurgical Endoscopy 2017; 31(3): 1070 doi: 10.1007/s00464-016-5065-9
17
Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Lucille Quénéhervé, Walter Margos, Leila Shaza, Hrvoje Ivekovic, Tom G. Moreels, Ralph Yeung, Hubert Piessevaux, Emmanuel Coron, Anne Jouret-Mourin, Pierre H. Deprez. Comparative analysis of ESD versus EMR in a large European series of non-ampullary superficial duodenal tumors Endoscopy International Open 2018; 6(08): E1008 doi: 10.1055/a-0577-7546
18
Daisuke Ichikawa, Shuhei Komatsu, Osamu Dohi, Yuji Naito, Toshiyuki Kosuga, Kazuhiro Kamada, Kazuma Okamoto, Yoshito Itoh, Eigo Otsuji. Laparoscopic and endoscopic co-operative surgery for non-ampullary duodenal tumorsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(47): 10424-10431 doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10424
19
Hideki Kobara, Naoya Tada, Shintaro Fujihara, Noriko Nishiyama, Tsutomu Masaki. Clinical and technical outcomes of endoscopic closure of postendoscopic submucosal dissection defects: Literature review over one decadeDigestive Endoscopy 2023; 35(2): 216 doi: 10.1111/den.14397
20
Bo Yan, Xiangjie Li, Yuqing Qiao, Linxiang Zhou, Lei Shen. Clinical Efficacy of Endoscopic Submucosal Dissection for the Treatment of Duodenal Lesions in Terms of Operative Technique and Management of ComplicationsJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2022; 32(7): 787 doi: 10.1089/lap.2022.0148
21
Ping-ting Gao, Sheng-Li Lin, Pei-yao Fu, Quan-Lin Li, Mingyan Cai, Li-li Ma, Yi-qun Zhang, Yunshi Zhong, Li-qing Yao, Wei-Feng Chen, Pinghong Zhou. Endoscopic Operations and Suturing Methods for Non-Ampullary Duodenal Submucosal Tumors: ‘Mini-Invasive’ Treatments that You Can Never UnderestimateSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4166792
22
Motohiko Kato, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Endoscopic resection of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorDEN Open 2022; 2(1) doi: 10.1002/deo2.54
23
Motohiko Kato, Naohisa Yahagi. Advanced Endoscopic Treatment of Gastric and Duodenal Neoplasms: Beyond Standard EMR and ESDAmerican Journal of Gastroenterology 2018; 113(10): 1423 doi: 10.1038/s41395-018-0221-6
24
Mitsuru Esaki, Kazuhiro Haraguchi, Kazuya Akahoshi, Naru Tomoeda, Akira Aso, Soichi Itaba, Haruei Ogino, Yusuke Kitagawa, Hiroyuki Fujii, Kazuhiko Nakamura, Masaru Kubokawa, Naohiko Harada, Yosuke Minoda, Sho Suzuki, Eikichi Ihara, Yoshihiro Ogawa. Endoscopic mucosal resection <i>vs</i> endoscopic submucosal dissection for superficial non-ampullary duodenal tumorsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(8): 918-930 doi: 10.4251/wjgo.v12.i8.918
25
Xiao-Yu Li, Kai-Yue Ji, Yu-Hu Qu, Juan-Juan Zheng, Ying-Jie Guo, Cui-Ping Zhang, Kun-Peng Zhang. Application of endoscopic submucosal dissection in duodenal space-occupying lesionsWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(24): 6296-6305 doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6296
26
Tae Wook Kim, Gwang Ha Kim, Do Youn Park, Sangjeong Ahn, Won Lim, Bon Eun Lee, Geun Am Song. Endoscopic resection for duodenal subepithelial tumors: a single-center experienceSurgical Endoscopy 2017; 31(4): 1936 doi: 10.1007/s00464-016-5200-7
27
Jonathan P Gaspar, Edward B Stelow, Andrew Y Wang. Approach to the endoscopic resection of duodenal lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(2): 600-617 doi: 10.3748/wjg.v22.i2.600
28
Bita Geramizadeh, David A. Owen. Handling and Pathology Reporting of Gastrointestinal Endoscopic Mucosal ResectionMiddle East Journal of Digestive Diseases 2017; 9(1): 5 doi: 10.15171/mejdd.2016.45
29
Sara Oliveira de Brito, Diogo Libânio, Cláudia Martins Marques Pinto, João Pedro Pinho Osório de Araújo Teixeira, João Paulo Meireles de Araújo Teixeira. Efficacy and Safety of Laparoscopic Endoscopic Cooperative Surgery in Upper Gastrointestinal Lesions: A Systematic Review and Meta-AnalysisGE - Portuguese Journal of Gastroenterology 2023; 30(1): 4 doi: 10.1159/000526644
30
Hiromitsu Hayashi, Hideaki Miyamoto, Shigeki Nakagawa, Kenshi Matsuno, Tatsunori Miyata, Masayo Tsukamoto, Kosuke Mima, Hidetoshi Nitta, Yasuhito Tanaka, Hideo Baba. Distinct approaches (antecolic and retrocolic) according to tumor location in laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for non-ampullary duodenum tumorsSurgical Endoscopy 2023; 37(9): 6718 doi: 10.1007/s00464-023-10114-w
31
Osamu Dohi, Motohiko Kato, Yoji Takeuchi, Shu Hoteya, Tsuneo Oyama, Satoru Nonaka, Shoichi Yoshimizu, Masao Yoshida, Ken Ohata, Yoshimasa Miura, Yuko Hara, Shigetsugu Tsuji, Yasushi Yamasaki, Hiroya Ueyama, Koichi Kurahara, Tomoaki Tashima, Nobutsugu Abe, Atsushi Nakayama, Ichiro Oda, Naohisa Yahagi. Clinical course and management of adverse events after endoscopic resection of superficial duodenal epithelial tumors: Multicenter retrospective studyDigestive Endoscopy 2023; 35(7): 879 doi: 10.1111/den.14552
32
Wei-Chung Chen, Michael B. Wallace. Endoscopic management of mucosal lesions in the gastrointestinal tractExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2016; 10(4): 481 doi: 10.1586/17474124.2016.1122520
33
Hanno Ehlken, Fadi Younis, Stefan Wolter, Jörg Schrader. Spannungsfeld endoskopische Resektionsverfahren bei GEP-NET // Endoscopic resection for GEP-NETZentralblatt für Chirurgie - Zeitschrift für Allgemeine, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 2022; 147(03): 256 doi: 10.1055/a-1829-7370
34
Roberta Maselli, Asma A. Alkandari, Marco Spadaccini, Paul Belletrutti, Vincenzo Craviotto, Piera Alessia Galtieri, Andrea Anderloni, Alessandro Fugazza, Silvia Carrara, Milena Di Leo, Gaia Pellegatta, Roberto Gabbiadini, Matteo Colombo, Antonio Capogreco, Pradeep Bhandari, Alessandro Repici. Sporadic non-ampullary duodenal adenomas: efficacy and outcomes of endoscopic resectionSurgical Endoscopy 2022; 36(7): 5224 doi: 10.1007/s00464-021-08900-5
35
Raf Bisschops, Miguel Areia, Emmanuel Coron, Daniela Dobru, Bernd Kaskas, Roman Kuvaev, Oliver Pech, Krish Ragunath, Bas Weusten, Pietro Familiari, Dirk Domagk, Roland Valori, Michal F Kaminski, Cristiano Spada, Michael Bretthauer, Cathy Bennett, Carlo Senore, Mário Dinis‐Ribeiro, Matthew D Rutter. Performance measures for upper gastrointestinal endoscopy: A European Society of Gastrointestinal Endoscopy quality improvement initiativeUnited European Gastroenterology Journal 2016; 4(5): 629 doi: 10.1177/2050640616664843
36
Zheng Zhao, Yue Jiao, Shuyue Yang, Anni Zhou, Guiping Zhao, Shuilong Guo, Peng Li, Shutian Zhang. Endoscopic diagnosis and treatment of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors: A reviewJournal of Translational Internal Medicine 2023; 11(3): 206 doi: 10.2478/jtim-2023-0102