BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XY, Wang WS, Zhang QM, Li JL, Sun JB, Qin TT, Liu HB. Performance of common imaging techniques vs serum biomarkers in assessing fibrosis in patients with chronic hepatitis B: A systematic review and meta-analysis. World J Clin Cases 2019; 7(15): 2022-2037 [PMID: 31423434 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i15.2022]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v7/i15/2022.htm
Number Citing Articles
1
Ilkay S. Idilman, Jiahui Li, Meng Yin, Sudhakar K. Venkatesh. MR elastography of liver: current status and future perspectivesAbdominal Radiology 2020; 45(11): 3444 doi: 10.1007/s00261-020-02656-7
2
Jun Itakura, Masayuki Kurosaki, Hiroko Setoyama, Tetsuro Simakami, Noriko Oza, Masaaki Korenaga, Motohiko Tanaka, Takuji Torimura, Naoya Sakamoto, Nobuyuki Enomoto, Yoshiyuki Ueno, Norifumi Kawada, Shuichi Kaneko, Shuhei Nishiguchi, Kazuaki Chayama, Junko Tanaka, Namiki Izumi, Tatsuya Kanto. Applicability of APRI and FIB-4 as a transition indicator of liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitisJournal of Gastroenterology 2021; 56(5): 470 doi: 10.1007/s00535-021-01782-3
3
Qing Wang, HaiFeng Liu, ZuHui Zhu, Ye Sheng, YaNan Du, YuFeng Li, JianHong Liu, JiLei Zhang, Wei Xing. Feasibility of T1 mapping with histogram analysis for the diagnosis and staging of liver fibrosis: Preclinical resultsMagnetic Resonance Imaging 2021; 76: 79 doi: 10.1016/j.mri.2020.11.006
4
Tingshan He, Jing Li, Yanling Ouyang, Guotao Lv, Xiaofeng Ceng, Zhiqiao Zhang, Jianqiang Ding. FibroScan Detection of Fatty Liver/Liver Fibrosis in 2266 Cases of Chronic Hepatitis BJournal of Clinical and Translational Hepatology 2020; 8(2): 113 doi: 10.14218/JCTH.2019.00053
5
Bing Tian Dong, Shu Huang, Guo Rong Lyu, Ran Qin, Jiong Hui Gu. Assessment of liver fibrosis with liver and spleen stiffness measured by sound touch elastography, serum fibrosis markers in patients with chronic hepatitis BJournal of Digestive Diseases 2021; 22(6): 342 doi: 10.1111/1751-2980.12991
6
Qing Wang, Ye Sheng, YaNan Du, HaiFeng Liu, ZuHui Zhu, YuFeng Li, JiLei Zhang, Wei Xing. Gd-EOB-DTPA T1 Mapping with Extracellular Volume Fraction in Staging Liver Fibrosis: A Preclinical InvestigationApplied Magnetic Resonance 2021; 52(6): 677 doi: 10.1007/s00723-021-01337-y
7
Jiahui Li, Sudhakar Kundapur Venkatesh, Meng Yin. Advances in Magnetic Resonance Elastography of LiverMagnetic Resonance Imaging Clinics of North America 2020; 28(3): 331 doi: 10.1016/j.mric.2020.03.001
8
Bingtian Dong, Guorong Lyu, Yuping Chen, Guofu Lin, Huaming Wang, Ran Qin, Jionghui Gu. Comparison of two-dimensional shear wave elastography, magnetic resonance elastography, and three serum markers for diagnosing fibrosis in patients with chronic hepatitis B: a meta-analysisExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; : 1 doi: 10.1080/17474124.2021.1880894
9
Ana Carolina Cardoso, Cristiane A. Villela-Nogueira, Cláudio de Figueiredo-Mendes, Hilton Leão Filho, Rogério Augusto Pinto Silva, Cristiane Valle Tovo, Hugo Perazzo, Antonio Carlos Matteoni, Roberto José de Carvalho-Filho, Paulo Lisboa Bittencourt. Brazilian Society of Hepatology and Brazilian College of Radiology practice guidance for the use of elastography in liver diseasesAnnals of Hepatology 2021; 22: 100341 doi: 10.1016/j.aohep.2021.100341