Brief Articles
Copyright ©2009 The WJG Press and Baishideng. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Sep 7, 2009; 15(33): 4170-4176
Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4170
Indicators of prognosis after liver transplantation in Chinese hepatocellular carcinoma patients
Jin Li, Lu-Nan Yan, Jian Yang, Zhe-Yu Chen, Bo Li, Yong Zeng, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Wen-Tao Wang, Jia-Yin Yang, Ming-Qing Xu, Yu-Kui Ma
Jin Li, Lu-Nan Yan, Jian Yang, Zhe-Yu Chen, Bo Li, Yong Zeng, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Wen-Tao Wang, Jia-Yin Yang, Ming-Qing Xu, Yu-Kui Ma, Division of Liver Transplantation, West China Hospital, West China Medical School of Sichuan University, Chengdu 610041, Sichuan Province, China
Author contributions: Li J, Yan LN and Yang J performed the majority of the experiments; Li J and Yan LN designed the research; Li J, Yan LN, Chen ZY, Li B, Zeng Y, Wen TF, Zhao JC and Yang JY performed the research; Li J and Yang J wrote the paper.
Correspondence to: Lu-Nan Yan, Professor, Division of Liver Transplantation, West China Hospital, West China Medical School of Sichuan University, Chengdu 610041, Sichuan Province, China. yangjian888_0_0@126.com
Telephone: +86-28-81812453 Fax: +86-28-85423724
Received: March 23, 2009
Revised: July 1, 2009
Accepted: July 8, 2009
Published online: September 7, 2009
Core Tip