BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Shupeng Liu, Nan Li, Xiya Yu, Xiao Xiao, Kai Cheng, Jingjing Hu, Jiaqi Wang, Dandan Zhang, Shuqun Cheng, Shanrong Liu. Expression of Intercellular Adhesion Molecule 1 by Hepatocellular Carcinoma Stem Cells and Circulating Tumor CellsGastroenterology 2013; 144(5): 1031 doi: 10.1053/j.gastro.2013.01.046
2
Mitsuru Futakuchi, Kumiko Ogawa, Seiko Tamano, Seishiro Takahashi, Tomoyuki Shirai. Suppression of metastasis by nuclear factor kB inhibitors in an in vivo lung metastasis model of chemically induced hepatocellular carcinomaCancer Science 2004; 95(1): 18 doi: 10.1111/j.1349-7006.2004.tb03165.x
3
Shuang-Ping Guo, Wen-Liang Wang, Yu-Qiang Zhai, Yi-Ling Zhao. Expression of nuclear factor-κB in hepatocellular carcinoma and its relation with the X protein of hepatitis B virusWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(3): 340-344 doi: 10.3748/wjg.v7.i3.340
4
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen. Field Population-based blocking treatment of esophageal epithelia dysplasiaWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 418-422 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
5
Hankui Chen, Wenndy Hernandez, Mark D. Shriver, Chiledum A. Ahaghotu, Rick A. Kittles. ICAM gene cluster SNPs and prostate cancer risk in African AmericansHuman Genetics 2006; 120(1): 69 doi: 10.1007/s00439-006-0184-3
6
Zhao-You Tang, Fan-Xian Sun, Jian Tian, Sheng-Long Ye, Yin-Kun Liu, Kang-Da Liu, Qiong Xue, Jie Chen, Jing-Lin Xia, Lun-Xiu Qin, Hui-Chuan Sun, Lu Wang, Jian Zhou, Yan Li, Zeng-Chen Ma, Xin-Da Zhou, Zhi-Quan Wu, Zhi-Ying Lin, Bing-Hui Yang. Metastatic human hepatocellular carcinoma models in nude mice and cell line with metastatic potentialWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(5): 597-601 doi: 10.3748/wjg.v7.i5.597
7
Mitsuru Futakuchi, Kumiko Ogawa, Masashi Sano, Seiko Tamano, Fumitaka Takeshita, Tomoyuki Shirai. Suppression of Lung Metastasis by Aspirin but Not Indomethacin in anin vivoModel of Chemically Induced Hepatocellular CarcinomaJapanese Journal of Cancer Research 2002; 93(10): 1175 doi: 10.1111/j.1349-7006.2002.tb01220.x
8
Gang Zhang, Mian Long, Zhe-Zhi Wu, Wei-Qun Yu. Mechanical properties of hepatocellular carcinoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 243-246 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.243
9
Zhao-You Tang, Lun-Xiu Qin, Hui-Chuan Sun, Qing-Hai Ye. Molecular Genetics of Liver Neoplasia2010; : 349 doi: 10.1007/978-1-4419-6082-5_19
10
Martin Mendoza, Chand Khanna. Revisiting the seed and soil in cancer metastasisThe International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2009; 41(7): 1452 doi: 10.1016/j.biocel.2009.01.015
11
Jing Xu, Ming Hui Mei, Si En Zeng, Qing Fen Shi, Yong Ming Liu, Li Ling Qin. Expressions of ICAM-1 and its mRNA in sera and tissues of patients with hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(1): 120-125 doi: 10.3748/wjg.v7.i1.120
12
Li-Wu Lin, Xue-Ying Lin, Yi-Mi He, Shang-Da Gao, Xiao-Dong Lin. Biological characteristics of HCC by ultrasound-guided aspiration biopsy and its clinical applicationWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(5): 941-945 doi: 10.3748/wjg.v9.i5.941