BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cao WJ, Wu HL, He BS, Zhang YS, Zhang ZY. Analysis of long non-coding RNA expression profiles in gastric cancer. World J Gastroenterol 2013; 19(23): 3658-3664 [PMID: 23801869 DOI: 10.3748/wjg.v19.i23.3658]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i23/3658.htm
Number Citing Articles
1
Yu Xu, Jinfang Hu, Yanli Zhang, Mingyi Liu, Hong Zhang, Chunhua Xia, Yuqing Xiong. LncRNA HOTAIR modulates the expression of OATP1B1 in HepG2 cells by sponging miR-206/miR-613Xenobiotica 2020; 50(12): 1494 doi: 10.1080/00498254.2020.1777484
2
Junhong Ye, Jifu Li, Ping Zhao. Roles of ncRNAs as ceRNAs in Gastric CancerGenes 2021; 12(7): 1036 doi: 10.3390/genes12071036
3
Feng Yu, Cameron P. Bracken, Katherine A. Pillman, David M. Lawrence, Gregory J. Goodall, David F. Callen, Paul M. Neilsen, Sebastien Pfeffer. p53 Represses the Oncogenic Sno-MiR-28 Derived from a SnoRNAPLOS ONE 2015; 10(6): e0129190 doi: 10.1371/journal.pone.0129190
4
Zhihua Wang, Kai Wang, Yuan Dang, Xiaojuan Ouyang, Fan Zhang, Wenyuan Wang, Lie Wang, Qiaojia Huang. Evaluation of the expression and clinical value of lncRNA AC010761.9 in human gastric adenocarcinomaWorld Journal of Surgical Oncology 2018; 16(1) doi: 10.1186/s12957-017-1289-y
5
Fabrizio Ferrè, Alessio Colantoni, Manuela Helmer-Citterich. Revealing protein–lncRNA interactionBriefings in Bioinformatics 2016; 17(1): 106 doi: 10.1093/bib/bbv031
6
Y-w Liu, M Sun, R Xia, E-b Zhang, X-h Liu, Z-h Zhang, T-p Xu, W De, B-r Liu, Z-x Wang. LincHOTAIR epigenetically silences miR34a by binding to PRC2 to promote the epithelial-to-mesenchymal transition in human gastric cancerCell Death & Disease 2015; 6(7): e1802 doi: 10.1038/cddis.2015.150
7
Jiao Yuan, Haiyan Yue, Meiying Zhang, Jianjun Luo, Lihui Liu, Wei Wu, Tengfei Xiao, Xiaowei Chen, Xiaomin Chen, Dongdong Zhang, Rui Xing, Xin Tong, Nan Wu, Jian Zhao, Youyong Lu, Mingzhou Guo, Runsheng Chen. Transcriptional profiling analysis and functional prediction of long noncoding RNAs in cancerOncotarget 2016; 7(7): 8131 doi: 10.18632/oncotarget.6993
8
R Dong, G-B Liu, B-H Liu, G Chen, K Li, S Zheng, K-R Dong. Targeting long non-coding RNA-TUG1 inhibits tumor growth and angiogenesis in hepatoblastomaCell Death & Disease 2016; 7(6): e2278 doi: 10.1038/cddis.2016.143
9
Changyao Li, Junfa Yang, Chongjing Liu, Xiao Wang, Lei Zhang. Long non-coding RNAs in hepatocellular carcinoma: Ordering of the complicated lncRNA regulatory network and novel strategies for HCC clinical diagnosis and treatmentPharmacological Research 2020; 158: 104848 doi: 10.1016/j.phrs.2020.104848
10
Ruth L Seal, Ling‐Ling Chen, Sam Griffiths‐Jones, Todd M Lowe, Michael B Mathews, Dawn O'Reilly, Andrew J Pierce, Peter F Stadler, Igor Ulitsky, Sandra L Wolin, Elspeth A Bruford. A guide to naming human non‐coding RNA genesThe EMBO Journal 2020; 39(6) doi: 10.15252/embj.2019103777
11
Pola Sudhakar, Pavani Sanapala, B. Pratap Naidu. Recent Advancements in Biomarkers and Early Detection of Gastrointestinal CancersDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 117 doi: 10.1007/978-981-15-4431-6_8
12
Hui Chen, Mudunov Ali, Azizyan Ruben, Dimitry Stelmakh, Maksim Pak. E2F6-Mediated Downregulation of MIR22HG Facilitates the Progression of Laryngocarcinoma by Targeting the miR-5000-3p/FBXW7 AxisMolecular and Cellular Biology 2020; 40(10) doi: 10.1128/MCB.00496-19
13
Shandy Shahabi, Vishaly Kumaran, Jonathan Castillo, Zhengmin Cong, Gopika Nandagopal, Daniel J. Mullen, Alexander Alvarado, Michele Ramos Correa, Autumn Saizan, Riya Goel, Amrita Bhat, Sean K. Lynch, Beiyun Zhou, Zea Borok, Crystal N. Marconett. LINC00261 Is an Epigenetically Regulated Tumor Suppressor Essential for Activation of the DNA Damage ResponseCancer Research 2019; 79(12): 3050 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-2034
14
Lambros T. Koufariotis, Yi-Ping Phoebe Chen, Amanda Chamberlain, Christy Vander Jagt, Ben J. Hayes, Marinus F.W. te Pas. A catalogue of novel bovine long noncoding RNA across 18 tissuesPLOS ONE 2015; 10(10): e0141225 doi: 10.1371/journal.pone.0141225
15
Haojun Song, Weiliang Sun, Guoliang Ye, Xiaoyun Ding, Zhong Liu, Sijie Zhang, Tian Xia, Bingxiu Xiao, Yang Xi, Junming Guo. Long non-coding RNA expression profile in human gastric cancer and its clinical significancesJournal of Translational Medicine 2013; 11(1) doi: 10.1186/1479-5876-11-225
16
Jianxiong Chen, Jiawen Lan, Zhiwei Ye, Shiyu Duan, Yukun Hu, Ying Zou, Jun Zhou. Long noncoding RNA LRRC75A-AS1 inhibits cell proliferation and migration in colorectal carcinomaExperimental Biology and Medicine 2019; 244(14): 1137 doi: 10.1177/1535370219874339
17
Menggang Zhang, Fang Gao, Xiao Yu, Qiyao Zhang, Zongzong Sun, Yuting He, Wenzhi Guo. LINC00261: a burgeoning long noncoding RNA related to cancerCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-01988-8
18
Shenfa Zhuang, Fengxian Liu, Pingping Wu. Retracted : Upregulation of long noncoding RNA TUG1 contributes to the development of laryngocarcinoma by targeting miR‐145‐5p/ROCK1 axis Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(8): 13392 doi: 10.1002/jcb.28614
19
Haifang Wang, Wenxiang Chen, Peng Yang, Jun Zhou, Kaiyuan Wang, Qingchun Tao. Knockdown of linc00152 inhibits the progression of gastric cancer by regulating microRNA-193b-3p/ETS1 axisCancer Biology & Therapy 2019; 20(4): 461 doi: 10.1080/15384047.2018.1529124
20
Mi-die Xu, Yiqin Wang, Weiwei Weng, Ping Wei, Peng Qi, Qiongyan Zhang, Cong Tan, Shu-juan Ni, Lei Dong, Yusi Yang, Wanrun Lin, Qinghua Xu, Dan Huang, Zhaohui Huang, Yuqing Ma, Wei Zhang, Weiqi Sheng, Xiang Du. A Positive Feedback Loop of lncRNA-PVT1 and FOXM1 Facilitates Gastric Cancer Growth and InvasionClinical Cancer Research 2017; 23(8): 2071 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-0742
21
Richard Heery, Stephen Finn, Sinead Cuffe, Steven Gray. Long Non-Coding RNAs: Key Regulators of Epithelial-Mesenchymal Transition, Tumour Drug Resistance and Cancer Stem CellsCancers 2017; 9(12): 38 doi: 10.3390/cancers9040038
22
Xin Yang, Xia Xie, Yu-Feng Xiao, Rei Xie, Chang-Jiang Hu, Bo Tang, Bo-Sheng Li, Shi-Ming Yang. The emergence of long non-coding RNAs in the tumorigenesis of hepatocellular carcinomaCancer Letters 2015; 360(2): 119 doi: 10.1016/j.canlet.2015.02.035
23
Mei Xue, Wei Chen, Xu Li. Urothelial cancer associated 1: a long noncoding RNA with a crucial role in cancerJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2016; 142(7): 1407 doi: 10.1007/s00432-015-2042-y
24
Jing Li, Lijuan Wu, Weihua Guo, Juli Chen, Xuejiao Hu, Minjin Wang, Zhenzhen Zhao, Binwu Ying. Clinical relevance of LINC00152 and its variants in western Chinese tuberculosis patientsOncotarget 2017; 8(70): 115456 doi: 10.18632/oncotarget.23297
25
Wu Song, Yu-yi Liu, Jian-jun Peng, Han-hui Liang, Hua-yun Chen, Jian-hui Chen, Wei-ling He, Jian-bo Xu, Shi-rong Cai, Yu-long He. Identification of differentially expressed signatures of long non-coding RNAs associated with different metastatic potentials in gastric cancerJournal of Gastroenterology 2016; 51(2): 119 doi: 10.1007/s00535-015-1091-y
26
Xiaoli Wu, Xixi He, Shi Li, Xiaoqun Xu, Xiangjian Chen, Hua Zhu, Yifeng Zhou. Long Non-Coding RNA ucoo2kmd.1 Regulates CD44-Dependent Cell Growth by Competing for miR-211-3p in Colorectal CancerPLOS ONE 2016; 11(3): e0151287 doi: 10.1371/journal.pone.0151287
27
Fan Zhang, Liang Zhang, Caiguo Zhang. Long noncoding RNAs and tumorigenesis: genetic associations, molecular mechanisms, and therapeutic strategiesTumor Biology 2016; 37(1): 163 doi: 10.1007/s13277-015-4445-4
28
Ting Li, Xiang-ling Meng, Wen-qi Yang. Long Noncoding RNA PVT1 Acts as a “Sponge” to Inhibit microRNA-152 in Gastric Cancer CellsDigestive Diseases and Sciences 2017; 62(11): 3021 doi: 10.1007/s10620-017-4508-z
29
Qianqian Pang, Jiaxin Ge, Yongfu Shao, Weiliang Sun, Haojun Song, Tian Xia, Bingxiu Xiao, Junming Guo. Increased expression of long intergenic non-coding RNA LINC00152 in gastric cancer and its clinical significanceTumor Biology 2014; 35(6): 5441 doi: 10.1007/s13277-014-1709-3
30
Hao Peng, Hao Li. The encouraging role of long noncoding RNA small nuclear RNA host gene 16 in epithelial‐mesenchymal transition of bladder cancer via directly acting on miR‐17‐5p/metalloproteinases 3 axisMolecular Carcinogenesis 2019; 58(8): 1465 doi: 10.1002/mc.23028
31
Qian Liu, Wei Yu, Shujuan Zhu, Ke Cheng, Hong Xu, Yalan Lv, Xuan Long, Lan Ma, Juan Huang, Shanquan Sun, Kejian Wang. Long noncoding RNA GAS5 regulates the proliferation, migration, and invasion of glioma cells by negatively regulating miR‐18a‐5pJournal of Cellular Physiology 2019; 234(1): 757 doi: 10.1002/jcp.26889
32
Cheng-Mei Yang, Tsung-Han Wang, Hung-Chih Chen, Sung-Chou Li, Ming-Chien Lee, Huei-Han Liou, Pei-Feng Liu, Yu-Kai Tseng, Yow-Ling Shiue, Luo-Ping Ger, Kuo-Wang Tsai. Aberrant DNA hypermethylation-silenced SOX21-AS1 gene expression and its clinical importance in oral cancerClinical Epigenetics 2016; 8(1) doi: 10.1186/s13148-016-0291-5
33
Linda Nötzold, Lukas Frank, Minakshi Gandhi, Maria Polycarpou-Schwarz, Matthias Groß, Manuel Gunkel, Nina Beil, Holger Erfle, Nathalie Harder, Karl Rohr, Jakob Trendel, Jeroen Krijgsveld, Thomas Longerich, Peter Schirmacher, Michael Boutros, Sylvia Erhardt, Sven Diederichs. The long non-coding RNA LINC00152 is essential for cell cycle progression through mitosis in HeLa cellsScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-02357-0
34
Yong Huang, Hui Luo, Fang Li, Yun’e Yang, Guangsheng Ou, Xiaolong Ye, Nianchu Li. LINC00152 down-regulated miR-193a-3p to enhance MCL1 expression and promote gastric cancer cells proliferationBioscience Reports 2018; 38(3) doi: 10.1042/BSR20171607
35
Brian J. Reon, Bruno Takao Real Karia, Manjari Kiran, Anindya Dutta. LINC00152 Promotes Invasion through a 3′-Hairpin Structure and Associates with Prognosis in GlioblastomaMolecular Cancer Research 2018; 16(10): 1470 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-18-0322
36
Juhee Ryu, Youngkeun Ahn, Hyun Kook, Young-Kook Kim. The roles of non-coding RNAs in vascular calcification and opportunities as therapeutic targetsPharmacology & Therapeutics 2021; 218: 107675 doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107675
37
Sonam Dhamija, Andrea Becker, Yogita Sharma, Ksenia Myacheva, Jeanette Seiler, Sven Diederichs. LINC00261 and the Adjacent Gene FOXA2 Are Epithelial Markers and Are Suppressed during Lung Cancer Tumorigenesis and ProgressionNon-Coding RNA 2018; 5(1): 2 doi: 10.3390/ncrna5010002
38
Zhen-Qiang Wang, Qiang Cai, Lei Hu, Chang-Yu He, Jian-Fang Li, Zhi-Wei Quan, Bing-Ya Liu, Chen Li, Zheng-Gang Zhu. Long noncoding RNA UCA1 induced by SP1 promotes cell proliferation via recruiting EZH2 and activating AKT pathway in gastric cancerCell Death & Disease 2017; 8(6): e2839 doi: 10.1038/cddis.2017.143
39
E Zhang, X He, D Yin, L Han, M Qiu, T Xu, R Xia, L Xu, R Yin, W De. Increased expression of long noncoding RNA TUG1 predicts a poor prognosis of gastric cancer and regulates cell proliferation by epigenetically silencing of p57Cell Death & Disease 2016; 7(2): e2109 doi: 10.1038/cddis.2015.356
40
Hui Yu, Qinghua Xu, Fang Liu, Xun Ye, Jialei Wang, Xia Meng. Identification and Validation of Long Noncoding RNA Biomarkers in Human Non–Small-Cell Lung CarcinomasJournal of Thoracic Oncology 2015; 10(4): 645 doi: 10.1097/JTO.0000000000000470
41
Young Hoon Youn, Hyo Joo Byun, Jung-Ho Yoon, Chan Hyuk Park, Sang Kil Lee. Long Noncoding RNA N-BLR Upregulates the Migration and Invasion of Gastric AdenocarcinomaGut and Liver 2019; 13(4): 421 doi: 10.5009/gnl18408
42
Shu-Qun Li, Qian Chen, Hui-Xia Qin, Ya-Qun Yu, Jun Weng, Qing-Rong Mo, Xiu-Fen Yin, Yan Lin, Wei-Jia Liao. Long Intergenic Nonprotein Coding RNA 0152 Promotes Hepatocellular Carcinoma Progression by Regulating Phosphatidylinositol 3-Kinase/Akt/Mammalian Target of Rapamycin Signaling Pathway through miR-139/PIK3CAThe American Journal of Pathology 2020; 190(5): 1095 doi: 10.1016/j.ajpath.2019.11.010
43
Kristina P Sørensen, Mads Thomassen, Qihua Tan, Martin Bak, Søren Cold, Mark Burton, Martin J Larsen, Torben A Kruse. Long non-coding RNA expression profiles predict metastasis in lymph node-negative breast cancer independently of traditional prognostic markersBreast Cancer Research 2015; 17(1) doi: 10.1186/s13058-015-0557-4
44
Lixiao Sha, Lingxiao Huang, Xishao Luo, Jiaping Bao, Lijun Gao, Qionghui Pan, Min Guo, Feiyun Zheng, Hanchu Wang. Long non-coding RNA LINC00261 inhibits cell growth and migration in endometriosisJournal of Obstetrics and Gynaecology Research 2017; 43(10): 1563 doi: 10.1111/jog.13427
45
Yong He, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Bao-Ming Wu, Lei Zhang, Xiong-Wen Lv, Jun Li. Long noncoding RNAs: Novel insights into hepatocelluar carcinomaCancer Letters 2014; 344(1): 20 doi: 10.1016/j.canlet.2013.10.021
46
Yuan Dang, Ying-Chao Wang, Qiao-Jia Huang. Microarray and Next-Generation Sequencing to Analyse Gastric CancerAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2014; 15(19): 8035 doi: 10.7314/APJCP.2014.15.19.8035
47
Laura Necula, Lilia Matei, Denisa Dragu, Ana I Neagu, Cristina Mambet, Saviana Nedeianu, Coralia Bleotu, Carmen C Diaconu, Mihaela Chivu-Economescu. Recent advances in gastric cancer early diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(17): 2029-2044 doi: 10.3748/wjg.v25.i17.2029
48
Lingyu Qi, Tingting Zhang, Yan Yao, Jing Zhuang, Cun Liu, Ruijuan Liu, Changgang Sun. Identification of lncRNAs associated with lung squamous cell carcinoma prognosis in the competitive endogenous RNA networkPeerJ 2019; 7: e7727 doi: 10.7717/peerj.7727
49
Yan-wen Liu, Rui Xia, Kai Lu, Min Xie, Fen Yang, Ming Sun, Wei De, Cailian Wang, Guozhong Ji. LincRNAFEZF1-AS1 represses p21 expression to promote gastric cancer proliferation through LSD1-Mediated H3K4me2 demethylationMolecular Cancer 2017; 16(1) doi: 10.1186/s12943-017-0588-9
50
Zhihao Zhang, Mengmeng Dou, Xiaofang Yao, Hao Tang, Zhubo Li, Xiaoyan Zhao. Potential Biomarkers in Diagnosis of Human Gastric CancerCancer Investigation 2016; 34(3): 115 doi: 10.3109/07357907.2015.1114122
51
Feiyu Chen, Ning Wang, Hor-Yue Tan, Wei Guo, Cheng Zhang, Yibin Feng. The functional roles of exosomes-derived long non-coding RNA in human cancerCancer Biology & Therapy 2019; 20(5): 583 doi: 10.1080/15384047.2018.1564562
52
Shikai Zhu, Ping Shuai, Chong Yang, Yun Zhang, Shan Zhong, Xingchao Liu, Kai Chen, Qin Ran, Hongji Yang, Yu Zhou. Prognostic value of long non-coding RNA PVT1 as a novel biomarker in various cancers: a meta-analysisOncotarget 2017; 8(68): 113174 doi: 10.18632/oncotarget.22830
53
Xiaolin Zhong, Muhan Lü, Juyi Wan, Tiejun Zhou, Bo Qin. Long noncoding RNA kcna3 inhibits the progression of colorectal carcinoma through down-regulating YAP1 expressionBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 107: 382 doi: 10.1016/j.biopha.2018.07.118
54
Ye Mao, Yan Tie, Jing Du, Jianping He. LINC00152 promotes the proliferation of gastric cancer cells by regulating B‐cell lymphoma‐2Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(3): 3747 doi: 10.1002/jcb.27655
55
Giuseppe Nicolò Fanelli, Pierluigi Gasparini, Irene Coati, Ri Cui, Hubert Pakula, Basudev Chowdhury, Nicola Valeri, Fotios Loupakis, Juozas Kupcinskas, Rocco Cappellesso, Matteo Fassan. LONG-NONCODING RNAs in gastroesophageal cancersNon-coding RNA Research 2018; 3(4): 195 doi: 10.1016/j.ncrna.2018.10.001
56
Xiangxiang Ding, Lin Cheng, Wenwei Chen, Fei Zhou, Xin Dou, Bing Zhang, Bin Zhu. Integrative analysis of gene expression in response to low-dose ionizing radiation in a human skin modelMedical Oncology 2015; 32(6) doi: 10.1007/s12032-015-0621-z
57
Jie Ji, Junwei Tang, Lei Deng, Yu Xie, Runqiu Jiang, Guoqiang Li, Beicheng Sun. LINC00152 promotes proliferation in hepatocellular carcinoma by targeting EpCAM via the mTOR signaling pathwayOncotarget 2015; 6(40): 42813 doi: 10.18632/oncotarget.5970
58
Wei Teng, Chunguang Qiu, Zhaohui He, Guoliang Wang, Yongliang Xue, Xuezhi Hui. Linc00152 suppresses apoptosis and promotes migration by sponging miR-4767 in vascular endothelial cellsOncotarget 2017; 8(49): 85014 doi: 10.18632/oncotarget.18777
59
H. Han, S. Wang, J. Meng, G. Lyu, G. Ding, Y. Hu, L. Wang, L. Wu, W. Yang, Y. Lv, S. Jia, L. Zhang, J. Ji. Long noncoding RNA PART1 restrains aggressive gastric cancer through the epigenetic silencing of PDGFB via the PLZF-mediated recruitment of EZH2Oncogene 2020; 39(42): 6513 doi: 10.1038/s41388-020-01442-5
60
Athina Kladi-Skandali, Kleita Michaelidou, Andreas Scorilas, Konstantinos Mavridis. Long Noncoding RNAs in Digestive System Malignancies: A Novel Class of Cancer Biomarkers and Therapeutic Targets?Gastroenterology Research and Practice 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/319861
61
Xue Wang, Xue Jiang, Li Zhou, Zhuo Wang, He Huang, Mengqiao Wang. LncRNA‑NEF is involved the regulation of gastric carcinoma cell proliferation by targeting RUNX1Molecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.9869
62
Jing Zhao, Yongchao Liu, Wenhong Zhang, Zhongwen Zhou, Jing Wu, Peng Cui, Ying Zhang, Guangjian Huang. Long non-coding RNA Linc00152 is involved in cell cycle arrest, apoptosis, epithelial to mesenchymal transition, cell migration and invasion in gastric cancerCell Cycle 2015; 14(19): 3112 doi: 10.1080/15384101.2015.1078034
63
Jing Zhang, Xiaohan Li, Jingjin Hu, Pengfei Cao, Qijia Yan, Siwei Zhang, Wei Dang, Jianhong Lu. Long noncoding RNAs involvement in Epstein-Barr virus infection and tumorigenesisVirology Journal 2020; 17(1) doi: 10.1186/s12985-020-01308-y
64
Lichao Fan, Xiaoting Yu, Ziling Huang, Shaoqiang Zheng, Yongxin Zhou, Hanjing Lv, Yu Zeng, Jin-Fu Xu, Xuyou Zhu, Xianghua Yi. Analysis of Microarray-Identified Genes and MicroRNAs Associated with Idiopathic Pulmonary FibrosisMediators of Inflammation 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1804240
65
Ricardo J Soares, Giulia Maglieri, Tony Gutschner, Sven Diederichs, Anders H Lund, Boye S Nielsen, Kim Holmstrøm. Evaluation of fluorescence in situ hybridization techniques to study long non-coding RNA expression in cultured cellsNucleic Acids Research 2018; 46(1): e4 doi: 10.1093/nar/gkx946
66
Dan-Dan Zhou, Xiu-fen Liu, Cheng-wei Lu, Om Prakash Pant, Xiao-dong Liu. Long non-coding RNA PVT1: Emerging biomarker in digestive system cancerCell Proliferation 2017; 50(6): e12398 doi: 10.1111/cpr.12398
67
Fei Yan Yang, Yan Wang, Jian Guo Wu, Shao Li Song, Gang Huang, Wei Min Xi, Li Ling Tan, Jian Wang, Qing Cao. Analysis of long non-coding RNA expression profiles in clear cell renal cell carcinomaOncology Letters 2017; 14(3): 2757 doi: 10.3892/ol.2017.6563
68
Xiantao Sun, Zhimin Wang, Weitang Yuan. Down-regulated long non-coding RNA SNHG1 inhibits tumor genesis of colorectal carcinomaCancer Biomarkers 2017; 20(1): 67 doi: 10.3233/CBM-170112
69
Epigenetic Mechanisms and Events in Gastric Cancer-Emerging Novel BiomarkersPathology & Oncology Research 2018; 24(4): 757 doi: 10.1007/s12253-018-0410-z
70
Sohini Chakraborty, Aritra Deb, Ranjan Kumar Maji, Sudipto Saha, Zhumur Ghosh, Igor B. Rogozin. LncRBase: An Enriched Resource for lncRNA InformationPLoS ONE 2014; 9(9): e108010 doi: 10.1371/journal.pone.0108010
71
Bo Wan, Hua‑Yan Wu, Dao‑Jun Lv, Xu‑Min Zhou, Li‑Ren Zhong, Bin Lei, Shou‑Bo Zhang, Xiang‑Ming Mao. Downregulation of lncRNA PVT1 expression inhibits proliferation and migration by regulating p38 expression in prostate cancerOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9305
72
Hongwei Xia, Qingjuan Chen, Ying Chen, Xiaojun Ge, Weibing Leng, Qiulin Tang, Ming Ren, Liang Chen, Dandan Yuan, Yucheng Zhang, Ming Liu, Qiyong Gong, Feng Bi. The lncRNA MALAT1 is a novel biomarker for gastric cancer metastasisOncotarget 2016; 7(35): 56209 doi: 10.18632/oncotarget.10941
73
SHIYANG WEI, YAFENG WANG, HONG XU, YAN KUANG. Screening of potential biomarkers for chemoresistant ovarian carcinoma with miRNA expression profiling data by bioinformatics approachOncology Letters 2015; 10(4): 2427 doi: 10.3892/ol.2015.3610
74
Meng Zhang, Wei Lu, Yiqiang Huang, Jizhou Shi, Xun Wu, Xiaolong Zhang, Runze Jiang, Zhiming Cai, Song Wu. Downregulation of the long noncoding RNA TUG1 inhibits the proliferation, migration, invasion and promotes apoptosis of renal cell carcinomaJournal of Molecular Histology 2016; 47(4): 421 doi: 10.1007/s10735-016-9683-2
75
Christopher R Cabanski, Nicole M White, Ha X Dang, Jessica M Silva-Fisher, Corinne E Rauck, Danielle Cicka, Christopher A Maher. Pan-cancer transcriptome analysis reveals long noncoding RNAs with conserved functionRNA Biology 2015; 12(6): 628 doi: 10.1080/15476286.2015.1038012
76
Jianqiu Liu, Xinyue Tang, Jing Lv, Xiaowei Peng, Ke Zhang, Cuilin Li, Jie Liu, Guo Wang, Zhi Li. LncRNAs SNHG12 and LINC00152 were associated with progression of patients with papillary thyroid carcinomaFuture Oncology 2019; 15(36): 4167 doi: 10.2217/fon-2019-0016
77
Eddie Luidy Imada, Diego Fernando Sanchez, Leonardo Collado-Torres, Christopher Wilks, Tejasvi Matam, Wikum Dinalankara, Aleksey Stupnikov, Francisco Lobo-Pereira, Chi-Wai Yip, Kayoko Yasuzawa, Naoto Kondo, Masayoshi Itoh, Harukazu Suzuki, Takeya Kasukawa, Chung-Chau Hon, Michiel J.L. de Hoon, Jay W. Shin, Piero Carninci, Andrew E. Jaffe, Jeffrey T. Leek, Alexander Favorov, Gloria R. Franco, Ben Langmead, Luigi Marchionni. Recounting the FANTOM CAGE-Associated TranscriptomeGenome Research 2020; 30(7): 1073 doi: 10.1101/gr.254656.119
78
Ping Wang, Shaohua Lu, Hailei Mao, Yanan Bai, Tianle Ma, Zule Cheng, Honglian Zhang, Qinghui Jin, Jianlong Zhao, Hongju Mao. Identification of biomarkers for the detection of early stage lung adenocarcinoma by microarray profiling of long noncoding RNAsLung Cancer 2015; 88(2): 147 doi: 10.1016/j.lungcan.2015.02.009
79
Chenkui Miao, Kai Zhao, Jundong Zhu, Chao Liang, Aiming Xu, Yibo Hua, Jianzhong Zhang, Shouyong Liu, Ye Tian, Chao Zhang, Yuhao Wang, Shifeng Su, Zengjun Wang, Bianjiang Liu. Clinicopathological and Prognostic Role of Long Noncoding RNA Linc00152 in Various Human Neoplasms: Evidence from Meta-AnalysisBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/6010721
80
Daniel T. Swarr, Michael Herriges, Shanru Li, Mike Morley, Sharlene Fernandes, Anusha Sridharan, Su Zhou, Benjamin A. Garcia, Kathleen Stewart, Edward E. Morrisey. The long noncoding RNA Falcor regulates Foxa2 expression to maintain lung epithelial homeostasis and promote regenerationGenes & Development 2019; 33(11-12): 656 doi: 10.1101/gad.320523.118
81
Sören Müller, Susanne Raulefs, Philipp Bruns, Fabian Afonso-Grunz, Anne Plötner, Rolf Thermann, Carsten Jäger, Anna Melissa Schlitter, Bo Kong, Ivonne Regel, W Kurt Roth, Björn Rotter, Klaus Hoffmeier, Günter Kahl, Ina Koch, Fabian J Theis, Jörg Kleeff, Peter Winter, Christoph W Michalski. Next-generation sequencing reveals novel differentially regulated mRNAs, lncRNAs, miRNAs, sdRNAs and a piRNA in pancreatic cancerMolecular Cancer 2015; 14(1) doi: 10.1186/s12943-015-0358-5
82
L Zhao, H Guo, B Zhou, J Feng, Y Li, T Han, L Liu, L Li, S Zhang, Y Liu, J Shi, D Zheng. Long non-coding RNA SNHG5 suppresses gastric cancer progression by trapping MTA2 in the cytosolOncogene 2016; 35(44): 5770 doi: 10.1038/onc.2016.110
83
XIAO-CONG LIN, YING ZHU, WEN-BIAO CHEN, LIE-WEN LIN, DE-HENG CHEN, JIAN-RONG HUANG, KAI PAN, YAN LIN, BI-TAO WU, YONG DAI, ZHI-GUANG TU. Integrated analysis of long non-coding RNAs and mRNA expression profiles reveals the potential role of lncRNAs in gastric cancer pathogenesisInternational Journal of Oncology 2014; 45(2): 619 doi: 10.3892/ijo.2014.2431
84
E-b Zhang, D-d Yin, M Sun, R Kong, X-h Liu, L-h You, L Han, R Xia, K-m Wang, J-s Yang, W De, Y-q Shu, Z-x Wang. P53-regulated long non-coding RNA TUG1 affects cell proliferation in human non-small cell lung cancer, partly through epigenetically regulating HOXB7 expressionCell Death & Disease 2014; 5(5): e1243 doi: 10.1038/cddis.2014.201
85
Nicole M White, Christopher R Cabanski, Jessica M Silva-Fisher, Ha X Dang, Ramaswamy Govindan, Christopher A Maher. Transcriptome sequencing reveals altered long intergenic non-coding RNAs in lung cancerGenome Biology 2014; 15(8) doi: 10.1186/s13059-014-0429-8
86
Dongbo Lian, Buhe Amin, Dexiao Du, Wei Yan. Enhanced expression of the long non-coding RNA SNHG16 contributes to gastric cancer progression and metastasisCancer Biomarkers 2017; 21(1): 151 doi: 10.3233/CBM-170462
87
Xiaoqiang Guo, Jiazeng Xia, Kaiyuan Deng. Long non-coding RNAs: emerging players in gastric cancerTumor Biology 2014; 35(11): 10591 doi: 10.1007/s13277-014-2548-y
88
Wentao Dai, Quanxue Li, Bing-Ya Liu, Yi-Xue Li, Yuan-Yuan Li. Differential networking meta-analysis of gastric cancer across Asian and American racial groupsBMC Systems Biology 2018; 12(S4) doi: 10.1186/s12918-018-0564-z
89
Riccardo Di Fiore, Sherif Suleiman, Ana Felix, Sharon A. O’Toole, John J. O’Leary, Mark P. Ward, James Beirne, Maja Sabol, Petar Ozretić, Angel Yordanov, Mariela Vasileva-Slaveva, Stoyan Kostov, Margarita Nikolova, Ian Said-Huntingford, Duncan Ayers, Bridget Ellul, Francesca Pentimalli, Antonio Giordano, Jean Calleja-Agius. An Overview of the Role of Long Non-Coding RNAs in Human ChoriocarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(12): 6506 doi: 10.3390/ijms22126506
90
Shanxin Zhang, Jiuqiang Han, Dexing Zhong, Ruiling Liu, Jiguang Zheng. Genome-wide identification and predictive modeling of lincRNAs polyadenylation in cancer genomeComputational Biology and Chemistry 2014; 52: 1 doi: 10.1016/j.compbiolchem.2014.07.001
91
Yu Gu, Tianxiang Chen, Guangliang Li, Xiongfei Yu, Yimin Lu, Haohao Wang, Lisong Teng. LncRNAs: emerging biomarkers in gastric cancerFuture Oncology 2015; 11(17): 2427 doi: 10.2217/fon.15.175
92
Geon Jeong, Duk-Hwa Kwon, Sera Shin, Nakwon Choe, Juhee Ryu, Yeong-Hwan Lim, Jaetaek Kim, Woo Jin Park, Hyun Kook, Young-Kook Kim. Long noncoding RNAs in vascular smooth muscle cells regulate vascular calcificationScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-42283-x
93
Ye Hu, Jilin Wang, Jin Qian, Xuan Kong, Jieting Tang, Yingchao Wang, Haoyan Chen, Jie Hong, Weiping Zou, Yingxuan Chen, Jie Xu, Jing-Yuan Fang. Long Noncoding RNA GAPLINC Regulates CD44-Dependent Cell Invasiveness and Associates with Poor Prognosis of Gastric CancerCancer Research 2014; 74(23): 6890 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-14-0686
94
Qiang Chen, Zunqi Hu, Xin Zhang, Ziran Wei, Hongbing Fu, DeJun Yang, Qingping Cai. A four-lncRNA signature for predicting prognosis of recurrence patients with gastric cancerOpen Medicine 2021; 16(1): 540 doi: 10.1515/med-2021-0241
95
Xianli Gong, Wei Wei, Lan Chen, Zhi Xia, Chengbo Yu. Comprehensive analysis of long non-coding RNA expression profiles in hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaOncotarget 2106; 7(27): 42422 doi: 10.18632/oncotarget.9880
96
Zohreh Baratieh, Zahra Khalaj, Mohammad Amin Honardoost, Modjtaba Emadi-Baygi, Hossein Khanahmad, Mansoor Salehi, Parvaneh Nikpour. Aberrant expression of PlncRNA-1 and TUG1: potential biomarkers for gastric cancer diagnosis and clinically monitoring cancer progressionBiomarkers in Medicine 2017; 11(12): 1077 doi: 10.2217/bmm-2017-0090
97
Ya-Kai Huang, Jian-Chun Yu. Circulating microRNAs and long non-coding RNAs in gastric cancer diagnosis: An update and reviewWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(34): 9863-9886 doi: 10.3748/wjg.v21.i34.9863
98
Liangfeng Jiang, Zhiming Wu, Xingcheng Meng, Xiufeng Chu, Hongjun Huang, Chaoyang Xu. LncRNA HOXA-AS2 Facilitates Tumorigenesis and Progression of Papillary Thyroid Cancer by Modulating the miR-15a-5p/HOXA3 AxisHuman Gene Therapy 2019; 30(5): 618 doi: 10.1089/hum.2018.109
99
Lei-lei Zhou, Xiao-yue Xu, Jie Ni, Xia Zhao, Jian-wei Zhou, Ji-feng Feng. T-cell lymphomas associated gene expression signature: Bioinformatics analysis based on gene expression OmnibusEuropean Journal of Haematology 2018; 100(6): 575 doi: 10.1111/ejh.13051
100
Fang Li, Zi-Hao Chen, Bi-Bo Tan, Yong Li. Long non-coding RNAs as potential markers for occurrence, progression, and prognosis of gastric cancerWorld Chinese Journal of Digestology 2020; 28(13): 544 doi: 10.11569/wcjd.v28.i13.544
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
101
Keke Sun, Pingping Hu, Feng Xu. LINC00152/miR-139-5p regulates gastric cancer cell aerobic glycolysis by targeting PRKAA1Biomedicine & Pharmacotherapy 2018; 97: 1296 doi: 10.1016/j.biopha.2017.11.015
102
Wei Liu, Shu Tan, Xiaoxu Bai, Shihong Ma, Xiuwei Chen. Long non-coding RNA LINC01215 promotes epithelial-mesenchymal transition and lymph node metastasis in epithelial ovarian cancer through RUNX3 promoter methylationTranslational Oncology 2021; 14(8): 101135 doi: 10.1016/j.tranon.2021.101135
103
Ke-kang Sun, Xiao-jun Shen, Dong Yang, Yang Jiao, Xiao-yang Wu. Integrated Profiling Revealed Potential Regulatory Networks Among Long Noncoding RNAs and mRNAs in Mucosal Gastric CancerTechnology in Cancer Research & Treatment 2020; 19: 153303382093011 doi: 10.1177/1533033820930119
104
Mingjie Li, Qianyun Wang, Fangqin Xue, Yan'an Wu. lncRNA-CYTOR Works as an Oncogene Through the CYTOR/miR-3679-5p/MACC1 Axis in Colorectal CancerDNA and Cell Biology 2019; 38(6): 572 doi: 10.1089/dna.2018.4548
105
Marwa Matboli, Sarah El-Nakeep, Nourhan Hossam, Alaa Habieb, Ahmed E M Azazy, Ali E Ebrahim, Ziad Nagy, Omar Abdel-Rahman. Exploring the role of molecular biomarkers as a potential weapon against gastric cancer: A review of the literatureWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(26): 5896-5908 doi: 10.3748/wjg.v22.i26.5896
106
Jun Wang, Yong-Xi Song, Zhen-Ning Wang. Non-coding RNAs in gastric cancerGene 2015; 560(1): 1 doi: 10.1016/j.gene.2015.02.004
107
Juan Li, Ping Li, Wei Zhao, Rui Yang, Shanshan Chen, Yong Bai, Shaozhi Dun, Xiaonan Chen, Yuwen Du, Yuanyuan Wang, Wenqiao Zang, Guoqiang Zhao, Guojun Zhang. Expression of long non-coding RNA DLX6-AS1 in lung adenocarcinomaCancer Cell International 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12935-015-0201-5
108
ZHIWEI ZHAO, YAN SONG, DAXUN PIAO, TIANYOU LIU, LIANGLIANG ZHAO. Identification of genes and long non-coding RNAs associated with the pathogenesis of gastric cancerOncology Reports 2015; 34(3): 1301 doi: 10.3892/or.2015.4129
109
Ting Shi, Ge Gao, Yingli Cao. Long Noncoding RNAs as Novel Biomarkers Have a Promising Future in Cancer DiagnosticsDisease Markers 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9085195
110
Liping Liu, Tiankui Shuai, Bin Li, Lei Zhu, Xun Li. Long non‑coding RNA lnc‑GNAT1‑1 inhibits gastric cancer cell proliferation and invasion through the Wnt/β‑catenin pathway in Helicobacter�pylori infectionMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9405
111
Meng Zhou, Lei Zhong, Wanying Xu, Yifan Sun, Zhaoyue Zhang, Hengqiang Zhao, Lei Yang, Jie Sun. Discovery of potential prognostic long non-coding RNA biomarkers for predicting the risk of tumor recurrence of breast cancer patientsScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep31038
112
Jiasheng Xu, Jingjing Guo, Yangkai Jiang, Yujun Liu, Kaili Liao, Zhonghua Fu, Zhenfang Xiong. Improved characterization of the relationship between long intergenic non‐coding RNA Linc00152 and the occurrence and development of malignanciesCancer Medicine 2019; 8(10): 4722 doi: 10.1002/cam4.2245
113
Hui Guo, Lianmei Zhao, Bianhua Shi, Jiayu Bao, Dexian Zheng, Baoguo Zhou, Juan Shi. GALNT5 uaRNA promotes gastric cancer progression through its interaction with HSP90Oncogene 2018; 37(33): 4505 doi: 10.1038/s41388-018-0266-4
114
Hui Xiao, Rui Huang, Long Chen, Mei Diao, Long Li. Integrating lncRNAs and mRNAs expression profiles in terminal hindgut of fetal rats with anorectal malformationsPediatric Surgery International 2018; 34(9): 971 doi: 10.1007/s00383-018-4311-8
115
Lei-Lei Guo, Chun-Hua Song, Peng Wang, Li-Ping Dai, Jian-Ying Zhang, Kai-Juan Wang. Competing endogenous RNA networks and gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(41): 11680-11687 doi: 10.3748/wjg.v21.i41.11680
116
Diego Alberto Bárcenas-López, Juan Carlos Núñez-Enríquez, Alfredo Hidalgo-Miranda, Fredy Omar Beltrán-Anaya, Didier Ismael May-Hau, Elva Jiménez-Hernández, Vilma Carolina Bekker-Méndez, Janet Flores-Lujano, Aurora Medina-Sansón, Edna Liliana Tamez-Gómez, Víctor Hugo López-García, José Ramón Lara-Ramos, Nora Nancy Núñez-Villegas, José Gabriel Peñaloza-González, Luz Victoria Flores-Villegas, Raquel Amador-Sánchez, Rosa Martha Espinosa-Elizondo, Jorge Alfonso Martín-Trejo, Martha Margarita Velázquez-Aviña, Laura Elizabeth Merino-Pasaye, María Luisa Pérez-Saldívar, David Aldebarán Duarte-Rodríguez, José Refugio Torres-Nava, Beatriz Cortés-Herrera, Karina Anastacia Solís-Labastida, Ana Itamar González-Ávila, Jessica Denisse Santillán-Juárez, Alejandra Jimena García-Velázquez, Haydee Rosas-Vargas, Minerva Mata-Rocha, Omar Alejandro Sepúlveda-Robles, Juan Manuel Mejía-Aranguré, Silvia Jiménez-Morales. Transcriptome Analysis Identifies LINC00152 as a Biomarker of Early Relapse and Mortality in Acute Lymphoblastic LeukemiaGenes 2020; 11(3): 302 doi: 10.3390/genes11030302
117
Keisuke Katsushima, Atsushi Natsume, Fumiharu Ohka, Keiko Shinjo, Akira Hatanaka, Norihisa Ichimura, Shinya Sato, Satoru Takahashi, Hiroshi Kimura, Yasushi Totoki, Tatsuhiro Shibata, Mitsuru Naito, Hyun Jin Kim, Kanjiro Miyata, Kazunori Kataoka, Yutaka Kondo. Targeting the Notch-regulated non-coding RNA TUG1 for glioma treatmentNature Communications 2016; 7(1) doi: 10.1038/ncomms13616
118
Chaohan Xu, Rui Qi, Yanyan Ping, Jie Li, Hongying Zhao, Li Wang, Michael Yifei Du, Yun Xiao, Xia Li. Systemically identifying and prioritizing risk lncRNAs through integration of pan-cancer phenotype associationsOncotarget 2017; 8(7): 12041 doi: 10.18632/oncotarget.14510
119
Z. Shen, C. Du, R. Zang, H. Xie, W. Lv, H. Li, Y. Xia, W. Tang. Microarray expression profiling of dysregulated long non-coding RNAs in Hirschsprung's disease reveals their potential role in molecular diagnosisNeurogastroenterology & Motility 2016; 28(2): 266 doi: 10.1111/nmo.12722
120
Xianxian Ren, Dongdong Cao, Li Yang, Xia Li, Wei Zhang, Yongbiao Xiao, Yu Xi, Feng Li, Dongmei Li, Zemin Pan. High Expression of long non-coding RNA PVT1 predicts metastasis in Han and Uygur Patients with Gastric Cancer in Xinjiang, ChinaScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-018-36985-x
121
Chao-Jie Wang, Chun-Chao Zhu, Jia Xu, Ming Wang, Wen-Yi Zhao, Qiang Liu, Gang Zhao, Zi-Zhen Zhang. The lncRNA UCA1 promotes proliferation, migration, immune escape and inhibits apoptosis in gastric cancer by sponging anti-tumor miRNAsMolecular Cancer 2019; 18(1) doi: 10.1186/s12943-019-1032-0
122
Li Zhang, Yuhang Zhou, Tingting Huang, Alfred Cheng, Jun Yu, Wei Kang, Ka To. The Interplay of LncRNA-H19 and Its Binding Partners in Physiological Process and Gastric CarcinogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 18(2): 450 doi: 10.3390/ijms18020450
123
Junyu Long, Jianping Xiong, Yi Bai, Jinzhu Mao, Jianzhen Lin, Weiyu Xu, Hui Zhang, Shuguang Chen, Haitao Zhao. Construction and Investigation of a lncRNA-Associated ceRNA Regulatory Network in CholangiocarcinomaFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.00649
124
Orsolya Galamb, Alexandra Kalmár, Anna Sebestyén, Titanilla Dankó, Csilla Kriston, István Fűri, Péter Hollósi, István Csabai, Barnabás Wichmann, Tibor Krenács, Barbara Kinga Barták, Zsófia Brigitta Nagy, Sára Zsigrai, Gábor Barna, Zsolt Tulassay, Péter Igaz, Béla Molnár. Promoter Hypomethylation and Increased Expression of the Long Non-coding RNA LINC00152 Support Colorectal CarcinogenesisPathology & Oncology Research 2020; 26(4): 2209 doi: 10.1007/s12253-020-00800-8
125
Sadra Samavarchi Tehrani, Ansar Karimian, Hadi Parsian, Maryam Majidinia, Bahman Yousefi. Multiple Functions of Long Non‐Coding RNAs in Oxidative Stress, DNA Damage Response and Cancer ProgressionJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(1): 223 doi: 10.1002/jcb.26217
126
Na Keum Lee, Jung Hwa Lee, Chan Hyuk Park, Dayeon Yu, Yong Chan Lee, Jae-Ho Cheong, Sung Hoon Noh, Sang Kil Lee. Long non-coding RNA HOTAIR promotes carcinogenesis and invasion of gastric adenocarcinomaBiochemical and Biophysical Research Communications 2014; 451(2): 171 doi: 10.1016/j.bbrc.2014.07.067
127
Na Keum Lee, Jung Hwa Lee, Cristina Ivan, Hui Ling, Xinna Zhang, Chan Hyuk Park, George A. Calin, Sang Kil Lee. MALAT1 promoted invasiveness of gastric adenocarcinomaBMC Cancer 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12885-016-2988-4
128
Ramesh Choudhari, Melina J. Sedano, Alana L. Harrison, Ramadevi Subramani, Ken Y. Lin, Enrique I. Ramos, Rajkumar Lakshmanaswamy, Shrikanth S. Gadad. Advances in Clinical Chemistry 2020; 95: 105 doi: 10.1016/bs.acc.2019.08.003
129
Agnes Dorn, Markus Glaß, Carolin T. Neu, Beate Heydel, Stefan Hüttelmaier, Tony Gutschner, Monika Haemmerle. LINC00261 Is Differentially Expressed in Pancreatic Cancer Subtypes and Regulates a Pro-Epithelial Cell IdentityCancers 2020; 12(5): 1227 doi: 10.3390/cancers12051227