BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xiong XD, Xu LY, Shen ZY, Cai WJ, Luo JM, Han YL, Li EM. Identification of differentially expressed proteins between human esophageal immortalized and carcinomatous cell lines by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF-mass spectrometry. World J Gastroenterol 2002; 8(5): 777-781 [PMID: 12378614 DOI: 10.3748/wjg.v8.i5.777]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i5/777.htm
Number Citing Articles
1
Li-Yong Zhang, Wan-Tao Ying, You-Sheng Mao, Hong-Zhi He, Yu Liu, Hui-Xin Wang, Fang Liu, Kun Wang, De-Chao Zhang, Ying Wang, Min Wu, Xiao-Hong Qian, Xiao-Hang Zhao. Loss of clusterin both in serum and tissue correlates with the tumorigenesis of esophageal squamous cell carcinoma <italic>via</italic> proteomics approachesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 650-654 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.650
2
Jun Lin, Chang-Sheng Deng, Jie Sun, Xian-Gong Zheng, Xing Huang, Yan Zhou, Ping Xiong, Ya-Ping Wang. HLA-DRB1 allele polymorphisms in genetic susceptibility to esophageal carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 412-416 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.412
3
Yong-Ping Cui, Jian-Bo Wang, Xin-Yu Zhang, Mei-Xia Bi, Li-Ping Guo, Shih-Hsin Lu. Using yeast two-hybrid system to identify ECRG2 associated proteins and their possible interactions with ECRG2 geneWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 1892-1896 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.1892
4
Shu-hong Sheng, Hui-li Zhu. Proteomic analysis of pleural effusion from lung adenocarcinoma patients by shotgun strategyClinical and Translational Oncology 2014; 16(2): 153 doi: 10.1007/s12094-013-1054-9
5
Zi-Bo Song, Shan-Shan Gao, Xin-Na Yi, Yan-Jie Li, Qi-Ming Wang, Ze-Hao Zhuang, Li-Dong Wang. Expression of MUC1 in esophageal squamous-cell carcinoma and its relationship with prognosis of patients from Linzhou city, a high incidence area of northern ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 404-407 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.404
6
Lai-ping Zhong, Kui-jie Wei, Xiao Yang, Lei Zhang, Xiao-jian Zhou, Hong-ya Pan, Jiang Li, Wan-tao Chen, Zhi-yuan Zhang. Increased expression of Annexin A2 in oral squamous cell carcinomaArchives of Oral Biology 2009; 54(1): 17 doi: 10.1016/j.archoralbio.2008.08.006
7
Xiao-Li Du, Hai Hu, De-Chen Lin, Shu-Hua Xia, Xiao-Ming Shen, Yu Zhang, Man-Li Luo, Yan-Bin Feng, Yan Cai, Xin Xu, Ya-Ling Han, Qi-Min Zhan, Ming-Rong Wang. Proteomic profiling of proteins dysregulted in Chinese esophageal squamous cell carcinomaJournal of Molecular Medicine 2007; 85(8): 863 doi: 10.1007/s00109-007-0159-4
8
Current Literature in Journal of Mass SpectrometryJournal of Mass Spectrometry 2003; 38(3): 347 doi: 10.1002/jms.418
9
Bo Zhang, Yong-Ping Su, Guo-Ping Ai, Xiao-Hong Liu, Feng-Chao Wang, Tian-Min Cheng. Differentially expressed proteins of gamma-ray irradiated mouse intestinal epithelial cells by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF mass spectrometryWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(12): 2726-2731 doi: 10.3748/wjg.v9.i12.2726
10
Xing-Dong Xiong, En-Min Li, Li-Yan Xu, Hai-Bin Chen, Ling Chen, Wei-Jia Cai, Ya-Li Han, Zhong-Ying Shen, Yi Zeng. Separation and identification of differentially expressed nuclear matrix proteins between human esophageal immortalized and carcinomatous cell linesWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2143-2148 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2143
11
Qinghua Feng, Mujun Yu, Nancy B. Kiviat. Molecular Biomarkers for Cancer Detection in Blood and Bodily FluidsCritical Reviews in Clinical Laboratory Sciences 2006; 43(5-6): 497 doi: 10.1080/10408360600922632