BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Heba Nafea, Rana A. Youness, Khaled Abou‐Aisha, Mohamed Z. Gad. LncRNA HEIH/miR‐939‐5p interplay modulates triple‐negative breast cancer progression through NOS2‐induced nitric oxide productionJournal of Cellular Physiology 2021; 236(7): 5362 doi: 10.1002/jcp.30234
2
Ming Li, Zhongyu Xie, Jinteng Li, Jiajie Lin, Guan Zheng, Wenjie Liu, Su'an Tang, Shuizhong Cen, Guiwen Ye, Zhaofeng Li, Wenhui Yu, Peng Wang, Yanfeng Wu, Huiyong Shen. GAS5 protects against osteoporosis by targeting UPF1/SMAD7 axis in osteoblast differentiationeLife 2020; 9 doi: 10.7554/eLife.59079
3
Xiaofeng Dai, Shuo Zhang, Kathia Zaleta-Rivera. RNA: interactions drive functionalitiesMolecular Biology Reports 2020; 47(2): 1413 doi: 10.1007/s11033-019-05230-7
4
Anny W. Robert, Bruna H. Marcon, Bruno Dallagiovanna, Patrícia Shigunov. Adipogenesis, Osteogenesis, and Chondrogenesis of Human Mesenchymal Stem/Stromal Cells: A Comparative Transcriptome ApproachFrontiers in Cell and Developmental Biology 2020; 8 doi: 10.3389/fcell.2020.00561
5
Yan Xu, Jing-Jing An, Dina Tabys, Yin-Dan Xie, Tian-Yu Zhao, Hao-Wei Ren, Ning Liu. Effect of Lactoferrin on the Expression Profiles of Long Non-coding RNA during Osteogenic Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(19): 4834 doi: 10.3390/ijms20194834
6
Angshuman Bagchi. Unusual nature of long non-coding RNAs coding for “unusual peptides”Gene 2020; 729: 144298 doi: 10.1016/j.gene.2019.144298
7
Jingyi Cai, Hexu Qi, Ke Yao, Yang Yao, Dian Jing, Wen Liao, Zhihe Zhao. Non-Coding RNAs Steering the Senescence-Related Progress, Properties, and Application of Mesenchymal Stem CellsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.650431
8
Peng Li, Bo Zhou, Yuetao Lv, Qian Qian. LncRNA HEIH regulates cell proliferation and apoptosis through miR-4458/SOCS1 axis in triple-negative breast cancerHuman Cell 2019; 32(4): 522 doi: 10.1007/s13577-019-00273-1
9
Zixiang Wu, Shujing Liang, Wenyu Kuai, Lifang Hu, Airong Qian. MicroRNAs and long noncoding RNAs: new regulators in cell fate determination of mesenchymal stem cellsRSC Advances 2019; 9(64): 37300 doi: 10.1039/C9RA06563F
10
Guang Li, Chunchen Pan, Jiaqiang Sun, Guanglun Wan, Jingwu Sun. lncRNA SOX2‑OT regulates laryngeal cancer cell proliferation, migration and invasion and induces apoptosis by suppressing miR‑654Experimental and Therapeutic Medicine 2020;  doi: 10.3892/etm.2020.8577
11
Anine Crous, Heidi Abrahamse. The Signalling Effects of Photobiomodulation on Osteoblast Proliferation, Maturation and Differentiation: A ReviewStem Cell Reviews and Reports 2021;  doi: 10.1007/s12015-021-10142-w