BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ding SP, Li JC, Jin C. A mouse model of severe acute pancreatitis induced with caerulein and lipopolysaccharide. World J Gastroenterol 2003; 9(3): 584-589 [PMID: 12632523 DOI: 10.3748/wjg.v9.i3.584]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i3/584.htm
Number Citing Articles
1
Qiang Li, Woo-Jin Song, Min-Ok Ryu, Aryung Nam, Ju-Hyun An, Jin-Ok Ahn, Dong Ha Bhang, Yun Chan Jung, Hwa-Young Youn. TSG-6 secreted by human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells ameliorates severe acute pancreatitis via ER stress downregulation in miceStem Cell Research & Therapy 2018; 9(1) doi: 10.1186/s13287-018-1009-8
2
Padmanabhan Srinivasan, Vignesh Ramesh, Jie Wu, Christopher Heskett, Brian D. Chu, Hamid M. Said. Pyridoxine and pancreatic acinar cells: transport physiology and effect on gene expression profileAmerican Journal of Physiology-Cell Physiology 2019; 317(6): C1107 doi: 10.1152/ajpcell.00225.2019
3
Lixia Lai, Guiliang Wang, Linfang Xu, Yunhui Fu. CEBPB promotes gastrointestinal motility dysfunction after severe acute pancreatitis via the MALAT1/CIRBP/ERK axisMolecular Immunology 2023; 156: 1 doi: 10.1016/j.molimm.2023.02.001
4
Javier A. Magaña‐Gómez, Guillermo López Cervantes, Gloria Yepiz‐Plascencia, Ana M. Calderón de la Barca. Pancreatic response of rats fed genetically modified soybeanJournal of Applied Toxicology 2008; 28(2): 217 doi: 10.1002/jat.1319
5
Alan S. Wang, Alessia Lodi, Lee B. Rivera, Jose L. Izquierdo‐Garcia, Matthew A. Firpo, Sean J. Mulvihill, Margaret A. Tempero, Gabriele Bergers, Sabrina M. Ronen. HR‐MAS MRS of the pancreas reveals reduced lipid and elevated lactate and taurine associated with early pancreatic cancerNMR in Biomedicine 2014; 27(11): 1361 doi: 10.1002/nbm.3198
6
Kazunori Aoi, Akiyoshi Nishio, Takashi Okazaki, Masahiro Takeo, Masataka Masuda, Toshiro Fukui, Kazushige Uchida, Kazuichi Okazaki. Inhibition of the dephosphorylation of eukaryotic initiation factor 2α ameliorates murine experimental pancreatitisPancreatology 2019; 19(4): 548 doi: 10.1016/j.pan.2019.04.005
7
Jin Hwan Lee, Chun San An, Bok Sun Yun, Kum Suk Kang, Young Ae Lee, Sun Mi Won, Byoung Joo Gwag, Sung Ig Cho, Ki-Baik Hahm. Prevention effects of ND-07, a novel drug candidate with a potent antioxidative action and anti-inflammatory action, in animal models of severe acute pancreatitisEuropean Journal of Pharmacology 2012; 687(1-3): 28 doi: 10.1016/j.ejphar.2012.04.048
8
Shi Hyoung Kim, Jae Gwang Park, Gi‐Ho Sung, Sungjae Yang, Woo Seok Yang, Eunji Kim, Jun Ho Kim, Van Thai Ha, Han Gyung Kim, Young‐Su Yi, Ji Hye Kim, Kwang‐Soo Baek, Nak Yoon Sung, Mi‐nam Lee, Jong‐Hoon Kim, Jae Youl Cho. Kaempferol, a dietary flavonoid, ameliorates acute inflammatory and nociceptive symptoms in gastritis, pancreatitis, and abdominal painMolecular Nutrition & Food Research 2015; 59(7): 1400 doi: 10.1002/mnfr.201400820
9
Francis J Descamps, Erik Martens, Florence Ballaux, Karel Geboes, Ghislain Opdenakker. In vivo activation of gelatinase B/MMP‐9 by trypsin in acute pancreatitis is a permissive factor in streptozotocin‐induced diabetesThe Journal of Pathology 2004; 204(5): 555 doi: 10.1002/path.1669
10
Ana Ferrero-Andrés, Arnau Panisello-Roselló, Joan Roselló-Catafau, Emma Folch-Puy. Polyethylene glycol 35 ameliorates pancreatic inflammatory response in cerulein-induced acute pancreatitis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(39): 5970-5982 doi: 10.3748/wjg.v26.i39.5970
11
Chaoqun Hou, Xiaole Zhu, Chenyuan Shi, Yunpeng Peng, Dongya Huang, Qiang Li, Yi Miao. Iguratimod (T-614) attenuates severe acute pancreatitis by inhibiting the NLRP3 inflammasome and NF-κB pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 119: 109455 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109455
12
Mustafa Kaplan, Yusuf Yazgan, Alpaslan Tanoglu, Ufuk Berber, Kemal Oncu, Muammer Kara, Dilaver Demirel, Irfan Kucuk, Halil Onur Ozari, Osman Metin Ipcioglu. Effectiveness of interleukin-1 receptor antagonist (Anakinra) on cerulein-induced experimental acute pancreatitis in ratsScandinavian Journal of Gastroenterology 2014; 49(9): 1124 doi: 10.3109/00365521.2014.926983
13
Jami L. Saloman, Kathryn M. Albers, Zobeida Cruz-Monserrate, Brian M. Davis, Mouad Edderkaoui, Guido Eibl, Ariel Y. Epouhe, Jeremy Y. Gedeon, Fred S. Gorelick, Paul J. Grippo, Guy E. Groblewski, Sohail Z. Husain, Keane K.Y. Lai, Stephen J. Pandol, Aliye Uc, Li Wen, David C. Whitcomb. Animal ModelsPancreas 2019; 48(6): 759 doi: 10.1097/MPA.0000000000001335
14
Hou Chaoqun, Yu Rong, Peng Yunpeng, Zhu Xiaole, Ge Wanli, Shi Chenyuan, Huang Dongya, Miao Yi, Li Qiang. RNA sequence analysis reveals pathways and candidate genes associated with pancreatic acinar cells injury in a mouse pancreatitis modelTissue and Cell 2022; 79: 101940 doi: 10.1016/j.tice.2022.101940
15
Yin Zhu, Cong He, Xueyang Li, Yan Cai, Jinxiang Hu, Yuanhang Liao, Jianhua Zhao, Liang Xia, Wenhua He, Linmeng Liu, Chun Luo, Xu Shu, Qiang Cai, Youxiang Chen, Nonghua Lu. Gut microbiota dysbiosis worsens the severity of acute pancreatitis in patients and miceJournal of Gastroenterology 2019; 54(4): 347 doi: 10.1007/s00535-018-1529-0
16
Uwe A. Wittel, Thorsten Wiech, Subhankar Chakraborty, Babette Boss, Robert Lauch, Surinder K. Batra, Ulrich T. Hopt. Taurocholate-Induced PancreatitisPancreas 2008; 36(2): e9 doi: 10.1097/MPA.0b013e3181575103
17
Miao-Yan Wei, Si Shi, Chen Liang, Qing-Cai Meng, Jie Hua, Yi-Yin Zhang, Jiang Liu, Bo Zhang, Jin Xu, Xian-Jun Yu. The microbiota and microbiome in pancreatic cancer: more influential than expectedMolecular Cancer 2019; 18(1) doi: 10.1186/s12943-019-1008-0
18
Alexander A Aghdassi, Julia Mayerle, Sandra Christochowitz, Frank U Weiss, Matthias Sendler, Markus M Lerch. Animal models for investigating chronic pancreatitisFibrogenesis & Tissue Repair 2011; 4(1) doi: 10.1186/1755-1536-4-26
19
Claire M. Buchta Rosean, Melanie R. Rutkowski. The influence of the commensal microbiota on distal tumor-promoting inflammationSeminars in Immunology 2017; 32: 62 doi: 10.1016/j.smim.2017.06.002
20
Jiao Liu, Xinxin Song, Feimei Kuang, Qiuhong Zhang, Yangchun Xie, Rui Kang, Guido Kroemer, Daolin Tang. NUPR1 is a critical repressor of ferroptosisNature Communications 2021; 12(1) doi: 10.1038/s41467-021-20904-2
21
Mehmet Gül, Mukaddes Eşrefoğlu, Feral Öztürk, Burhan Ateş, Ali Otlu. The Beneficial Effects of Pentoxifylline on Caerulein-Induced Acute Pancreatitis in RatsDigestive Diseases and Sciences 2009; 54(3): 555 doi: 10.1007/s10620-008-0392-x
22
Yong-Yu Li, Stephanie Ochs, Zhi-Rong Gao, Antje Malo, Chang-Jie Chen, Shuai Lv, Eike Gallmeier, Burkhard Göke, Claus Schäfer. Regulation of HSP60 and the role of MK2 in a new model of severe experimental pancreatitisAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2009; 297(5): G981 doi: 10.1152/ajpgi.00225.2009
23
Masataka Matsumoto, Keiko Kamei, Takaaki Chikugo, Ippei Matsumoto, Kohei Kawaguchi, Yoshifumi Takeyama. Efficacy of Recombinant Human-Soluble Thrombomodulin for Severe Acute Pancreatitis in a Rat Experimental ModelPancreas 2020; 49(4): 503 doi: 10.1097/MPA.0000000000001527
24
Vijay P. Singh, Gary D. Bren, Alicia Algeciras-Schimnich, David Schnepple, Sarah Navina, Stacey A. Rizza, Rajinder K. Dawra, Ashok K. Saluja, Suresh T. Chari, Santhi S. Vege, Andrew D. Badley. Nelfinavir/ritonavir reduces acinar injury but not inflammation during mouse caerulein pancreatitisAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2009; 296(5): G1040 doi: 10.1152/ajpgi.90642.2008
25
Shinya Ohashi, Akiyoshi Nishio, Hajime Nakamura, Masanori Asada, Hiroyuki Tamaki, Kimio Kawasaki, Toshiro Fukui, Junji Yodoi, Tsutomu Chiba. Overexpression of Redox-Active Protein Thioredoxin-1 Prevents Development of Chronic Pancreatitis in MiceAntioxidants & Redox Signaling 2006; 8(9-10): 1835 doi: 10.1089/ars.2006.8.1835
26
Xin Dong, Yin Chu Zhan, Ren Ya Jiang, Qiu Ping Xie, Jia Ping Peng, Jing Wang, Shun Liang Gao, Yu Lian Wu. The Potential Effect of Proteasome Inhibitor PS-341 on Severe Acute Pancreatitis Detected by Positron Emission Tomography in ICR MiceJournal of Surgical Research 2010; 162(2): 193 doi: 10.1016/j.jss.2009.06.011
27
Yan Zhang, Sujie Li, Xiujiang Zhang, Pei Wang, Zhe Meng, Yuming Pang, Wei Li. Study on the Mechanism of Dachaihu Decoction in the Treatment of Acute Pancreatitis Based on Artificial Intelligence Combined with in vivo ExperimentsCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2023; 26(13): 2345 doi: 10.2174/1386207326666230202140740
28
Yu-Qing Zhao, Xiao-Hong Liu, Tetsuhide Ito, Jia-Ming Qian. Protective effects of rhubarb on experimental severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1005-1009 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1005
29
Shinya Ohashi, Akiyoshi Nishio, Hajime Nakamura, Masahiro Kido, Satoru Ueno, Norimitsu Uza, Satoko Inoue, Hiroshi Kitamura, Keiichi Kiriya, Masanori Asada, Hiroyuki Tamaki, Minoru Matsuura, Kimio Kawasaki, Toshiro Fukui, Norihiko Watanabe, Hiroshi Nakase, Junji Yodoi, Kazuichi Okazaki, Tsutomu Chiba. Protective roles of redox-active protein thioredoxin-1 for severe acute pancreatitisAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2006; 290(4): G772 doi: 10.1152/ajpgi.00425.2005
30
Xiaohong Wang, Guoxiong Zhou, Chun Liu, Ronglong Wei, Shunxing Zhu, Yuefen Xu, Mengjie Wu, Qing Miao. Acanthopanaxversus3-Methyladenine Ameliorates Sodium Taurocholate-Induced Severe Acute Pancreatitis by Inhibiting the Autophagic Pathway in RatsMediators of Inflammation 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/8369704
31
Abdullah Al Mamun, Suzia Aktar Suchi, Md. Abdul Aziz, Muhammad Zaeem, Fahad Munir, Yanqing Wu, Jian Xiao. Pyroptosis in acute pancreatitis and its therapeutic regulationApoptosis 2022; 27(7-8): 465 doi: 10.1007/s10495-022-01729-w
32
Changting Meng, Chunmei Bai, Thomas D. Brown, Leroy E. Hood, Qiang Tian. Human Gut Microbiota and Gastrointestinal CancerGenomics, Proteomics & Bioinformatics 2018; 16(1): 33 doi: 10.1016/j.gpb.2017.06.002
33
Huan Wang, Veronica Clavijo Jordan, Ian A. Ramsay, Mozhdeh Sojoodi, Bryan C. Fuchs, Kenneth K. Tanabe, Peter Caravan, Eric M. Gale. Molecular Magnetic Resonance Imaging Using a Redox-Active Iron ComplexJournal of the American Chemical Society 2019; 141(14): 5916 doi: 10.1021/jacs.9b00603
34
Rogy R. Ezz Eldin, Marwa A. Saleh, Mohammad Hayal Alotaibi, Reem K. Alsuair, Yahya A. Alzahrani, Feras A. Alshehri, Amany F. Mohamed, Shaimaa M. Hafez, Azza Ali Althoqapy, Seham K. Khirala, Mona M. Amin, Yousuf A. F, Azza H. AbdElwahab, Mohamed S. Alesawy, Ayman Abo Elmaaty, Ahmed A. Al-Karmalawy. Ligand-based design and synthesis of N'-Benzylidene-3,4-dimethoxybenzohydrazide derivatives as potential antimicrobial agents; evaluation by in vitro, in vivo, and in silico approaches with SAR studiesJournal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 2022; 37(1): 1098 doi: 10.1080/14756366.2022.2063282
35
James Kusmeirczyk, Melissa Kling, Ann B. Kier, Sherrelle M. Milligan, J. Jill Heatley. Exotic Animal Laboratory Diagnosis2020; : 81 doi: 10.1002/9781119108610.ch6
36
DACHUAN QI, BO WU, DANIAN TONG, YE PAN, WEI CHEN. Identification of key transcription factors in caerulein-induced pancreatitis through expression profiling dataMolecular Medicine Reports 2015; 12(2): 2570 doi: 10.3892/mmr.2015.3773
37
Safaa M. H. Abdelaziz, Ranya Mohammed Abdelgalil, Shaimaa R. Abdelmohsen. Morphological, biochemical, and histopathological effects of levetiracetam on pregnant albino rats and their offspringUltrastructural Pathology 2023; 47(4): 278 doi: 10.1080/01913123.2023.2185719
38
Jeong Yeon Seo, Ramesh Prasad Pandey, Jisun Lee, Jae Kyung Sohng, Wan Namkung, Yong Il Park. Quercetin 3-O-xyloside ameliorates acute pancreatitis in vitro via the reduction of ER stress and enhancement of apoptosisPhytomedicine 2019; 55: 40 doi: 10.1016/j.phymed.2018.07.011
39
Michittra Boonchan, Hideki Arimochi, Kunihiro Otsuka, Tomoko Kobayashi, Hisanori Uehara, Thiranut Jaroonwitchawan, Yuki Sasaki, Shin-ichi Tsukumo, Koji Yasutomo. Necroptosis protects against exacerbation of acute pancreatitisCell Death & Disease 2021; 12(6) doi: 10.1038/s41419-021-03847-w
40
K C Chao, K F Chao, C C Chuang, S H Liu. Blockade of interleukin 6 accelerates acinar cell apoptosis and attenuates experimental acute pancreatitis in vivo British Journal of Surgery 2006; 93(3): 332 doi: 10.1002/bjs.5251
41
Ajay Dixit, Hassam Cheema, John George, Srikanth Iyer, Vikas Dudeja, Rajinder Dawra, Ashok K. Saluja. Extracellular release of ATP promotes systemic inflammation during acute pancreatitisAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2019; 317(4): G463 doi: 10.1152/ajpgi.00395.2018
42
Jianxiong Hu, Yanya Lin, Shijun Chen, Yangfang Cai, Zhiwei Chen, Wei Lin. Influence of calcitonin gene-related peptide on model mice with acute pancreatitisTurkish Journal of Biochemistry 2021; 46(4): 461 doi: 10.1515/tjb-2020-0086
43
Reda H. Elbakary, Naglaa A. Bayomy. Histological and immunohistochemical study of the effect of orlistat on the exocrine pancreas of adult female albino ratThe Egyptian Journal of Histology 2011; 34(2): 302 doi: 10.1097/01.EHX.0000396877.23400.14
44
You-Dong Wan, Rui-Xue Zhu, Xin-Ting Pan, Tong-Wen Sun. Bile Acid Supplementation Improves Murine Pancreatitis in Association With the Gut MicrobiotaFrontiers in Physiology 2020; 11 doi: 10.3389/fphys.2020.00650
45
Yiteng Meng, Shuo Sha, Jing Yang, Hongbo Ren. Effects of Tec Tyrosine Kinase Inhibition on the Inflammatory Response of Severe Acute Pancreatitis-Associated Acute Lung Injury in MiceDigestive Diseases and Sciences 2019; 64(8): 2167 doi: 10.1007/s10620-019-05524-7
46
Hui Jing, Qimeng Chang, Yayun Xu, Jianfa Wang, Xubo Wu, Jiating Huang, Lishun Wang, Ziping Zhang. Effect of aging on acute pancreatitis through gut microbiotaFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.897992
47
Dalia A. El-Gamal, Hemmat H. Ghafeer. Histological changes in adult rat pancreas upon chronic administration of aspartameThe Egyptian Journal of Histology 2012; 35(4): 883 doi: 10.1097/01.EHX.0000421550.95078.47
48
Yuk Cheung Chan, Po Sing Leung. Acute PancreatitisPancreas 2007; 34(1): 1 doi: 10.1097/01.mpa.0000246658.38375.04
49
Ying Zhen Wang, You Cheng Zhang, Jun Sheng Cheng, Qian Ni, Pei Jie Li, Shi Wen Wang, Wei Han, Yu Long Zhang. BML-111, a lipoxin receptor agonist, ameliorates ‘two-hit’-induced acute pancreatitis-associated lung injury in mice by the upregulation of heme oxygenase-1Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2014; 42(2): 110 doi: 10.3109/21691401.2013.794355
50
Yong Liu, Xiao-Dong Chen, Jiang Yu, Jun-Lin Chi, Fei-Wu Long, Hong-Wei Yang, Ke-Ling Chen, Zhao-Ying Lv, Bin Zhou, Zhi-Hai Peng, Xiao-Feng Sun, Yuan Li, Zong-Guang Zhou. Deletion Of XIAP reduces the severity of acute pancreatitis via regulation of cell death and nuclear factor-κB activityCell Death & Disease 2017; 8(3): e2685 doi: 10.1038/cddis.2017.70
51
Krystyna Tatarkiewicz, Pamela A. Smith, Emmanuel J. Sablan, Clara J. Polizzi, Donald E. Aumann, Christiane Villescaz, Diane M. Hargrove, Bronislava R. Gedulin, Melissa G. W. Lu, Lisa Adams, Tina Whisenant, Denis Roy, David G. Parkes. Exenatide does not evoke pancreatitis and attenuates chemically induced pancreatitis in normal and diabetic rodentsAmerican Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 2010; 299(6): E1076 doi: 10.1152/ajpendo.00479.2010
52
Ruixia Liu, Haiyu Qi, Jing Wang, Yan Wang, Lijian Cui, Yan Wen, Chenghong Yin. Ulinastatin activates the renin–angiotensin system to ameliorate the pathophysiology of severe acute pancreatitisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2014; 29(6): 1328 doi: 10.1111/jgh.12584
53
Mukaddes Eşrefoğlu, Mehmet G&uuml;l, Burhan Ateş, Kadir Bat&ccedil;ıoğlu, Mukadder Ayşe Selimoğlu. Antioxidative effect of melatonin, ascorbic acid and <italic>N</italic>-acetylcysteine on caerulein-induced pancreatitis and associated liver injury in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(2): 259-264 doi: 10.3748/wjg.v12.i2.259
54
Chongmin Huan, Michael E. Zenilman. A Proteasome Inhibitor to Treat Acute Pancreatitis? Maybe…Journal of Surgical Research 2010; 162(1): 39 doi: 10.1016/j.jss.2009.10.024
55
Jaroslaw Daniluk, Yan Liu, Defeng Deng, Jun Chu, Haojie Huang, Sebastian Gaiser, Zobeida Cruz-Monserrate, Huamin Wang, Baoan Ji, Craig D. Logsdon. An NF-κB pathway–mediated positive feedback loop amplifies Ras activity to pathological levels in miceJournal of Clinical Investigation 2012; 122(4): 1519 doi: 10.1172/JCI59743
56
Abdulrahman L. Al-Malki. Suppression of acute pancreatitis by L-lysine in miceBMC Complementary and Alternative Medicine 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12906-015-0729-x
57
Manish Kumar Sharma, Kumari Priyam, Punit Kumar, Pramod Kumar Garg, Tara Sankar Roy, Tony George Jacob. Effect of calorie-restriction and rapamycin on autophagy and the severity of caerulein-induced experimental acute pancreatitis in miceFrontiers in Gastroenterology 2022; 1 doi: 10.3389/fgstr.2022.977169
58
Shuhei Takauji, Hiroaki Konishi, Mikihiro Fujiya, Nobuhiro Ueno, Hiroki Tanaka, Hiroki Sato, Shotaro Isozaki, Shin Kashima, Kentaro Moriichi, Yusuke Mizukami, Toshikatsu Okumura. Polyphosphate, Derived from Lactobacillus brevis, Modulates the Intestinal Microbiome and Attenuates Acute PancreatitisDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(11): 3872 doi: 10.1007/s10620-020-06747-9
59
Amany F. Mohamed, Amany M. Abo-Ouf, Mona A.A. Arafa. Histological and biochemical studies on effect of Sofosbuvir (Sovaldi) on adult male albino rat kidneyUltrastructural Pathology 2021; 45(4-5): 286 doi: 10.1080/01913123.2021.1966148
60
Ruixia Liu, Haiyu Qi, Jing Wang, Yan Wang, Lijian Cui, Yan Wen, Chenghong Yin. Angiotensin‐converting enzyme (ACE and ACE2) imbalance correlates with the severity of cerulein‐induced acute pancreatitis in miceExperimental Physiology 2014; 99(4): 651 doi: 10.1113/expphysiol.2013.074815
61
Viktória Venglovecz, Petra Pallagi, Lajos V. Kemény, Anita Balázs, Zsolt Balla, Eszter Becskeházi, Eleonóra Gál, Emese Tóth, Ágnes Zvara, László G. Puskás, Katalin Borka, Matthias Sendler, Markus M. Lerch, Julia Mayerle, Jens-Peter Kühn, Zoltán Rakonczay, Péter Hegyi. The Importance of Aquaporin 1 in Pancreatitis and Its Relation to the CFTR Cl- ChannelFrontiers in Physiology 2018; 9 doi: 10.3389/fphys.2018.00854
62
Suzhen Ji, Leilei Wang. Reduced Tripartite Motif-Containing Protein 29 Deteriorates the Severity of Severe Acute PancreatitisPancreas 2022; 51(5): 469 doi: 10.1097/MPA.0000000000002047
63
Feral Ozturk, Mehmet Gul, Mukaddes Esrefoglu, Burhan Ates. The contradictory effects of nitric oxide in caerulein-induced acute pancreatitis in ratsFree Radical Research 2008; 42(4): 289 doi: 10.1080/10715760801930730
64
Travis J. Yates, Luis E. Lopez, Soum D. Lokeshwar, Nicolas Ortiz, Georgios Kallifatidis, Andre Jordan, Kelly Hoye, Norman Altman, Vinata B. Lokeshwar. Dietary Supplement 4-Methylumbelliferone: An Effective Chemopreventive and Therapeutic Agent for Prostate CancerJNCI: Journal of the National Cancer Institute 2015; 107(7) doi: 10.1093/jnci/djv085
65
Erkan Özkan, Cebrail Akyüz, Ender Dulundu, Ümit Topaloğlu, Ahmet Özer Şehirli, Feriha Ercan, Göksel Şener. Protective Effects of Lycopene on Cerulein-Induced Experimental Acute Pancreatitis in RatsJournal of Surgical Research 2012; 176(1): 232 doi: 10.1016/j.jss.2011.09.005
66
Kristin Inman, Yi Liu, Michele Scotti Buzhardt, Michael Leitges, Murli Krishna, Howard Crawford, Alan Fields, Nicole Murray. Prkci Regulates Autophagy and Pancreatic Tumorigenesis in MiceCancers 2022; 14(3): 796 doi: 10.3390/cancers14030796
67
M.T. Hyvönen, M. Merentie, A. Uimari, T.A. Keinänen, J. Jänne, L. Alhonen. Mechanisms of polyamine catabolism-induced acute pancreatitisBiochemical Society Transactions 2007; 35(2): 326 doi: 10.1042/BST0350326
68
Xiajia Wu, Jiaqi Yao, Qian Hu, Hongxin Kang, Yifan Miao, Lv Zhu, Cong Li, Xianlin Zhao, Juan Li, Meihua Wan, Wenfu Tang. Emodin Ameliorates Acute Pancreatitis-Associated Lung Injury Through Inhibiting the Alveolar Macrophages PyroptosisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.873053
69
Abrahim I. Orabi, Swati Sah, Tanveer A. Javed, Kathryn L. Lemon, Misty L. Good, Ping Guo, Xiangwei Xiao, Krishna Prasadan, George K. Gittes, Shunqian Jin, Sohail Z. Husain. Dynamic Imaging of Pancreatic Nuclear Factor κB (NF-κB) Activation in Live Mice Using Adeno-associated Virus (AAV) Infusion and BioluminescenceJournal of Biological Chemistry 2015; 290(18): 11309 doi: 10.1074/jbc.M115.647933
70
Abhishek Gupta, Peter Caravan, William S. Price, Carlos Platas-Iglesias, Eric M. Gale. Applications for Transition-Metal Chemistry in Contrast-Enhanced Magnetic Resonance ImagingInorganic Chemistry 2020; 59(10): 6648 doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c00510
71
Hui-Hua Chang, Guido Eibl. Obesity-Induced Adipose Tissue Inflammation as a Strong Promotional Factor for Pancreatic Ductal AdenocarcinomaCells 2019; 8(7): 673 doi: 10.3390/cells8070673
72
Abrahim I. Orabi, Ahsan U. Shah, Mahwish U. Ahmad, Rayman Choo-Wing, Jerome Parness, Dhanpat Jain, Vineet Bhandari, Sohail Z. Husain. Dantrolene mitigates caerulein-induced pancreatitis in vivo in miceAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2010; 299(1): G196 doi: 10.1152/ajpgi.00498.2009
73
Sana Karbalaei, Christian R. Goldsmith. Recent advances in the preclinical development of responsive MRI contrast agents capable of detecting hydrogen peroxideJournal of Inorganic Biochemistry 2022; 230: 111763 doi: 10.1016/j.jinorgbio.2022.111763
74
Liao Pinhu, Yueqiu Qin, Bin Xiong, Yanwu You, Jun Li, Suren R. Sooranna. Overexpression of Fas and FasL Is Associated with Infectious Complications and Severity of Experimental Severe Acute Pancreatitis by Promoting Apoptosis of LymphocytesInflammation 2014; 37(4): 1202 doi: 10.1007/s10753-014-9847-8
75
Kathleen E. DelGiorno, Jason W. Tam, Jason C. Hall, Gangadaar Thotakura, Howard C. Crawford, Adrianus W. M. van der Velden, Jörn Coers. Persistent Salmonellosis Causes Pancreatitis in a Murine Model of InfectionPLoS ONE 2014; 9(4): e92807 doi: 10.1371/journal.pone.0092807
76
Pedro Silva-Vaz, Ana Margarida Abrantes, Miguel Castelo-Branco, António Gouveia, Maria Filomena Botelho, José Guilherme Tralhão. Murine Models of Acute Pancreatitis: A Critical Appraisal of Clinical RelevanceInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(11): 2794 doi: 10.3390/ijms20112794
77
Ya-Jun Wang, Jia-Bang Sun, Fei Li, Shu-Wen Zhang. Hyperlipidemia intensifies cerulein-induced acute pancreatitis associated with activation of protein kinase C in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(18): 2908-2913 doi: 10.3748/wjg.v12.i18.2908
78
Maria L.Z. Dagli, Lucas M. Chaible, Katja Steiger. Pathology of Genetically Engineered and Other Mutant Mice2021; : 307 doi: 10.1002/9781119624608.ch15
79
Yanyan Cen, Chao Liu, Xiaoli Li, Zifei Yan, Mei Kuang, Yujie Su, Xichun Pan, Rongxin Qin, Xin Liu, Jiang Zheng, Hong Zhou. Artesunate ameliorates severe acute pancreatitis (SAP) in rats by inhibiting expression of pro-inflammatory cytokines and Toll-like receptor 4International Immunopharmacology 2016; 38: 252 doi: 10.1016/j.intimp.2016.06.007
80
Cristina Carrasco, Ana M. Marchena, María S. Holguín‐Arévalo, Gervasio Martín‐Partido, Ana B. Rodríguez, Sergio D. Paredes, José A. Pariente. Anti‐inflammatory effects of melatonin in a rat model of caerulein‐induced acute pancreatitisCell Biochemistry and Function 2013; 31(7): 585 doi: 10.1002/cbf.2942
81
Kaige Chen, Zheng Zhang, Ziyuan Fang, Jiachen Zhang, Qian Liu, Wang Dong, Yang Liu, Yucai Wang, Jun Wang. Aged-Signal-Eliciting Nanoparticles Stimulated Macrophage-Mediated Programmed Removal of Inflammatory NeutrophilsACS Nano 2023; 17(14): 13903 doi: 10.1021/acsnano.3c03815
82
E.N. Borges, R.C. Silva, D.O. Futino, C.M.C. Rocha-Junior, C.A. Amorim, S.N. Báo, C.M. Lucci. Cryopreservation of swine ovarian tissue: Effect of different cryoprotectants on the structural preservation of preantral follicle oocytesCryobiology 2009; 59(2): 195 doi: 10.1016/j.cryobiol.2009.07.003
83
Mukaddes Eşrefoğlu, Mehmet Gül, Burhan Ateş, Mukadder Ayşe Selimoğlu. Ultrastructural clues for the protective effect of melatonin against oxidative damage in cerulein‐induced pancreatitisJournal of Pineal Research 2006; 40(1): 92 doi: 10.1111/j.1600-079X.2005.00288.x
84
Takao Iwawaki, Ryoko Akai, Daisuke Oikawa, Takae Toyoshima, Mayuko Yoshino, Mitsumi Suzuki, Naoki Takeda, Tomo-o Ishikawa, Yosky Kataoka, Ken-ichi Yamamura. Transgenic mouse model for imaging of interleukin-1β-related inflammation in vivoScientific Reports 2015; 5(1) doi: 10.1038/srep17205
85
Yung-Hua Koh, Shabbir Moochhala, Madhav Bhatia. The Role of Neutral Endopeptidase in Caerulein-Induced Acute PancreatitisThe Journal of Immunology 2011; 187(10): 5429 doi: 10.4049/jimmunol.1102011
86
Daichi Hiraki, Osamu Uehara, Yasuhiro Kuramitsu, Tetsuro Morikawa, Fumiya Harada, Koki Yoshida, Kozo Akino, Itsuo Chiba, Masahiro Asaka, Yoshihiro Abiko. P. gingivalis Lipopolysaccharide Stimulates the Upregulated Expression of the Pancreatic Cancer-Related Genes Regenerating Islet-Derived 3 A/G in Mouse PancreasInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(19): 7351 doi: 10.3390/ijms21197351
87
Emese Tóth, József Maléth, Noémi Závogyán, Júlia Fanczal, Anna Grassalkovich, Réka Erdős, Petra Pallagi, Gergő Horváth, László Tretter, Emese Réka Bálint, Zoltán Rakonczay, Viktória Venglovecz, Péter Hegyi. Novel mitochondrial transition pore inhibitor N‐methyl‐4‐isoleucine cyclosporin is a new therapeutic option in acute pancreatitisThe Journal of Physiology 2019; 597(24): 5879 doi: 10.1113/JP278517
88
Joseph A. Sennello, Raja Fayad, Maria Pini, Melissa E. Gove, Venkatesh Ponemone, Robert J. Cabay, Britta Siegmund, Charles A. Dinarello, Giamila Fantuzzi. Interleukin-18, together with interleukin-12, induces severe acute pancreatitis in obese but not in nonobese leptin-deficient miceProceedings of the National Academy of Sciences 2008; 105(23): 8085 doi: 10.1073/pnas.0804091105