BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yui-Jie Bai, Jin-Rong Zhao, Guan-Ting Lv, Wen-Hong Zhang, Yan Wang, Xiao-Jun Yan. Rapid and high throughput detection of HBV YMDD mutants with fluorescence polarizationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2344-2347 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2344
2
Jun Xiong, Yu-Cheng Yao, Xiao-Yuan Zi, Jian-Xiu Li, Xin-Min Wang, Xu-Ting Ye, Shu-Min Zhao, Yong-Bi Yan, Hong-Yu Yu, Yi-Ping Hu. Expression of hepatitis B virus X protein in transgenic miceWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 112-116 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.112
3
Zhao-Shan Niu, Bo-Kian Li, Mei Wang. Expression of p53 and C-myc genes and its clinical relevance in the hepatocellular carcinomatous and pericarcinomatous tissuesWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 822-826 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.822