BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ren G, Cai R, Zhang WJ, Ou JM, Jin YN, Li WH. Prediction of risk factors for lymph node metastasis in early gastric cancer. World J Gastroenterol 2013; 19(20): 3096-3107 [PMID: 23716990 DOI: 10.3748/wjg.v19.i20.3096]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i20/3096.htm
Number Citing Articles
1
Yanjun Zhang, Zhi Zhu, Zhe Sun, Zhenning Wang, Xinyu Zheng, Huimian Xu. Preoperative predicting score of lymph node metastasis for gastric cancerTumor Biology 2014; 35(10): 10437 doi: 10.1007/s13277-014-2363-5
2
Miaoquan Zhang, Chao Ding, Lin Xu, Shoucheng Feng, Yudong Ling, Jianrong Guo, Yao Liang, Zhiwei Zhou, Yingbo Chen, Haibo Qiu. A nomogram to predict risk of lymph node metastasis in early gastric cancerScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-02305-z
3
Xian-Wen Liang, Wei-Sheng Xiao, Hao Lei, Qian-Cheng Huag, Yu-Lan Dong, Fang Wang, Wei-Peng Qing. Risk model and factors for prediction of response to neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced gastric cancer-a two-center cohort studyBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10513-1
4
Ho Seok Seo, Go Eun Lee, Min Gon Kang, Kyu Hun Han, Eun Sun Jung, Kyo Young Song. Mixed Histology Is a Risk Factor for Lymph Node Metastasis in Early Gastric CancerJournal of Surgical Research 2019; 236: 271 doi: 10.1016/j.jss.2018.11.055
5
Li Liang, Lingling Zhang, Dejun Cui, Daping Yang. Identification of the key miRNAs associated with survival time in stomach adenocarcinomaOncology Letters 2017; 14(4): 4563 doi: 10.3892/ol.2017.6792
6
Wei-Bo Du, Chen-Hong Lin, Wen-Biao Chen. High expression of <i>APC</i> is an unfavorable prognostic biomarker in T4 gastric cancer patientsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(31): 4452-4467 doi: 10.3748/wjg.v25.i31.4452
7
Xiao-Yong Wang, Jin Yan, Jia Wu, Yi-Feng Zhang, Guo-Xin Zhang. A Comparison by Meta-Analysis of Papillary Early Gastric Carcinoma to Its Tubular Counterpart for the Risk of Lymph Node Metastasis and Submucosal InvasionJournal of Clinical Gastroenterology 2019; 53(1): e19 doi: 10.1097/MCG.0000000000000914
8
Jieyun Zhang, Fatao Liu, Yanan Yang, Nuoya Yu, Xiaoling Weng, Yue Yang, Zhe Gong, Shenglin Huang, Lu Gan, Sijie Sun, Xiaowei Zhang, Yiwei Gong, Yun Liu, Weijian Guo. Integrated DNA and RNA sequencing reveals early drivers involved in metastasis of gastric cancerCell Death & Disease 2022; 13(4) doi: 10.1038/s41419-022-04838-1
9
Atsuo Shida, Norio Mitsumori, Hiroshi Nimura, Yuta Takano, Taizou Iwasaki, Muneharu Fujisaki, Naoto Takahashi, Katsuhiko Yanaga. Prediction of lymph node metastasis and sentinel node navigation surgery for patients with early-stage gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(33): 7431-7439 doi: 10.3748/wjg.v22.i33.7431
10
Ruoyue Tan, Guanghui Zhang, Ruochen Liu, Jianbing Hou, Zhen Dong, Chaowei Deng, Sicheng Wan, Xiaodong Lai, Hongjuan Cui. Identification of Early Diagnostic and Prognostic Biomarkers via WGCNA in Stomach AdenocarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.636461
11
Yasuko Fujita, Mitsuo Kishimoto, Ryuta Nakao, Reiko Kimura-Tsuchiya, Nobuaki Yagi, Akio Yanagisawa. Incidence of lymphatic involvement in differentiated-type intramucosal gastric cancers as examined by endoscopic resectionGastric Cancer 2016; 19(1): 192 doi: 10.1007/s10120-015-0465-4
12
Dong Shin Kwak, Yang Won Min, Jun Haeng Lee, Soo Hoon Kang, Seung Hyeon Jang, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Jae J. Kim, Kyoung-Mee Kim, Tae Sung Sohn, Sung Kim. Outcomes of Endoscopic Submucosal Dissection for Early Gastric Cancer with Undifferentiated-Type Histology: A Clinical Simulation Using a Non-Selected Surgical CohortGut and Liver 2018; 12(3): 263 doi: 10.5009/gnl17247
13
Koji Shindo, Jaymel Castillo, Kenoki Ohuchida, Taiki Moriyama, Shuntaro Nagai, Tomohiko Moriyama, Takao Ohtsuka, Eishi Nagai, Shuji Shimizu, Masufumi Nakamura. Influence of endoscopic resection on additional laparoscopic distal gastrectomy: a propensity score-matching analysisSurgery Today 2020; 50(10): 1290 doi: 10.1007/s00595-020-02012-8
14
Hyoun Wook Lee, Kyungeun Kim. Acquisition of histologic diversity contributes to not only invasiveness but also lymph node metastasis in early gastric cancerPathology - Research and Practice 2017; 213(9): 1023 doi: 10.1016/j.prp.2017.08.010
15
Seung-Young Oh, Kyung-Goo Lee, Yun-Suhk Suh, Min A. Kim, Seong-Ho Kong, Hyuk-Joon Lee, Woo Ho Kim, Han-Kwang Yang. Lymph Node Metastasis in Mucosal Gastric CancerAnnals of Surgery 2017; 265(1): 137 doi: 10.1097/SLA.0000000000001649
16
Yoon Suk Park, Seong Hwan Kim, Hee Yun Ryu, Young Kwan Cho, Yun Ju Jo, Tae il Son, Young Ok Hong. Hybrid Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery with Sentinel Lymph Node Navigation for Deep Early Gastric Cancer in the Fundic RegionClinical Endoscopy 2016; 49(3): 298 doi: 10.5946/ce.2015.114
17
Yo-Seok Cho, Hyuk-Joon Lee, Shin-Hoo Park, Tae-Han Kim, Hwi Nyeong Choe, Yun-Suhk Suh, Seong-Ho Kong, Han-Kwang Yang. Adequacies of lymphadenectomy range for gastric cancer according to the second and third/fourth Japanese gastric cancer treatment guidelines Korean Journal of Clinical Oncology 2017; 13(2): 62 doi: 10.14216/kjco.17009
18
Ayşegül Gürsoy Çoruh, Çağlar Uzun, Zehra Akkaya, Orhan Avcı, Mehmet Adıgüzel, Cevriye Cansız Ersöz, Atİlla Halİl Elhan. Prognostic implications of visceral obesity on gastric adenocarcinoma: does it really matter?Clinical Imaging 2021; 76: 228 doi: 10.1016/j.clinimag.2021.03.035
19
Tomohiro Kunishige, Kazuhiro Migita, Sohei Matsumoto, Kohei Wakatsuki, Hiroshi Nakade, Shintaro Miyao, Masayuki Sho. Risk factors for stage underestimation in patients with clinical T1N0 gastric cancerSurgery Today 2020; 50(9): 1074 doi: 10.1007/s00595-020-01984-x
20
Su Zhang, Chao Li, Shuheng Zhang, Lifang Pang, Huan Zhang. Biomedical Image Understanding2015; : 361 doi: 10.1002/9781118715321.ch10
21
Rui-Fu Chen, Chang-Ming Huang, Qi-Yue Chen, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin. Why the Proximal Splenic Artery Approach is the Ideal Approach for Laparoscopic Suprapancreatic Lymph Node Dissection in Advanced Gastric Cancer? A Large-Scale Vascular-Anatomical-Based StudyMedicine 2015; 94(18): e832 doi: 10.1097/MD.0000000000000832
22
Fan Feng, Li Sun, Guanghui Xu, Lei Cai, Liu Hong, Jianjun Yang, Man Guo, Xiao Lian, Hongwei Zhang. Is It Reasonable to Treat Early Gastric Cancer with Mucosal Infiltration and Well Differentiation by Endoscopic Submucosal Resection?Journal of Gastrointestinal Surgery 2015; 19(12): 2111 doi: 10.1007/s11605-015-2932-y
23
Tian-Jiao Guo, Jin-Yu Qin, Lin-Lin Zhu, Jin Wang, Jin-Lin Yang, Yi-Ping Wang. Feasible endoscopic therapy for early gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(47): 13325-13331 doi: 10.3748/wjg.v21.i47.13325
24
Hirotaka Ito, Takuji Gotoda, Tsuneo Oyama, Noboru Kawata, Akiko Takahashi, Yoshikazu Yoshifuku, Shu Hoteya, Masahiro Nakagawa, Waku Hatta, Masaaki Hirano, Mitsuru Esaki, Mitsuru Matsuda, Ken Ohnita, Ryo Shimoda, Motoyuki Yoshida, Osamu Dohi, Jun Takada, Keiko Tanaka, Shinya Yamada, Tsuyotoshi Tsuji, Yoshiaki Hayashi, Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Tooru Shimosegawa. Long-term oncological outcomes of submucosal manipulation during non-curative endoscopic submucosal dissection for submucosal invasive gastric cancer: a multicenter retrospective study in JapanSurgical Endoscopy 2018; 32(1): 196 doi: 10.1007/s00464-017-5659-x
25
Shunsuke Nakamura, Mitsuro Kanda, Seiji Ito, Yoshinari Mochizuki, Hitoshi Teramoto, Kiyoshi Ishigure, Toshifumi Murai, Takahiro Asada, Akiharu Ishiyama, Hidenobu Matsushita, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Michitaka Fujiwara, Kenta Murotani, Yasuhiro Kodera. Accurate Risk Stratification of Patients with Node-Positive Gastric Cancer by Lymph Node RatioWorld Journal of Surgery 2020; 44(12): 4184 doi: 10.1007/s00268-020-05739-0
26
Jun Yan, Xiaoling Zheng, Zhangyuanzhu Liu, Jiang Yu, Zhenwei Deng, Fangqing Xue, Yu Zheng, Feng Chen, Hong Shi, Gang Chen, Jianping Lu, Lisheng Cai, Mingzhi Cai, Gao Xiang, Yunfeng Hong, Wenbo Chen, Guoxin Li. A multicenter study of using carbon nanoparticles to show sentinel lymph nodes in early gastric cancerSurgical Endoscopy 2016; 30(4): 1294 doi: 10.1007/s00464-015-4358-8
27
Ji Won Park, Sangjeong Ahn, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Jun Haeng Lee, Poong-Lyul Rhee, Kyoung-Mee Kim, Jae J. Kim. Predictive factors for lymph node metastasis in early gastric cancer with lymphatic invasion after endoscopic resectionSurgical Endoscopy 2017; 31(11): 4419 doi: 10.1007/s00464-017-5490-4
28
Se Woo Park, Hang Lak Lee, Yong Won Ju, Dae Won Jun, Oh Young Lee, Dong Soo Han, Byung Chul Yoon, Ho Soon Choi, Joon Soo Hahm. Inverse Association Between Visceral Obesity and Lymph Node Metastasis in Gastric CancerJournal of Gastrointestinal Surgery 2015; 19(2): 242 doi: 10.1007/s11605-014-2682-2
29
Jeongmin Choi, Sang Gyun Kim, Jong Pil Im, Joo Sung Kim, Hyun Chae Jung. Long-term clinical outcomes of endoscopic resection for early gastric cancerSurgical Endoscopy 2015; 29(5): 1223 doi: 10.1007/s00464-014-3800-7
30
Xinhua Chen, Yuehong Chen, Yanfeng Hu, Tian Lin, Jun Luo, Tuanjie Li, Tao Li, HuiLin Huang, Yu Zhu, Tingting Li, Hao Chen, Hao Liu, Guoxin Li, Jiang Yu. The Methods of Lymph Node Examination Make a Difference to Node Staging and Detection of N3b Node Status for Gastric CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00123
31
Yi-Wei Wang, Mei-Ling Zhu, Rui-Fen Wang, Wen-Ji Xue, Xue-Ru Zhu, Li-Feng Wang, Lei-Zhen Zheng. Predictable factors for lymph node metastasis in early gastric cancer analysis of clinicopathologic factors and biological markersTumor Biology 2016; 37(7): 8567 doi: 10.1007/s13277-015-4721-3
32
Rimantas Bausys, Augustinas Bausys, Indre Vysniauskaite, Kazimieras Maneikis, Dalius Klimas, Martynas Luksta, Kestutis Strupas, Eugenijus Stratilatovas. Risk factors for lymph node metastasis in early gastric cancer patients: Report from Eastern Europe country– LithuaniaBMC Surgery 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12893-017-0304-0
33
Chuan Li, Xiao-Jie Tian, Geng-Tao Qu, Yu-Xin Teng, Zhu-Feng Li, Xin-Yang Nie, Dong-Jie Liu, Tong Liu, Wei-Dong Li. Clinical value of regional lymph node sorting in gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(12): 2393-2403 doi: 10.4251/wjgo.v14.i12.2393
34
Beth A. Schrope, Gregory Charak. Endoscopic full thickness resection: A surgeon's perspectiveTechniques in Gastrointestinal Endoscopy 2019; 21(1): 2 doi: 10.1016/j.tgie.2019.03.001
35
Jinggui Chen, Guangfa Zhao, Yanong Wang. Analysis of lymph node metastasis in early gastric cancer: a single institutional experience from ChinaWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01834-7
36
Satoru Ishii, Keishi Yamashita, Hiroshi Kato, Nobuyuki Nishizawa, Hideki Ushiku, Hiroaki Mieno, Hiromitu Moriya, Kei Hosoda, Natuya Katada, Shiro Kikuchi, Satoshi Tanabe, Wasaburo Koizumi, Makoto Saegusa, Masahiko Watanabe. Predictive factors for lymph node metastasis in additional gastrectomy after endoscopic resection of cT1aN0 gastric cancerSurgery Today 2016; 46(9): 1031 doi: 10.1007/s00595-015-1281-5
37
Jinfeng Wang, Liang Wang, Sha Li, Fei Bai, Hailong Xie, Hanguo Shan, Zhuo Liu, Tiexiang Ma, Xiayu Tang, Haibing Tang, Ang Qin, Sanlin Lei, Chaohui Zuo. Risk Factors of Lymph Node Metastasis and Its Prognostic Significance in Early Gastric Cancer: A Multicenter StudyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.649035
38
Runhua Feng, Sheng Lu, Birendra K. Sah, Maneesh K. Beeharry, Huan Zhang, Min Yan, Bingya Liu, Chen Li, Zhenggang Zhu. Serum miR-126 level combined with multi- detector computed tomography in the preoperative prediction of lymph node metastasis of gastric cancerCancer Biomarkers 2018; 22(4): 773 doi: 10.3233/CBM-181324
39
Christoph Treese, Pedro Sanchez, Patricia Grabowski, Erika Berg, Hendrik Bläker, Martin Kruschewski, Oliver Haase, Michael Hummel, Severin Daum, Jian-Xin Gao. Poorly Differentiated Medullary Phenotype Predicts Poor Survival in Early Lymph Node-Negative Gastro-Esophageal AdenocarcinomasPLOS ONE 2016; 11(12): e0168237 doi: 10.1371/journal.pone.0168237
40
Jian Zhao, Wei Zhang, Jun Zhang, Yi Zhang, Wen-Jie Ma, Si-Yun Liu, Fu-Yu Li, Bin Song. Survival analysis of patients with stage T2a and T2b perihilar cholangiocarcinoma treated with radical resectionBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-07357-4
41
Takaaki Hanyu, Atsushi Matsuki, Shin-ichi Kosugi, Takashi Ishikawa, Atsushi Nashimoto, Hiroshi Yabusaki, Masaki Aizawa, Hiroshi Ichikawa, Yoshifumi Shimada, Yuki Hirose, Toshifumi Wakai. Prognostic analysis of submucosa-invasive gastric cancer with lymph node metastasisSurgery 2015; 157(4): 716 doi: 10.1016/j.surg.2014.10.009
42
Savio G. Barreto, John A. Windsor. Redefining early gastric cancerSurgical Endoscopy 2016; 30(1): 24 doi: 10.1007/s00464-015-4184-z
43
Xiaoxiao Wang, Cong Li, Mengjie Fang, Liwen Zhang, Lianzhen Zhong, Di Dong, Jie Tian, Xiuhong Shan. Integrating No.3 lymph nodes and primary tumor radiomics to predict lymph node metastasis in T1-2 gastric cancerBMC Medical Imaging 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12880-021-00587-3
44
Jeung Hui Pyo, Hyuk Lee, Byung-Hoon Min, Jun Haeng Lee, Min Gew Choi, Jun Ho Lee, Tae Sung Sohn, Jae Moon Bae, Kyung Mee Kim, Joong Hyun Ahn, Keumhee C Carriere, Jae J Kim, Sung Kim. Long-Term Outcome of Endoscopic Resection vs. Surgery for Early Gastric Cancer: A Non-inferiority-Matched Cohort StudyAmerican Journal of Gastroenterology 2016; 111(2): 240 doi: 10.1038/ajg.2015.427