BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wei-Zhong Zhang, Tian-Quan Han, Yao-Qing Tang, Sheng-Dao Zhang. Rapid detection of sepsis complicating acute necrotizing pancreatitis using polymerase chain reactionWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(2): 289-292 doi: 10.3748/wjg.v7.i2.289
2
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan. Polymorphism of flagellin A gene in <i>Helicobacter pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 783-787 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.783
3
Zhong Zhang, Yuan Yuan, Hua Gao, Ming Dong, Lan Wang, Yue-Hua Gong. Apoptosis, proliferation and <i>p</i>53 gene expression of <i>H. pylori</i> associated gastric epithelial lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 779-782 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.779
4
Soraya J Kaewpitoon, Ryan A Loyd, Ratana Rujirakul, Sukij Panpimanmas, Likit Matrakool, Taweesak Tongtawee, Nusorn Kootanavanichpong, Prasit Pengsaa, Ponthip Kompor, Wasugree Chavengkun, Jirawoot Kujapun, Jun Norkaew, Sukanya Ponphimai, Natnapa Padchasuwan, Poowadol Polsripradist, Thawatchai Eksanti, Tanida Phatisena, Natthawut Kaewpitoon. Helicobacter Species are Possible Risk Factors of CholangiocarcinomaAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2016; 17(1): 37 doi: 10.7314/APJCP.2016.17.1.37
5
Shuo Wang, Meiqin Huang, Xue You, Jingyu Zhao, Lanlan Chen, Lin Wang, Yangjun Luo, Yan Chen. Gut microbiota mediates the anti-obesity effect of calorie restriction in miceScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-31353-1
6
Chao Wu, Quan-Ming Zou, Hong Guo, Xiao-Peng Yuan, Wei-Jun Zhang, Dong-Shui Lu, Xu-Hu Mao. Expression, purification and immuno-characteristics of recombination UreB protein of <i>H. pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 389-393 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.389
7
Heidi Reinhard, MaryAnn Jarad, Vanessa Ladd, SamirB Kahwash. Coccoid Helicobacter pylori: An uncommon form of a common pathogenIbnosina Journal of Medicine and Biomedical Sciences 2019; 11(3): 120 doi: 10.4103/ijmbs.ijmbs_48_19