BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jella-Andrea Abraham, Olga Golubnitschaja. Time for paradigm change in management of hepatocellular carcinoma: is a personalized approach on the horizon?Personalized Medicine 2016; 13(5): 455 doi: 10.2217/pme-2016-0013
2
Yue-qiu Zhang, Sai-nan Bian, Xiao-qing Liu, Shao-xia Xu, Li-fan Zhang, Bao-tong Zhou, Wei-hong Zhang, Yao Zhang, Ying-chun Xu, Guo-hua Deng. Positive Rate of Different Hepatitis B Virus Serological Markers in Peking Union Medical College Hospital, a General Tertiary Hospital in BeijingChinese Medical Sciences Journal 2016; 31(1): 17 doi: 10.1016/S1001-9294(16)30017-7
3
Harald zur Hausen, Ethel-Michele de Villiers. Cancer “Causation” by Infections—Individual Contributions and Synergistic NetworksSeminars in Oncology 2014; 41(6): 860 doi: 10.1053/j.seminoncol.2014.10.003
4
Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen. Clinical Epidemiology of Chronic Liver Diseases2019; : 99 doi: 10.1007/978-3-319-94355-8_8
5
Q.-t. Huang, Q. Huang, M. Zhong, S.-s. Wei, W. Luo, F. Li, Y.-h. Yu. Chronic hepatitis C virus infection is associated with increased risk of preterm birth: a meta-analysis of observational studiesJournal of Viral Hepatitis 2015; 22(12): 1033 doi: 10.1111/jvh.12430
6
Ke-Zhu Hou, Zhi-Qiang Fu, Hua Gong. Chemokine ligand 20 enhances progression of hepatocellular carcinoma <italic>via</italic> epithelial-mesenchymal transitionWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(2): 475-483 doi: 10.3748/wjg.v21.i2.475
7
Hyo Jung Cho, Soon Sun Kim, Seun Joo Ahn, Sun Young Park, Joo Han Park, Jae Keun Kim, Hee Jung Wang, Jae Youn Cheong, Sung Won Cho. Low serum interleukin-6 levels as a predictive marker of recurrence in patients with hepatitis B virus related hepatocellular carcinoma who underwent curative treatmentCytokine 2015; 73(2): 245 doi: 10.1016/j.cyto.2015.02.027
8
Wei Guo, Wei Tan, Shan Liu, Xuhui Huang, Juze Lin, Ronghua Liang, Le Su, Qiao Su, Changjun Wang. MiR-570 inhibited the cell proliferation and invasion through directly targeting B7-H1 in hepatocellular carcinomaTumor Biology 2015; 36(11): 9049 doi: 10.1007/s13277-015-3644-3
9
Lung-Yi Mak, Vania Cruz-Ramón, Paulina Chinchilla-López, Harrys A. Torres, Noelle K. LoConte, John P. Rice, Lewis E. Foxhall, Erich M. Sturgis, Janette K. Merrill, Howard H. Bailey, Nahum Méndez-Sánchez, Man-Fung Yuen, Jessica P. Hwang. Global Epidemiology, Prevention, and Management of Hepatocellular CarcinomaAmerican Society of Clinical Oncology Educational Book 2018; (38): 262 doi: 10.1200/EDBK_200939
10
Hua Dong, Lan Zhang, Ziliang Qian, Xuehua Zhu, Guanshan Zhu, Yunqin Chen, Xiaoying Xie, Qinghai Ye, Jie Zang, Zhenggang Ren, Qunsheng Ji. Identification of HBV-MLL4 Integration and Its Molecular Basis in Chinese Hepatocellular CarcinomaPLOS ONE 2015; 10(4): e0123175 doi: 10.1371/journal.pone.0123175
11
Robert O. Dillman. Is there a role for therapeutic cancer vaccines in the age of checkpoint inhibitors?Human Vaccines & Immunotherapeutics 2017; 13(3): 528 doi: 10.1080/21645515.2016.1244149
12
Pegah Golabi, Thomas Jeffers, Zahra Younoszai, Munkhzul Otgonsuren, Mehmet Sayiner, Alita Mishra, Chapy Venkatesan, Zobair M. Younossi. Independent Predictors of Mortality and Resource Utilization in Viral Hepatitis Related Hepatocellular CarcinomaAnnals of Hepatology 2017; 16(4): 555 doi: 10.5604/01.3001.0010.0290
13
Gaofeng Lu, Juan Antonio Villa, Maureen J. Donlin, Tiffany C. Edwards, Xiaohong Cheng, Richard F. Heier, Marvin J. Meyers, John E. Tavis. Hepatitis B virus genetic diversity has minimal impact on sensitivity of the viral ribonuclease H to inhibitorsAntiviral Research 2016; 135: 24 doi: 10.1016/j.antiviral.2016.09.009
14
Jotham Suez, Maayan Levy, Christoph A. Thaiss, Eran Elinav. Infection and Cancer: Bi-Directorial Interactions2015; : 151 doi: 10.1007/978-3-319-20669-1_9
15
Qirun Wu, Xiaowei Chen, Peng Wang, Qiong Wu, Xun Qi, Xiangjun Han, Lufeng Chen, Xianwei Meng, Ke Xu. Delivery of Arsenic Trioxide by Multifunction Nanoparticles To Improve the Treatment of Hepatocellular CarcinomaACS Applied Materials & Interfaces 2020; 12(7): 8016 doi: 10.1021/acsami.9b22802
16
Harald zur Hausen, Ethel-Michele de Villiers. Reprint of: Cancer “Causation” by Infections—Individual Contributions and Synergistic NetworksSeminars in Oncology 2015; 42(2): 207 doi: 10.1053/j.seminoncol.2015.02.019
17
Weiqi Rong, Yang Zhang, Lei Yang, Lin Feng, Baojun Wei, Fan Wu, Liming Wang, Yanning Gao, Shujun Cheng, Jianxiong Wu, Ting Xiao. Post-surgical resection prognostic value of combined OPN, MMP7, and PSG9 plasma biomarkers in hepatocellular carcinomaFrontiers of Medicine 2019; 13(2): 250 doi: 10.1007/s11684-018-0632-1
18
Min Dai, Yue-Wu Yang, Wen-Hai Guo, Feng-Lin Wang, Ge-Min Xiao, Yang-Mei Li, Hong-Zhi Yang. Addition and Subtraction Theory of TCM Using Xiao-Chaihu-Decoction and Naturopathy in Predicting Survival Outcomes of Primary Liver Cancer Patients: A Prospective Cohort StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/4723530
19
Adélia Simão. Hepatocellular Carcinoma: Portuguese Data in Chronic Hepatitis B Patients on Antiviral Therapy and Treatment Results With SorafenibGE Portuguese Journal of Gastroenterology 2016; 23(5): 231 doi: 10.1016/j.jpge.2016.08.001
20
Peng Li, Huiguo Ding. Stratified screening of hepatocellular carcinoma in high-risk populationsRadiology of Infectious Diseases 2015; 2(2): 109 doi: 10.1016/j.jrid.2015.07.002
21
Yongxin Lin, Shan Liu, Le Su, Qiao Su, Juze Lin, Xuhui Huang, Changjun Wang. miR-570 Inhibits Proliferation, Angiogenesis, and Immune Escape of Hepatocellular CarcinomaCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2018; 33(6): 252 doi: 10.1089/cbr.2017.2389
22
Zhimin Wang, Fang Li, Yuan Quan, Junye Shen. Avicularin ameliorates human hepatocellular carcinoma via the regulation of NF‑κB/COX‑2/PPAR‑γ activitiesMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10198
23
Lindsey A. Torre, Freddie Bray, Rebecca L. Siegel, Jacques Ferlay, Joannie Lortet-Tieulent, Ahmedin Jemal. Global cancer statistics, 2012CA: A Cancer Journal for Clinicians 2015; 65(2): 87 doi: 10.3322/caac.21262
24
JINSHENG WU, JINGLI HAN, BENXIN HOU, CHENGWEI DENG, HUANLIANG WU, LIANGFANG SHEN. Sulforaphane inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma cells via the reactive oxygen species-dependent pathwayOncology Reports 2016; 35(5): 2977 doi: 10.3892/or.2016.4638
25
Hyo Jung Cho, Soon Sun Kim, Ji Sun Nam, Min Jung Oh, Dae Ryong Kang, Jai Keun Kim, Jei Hee Lee, Bohyun Kim, Min Jae Yang, Jae Chul Hwang, Sun Gyo Lim, Sung Jae Shin, Kee Myung Lee, Byung Moo Yoo, Kwang Jae Lee, Sung Won Cho, Jae Youn Cheong. Higher serum interleukin-17A levels as a potential biomarker for predicting early disease progression in patients with hepatitis B virus-associated advanced hepatocellular carcinoma treated with sorafenibCytokine 2017; 95: 118 doi: 10.1016/j.cyto.2017.02.020