BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Dolan Das, Sandip Mukherjee, Asankur S. Das, Maitrayee Mukherjee, Chandan Mitra. Aqueous extract of black tea (Camellia sinensis) prevents ethanol+cholecystokinin-induced pancreatitis in a rat modelLife Sciences 2006; 78(19): 2194 doi: 10.1016/j.lfs.2005.09.020
2
Cristina Carrasco, Ana M. Marchena, María S. Holguín-Arévalo, Gervasio Martín-Partido, Ana B. Rodríguez, Sergio D. Paredes, José A. Pariente. Anti-inflammatory effects of melatonin in a rat model of caerulein-induced acute pancreatitisCell Biochemistry and Function 2013; : n/a doi: 10.1002/cbf.2942
3
Hao Wang, Wei-Qin Li, Wei Zhou, Ning Li, Jie-Shou Li. Clinical effects of continuous high volume hemofiltration on severe acute pancreatitis complicated with multiple organ dysfunction syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(9): 2096-2099 doi: 10.3748/wjg.v9.i9.2096
4
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan. Polymorphism of flagellin A gene in <i>Helicobacter pylori</i>World Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 783-787 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.783
5
Cristina Carrasco, María S. Holguín-Arévalo, Gervasio Martín-Partido, Ana B. Rodríguez, José A. Pariente. Chemopreventive effects of resveratrol in a rat model of cerulein-induced acute pancreatitisMolecular and Cellular Biochemistry 2014; 387(1-2): 217 doi: 10.1007/s11010-013-1887-0
6
Xin Shi, Nai-Rong Gao, Qing-Ming Guo, Yong-Jiu Yang, Ming-Dong Huo, Hao-Lin Hu, Helmut Friess. Relationship between overexpression of NK-1R, NK-2R and intestinal mucosal damage in acute necrotizing pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(1): 160-164 doi: 10.3748/wjg.v9.i1.160
7
Ping Wang, Ning Li, Jie-Shou Li, Wei-Qin Li. The role of endotoxin, TNF-&alpha;, and IL-6 in inducing the state of growth hormone insensitivityWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 531-536 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.531
8
Mohammad Sahil Niyazi, Poras Chaudhary, Arun Kumar Gupta, Chikkala Kanak Durga. Sequential organ failure assessment score in predicting outcome in patients with acute pancreatitisHellenic Journal of Surgery 2014; 86(3): 122 doi: 10.1007/s13126-014-0113-1
9
Lei Huang, Jun Cao. The Protective Effects of Shen-Fu Injection on Experimental Acute Pancreatitis in a Rat ModelOxidative Medicine and Cellular Longevity 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/248786
10
Zong-Guang Zhou, You-Dai Chen, Wei Sun, Zhong Chen. Pancreatic microcirculatory impairment in experimental acute pancreatitis in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 933-936 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.933
11
Yi-Ling Ling, Ai-Hong Meng, Xiao-Yun Zhao, Bao-En Shan, Jun-Lan Zhang, Xiao-Peng Zhang. Effect of cholecystokinin on cytokines during endotoxic shock in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 667-671 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.667
12
BRYONY A JONES, JOANNA C GIRLING. BILIARY AND PANCREATIC DISEASE IN PREGNANCYFetal and Maternal Medicine Review 2010; 21(4): 263 doi: 10.1017/S0965539510000094
13
Guo-Hui Sun, Yun-Sheng Yang, Qing-Sen Liu, Liu-Fang Cheng, Xu-Sheng Huang. Pancreatic encephalopathy and Wernicke encephalopathy in association with acute pancreatitis: A clinical studyWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(26): 4224-4227 doi: 10.3748/wjg.v12.i26.4224
14
Wen-Kui Yu, Wei-Qin Li, Ning Li, Jie-Shou Li. Influence of acute hyperglycemia in human sepsis on inflammatory cytokine and counterregulatory hormone concentrationsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(8): 1824-1827 doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1824
15
Ai-Jun Zhu, Jing-Sen Shi, Xue-Jun Sun. Organ failure associated with severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2570-2573 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2570
16
Sang Wook Kwak, Suk Kim, Jun Woo Lee, Nam Kyung Lee, Chang Won Kim, Mi Seon Yi, Gwang Ha Kim, Dae Hwan Kang. Evaluation of unusual causes of pancreatitis: Role of cross-sectional imagingEuropean Journal of Radiology 2009; 71(2): 296 doi: 10.1016/j.ejrad.2008.04.006
17
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Jun-Lan Zhang. Anti-inflammatory effect of cholecystokinin and its signal transduction mechanism in endotoxic shock ratWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(4): 712-717 doi: 10.3748/wjg.v8.i4.712
18
Jun Cao, Quanyan Liu. Protective Effects of Sivelestat in a Caerulein-Induced Rat Acute Pancreatitis ModelInflammation 2013; 36(6): 1348 doi: 10.1007/s10753-013-9674-3
19
Yan Luo, Chao-Xin Yuan, Yu-Lan Peng, Pei-Lin Wei, Zhao-Da Zhang, Jun-Ming Jiang, Lin Dai, Yun-Kai Hu. Can ultrasound predict the severity of acute pancreatitis early by observing acute fluid collection?World Journal of Gastroenterology 2001; 7(2): 293-295 doi: 10.3748/wjg.v7.i2.293
20
Shi-Ping Ding, Ji-Cheng Li, Chang Jin. A mouse model of severe acute pancreatitis induced with caerulein and lipopolysaccharideWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 584-589 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.584
21
Qiang-Pu Chen. Enteral nutrition and acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(2): 185-192 doi: 10.3748/wjg.v7.i2.185