BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Chang-Tai Xu, Lian-Tian Huang, Bo-Rong Pan. Current gene therapy for stomach carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 752-759 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.752
2
Weihua Qiu, Bingsen Zhou, Hongzhi Zou, Xiyong Liu, Peiguo G. Chu, Richard Lopez, Jennifer Shih, Christopher Chung, Yun Yen. Hypermethylation of Growth Arrest DNA Damage-Inducible Gene 45 β Promoter in Human Hepatocellular CarcinomaThe American Journal of Pathology 2004; 165(5): 1689 doi: 10.1016/S0002-9440(10)63425-6
3
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li. Intravenous chemotherapy for resected gastric cancer: meta-analysis of randomized controlled trialsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(6): 1023-1028 doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
4
Zi-Yu Li, Sheng-Quan Zou. Fas counterattack in cholangiocarcinoma: A mechanism for immune evasion in human hilar cholangiocarcinomasWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 860-863 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.860
5
Ru-Gang Zhang, Li-Xia Guo, Xing-Wang Wang, Hong Xie. Telomerase inhibition and telomere loss in BEL-7404 human hepatoma cells treated with doxorubicinWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(5): 827-831 doi: 10.3748/wjg.v8.i5.827
6
Chang-Min Shan, Juan Li. Study of apoptosis in human liver cancersWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 247-252 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.247
7
Su Liu, Qiao Wu, Xiao-Feng Ye, Jian-Huai Cai, Zhi-Wei Huang, Wen-Jin Su. Induction of apoptosis by TPA and VP-16 is through translocation of TR3World Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 446-450 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.446