BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xiao-Yu Yang, Bin Wu, Sen-Lin Ma, Lei Yin, Meng-Chao Wu, Ai-Jun Li. Decreased Expression of ZWINT is Associated With Poor Prognosis in Patients With HCC After SurgeryTechnology in Cancer Research & Treatment 2018; 17: 153303381879419 doi: 10.1177/1533033818794190
2
Yusuke Yamamoto, Isaku Kohama, Takahiro Ochiya. The Liver2020; : 183 doi: 10.1002/9781119436812.ch16
3
Alessandro Loglio, Massimo Iavarone, Floriana Facchetti, Dhanai Di Paolo, Riccardo Perbellini, Giovanna Lunghi, Ferruccio Ceriotti, Claudio Galli, Maria T. Sandri, Mauro Viganò, Angelo Sangiovanni, Massimo Colombo, Pietro Lampertico. The combination of PIVKA‐II and AFP improves the detection accuracy for HCC in HBV caucasian cirrhotics on long‐term oral therapyLiver International 2020; 40(8): 1987 doi: 10.1111/liv.14475
4
Yan Liao, Shengguang Yuan, Xinhuang Chen, Pengpeng Zhu, Jun Li, Liling Qin, Weijia Liao. Up-regulation of BRCA1-associated RING Domain 1 Promotes Hepatocellular Carcinoma Progression by Targeting Akt SignalingScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-07962-7
5
Jung Hun Lee, Youe Ree Kim, Guy Mok Lee, Jong Hyun Ryu, Eun Young Cho, Young Hwan Lee, Kwon-Ha Yoon. Coefficient of variation on Gd-EOB MR imaging: Correlation with the presence of early-stage hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis BEuropean Journal of Radiology 2018; 102: 95 doi: 10.1016/j.ejrad.2018.02.032
6
Zeyu Tian, Tanbo Yu, Hongyan Wei, Ning Ning. Clinical value of LHPP‐associated microRNAs combined with protein induced by vitamin K deficiency or antagonist‐II in the diagnosis of alpha‐fetoprotein‐negative hepatocellular carcinomaJournal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(2) doi: 10.1002/jcla.23071
7
Song-Huy Nguyen-Dinh, Albert Do, Trang Ngoc Doan Pham, Doan Y Dao, Trinh Nhu Nguy, Moon S Chen Jr. High burden of hepatocellular carcinoma and viral hepatitis in Southern and Central Vietnam: Experience of a large tertiary referral center, 2010 to 2016World Journal of Hepatology 2018; 10(1): 116-123 doi: 10.4254/wjh.v10.i1.116
8
Qiyao Zhang, Qingyuan Zheng, Xiao Yu, Yuting He, Wenzhi Guo. Overview of distinct 5-methylcytosine profiles of messenger RNA in human hepatocellular carcinoma and paired adjacent non-tumor tissuesJournal of Translational Medicine 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12967-020-02417-6
9
Yanping Tang, Kezhi Li, Zhengmin Cai, Yuxuan Xie, Xiaoyu Tan, Chenglin Su, Jilin Li. HSP90α combined with AFP and TK1 improved the diagnostic value for hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2020;  doi: 10.2217/bmm-2019-0484
10
Xiumei Wang, Weiwei Zhang, Youde Liu, Wenjing Gong, Ping Sun, Xiangshuo Kong, Miaomiao Yang, Zhihua Wang. Diagnostic value of prothrombin induced by the absence of vitamin K or antagonist-II (PIVKA-II) for early stage HBV related hepatocellular carcinomaInfectious Agents and Cancer 2017; 12(1) doi: 10.1186/s13027-017-0153-6
11
Jinlin Hou, Guiqiang Wang, Fusheng Wang, Jun Cheng, Hong Ren, Hui Zhuang, Jian Sun, Lanjuan Li, Jie Li, Qinghua Meng, Jingmin Zhao, Zhongping Duan, Jidong Jia, Hong Tang, Jifang Sheng, Jie Peng, Fengmin Lu, Qing Xie, Lai Wei. Guideline of Prevention and Treatment for Chronic Hepatitis B (2015 Update)Journal of Clinical and Translational Hepatology 2017; 5(4): 297 doi: 10.14218/JCTH.2016.00019
12
Jiu Chen, Guolin Wu, Youdi Li. Evaluation of Serum Des-Gamma-Carboxy Prothrombin for the Diagnosis of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisDisease Markers 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8906023
13
Gabriele Ricco, Daniela Cavallone, Chiara Cosma, Gian Paolo Caviglia, Filippo Oliveri, Alessandra Biasiolo, Maria Lorena Abate, Mario Plebani, Antonina Smedile, Ferruccio Bonino, Patrizia Pontisso, Maurizia Rossana Brunetto. Impact of etiology of chronic liver disease on hepatocellular carcinoma biomarkersCancer Biomarkers 2018; 21(3): 603 doi: 10.3233/CBM-170551
14
Carlo Saitta, Giuseppina Raffa, Angela Alibrandi, Santa Brancatelli, Daniele Lombardo, Gianluca Tripodi, Giovanni Raimondo, Teresa Pollicino. PIVKA-II is a useful tool for diagnostic characterization of ultrasound-detected liver nodules in cirrhotic patientsMedicine 2017; 96(26): e7266 doi: 10.1097/MD.0000000000007266
15
Qiang Wang, Qi Chen, Xia Zhang, Xiao-Lan Lu, Qin Du, Tao Zhu, Guo-Yuan Zhang, Dong-Sheng Wang, Qu-Ming Fan. Diagnostic value of gamma-glutamyltransferase/aspartate aminotransferase ratio, protein induced by vitamin K absence or antagonist II, and alpha-fetoprotein in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(36): 5515-5529 doi: 10.3748/wjg.v25.i36.5515
16
Huaping Chen, Siyuan Chen, Shan Li, Zhijian Chen, Xuan Zhu, Meiyu Dai, Lingxi Kong, Xiaodan Lv, Zhili Huang, Xue Qin. Combining des-gamma-carboxyprothrombin and alpha-fetoprotein for hepatocellular carcinoma diagnosing: an update meta-analysis and validation studyOncotarget 2017; 8(52): 90390 doi: 10.18632/oncotarget.20153
17
Yusuke Yamamoto, Shunsuke Kondo, Juntaro Matsuzaki, Minoru Esaki, Takuji Okusaka, Kazuaki Shimada, Yoshiki Murakami, Masaru Enomoto, Akihiro Tamori, Ken Kato, Yoshiaki Aoki, Satoko Takizawa, Hiromi Sakamoto, Shumpei Niida, Fumitaka Takeshita, Takahiro Ochiya. Highly Sensitive Circulating MicroRNA Panel for Accurate Detection of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Liver DiseaseHepatology Communications 2020; 4(2): 284 doi: 10.1002/hep4.1451
18
Richa Surit, Ravi Shekhar, DineshKumar Sinha, SanjeetKumar Singh, Uday Kumar, Nidhi Prasad. Hepatitis B in hepatocellular carcinoma patients and its correlation with alpha-fetoprotein and liver enzymesJournal of Cancer Research and Therapeutics 2020; 0(0): 0 doi: 10.4103/jcrt.JCRT_239_19
19
Xiaofeng Hang, Zhiqin Wu, Kaijian Chu, Guanzhen Yu, Haoran Peng, Haiguang Xin, Xiaohui Miao, Junxue Wang, Wensheng Xu. Low expression of DCXR protein indicates a poor prognosis for hepatocellular carcinoma patientsTumor Biology 2016; 37(11): 15079 doi: 10.1007/s13277-016-5302-9
20
Ping Luo, Sanyun Wu, Yalan Yu, Xinliang Ming, Shuo Li, Xuelan Zuo, Jiancheng Tu. Current Status and Perspective Biomarkers in AFP Negative HCC: Towards Screening for and Diagnosing Hepatocellular Carcinoma at an Earlier StagePathology & Oncology Research 2020; 26(2): 599 doi: 10.1007/s12253-019-00585-5
21
Rentao Yu, Xiaomei Xiang, Zhaoxia Tan, Yi Zhou, Haoliang Wang, Guohong Deng. Efficacy of PIVKA-II in prediction and early detection of hepatocellular carcinoma: a nested case-control study in Chinese patientsScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep35050