BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yi-Ling Ling, Ai-Hong Meng, Xiao-Yun Zhao, Bao-En Shan, Jun-Lan Zhang, Xiao-Peng Zhang. Effect of cholecystokinin on cytokines during endotoxic shock in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 667-671 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.667
2
Xin-Min Si, Lei Huang, Shelley Chireyath Paul, Ping An, He-Sheng Luo. Signal Transduction Pathways Mediating CCK-8S-Induced Gastric Antral Smooth Muscle ContractionDigestion 2006; 73(4): 249 doi: 10.1159/000095628
3
Li-Sheng Li, Rui-Yao Qu, Wei Wang, Hua Guo. Significance of changes of gastrointestinal peptides in blood and ileum of experimental spleen deficiency ratsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 553-556 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.553
4
Feng-Peng Sun, Yu-Gang Song, Wei Cheng, Tong Zhao, Yong-Li Yao. Gastrin, somatostatin, G and D cells of gastric ulcer in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 375-378 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.375
5
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Mei Lan, Zong-You Zhang, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Bo-Rong Pan, Dai Min Fan. Screening and identification of proteins mediating senna induced gastrointestinal motility enhancement in mouse colonWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 162-167 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.162
6
Xiao-Yu Chen, Xue-Mei Jia, You-Su Jia, Xiao-Rong Chen, Hui-Zhu Wang, Wei-Qin Qi. Development and distribution of mast cells and neuropeptides in human fetus duodenumWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(22): 3349-3352 doi: 10.3748/wjg.v10.i22.3349
7
Ya-Li Luo, Jun-Wei Zeng, Mei Yu, Yu-Ling Wei, Song-Yi Qu, Wei Li, Tian-Zhen Zheng. Effect of rhubarb on contractile response of gallbladder smooth muscle strips isolated from guinea pigsWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(6): 863-866 doi: 10.3748/wjg.v11.i6.863
8
Xin-Min Si, Lei Huang, Peng Lv, Hong Xia, He-Sheng Luo. Effects of cholecystokinin-8 induced gastric dysmotility on bile regurgitation during stress and molecular mechanismsRegulatory Peptides 2006; 136(1-3): 64 doi: 10.1016/j.regpep.2006.04.016
9
Yun Dai, Jian-Xiang Liu, Jun-Xia Li, Yun-Feng Xu. Effect of pinaverium bromide on stress-induced colonic smooth muscle contractility disorder in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 557-561 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.557
10
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Xiao-Yun Zhao, Jun-Lan Zhang. CCK8 inhibits expression of TNF-α in the spleen of endotoxic shock rats and signal transduction mechanism of p38 MAPKWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 139-143 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.139
11
Jing-Bo Zhao, Hong Sha, Feng-Yuan Zhuang, Hans Gregersen. Morphological properties and residual strain along the small intestine in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 312-317 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.312
12
K. W. Romański. Cholecystokinin-dependent selective inhibitory effect on ‘minute rhythm’ in the ovine small intestineAnimal 2009; 3(2): 275 doi: 10.1017/S1751731108003388
13
Min Yang, Dian-Chun Fang, Qian-Wei Li, Nian-Xu Sun, Qing-Lin Long, Jian-Feng Sui, Lu Gan. Effects of gastric pacing on gastric emptying and plasma motilinWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(3): 419-423 doi: 10.3748/wjg.v10.i3.419
14
Chun-Hua Hang, Ji-Xin Shi, Jie-Shou Li, Wei Wu, Wei-Qin Li, Hong-Xia Yin. Levels of vasoactive intestinal peptide, cholecystokinin and calcitonin gene-related peptide in plasma and jejunum of rats following traumatic brain injury and underlying significance in gastrointestinal dysfunctionWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(6): 875-880 doi: 10.3748/wjg.v10.i6.875
15
Xiao-Yu Chen, Xue-Mei Jia, You-Su Jia, Xiao-Rong Chen, Hui-Zhu Wang, Wei-Qin Qi. Development and distribution of mast cells and neuropeptides in human fetus duodenumWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(22): 3349-3352 doi: 10.3748/wjg.v10.i22.3249
16
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Jun-Lan Zhang. Anti-inflammatory effect of cholecystokinin and its signal transduction mechanism in endotoxic shock ratWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 712-717 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.712
17
Xinmin Si, Lei Huang, Hesheng Luo, Ruihua Shi. Inhibitory effects of somatostatin on cholecystokinin octapeptide induced bile regurgitation under stress: Ionic and molecular mechanismsRegulatory Peptides 2009; 156(1-3): 34 doi: 10.1016/j.regpep.2009.05.006
18
Ozlem Boybeyi, Tutku Soyer, Pınar Atasoy, Yasemin Dere Gunal, Mustafa Kemal Aslan. Investigation of the effects of enteral hormones on the pyloric muscle in newborn ratsJournal of Pediatric Surgery 2015; 50(3): 408 doi: 10.1016/j.jpedsurg.2014.05.036