BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wang-Xian Tang, Zi-Li Dan, Hong-Mei Yan, Cui-Huan Wu, Guo Zhang, Mei Liu, Qin Li, Shao-Bai Li. Experimental study of effect of Ganyanping on fibrosis in rat liversWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(6): 1292-1295 doi: 10.3748/wjg.v9.i6.1292
2
Xiao-Ling Wu, Wei-Zheng Zeng, Pi-Long Wang, Chun-Tao Lei, Ming-De Jiang, Xiao-Bin Chen, Yong Zhang, Hui Xu, Zhao Wang. Effect of compound rhodiola sachalinensis A Bor on CCl<sub>4</sub>-induced liver fibrosis in rats and its probable molecular mechanismsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1559-1562 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1559