BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zheng M, Liu LX, Zhu AL, Qi SY, Jiang HC, Xiao ZY. K-ras gene mutation in the diagnosis of ultrasound guided fine-needle biopsy of pancreatic masses. World J Gastroenterol 2003; 9(1): 188-191 [PMID: 12508380 DOI: 10.3748/wjg.v9.i1.188]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i1/188.htm
Number Citing Articles
1
Shang-Long Liu, Ge Chen, Yu-Pei Zhao, Wen-Ming Wu, Tai-Ping Zhang. Diagnostic accuracy of K-ras mutation for pancreatic carcinoma: a meta-analysisHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2013; 12(5): 458 doi: 10.1016/S1499-3872(13)60073-9
2
Xiaozhong Guo, Zhongmin Cui. Current Diagnosis and Treatment of Pancreatic Cancer in ChinaPancreas 2005; 31(1): 13 doi: 10.1097/01.mpa.0000168220.97967.d1
3
Lucy A. Parker, Blanca Lumbreras, Tomás Lopez, Ildefonso Hernández-Aguado, Miquel Porta. How useful is it clinically to analyse the K-ras mutational status for the diagnosis of exocrine pancreatic cancer? A systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Clinical Investigation 2011; 41(7): 793 doi: 10.1111/j.1365-2362.2011.02495.x
4
Chong Lu, Hui-Mian Xu, Qun Ren, Yang Ao, Zhen-Ning Wang, Xue Ao, Li Jiang, Yang Luo, Xue Zhang. Somatic mutation analysis of p53 and ST7 tumor suppressor genes in gastric carcinoma by DHPLCWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2662-2665 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2662
5
Honorata Stadnik, Katarzyna Brzuzgo, Jacek Szmeja, Małgorzata Janicka-Jedyńska, Przemysław Majewski, Michał Drews. Assesment of Diagnostic and Prognostic Value of Transduodenal Fine Nedle Biopsy in Patients with Tumors of the Pancreatic Head in the Material of Deparment of General, Gastroenterological and Endocrinological Surgery, Medical University in PoznańPolish Journal of Surgery 2010; 82(11) doi: 10.2478/v10035-010-0089-7
6
Jing Wang, Xiao-Xuan Lu, Dao-Zhen Chen, Shu-Feng Li, Li-Shan Zhang. Herpes simplex virus thymidine kinase and ganciclovir suicide gene therapy for human pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 400-403 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.400
7
Jun Wan, Hong Li, Yuan Li, Mei-Ling Zhu, Po Zhao. Loss of heterozygosity of Kras2 gene on 12p12-13 in Chinese colon carcinoma patientsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(7): 1033-1037 doi: 10.3748/wjg.v12.i7.1033
8
Lucy A. Parker, Miquel Porta, Blanca Lumbreras, Tomàs López, Luisa Guarner, Ildefonso Hernández-Aguado, Alfredo Carrato, Josep M. Corominas, Juli Rifà, Esteve Fernandez, Joan Alguacil, Núria Malats, Francisco X. Real. Clinical validity of detecting K-ras mutations for the diagnosis of exocrine pancreatic cancer: a prospective study in a clinically-relevant spectrum of patientsEuropean Journal of Epidemiology 2011; 26(3): 229 doi: 10.1007/s10654-011-9547-8
9
Jing Yang, Jingjing Li, Rong Zhu, Huawei Zhang, Yuanyuan Zheng, Weiqi Dai, Fan Wang, Miao Shen, Kan Chen, Ping Cheng, Yan Zhang, Chengfen Wang, Junshan Wang, Yujing Xia, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. K-rasMutational Status in Cytohistological Tissue as a Molecular Marker for the Diagnosis of Pancreatic Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisDisease Markers 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/573783
10
Takeshi Ogura, Kenji Yamao, Akira Sawaki, Nobumasa Mizuno, Kazuo Hara, Susumu Hijioka, Yasumasa Niwa, Masahiro Tajika, Shinya Kondo, Yasuhiro Shimizu, Vikram Bhatia, Kazuhide Higuchi, Waki Hosoda, Yasushi Yatabe. Clinical impact of K-ras mutation analysis in EUS-guided FNA specimens from pancreatic massesGastrointestinal Endoscopy 2012; 75(4): 769 doi: 10.1016/j.gie.2011.11.012
11
Yin-Cheng He, Wei Peng, Jian-Guo Qiao, Jun Cao, Ji-Wei Chen. Relationship between nuclear morphometry, DNA content and resectability of pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1863-1865 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1863
12
Jun-Ming Guo, Bing-Xiu Xiao, De-Jian Dai, Qiong Liu, Hong-Hui Ma. Effects of daidzein on estrogen-receptor-positive and negative pancreatic cancer cells <i>in vitro</i>World Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 860-863 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.860
13
Jun Wan, Hong Li, Yuan Li, Mei-Ling Zhu, Po Zhao. Loss of heterozygosity of Kras2 gene on 12p12-13 in Chinese colon carcinoma patientsWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(7): 1033-1037 doi: 10.3748/wjg.v12.i7.1037