BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang H, Liu JX, Shang HX, Lin S, Zhao JY, Lin JM. Qingjie Fuzheng granules inhibit colorectal cancer cell growth by the PI3K/AKT and ERK pathways. World J Gastrointest Oncol 2019; 11(5): 377-392 [PMID: 31139308 DOI: 10.4251/wjgo.v11.i5.377]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v11/i5/377.htm
Number Citing Articles
1
Liang Zhang, Zhuang Tong, Zhe Sun, Guolian Zhu, Erdong Shen, Yanfeng Huang. MiR-25-3p targets PTEN to regulate the migration, invasion, and apoptosis of esophageal cancer cells via the PI3K/AKT pathwayBioscience Reports 2020; 40(10) doi: 10.1042/BSR20201901
2
Bin Huang, Yao Lu, Mengxuan Gui, Jianhua Guan, Minghe Lin, Jinyan Zhao, Qianqian Mao, Jiumao Lin. Qingjie Fuzheng Granule suppresses lymphangiogenesis in colorectal cancer via the VEGF-C/VEGFR-3 dependent PI3K/AKT pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 137: 111331 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111331
3
Na Li, Fan Yang, Dong-Yan Liu, Jin-Tao Guo, Nan Ge, Si-Yu Sun. Scoparone inhibits pancreatic cancer through PI3K/Akt signaling pathwayWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(9): 1164-1183 doi: 10.4251/wjgo.v13.i9.1164
4
Jingfei Zheng, Xuehe Li, Weili Yang, Fang Zhang. Dihydroartemisinin regulates apoptosis, migration, and invasion of ovarian cancer cells via mediating RECKJournal of Pharmacological Sciences 2021; 146(2): 71 doi: 10.1016/j.jphs.2021.02.001
5
Peng Zhao, Jianhua Cheng, Bin Li, Ding Nie, Hongyun Wang, Chuzhong Li, Songbai Gui, Yazhuo Zhang. LncRNA PCAT6 regulates the progression of pituitary adenomas by regulating the miR-139-3p/BRD4 axisCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-020-01698-7
6
Wenjing Wang. The 2020 International Conference on Machine Learning and Big Data Analytics for IoT Security and PrivacyAdvances in Intelligent Systems and Computing 2021; 1283: 566 doi: 10.1007/978-3-030-62746-1_83
7
Huayue Zhang, Dengcheng Hui, Yuan Li, Guangsu Xiong, Xiaoling Fu. Canmei Formula Reduces Colitis-Associated Colorectal Carcinogenesis in Mice by Modulating the Composition of Gut MicrobiotaFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01149
8
Pan-Pan Yang, Xiao-Hui Yu, Jiao Zhou. Tryptophanyl-tRNA synthetase (WARS) expression in uveal melanoma – possible contributor during uveal melanoma progressionBioscience, Biotechnology, and Biochemistry 2020; 84(3): 471 doi: 10.1080/09168451.2019.1686967
9
Ning Han, Butian Zhang, Xin Wei, Lili Yu. The inhibitory function of icariin in cell model of benign prostatic hyperplasia by upregulation of miR‐7BioFactors 2019;  doi: 10.1002/biof.1591
10
Ling Zhang, Jianxin Liu, Shan Lin, Jingzhuang Tan, Bin Huang, Jiumao Lin. Qingjie Fuzheng Granule Inhibited the Migration and Invasion of Colorectal Cancer Cells by Regulating the lncRNA ANRIL/let-7a/TGF-β1/Smad AxisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5264651
11
Qiang Sun, Man He, Meng Zhang, Sha Zeng, Li Chen, Hui Zhao, Han Yang, Maolun Liu, Shan Ren, Haibo Xu. Traditional Chinese Medicine and Colorectal Cancer: Implications for Drug DiscoveryFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.685002
12
Yuqi Fan, Zhe Ma, LuLu Zhao, Wei Wang, Mengyuan Gao, Xiaohua Jia, Huizi Ouyang, Jun He. Anti-tumor activities and mechanisms of Traditional Chinese medicines formulas: A reviewBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 132: 110820 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110820
13
Sadegh Rajabi, Marc Maresca, Alexei Valerievich Yumashev, Rasool Choopani, Homa Hajimehdipoor. The Most Competent Plant-Derived Natural Products for Targeting Apoptosis in Cancer TherapyBiomolecules 2021; 11(4): 534 doi: 10.3390/biom11040534
14
Zhihui Guan, Lingmin Zhou, Yu Zhang, Yu Zhang, Hongping Chen, Feifei Shao. Sulforaphane Ameliorates the Liver Injury of Traumatic Hemorrhagic Shock RatsJournal of Surgical Research 2021; 267: 293 doi: 10.1016/j.jss.2021.05.004