BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Hang Yin, Xiaoyuan Wang, Xue Zhang, Yan Wang, Yangyang Zeng, Yudi Xiong, Tianqi Li, Rongjie Lin, Qian Zhou, Huan Ling, Fuxiang Zhou, Yunfeng Zhou. Integrated analysis of long noncoding RNA associated-competing endogenous RNA as prognostic biomarkers in clear cell renal carcinomaCancer Science 2018; 109(10): 3336 doi: 10.1111/cas.13778
2
Tong Hao, Dan Wu, Lingxuan Zhao, Qian Wang, Edwin Wang, Jinsheng Sun. The Genome-Scale Integrated Networks in MicroorganismsFrontiers in Microbiology 2018; 9 doi: 10.3389/fmicb.2018.00296
3
Wei Zhao, Mingyuan Wu, Lijuan Cui, Wenxia Du. Limonin attenuates the stemness of cervical carcinoma cells by promoting YAP nuclear-cytoplasmic translocationFood and Chemical Toxicology 2019; 125: 621 doi: 10.1016/j.fct.2019.02.011
4
Kun-Peng Zhu, Chun-Lin Zhang, Xiao-Long Ma, Jian-Ping Hu, Tao Cai, Lei Zhang. Analyzing the Interactions of mRNAs and ncRNAs to Predict Competing Endogenous RNA Networks in Osteosarcoma Chemo-ResistanceMolecular Therapy 2019;  doi: 10.1016/j.ymthe.2019.01.001