BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu WF, Yin LM, Li P, Huang J, Zhuang H. Pathogenicity of GB virus C on virus hepatitis and hemodialysis patients. World J Gastroenterol 2003; 9(8): 1739-1742 [PMID: 12918111 DOI: 10.3748/wjg.v9.i8.1739]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i8/1739.htm
Number Citing Articles
1
Mónica V Alvarado-Mora, Livia Botelho, Anna Nishiya, Raymundo A Neto, Michele S Gomes-Gouvêa, Maria F Gutierrez, Flair J Carrilho, João RR Pinho. Frequency and genotypic distribution of GB virus C (GBV-C) among Colombian population with Hepatitis B (HBV) or Hepatitis C (HCV) infectionVirology Journal 2011; 8(1) doi: 10.1186/1743-422X-8-345
2
Li-Min Yin, Wan-Fu Zhu, Lai Wei, Xiao-Yuan Xu, De-Gui Sun, Yan-Bin Wang, Wen-Mei Fan, Min Yu, Xiu-Lan Tian, Qi-Xin Wang, Yan Gao, Hui Zhuang. Association of interleukin-12 <italic>p40</italic> gene 3&rsquo;-untranslated region polymorphism and outcome of HCV infectionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(16): 2330-2333 doi: 10.3748/wjg.v10.i16.2330
3
Dong Xu, De-Ying Tian, Zhen-Gang Zhang, Hong-Yun Chen, Pei-Hui Song. Effect of SEN virus coinfection on outcome of lamivudine therapy in patients with hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 968-971 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.968
4
Ramon Ramos Filho, Megmar AS Carneiro, Sheila A Teles, Márcia A Dias, Divina DP Cardoso, Elisabeth Lampe, Clara FT Yoshida, Regina MB Martins. GB virus C/hepatitis G virus infection in dialysis patients and kidney transplant recipients in central BrazilMemórias do Instituto Oswaldo Cruz 2004; 99(6): 639 doi: 10.1590/S0074-02762004000600019
5
Junko Hattori, Naoya Okumura, Yumiko Yamazaki, Masataka Uchiyama, Motohiro Hamaguchi, Yukihiro Nishiyama, Tsuguhiro Kaneda. Beneficial Effect of GB Virus C Co‐Infection in Human Immunodeficiency Virus Type 1‐Infected IndividualsMicrobiology and Immunology 2007; 51(2): 193 doi: 10.1111/j.1348-0421.2007.tb03901.x