BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou TR, Huang JJ, Huang ZT, Cao HY, Tan B. Inhibitory effects of patchouli alcohol on stress-induced diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2018; 24(6): 693-705 [PMID: 29456408 DOI: 10.3748/wjg.v24.i6.693]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i6/693.htm
Number Citing Articles
1
Qiang-Song Wang, Yi-Lun Wang, Wen-Yan Zhang, Kuang-Dai Li, Xiong-Fei Luo, Yuan-Lu Cui. Puerarin from Pueraria lobata alleviates the symptoms of irritable bowel syndrome-diarrheaFood & Function 2021; 12(5): 2211 doi: 10.1039/D0FO02848G
2
Aline Hajj, Diane Mourad, May Ghossoub, Souheil Hallit, Antoine Geagea, Halim Abboud, Hanna El Mouallem, Philippe Saniour, Nabil El Hachem, Lydia Rabbaa Khabbaz. Uncovering Demographic, Clinical, Triggering Factors Similarities Between Migraine and Irritable Bowel SyndromeJournal of Nervous & Mental Disease 2019; 207(10): 847 doi: 10.1097/NMD.0000000000001033
3
Chen Junren, Xie Xiaofang, Li Mengting, Xiong Qiuyun, Li Gangmin, Zhang Huiqiong, Chen Guanru, Xu Xin, Yin Yanpeng, Peng Fu, Peng Cheng. Pharmacological activities and mechanisms of action of Pogostemon cablin Benth: a reviewChinese Medicine 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13020-020-00413-y
4
Fangjun Chen, Yifei Xu, Jing Wang, Xufeng Yang, Hongying Cao, Ping Huang. Relaxation Effect of Patchouli Alcohol in Rat Corpus Cavernous and Its Underlying MechanismsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3109069
5
Ioana n Miruna Balmus, Alin Ciobica, Roxana Cojocariu, Lucian Gorgan, Carol Stanciu, Anca Trifan. The Possible Biorelevance of Alcohol Consumption in some Gastrointestinal IBS-Like Symptoms - Correlative Studies Based on Surveying2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) 2019; : 1 doi: 10.1109/EHB47216.2019.8969914
6
Yulin Lu, Jingjing Huang, Yao Zhang, Zitong Huang, Weiming Yan, Tianran Zhou, Zhesheng Wang, Lu Liao, Hongying Cao, Bo Tan. Therapeutic Effects of Berberine Hydrochloride on Stress-Induced Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome Rats by Inhibiting Neurotransmission in Colonic Smooth MuscleFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.596686
7
Wanyu Chen, Lu Liao, Zitong Huang, Yulin Lu, Yukang Lin, Ying Pei, Shulin Yi, Chen Huang, Hongying Cao, Bo Tan. Patchouli alcohol improved diarrhea-predominant irritable bowel syndrome by regulating excitatory neurotransmission in the myenteric plexus of ratsFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.943119
8
Qiang Lu, Daopeng Tan, Jingbin Luo, Yonghao Ye, Manhua Zuo, Siyu Wang, Cailan Li. Potential of natural products in the treatment of irritable bowel syndromePhytomedicine 2022; 106: 154419 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154419
9
Sheyda Ranjbar, Seyed Afshin Seyednejad, Shekoufeh Nikfar, Roja Rahimi, Mohammad Abdollahi. How can we develop better antispasmodics for irritable bowel syndrome?Expert Opinion on Drug Discovery 2019; 14(6): 549 doi: 10.1080/17460441.2019.1593369
10
Qian Lu, Chao Jiang, Jialong Hou, Hao Qian, Feifan Chu, Weiqi Zhang, Mengke Ye, Ziyi Chen, Jian Liu, Hanbing Yao, Jianfeng Zhang, Jiake Xu, Te Wang, Shunwu Fan, Qingqing Wang. Patchouli Alcohol Modulates the Pregnancy X Receptor/Toll-like Receptor 4/Nuclear Factor Kappa B Axis to Suppress OsteoclastogenesisFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.684976
11
Shu-Lin Yi, Zi-Tong Huang, Lu Liao, Yu-Lin Lu, Yu-Kang Lin, Ying Pei, Wan-Yu Chen, Chen Huang, Hong-Ying Cao, Bo Tan. The Effects of Patchouli Alcohol on Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome are Correlated with Phenotypic Plasticity in Myenteric Neurons and the Targeted Regulation of Myosin VaThe American Journal of Chinese Medicine 2022; 50(07): 1905 doi: 10.1142/S0192415X22500811
12
Guohui Zhang, Meijing Liu, Meng Song, Jueyu Wang, Jiazhong Cai, Chuanquan Lin, Yanwu Li, Xin Jin, Chuangpeng Shen, Zhao Chen, Dake Cai, Yong Gao, Chenchen Zhu, Chaozhan Lin, Changhui Liu. Patchouli alcohol activates PXR and suppresses the NF-κB-mediated intestinal inflammatoryJournal of Ethnopharmacology 2020; 248: 112302 doi: 10.1016/j.jep.2019.112302
13
Syeda Saniya Zahra, Gulzar Ahmad Nayik, Tooba Khalida. Essential Oils2023; : 429 doi: 10.1016/B978-0-323-91740-7.00006-2