BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liang XY, Jia TX, Zhang M. Intestinal bacterial overgrowth in the early stage of severe acute pancreatitis is associated with acute respiratory distress syndrome. World J Gastroenterol 2021; 27(15): 1643-1654 [PMID: 33958849 DOI: 10.3748/wjg.v27.i15.1643]
URL: https://www.wjgnet.com/2150-5349/full/v27/i15/1643.htm
Number Citing Articles
1
Zhengjian Wang, Fan Li, Jin Liu, Yalan Luo, Haoya Guo, Qi Yang, Caiming Xu, Shurong Ma, Hailong Chen. Intestinal Microbiota - An Unmissable Bridge to Severe Acute Pancreatitis-Associated Acute Lung InjuryFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.913178
2
Qi Yang, Yalan Luo, Bowen Lan, Xuanchi Dong, Zhengjian Wang, Peng Ge, Guixin Zhang, Hailong Chen. Fighting Fire with Fire: Exosomes and Acute Pancreatitis-Associated Acute Lung InjuryBioengineering 2022; 9(11): 615 doi: 10.3390/bioengineering9110615
3
Ning Sun, Yong Chen, Jiaxun Zhang, Jin Cao, Hongjuan Huang, Jie Wang, Wentao Guo, Xiaojun Li. Identification and characterization of pancreatic infections in severe and critical acute pancreatitis patients using 16S rRNA gene next generation sequencingFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1185216
4
Shiping Liu, Xiaoyu Fang, Ruiyao Zhu, Jing Zhang, Huijuan Wang, Jiaxi Lei, Chaoqun Wang, Lu Wang, Liying Zhan. Role of endoplasmic reticulum autophagy in acute lung injuryFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1152336
5
Meng-Qi Zhao, Meng-Yan Cui, Qiao-Li Jiang, Jing-Jing Wang, Miao-Yan Fan, Ying-Ying Lu. Characterization of Duodenal Microbiota in Patients with Acute Pancreatitis and Healthy ControlsDigestive Diseases and Sciences 2023; 68(8): 3341 doi: 10.1007/s10620-023-07948-8
6
Qingqing Yan, Lin Jia, Biyan Wen, Yao Wu, Yanbo Zeng, Qing Wang. Clostridium butyricum Protects Against Pancreatic and Intestinal Injury After Severe Acute Pancreatitis via Downregulation of MMP9Frontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.919010
7
Zhengjian Wang, Jin Liu, Fan Li, Yalan Luo, Peng Ge, Yibo Zhang, Haiyun Wen, Qi Yang, Shurong Ma, Hailong Chen. The gut-lung axis in severe acute Pancreatitis-associated lung injury: The protection by the gut microbiota through short-chain fatty acidsPharmacological Research 2022; 182: 106321 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106321
8
Ju. Ju. Ivnitsky, T. V. Schäfer, V. L. Rejniuk, O. A. Vakunenkova. Secondary Dysfunction of the Intestinal Barrier in the Pathogenesis of Complications of Acute PoisoningJournal of Evolutionary Biochemistry and Physiology 2022; 58(4): 1075 doi: 10.1134/S0022093022040123