BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yuan L, Zeng BM, Liu LL, Ren Y, Yang YQ, Chu J, Li Y, Yang FW, He YH, Lin SD. Risk factors for progression to acute-on-chronic liver failure during severe acute exacerbation of chronic hepatitis B virus infection. World J Gastroenterol 2019; 25(19): 2327-2337 [PMID: 31148904 DOI: 10.3748/wjg.v25.i19.2327]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i19/2327.htm
Number Citing Articles
1
Meng Zhang, Xin Xu, Wei Liu, Zhongwei Zhang, Qiuyu Cheng, Zhongyuan Yang, Tingting Liu, Yunhui Liu, Qin Ning, Tao Chen, Junying Qi. Proton Pump Inhibitor Therapy Increases the Risk of Spontaneous Bacterial Peritonitis in Patients with HBV-Related Acute-on-Chronic Liver FailureAdvances in Therapy 2021; 38(9): 4675 doi: 10.1007/s12325-021-01844-1
2
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. Development and Validation of a Risk Prediction Model for Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Patients with Severe Acute Exacerbation: A Multi-Center StudySSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3864026
3
Lingyao Du, Yuanji Ma, Shaoqun Zhou, Fang Chen, Yan Xu, Ming Wang, Xuezhong Lei, Ping Feng, Hong Tang, Lang Bai. A prognostic score for patients with acute-on-chronic liver failure treated with plasma exchange-centered artificial liver support systemScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-81019-8
4
Ting Wu, Tao Chen, Qin Ning. Validation of non-invasive tools in predicting HBV-related acute-on-chronic liver failureHepatology International 2021; 15(3): 571 doi: 10.1007/s12072-021-10185-8
5
Fangwan Yang, Yujuan Liu, Baimei Zeng, Jun Chu, Han Hu, Yanqing Yang, Huan Chen, Caiyun Tian, Ying Li, Shide Lin. Noninvasive assessment of liver fibrosis for predicting acute-on-chronic liver failure in patients with chronic hepatitis BHepatology International 2021; 15(3): 593 doi: 10.1007/s12072-020-10106-1
6
Jun Chu, Yanqing Yang, Yujuan Liu, Lingqi Pei, Yihong Zhou, Tao Lu, Yin Zhang, Han Hu, Ying Li, Fangwan Yang, Shide Lin. Bacterial Infections Confer a Risk of Progression to Acute-on-Chronic Liver Failure in Patients with HBV-Related Compensated Cirrhosis During Severe Hepatitis FlaresInfectious Diseases and Therapy 2022; 11(5): 1839 doi: 10.1007/s40121-022-00695-9
7
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. Development and Validation of a Novel Risk Prediction Model Using Recursive Feature Elimination Algorithm for Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Patients With Severe Acute ExacerbationFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.748915
8
Mingxue Yu, Xiangyong Li, Yaxin Lu, Yusheng Jie, Xinhua Li, Xietong Shi, Shaolong Zhong, Yuankai Wu, Wenli Xu, Zifeng Liu, Yutian Chong. A Novel Prediction Model for Risk of Acute-on-Chronic Liver Failure in Chronic Hepatitis B Virus-Infected Patients With Flare of HepatitisSSRN Electronic Journal 2020;  doi: 10.2139/ssrn.3745797