BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zi-Fa Wang, Chang Liu, Yi Lu, Rui Dong, Jun Xu, Liang Yu, Ying-Min Yao, Qing-Guang Liu, Cheng-En Pan. Dexamethasone and dextran 40 treatment of 32 patients with severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(9): 1333-1336 doi: 10.3748/wjg.v10.i9.1333
2
Bing-Qing Du, Yue-Ming Yang, Yong-Hua Chen, Xu-Bao Liu, Gang Mai. N-Acetylcysteine Improves Pancreatic Microcirculation and Alleviates the Severity of Acute Necrotizing PancreatitisGut and Liver 2013; 7(3): 357 doi: 10.5009/gnl.2013.7.3.357
3
Marek Dobosz, Lucjanna Mionskowska, Stanislaw Hać, Sebastian Dobrowolski, Dariusz Dymecki, Zdzislaw Wajda. Heparin improves organ microcirculatory disturbances in caerulein-induced acute pancreatitis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(17): 2553-2556 doi: 10.3748/wjg.v10.i17.2553
4
Christine M. Cuthbertson, Christopher Christophi. POTENTIAL EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN ACUTE PANCREATITISANZ Journal of Surgery 2006; 76(7): 625 doi: 10.1111/j.1445-2197.2006.03793.x
5
Yong-Yu Li, Xue-Li Li, Cui-Xiang Yang, Hong Zhong, Hong Yao, Ling Zhu. Effects of tetrandrine and QYT on <i>ICAM-1</i> and <i>SOD</i> gene expression in pancreas and liver of rats with acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 155-159 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.155
6
Jian-Xin Zhang, Sheng-Chun Dang, Jian-Guo Qu, Xue-Qing Wang. Ligustrazine alleviates acute renal injury in a rat model of acute necrotizing pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(47): 7705-7709 doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7705
7
Zhijian Pan, Ling Feng, Haocheng Long, Hui Wang, Jiarui Feng, Feixiang Chen. Effects of Local Pancreatic Renin-Angiotensin System on the Microcirculation of Rat with Severe Acute PancreatitisThe Korean Journal of Physiology & Pharmacology 2015; 19(4): 299 doi: 10.4196/kjpp.2015.19.4.299
8
Thilo Hackert, Markus W Büchler, Jens Werner. Targeting P-selectin in acute pancreatitisExpert Opinion on Therapeutic Targets 2010; 14(9): 899 doi: 10.1517/14728222.2010.504717
9
Christine M. Cuthbertson, Kim H. Su, Vijayagavan Muralidharan, Ian Millar, Caterina Malcontenti-Wilson, Christopher Christophi. Hyperbaric Oxygen Improves Capillary Morphology in Severe Acute PancreatitisPancreas 2008; 36(1): 70 doi: 10.1097/mpa.0b013e3181485863
10
Zhu-Fu Quan, Zhi-Ming Wang, Wei-Qin Li, Jie-Shou Li. Use of endoscopic naso-pancreatic drainage in the treatment of severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 868-870 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.868
11
Leif Jansson, Per‐Ola Carlsson. Comprehensive Physiology2019; : 799 doi: 10.1002/cphy.c160050
12
Sanna Meriläinen, Jyrki Mäkelä, Vesa Anttila, Vesa Koivukangas, Hanna Kaakinen, Eija Niemelä, Pasi Ohtonen, Juha Risteli, Tuomo Karttunen, Ylermi Soini, Tatu Juvonen. Acute edematous and necrotic pancreatitis in a porcine modelScandinavian Journal of Gastroenterology 2008; 43(10): 1259 doi: 10.1080/00365520802158580
13
Yin Wang, Tai-Yun Zhao. Non-liquid as initial meal in mild acute pancreatitis: Renewed meta-analysisJGH Open 2018; 2(1): 28 doi: 10.1002/jgh3.12033
14
Zhen-Hua Ma, Qing-Yong Ma, Lian-Cai Wang, Huan-Chen Sha, Sheng-Li Wu, Mei Zhang. Effect of Resveratrol on NF-κB Activity in Rat Peritoneal MacrophagesThe American Journal of Chinese Medicine 2006; 34(04): 623 doi: 10.1142/S0192415X06004156
15
Yu-Qing Zhao, Xiao-Hong Liu, Tetsuhide Ito, Jia-Ming Qian. Protective effects of rhubarb on experimental severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1005-1009 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1005
16
Yuan Li, Zong-Guang Zhou, Qing-Jie Xia, Jie Zhang, Hong-Guang Li, Gui-Qun Cao, Rong Wang, Yi-Lu Lu, Ting-Ze Hu. Toll-like Receptor 4 Detected in Exocrine Pancreas and the Change of Expression in Cerulein-induced PancreatitisPancreas 2005; 30(4): 375 doi: 10.1097/01.mpa.0000160959.21580.41
17
C. M. Cuthbertson, C. Christophi. Disturbances of the microcirculation in acute pancreatitisBritish Journal of Surgery 2006; 93(5): 518 doi: 10.1002/bjs.5316
18
Tingting Ren, Zhiqiang Shi, Jiajia Tang, Hui Wu, Zhenzhou He. Risk factors of refeeding intolerance in mild acute interstitial pancreatitis: A retrospective study of 323 patientsPancreatology 2015; 15(2): 111 doi: 10.1016/j.pan.2014.12.002
19
Zhong-Qiu Wang, Jie-Shou Li, Guang-Ming Lu, Xin-Hua Zhang, Zi-Qian Chen, Kui Meng. Correlation of CT enhancement, tumor angiogenesis and pathologic grading of pancreatic carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 2100-2104 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2100
20
Ai-Jun Zhu, Jing-Sen Shi, Xue-Jun Sun. Organ failure associated with severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2570-2573 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2570
21
Tercio De Campos, Jessica Deree, Raul Coimbra. From Acute Pancreatitis to End-Organ Injury: Mechanisms of Acute Lung InjurySurgical Infections 2007; 8(1): 107 doi: 10.1089/sur.2006.011
22
Anna Andrzejewska, Jan W. Dlugosz, Albert Augustynowicz. Effect of endothelin-1 receptor antagonists on histological and ultrastructural changes in the pancreas and trypsinogen activation in the early course of caerulein-induced acute pancreatitis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(8): 1115-1121 doi: 10.3748/wjg.v11.i8.1115
23
Taketoshi Ogawa, Atsuhiro Sugidachi, Naoki Tanaka, Koichi Fujimoto, Jun-ichiro Fukushige, Yoshiro Tani, Fumitoshi Asai. Effects of R-102444 and its active metabolite R-96544, selective 5-HT2A receptor antagonists, on experimental acute and chronic pancreatitis: Additional evidence for possible involvement of 5-HT2A receptors in the development of experimental pancreatitisEuropean Journal of Pharmacology 2005; 521(1-3): 156 doi: 10.1016/j.ejphar.2005.08.033
24
JUN-DONG DU, XI ZHENG, ZHI-QIANG HUANG, SHOU-WANG CAI, JING-WANG TAN, ZHAN-LIANG LI, YONG-MING YAO, HUA-BO JIAO, HUI-NAN YIN, ZI-MAN ZHU. Effects of intensive insulin therapy combined with low molecular weight heparin anticoagulant therapy on severe pancreatitisExperimental and Therapeutic Medicine 2014; 8(1): 141 doi: 10.3892/etm.2014.1694
25
Peter C Konturek, Artur Dembinski, Zygmunt Warzecha, Grzegorz Burnat, Piotr Ceranowicz, Eckhart G Hahn, Marcin Dembinski, Romana Tomaszewska, Stanislaw J Konturek. Pioglitazone, a specific ligand of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma, protects pancreas against acute cerulein-induced pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(40): 6322-6329 doi: 10.3748/wjg.v11.i40.6322
26
P. H. Kook, A. Kranjc, M. Dennler, T. M. Glaus. Pancreatitis associated with clomipramine administration in a dogJournal of Small Animal Practice 2009; 50(2): 95 doi: 10.1111/j.1748-5827.2008.00690.x
27
Kristin S Inman, Amanda A Francis, Nicole R Murray. Complex role for the immune system in initiation and progression of pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(32): 11160-11181 doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11160
28
Mehmet Gül, Mukaddes Eşrefoğlu, Feral Öztürk, Burhan Ateş, Ali Otlu. The Beneficial Effects of Pentoxifylline on Caerulein-Induced Acute Pancreatitis in RatsDigestive Diseases and Sciences 2009; 54(3): 555 doi: 10.1007/s10620-008-0392-x
29
Youmin Pan, T. Krueger, Nam Tran, Hua Yan, H.-B. Ris, T.A. McKee. Evaluation of Tumour Vascularisation in Two Rat Sarcoma Models for Studying Isolated Lung PerfusionEuropean Surgical Research 2005; 37(2): 92 doi: 10.1159/000084539
30
Jian-Xin Zhang, Sheng-Chun Dang, Jian-Guo Qu, Xue-Qing Wang. Preventive effect of tetramethylpyrazine on intestinal mucosal injury in rats with acute necrotizing pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(39): 6386-6390 doi: 10.3748/wjg.v12.i39.6386