BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Besheer T, Elalfy H, Abd El-Maksoud M, Abd El-Razek A, Taman S, Zalata K, Elkashef W, Zaghloul H, Elshahawy H, Raafat D, Elemshaty W, Elsayed E, El-Gilany AH, El-Bendary M. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging and micro-RNA in the diagnosis of hepatic fibrosis in chronic hepatitis C virus. World J Gastroenterol 2019; 25(11): 1366-1377 [PMID: 30918429 DOI: 10.3748/wjg.v25.i11.1366]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i11/1366.htm
Number Citing Articles
1
Yoshifumi Noda, Satoshi Goshima, Tomoyuki Okuaki, Yuta Akamine, Kimihiro Kajita, Nobuyuki Kawai, Hiroshi Kawada, Yukichi Tanahashi, Masayuki Matsuo. Hepatocyte fraction: correlation with noninvasive liver functional biomarkersAbdominal Radiology 2020; 45(1): 83 doi: 10.1007/s00261-019-02238-2
2
Yajuan Cao, Qingsong Tao, Xiaoming Kao, Xinhua Zhu. Hsa-circRNA-103809 Promotes Hepatocellular Carcinoma Development via MicroRNA-1270/PLAG1 Like Zinc Finger 2 AxisDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(5): 1524 doi: 10.1007/s10620-020-06416-x
3
Qun-Yan Yao, Ya-Dong Feng, Pei Han, Feng Yang, Guang-Qi Song. Hepatic microenvironment underlies fibrosis in chronic hepatitis B patientsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(27): 3917-3928 doi: 10.3748/wjg.v26.i27.3917
4
Jiawei Zhang, Dandan Li, Rui Zhang, Peng Gao, Rongxue Peng, Jinming Li. The miR-21 potential of serving as a biomarker for liver diseases in clinical practiceBiochemical Society Transactions 2020; 48(5): 2295 doi: 10.1042/BST20200653
5
Neta Gotlieb, Naama Schwartz, Shira Zelber-Sagi, Gabriel Chodick, Varda Shalev, Oren Shibolet. Longitudinal decrease in platelet counts as a surrogate marker of liver fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(38): 5849-5862 doi: 10.3748/wjg.v26.i38.5849
6
Siwanon Nawalerspanya, Pimsiri Sripongpun, Naichaya Chamroonkul, Chanon Kongkamol, Teerha Piratvisuth. Validation of original, expanded Baveno VI, and stepwise & platelet-MELD criteria to rule out varices needing treatment in compensated cirrhosis from various etiologiesAnnals of Hepatology 2020; 19(2): 209 doi: 10.1016/j.aohep.2019.08.005
7
Hendrien Kuipers, Frederik JH Hoogwater, Gea A Holtman, Anouk van der Hoorn, Marieke T de Boer, Robbert J de Haas. Clinical value of diffusion-weighted MRI for differentiation between benign and malignant gallbladder disease: a systematic review and meta-analysisActa Radiologica 2021; 62(8): 987 doi: 10.1177/0284185120950115
8
Long-Yuan Zhou, Si-Nan Lin, Florian Rieder, Min-Hu Chen, Sheng-Hong Zhang, Ren Mao. Noncoding RNAs as Promising Diagnostic Biomarkers and Therapeutic Targets in Intestinal Fibrosis of Crohn’s Disease: The Path From Bench to BedsideInflammatory Bowel Diseases 2021; 27(7): 971 doi: 10.1093/ibd/izaa321
9
Seong Hee Kang, Minjong Lee, Moon Young Kim, Jun Hyeok Lee, Baek Gyu Jun, Tae Suk Kim, Dae Hee Choi, Ki Tae Suk, Young Don Kim, Gab Jin Cheon, Dong Joon Kim, Soon Koo Baik. The longitudinal outcomes of applying non-selective beta-blockers in portal hypertension: real-world multicenter studyHepatology International 2021; 15(2): 424 doi: 10.1007/s12072-021-10160-3
10
Wei Su, Yang Tai, Shi-Hang Tang, Yan-Ting Ye, Chong Zhao, Jin-Hang Gao, Bi-Guang Tuo, Cheng-Wei Tang. Celecoxib attenuates hepatocyte apoptosis by inhibiting endoplasmic reticulum stress in thioacetamide-induced cirrhotic ratsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(28): 4094-4107 doi: 10.3748/wjg.v26.i28.4094
11
Ahmed Abdel Khalek Abdel Razek, Lamiaa Galal El-Serougy, Gehad Ahmad Saleh, Walaa Shabana, Rihame Abd El-wahab. Liver Imaging Reporting and Data System Version 2018Journal of Computer Assisted Tomography 2020; 44(2): 168 doi: 10.1097/RCT.0000000000000995
12
Yiken Lin, Lijuan Li, Dexin Yu, Zhuyun Liu, Shuhong Zhang, Qiuzhi Wang, Yueyue Li, Baoquan Cheng, Jianping Qiao, Yanjing Gao. A novel radiomics–platelet nomogram for the prediction of gastroesophageal varices needing treatment in cirrhotic patientsHepatology International 2021; 15(4): 995 doi: 10.1007/s12072-021-10208-4
13
Zheng Ye, Yi Wei, Jie Chen, Shan Yao, Bin Song. Value of intravoxel incoherent motion in detecting and staging liver fibrosis: A meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(23): 3304-3317 doi: 10.3748/wjg.v26.i23.3304
14
Bo Fan, Yiying Jin, Hongshuo Zhang, Rui Zhao, Man Sun, Mengfan Sun, Xiaoying Yuan, Wei Wang, Xiaogang Wang, Zhiqi Chen, Wankai Liu, Na Yu, Qun Wang, Tingjiao Liu, Xiancheng Li. MicroRNA‑21 contributes to renal cell carcinoma cell invasiveness and angiogenesis via the PDCD4/c‑Jun (AP‑1) signalling pathwayInternational Journal of Oncology 2019;  doi: 10.3892/ijo.2019.4928
15
Masakatsu Tsurusaki, Keitaro Sofue, Masatoshi Hori, Kosuke Sasaki, Kazunari Ishii, Takamichi Murakami, Masatoshi Kudo. Dual-Energy Computed Tomography of the Liver: Uses in Clinical Practices and ApplicationsDiagnostics 2021; 11(2): 161 doi: 10.3390/diagnostics11020161
16
Han-Jing Zhangdi, Si-Biao Su, Fei Wang, Zi-Yu Liang, Yu-Dong Yan, Shan-Yu Qin, Hai-Xing Jiang. Crosstalk network among multiple inflammatory mediators in liver fibrosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(33): 4835-4849 doi: 10.3748/wjg.v25.i33.4835
17
Hongjiang Wei, Kyle Decker, Hien Nguyen, Steven Cao, Tsung‐Yuan Tsai, Cynthia Dianne Guy, Mustafa Bashir, Chunlei Liu. Imaging diamagnetic susceptibility of collagen in hepatic fibrosis using susceptibility tensor imagingMagnetic Resonance in Medicine 2020; 83(4): 1322 doi: 10.1002/mrm.27995
18
Wenyue Zhang, Juan Huang, Yao Tang, Yixuan Yang, Huaidong Hu. Inhibition of fatty acid synthase (FASN) affects the proliferation and apoptosis of HepG2 hepatoma carcinoma cells via the β-catenin/C-myc signaling pathwayAnnals of Hepatology 2020; 19(4): 411 doi: 10.1016/j.aohep.2020.03.005
19
Po-Ke Hsu, Li-Sha Wu, Hsu-Heng Yen, Hsiu Ping Huang, Yang-Yuan Chen, Pei-Yuan Su, Wei-Wen Su. Attenuation Imaging with Ultrasound as a Novel Evaluation Method for Liver SteatosisJournal of Clinical Medicine 2021; 10(5): 965 doi: 10.3390/jcm10050965
20
Gao-Min Liu, Hua-Dong Zeng, Cai-Yun Zhang, Ji-Wei Xu. Identification of METTL3 as an Adverse Prognostic Biomarker in Hepatocellular CarcinomaDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(4): 1110 doi: 10.1007/s10620-020-06260-z
21
Augusto Kreling Medeiros, Cinthia Callegari Barbisan, Italo Ribeiro Cruz, Eduardo Medeiros de Araújo, Bruna Brandão Libânio, Kamila Seidel Albuquerque, Ulysses S. Torres. Higher frequency of hepatic steatosis at CT among COVID-19-positive patientsAbdominal Radiology 2020; 45(9): 2748 doi: 10.1007/s00261-020-02648-7