BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Leonardi G, Bortoli N, Bellini M, Mumolo MG, Costa F, Ricchiuti A, Bombardieri S, Marchi S. Intestinal pseudo-obstruction in inactive systemic lupus erythematosus: An unusual finding. World J Gastrointest Pharmacol Ther 2010; 1(6): 135-136 [PMID: 21577309 DOI: 10.4292/wjgpt.v1.i6.135]
URL: https://www.wjgnet.com/2150-5349/full/v1/i6/135.htm
Number Citing Articles
1
Chiho Yamada, Shinji Sato, Noriko Sasaki, Takayoshi Kurabayashi, Sho Sasaki, Yasushi Koyama, Naofumi Chinen, Takayuki Wakabayashi, Yasuo Suzuki. A Case of Dermatomyositis and Anti-EJ Autoantibody with Chronic Intestinal Pseudoobstruction Successfully Treated with OctreotideCase Reports in Rheumatology 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/9510316
2
Jian-lin Wang, Gang Liu, Tong Liu, Jiang-peng Wei. Intestinal Pseudo-Obstruction in Systemic Lupus ErythematosusMedicine 2014; 93(29): e248 doi: 10.1097/MD.0000000000000248
3
Diane Hsu, Uptej K. Khalsa, Maheen Hassan, Christy I. Sandborg, Shweta S. Namjoshi. Early Intervention and Resolution of Pediatric Intestinal Pseudo-Obstruction in Systemic Lupus Erythematosus: A Pediatric Case ReportJPGN Reports 2021; 2(1): e041 doi: 10.1097/PG9.0000000000000041
4
Brittany L. Adler, Homa Timlin, Julius Birnbaum. Lupus intestinal pseudo-obstruction and hydronephrosisMedicine 2019; 98(28): e16178 doi: 10.1097/MD.0000000000016178
5
Lingling Zhang, Dong Xu, Hong Yang, Xinping Tian, Qian Wang, Yong Hou, Na Gao, Li Zhang, Mengtao Li, Xiaofeng Zeng. Clinical Features, Morbidity, and Risk Factors of Intestinal Pseudo-obstruction in Systemic Lupus Erythematosus: A Retrospective Case-control StudyThe Journal of Rheumatology 2016; 43(3): 559 doi: 10.3899/jrheum.150074
6
Na Xu, Jiuliang Zhao, Jinjing Liu, Di Wu, Lidan Zhao, Qian Wang, Yong Hou, Mengtao Li, Wen Zhang, Xuejun Zeng, Weigang Fang, Xiaoming Huang, Xuan Zhang, Xinping Tian, Yan Zhao, Xiaofeng Zeng, Fengchun Zhang. Clinical Analysis of 61 Systemic Lupus Erythematosus Patients With Intestinal Pseudo-Obstruction and/or UreterohydronephrosisMedicine 2015; 94(4): e419 doi: 10.1097/MD.0000000000000419
7
Peng Jin, Xiaoyan Ji, Haining Zhi, Xiaodong Song, Haiwei Du, Kai Zhang, Rongjiang Shao, Shanyi Ge, Qinghai Chen, Hongliang Lu, Junhua Lu. A review of 42 cases of intestinal pseudo-obstruction in patients with systemic lupus erythematosus based on case reportsHuman Immunology 2015; 76(9): 695 doi: 10.1016/j.humimm.2015.09.022
8
Z Li, D Xu, Z Wang, Y Wang, S Zhang, M Li, X Zeng. Gastrointestinal system involvement in systemic lupus erythematosusLupus 2017; 26(11): 1127 doi: 10.1177/0961203317707825
9
Lusine Ambartsumyan, Alejandro Flores, Samuel Nurko, Leonel Rodriguez. Utility of Octreotide in Advancing Enteral Feeds in Children with Chronic Intestinal Pseudo-ObstructionPediatric Drugs 2016; 18(5): 387 doi: 10.1007/s40272-016-0189-x
10
S Khairullah, R Jasmin, F Yahya, TE Cheah, CT Ng, S Sockalingam. Chronic intestinal pseudo-obstruction: a rare first manifestation of systemic lupus erythematosusLupus 2013; 22(9): 957 doi: 10.1177/0961203313492873
11
Carlos Alberto García López, Fernando Laredo-Sánchez, José Malagón-Rangel, Miguel G Flores-Padilla, Haiko Nellen-Hummel. Intestinal pseudo-obstruction in patients with systemic lupus erythematosus: A real diagnostic challengeWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(32): 11443-11450 doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11443