BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao Y, Wu RQ, Lv Y, Yan XP. Novel magnetic compression technique for establishment of a canine model of tracheoesophageal fistula. World J Gastroenterol 2019; 25(30): 4213-4221 [PMID: 31435174 DOI: 10.3748/wjg.v25.i30.4213]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v25/i30/4213.htm
Number Citing Articles
1
Miaomiao Zhang, Jianqi Mao, Yixing Li, Shuqin Xu, Jingci Gai, Ting Lan, Yirui Wang, Yuxiang Ren, Aihua Shi, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. A novel magnetic compression technique for cystostomy in rabbitsScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-16595-4
2
Dan Ye, Miao-Miao Zhang, Ai-Hua Shi, Wen-Wen Chen, Hui-Min Gao, Jia-Hui Zhang, Wei-Chen Shen, Yi Lyu, Xiao-Peng Yan. Construction of Esophagogastric Anastomosis in Rabbits with Magnetic Compression TechniqueJournal of Gastrointestinal Surgery 2021; 25(12): 3033 doi: 10.1007/s11605-021-05178-9
3
Huan Chen, Tao Ma, Yue Wang, Hao-Yang Zhu, Zhe Feng, Rong-Qian Wu, Yi Lv, Ding-Hui Dong. Fedora-type magnetic compression anastomosis device for intestinal anastomosisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(42): 6614-6625 doi: 10.3748/wjg.v26.i42.6614
4
Fang Wang, Zhangwen Li, Feng-Juan Lyu, Jie Gao, Jinle Lin, Jianling Liu, Xiaowen Chen, Zhongpeng Li, Jiajie Shan, Jian Wu. The therapeutic effect of stem cells from human exfoliated deciduous teeth on a rat model of tracheal fistulaStem Cell Research & Therapy 2022; 13(1) doi: 10.1186/s13287-022-02994-x
5
Miaomiao Zhang, Aihua Shi, Peinan Liu, Dan Ye, Hanzhi Zhang, Xingyi Mou, Shuqin Xu, Zhixuan Zhang, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. Magnetic Compression Technique for Esophageal Anastomosis in RatsJournal of Surgical Research 2022; 276: 283 doi: 10.1016/j.jss.2022.03.001
6
Miaomiao Zhang, Yixing Li, Min Pan, Shuqin Xu, Jingci Gai, Hanzhi Zhang, Yingfeng An, Aihua Shi, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. Creation of gastroenteric anastomosis through natural orifice in rats by magnetic compression techniqueSurgical Endoscopy 2022; 36(11): 8170 doi: 10.1007/s00464-022-09257-z
7
Miaomiao Zhang, Lin Ji, Kaixi Chang, Yirui Wang, Yi Lyu, Xiaopeng Yan. A novel micromagnetic ring used for biliary-enteric anastomosis in ratsJournal of Pediatric Surgery 2022; 57(10): 451 doi: 10.1016/j.jpedsurg.2021.12.011