BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Quan ZF, Wang ZM, Li WQ, Li JS. Use of endoscopic naso-pancreatic drainage in the treatment of severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2003; 9(4): 868-870 [PMID: 12679951 DOI: 10.3748/wjg.v9.i4.868]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i4/868.htm
Number Citing Articles
1
Kenichi MATSUYA, Masataka KIKUYAMA, Takafumi KUROKAMI. Endoscopic nasopancreatic duct drainage for the treatment of severe acute pancreatitis with pancreatic duct disruption: a case reportSuizo 2011; 26(6): 719 doi: 10.2958/suizo.26.719
2
Zhihui Tong, Xiao Shen, Lu Ke, Gang Li, Jing Zhou, Yiyuan Pan, Baiqiang Li, Dongliang Yang, Weiqin Li, Jieshou Li. The effect of a novel minimally invasive strategy for infected necrotizing pancreatitisSurgical Endoscopy 2017; 31(11): 4603 doi: 10.1007/s00464-017-5522-0
3
Tatsuki UEDA, Masataka KIKUYAMA, Takafumi KUROKAMI. Endosocpic nasopancreatic drainage can be an effective treatment for post-ERCP pancreatitis: a report of a case with pancreas divisumSuizo 2014; 29(1): 105 doi: 10.2958/suizo.29.105