BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Cong Ma, Lv Liu, Fang-Na Wang, Hai-Shen Tian, Yan Luo, Rong Yu, Liang-Liang Fan, Ya-Li Li. Identification of a novel mutation of NOG in family with proximal symphalangism and early genetic counselingBMC Medical Genetics 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12881-019-0917-5
2
Xinxin Zhang, Xuesha Xing, Xing Liu, Yu Hu, Shengqiang Qu, Heyi Wang, Yang Luo. Knock-in human GDF5 proregion L373R mutation as a mouse model for proximal symphalangismOncotarget 2017; 8(69): 113966 doi: 10.18632/oncotarget.23047
3
A V Harlamov, A N Frolov, O A Zavyalov, I S Miroshnikov, D M Muslyumova. Identification of GDF5 gene polymorphism of bull-calves of the Kalmyk breedIOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2019; 341: 012081 doi: 10.1088/1755-1315/341/1/012081
4
Yanwei Sha, Ding Ma, Ning Zhang, Xiaoli Wei, Wensheng Liu, Xiong Wang. Novel NOG (p.P42S) mutation causes proximal symphalangism in a four-generation Chinese familyBMC Medical Genetics 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12881-019-0864-1
5
Zhuang-Zhuang Yuan, Fang Yu, Jie-Yuan Jin, Zi-Jun Jiao, Ju-Yu Tang, Rong Xiang. Identification of an unknown frameshift variant of NOG in a Han Chinese family with proximal symphalangismBioscience Reports 2020; 40(6) doi: 10.1042/BSR20200509
6
Sujie Zhang, Juan Wang, Hongliang Ji, Helei Jia, Dongsheng Guan. Interaction between GDF5 gene polymorphisms and environment factors increased the risk of knee osteoarthritis: a case–control studyBioscience Reports 2019; 39(2) doi: 10.1042/BSR20182423