BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hang Yin, Xiaoyuan Wang, Xue Zhang, Yan Wang, Yangyang Zeng, Yudi Xiong, Tianqi Li, Rongjie Lin, Qian Zhou, Huan Ling, Fuxiang Zhou, Yunfeng Zhou. Integrated analysis of long noncoding RNA associated-competing endogenous RNA as prognostic biomarkers in clear cell renal carcinomaCancer Science 2018; 109(10): 3336 doi: 10.1111/cas.13778
2
Tong Hao, Dan Wu, Lingxuan Zhao, Qian Wang, Edwin Wang, Jinsheng Sun. The Genome-Scale Integrated Networks in MicroorganismsFrontiers in Microbiology 2018; 9 doi: 10.3389/fmicb.2018.00296
3
Donghu Yu, Xiaolan Ruan, Jingyu Huang, Weidong Hu, Chen Chen, Yu Xu, Jinxuan Hou, Sheng Li. Comprehensive Analysis of Competitive Endogenous RNAs Network, Being Associated With Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Its Emerging Role in Head and Neck Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01474
4
Yan Zhao, Ning Wang, Xiaosan Zhang, Hongtao Liu, Shujun Yang. LncRNA ZEB1‐AS1 down‐regulation suppresses the proliferation and invasion by inhibiting ZEB1 expression in oesophageal squamous cell carcinomaJournal of Cellular and Molecular Medicine 2019; 23(12): 8206 doi: 10.1111/jcmm.14692
5
Wei Zhao, Mingyuan Wu, Lijuan Cui, Wenxia Du. Limonin attenuates the stemness of cervical carcinoma cells by promoting YAP nuclear-cytoplasmic translocationFood and Chemical Toxicology 2019; 125: 621 doi: 10.1016/j.fct.2019.02.011
6
Xiao-Dong Wang, Jian Lu, Yun-Shou Lin, Chao Gao, Feng Qi. Functional role of long non-coding RNA CASC19/miR-140-5p/CEMIP axis in colorectal cancer progression <i>in vitro</i>World Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1697-1714 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1697
7
Pallabi Patowary, Dhruba K. Bhattacharyya, Pankaj Barah. Identifying critical genes in esophageal squamous cell carcinoma using an ensemble approachInformatics in Medicine Unlocked 2020; 18: 100277 doi: 10.1016/j.imu.2019.100277
8
Kun-Peng Zhu, Chun-Lin Zhang, Xiao-Long Ma, Jian-Ping Hu, Tao Cai, Lei Zhang. Analyzing the Interactions of mRNAs and ncRNAs to Predict Competing Endogenous RNA Networks in Osteosarcoma Chemo-ResistanceMolecular Therapy 2019; 27(3): 518 doi: 10.1016/j.ymthe.2019.01.001
9
Yan Zhang, Zhen Li, Zhi Lan. Silencing UNC5B antisense lncRNA 1 represses growth and metastasis of human Colon cancer cells via raising miR-622Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2020; 48(1): 60 doi: 10.1080/21691401.2019.1699809
10
Qingyong Xu, Hang Yin, Haijiao Ao, Xue Leng, Mingdong Liu, Yang Liu, Jianqun Ma, Xiaoyuan Wang. An 11‐lncRNA expression could be potential prognostic biomarkers in head and neck squamous cell carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2019;  doi: 10.1002/jcb.29113