BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Tong Cheng, Chen-Yu Xu, Ying-Bin Wang, Min Chen, Ting Wu, Jun Zhang, Ning-Shao Xia. A rapid and efficient method to express target genes in mammalian cells by baculovirusWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(11): 1612-1618 doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1612
2
Bingke Bai, Xinya Lu, Jin Meng, Qinxue Hu, Panyong Mao, Baojing Lu, Ze Chen, Zhiming Yuan, Hanzhong Wang. Vaccination of mice with recombinant baculovirus expressing spike or nucleocapsid protein of SARS-like coronavirus generates humoral and cellular immune responsesMolecular Immunology 2008; 45(4): 868 doi: 10.1016/j.molimm.2007.08.010
3
Ning-Shao Xia, Hai-Jie Yang, Jun Zhang, Chang-Qing Lin, Ying-Bin Wang, Juan Wang, Mei-Yun Zhan, MH Ng. Prokaryotical expression of structural and non-structural proteins of hepatitis G virusWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 642-646 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.642
4
Gang Li, Hui-Hui Ma, Geroge KK Lau, Yin-Kit Leung, Chun-Lan Yao, Yu-Tian Chong, Wen-Hui Tang, Ji-Lu Yao. Prevalence of hepatitis G virus infection and homology of different viral strains in Southern ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1081-1087 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1081