BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Toyoshima O, Nishizawa T, Arita M, Kataoka Y, Sakitani K, Yoshida S, Yamashita H, Hata K, Watanabe H, Suzuki H. Helicobacter pylori infection in subjects negative for high titer serum antibody. World J Gastroenterol 2018; 24(13): 1419-1428 [PMID: 29632423 DOI: 10.3748/wjg.v24.i13.1419]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i13/1419.htm
Number Citing Articles
1
Toshihisa Tsukadaira, Seiichi Hayashi, Hiroyoshi Ota, Natsuko Kobayashi, Yasuhiro Sekiguchi, Himiko Kodaira, Takehisa Matsumoto, Kazuki Horiuchi, Tatsuya Negishi, Mari Kurahashi. Prevalence, clinical features, and esophagogastroduodenoscopy (EGD) findings of non‐Helicobacter pylori Helicobacter infection: A study of 50 cases at a single facility in JapanHelicobacter 2021; 26(4) doi: 10.1111/hel.12811
2
Xiangyi Zan, Zhaofeng Chen, Qinghong Guo, Yuping Wang, Zhiyi Zhang, Rui Ji, Ya Zheng, Jinhua Zhang, Zhengqi Wu, Min Li, Xiang Wang, Yuwei Ye, Xiaohua Li, Feng An, Chuanggui Xu, Linzhi Lu, Ping Fan, Jun Zhang, Quanlin Guan, Qiang Li, Min Liu, Qian Ren, Xiaobin Hu, Hong Lu, Yuling Wang, Hongling Zhang, Yue Zhao, Xi Gou, Xiaochuang Shu, Jun Wang, Zenan Hu, Rong Liu, Hao Yuan, Jiankang Liu, Liang Qiao, Yongning Zhou. The Association of Trefoil Factors with Gastric Cancer and Premalignant Lesions: A Cross-Sectional Population-Based Cohort StudyCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2022; 31(3): 625 doi: 10.1158/1055-9965.EPI-21-0760
3
Salah A. Sheweita, Awad S. Alsamghan. Molecular Mechanisms Contributing Bacterial Infections to the Incidence of Various Types of CancerMediators of Inflammation 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4070419
4
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Kazuhiko Koike. Endoscopic Kyoto classification of <i>Helicobacter pylori</i> infection and gastric cancer risk diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(5): 466-477 doi: 10.3748/wjg.v26.i5.466
5
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Kosuke Sakitani, Tadahiro Yamakawa, Yoshiyuki Takahashi, Nobutake Yamamichi, Keisuke Hata, Yasuyuki Seto, Kazuhiko Koike, Hidenobu Watanabe, Hidekazu Suzuki. Serum anti-<i>Helicobacter pylori</i> antibody titer and its association with gastric nodularity, atrophy, and age: A cross-sectional studyWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(35): 4061-4068 doi: 10.3748/wjg.v24.i35.4061
6
Seung Joo Kang. Endoscopic Scoring System for Predicting Helicobacter pylori InfectionThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2022; 22(4): 253 doi: 10.7704/kjhugr.2022.0053
7
Takumi Notsu, Kyoichi Adachi, Tomoko Mishiro, Harumi Fujihara, Takashi Toda, Shigeru Takaki, Yoshikazu Kinoshita. Prevalence of Autoimmune Gastritis in Individuals Undergoing Medical Checkups in JapanInternal Medicine 2019; 58(13): 1817 doi: 10.2169/internalmedicine.2292-18
8
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Kosuke Sakitani, Tadahiro Yamakawa, Yoshiyuki Takahashi, Kazunori Kinoshita, Akira Torii, Atsuo Yamada, Hidekazu Suzuki, Kazuhiko Koike. Helicobacter pylorieradication improved the Kyoto classification score on endoscopyJGH Open 2020; 4(5): 909 doi: 10.1002/jgh3.12360
9
Toshihiro Nishizawa, Shuntaro Yoshida, Osamu Toyoshima, Tatsuya Matsuno, Masataka Irokawa, Toru Arano, Hirotoshi Ebinuma, Hidekazu Suzuki, Takanori Kanai, Kazuhiko Koike. Risk Factors for Prolonged Hospital Stay after EndoscopyClinical Endoscopy 2021; 54(6): 851 doi: 10.5946/ce.2020.292
10
Koji Otani, Toshio Watanabe, Satoshi Kosaka, Yuji Matsumoto, Akinobu Nakata, Yuji Nadatani, Shusei Fukunaga, Shuhei Hosomi, Fumio Tanaka, Noriko Kamata, Koichi Taira, Yasuaki Nagami, Tetsuya Tanigawa, Tatsuo Kimura, Shinya Fukumoto, Norifumi Kawada, Yasuhiro Fujiwara. Utility of Kyoto Classification of Gastritis in subjects with a high-negative titer of anti-<i>Helicobacter pylori</i> antibody during a medical check-upJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2020; 67(3): 317 doi: 10.3164/jcbn.20-21
11
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Shuntaro Yoshida, Tatsuya Matsuno, Nariaki Odawara, Akira Toyoshima, Kosuke Sakitani, Hidenobu Watanabe, Mitsuhiro Fujishiro, Hidekazu Suzuki. Consistency between the endoscopic Kyoto classification and pathological updated Sydney system for gastritis: A cross‐sectional studyJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(2): 291 doi: 10.1111/jgh.15693
12
Su Jin Kim. Scratch Sign as an Endoscopic Marker for Predicting the Absence of Current Helicobacter pylori InfectionThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2023; 23(3): 157 doi: 10.7704/kjhugr.2023.0032
13
Kyoichi Adachi, Takumi Notsu, Tomoko Mishiro, Yoshikazu Kinoshita. Long‐term effect of Helicobacter pylori eradication on prevalence of reflux esophagitisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 34(11): 1963 doi: 10.1111/jgh.14730
14
Kyoichi Adachi, Takumi Notsu, Tomoko Mishiro, Yoshikazu Kinoshita. Relationship of <i>Helicobacter pylori</i> Infection with Gastric Black Spots Shown by EndoscopyInternal Medicine 2019; 58(6): 767 doi: 10.2169/internalmedicine.1751-18
15
Kyoichi Adachi, Kanako Kishi, Takumi Notsu, Tomoko Mishiro, Kazunari Sota, Norihisa Ishimura, Shunji Ishihara. Serum Anti-<i>Helicobacter pylori</i> IgG Antibody Titer in <i>H. pylori</i>-negative Cases with a Different Gastric Mucosal Atrophy StatusInternal Medicine 2020; 59(22): 2817 doi: 10.2169/internalmedicine.5132-20
16
Toshihiro Nishizawa, Kosuke Sakitani, Hidekazu Suzuki, Shuntaro Yoshida, Yosuke Kataoka, Yousuke Nakai, Hirotoshi Ebinuma, Takanori Kanai, Osamu Toyoshima, Kazuhiko Koike. Clinical features of cardiac nodularity-like appearance induced by <i>Helicobacter pylori</i> infectionWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(35): 5354-5361 doi: 10.3748/wjg.v26.i35.5354
17
Eunsun Lim, Ik Hyun Jo, Yeon-Ji Kim, Woo Chul Chung. In situ Diagnosis of Helicobacter pylori Infection Using the Endoscopic Kyoto Scoring SystemThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2021; 21(4): 322 doi: 10.7704/kjhugr.2021.0046
18
Takako Takayama, Hideo Suzuki, Kosuke Okada, Shintaro Akiyama, Toshiaki Narasaka, Kazushi Maruo, Taku Sakamoto, Emiko Seo, Kiichiro Tsuchiya. The Optimal Cut-off of the Latex Immunoassay (LZ Test) for <i>Helicobacter pylori</i> Infection Based on the Stool Antigen Test and <i>Helicobacter pylori</i>-associated GastritisInternal Medicine 2022; 61(14): 2103 doi: 10.2169/internalmedicine.8659-21
19
Toshihiro Nishizawa, Kosuke Sakitani, Hidekazu Suzuki, Mami Takeuchi, Yoshiyuki Takahashi, Kazue Takeuchi, Tadahiro Yamakawa, Shuntaro Yoshida, Keisuke Hata, Hirotoshi Ebinuma, Kazuhiko Koike, Osamu Toyoshima. Adverse events associated with bidirectional endoscopy with midazolam and pethidineJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2020; 66(1): 78 doi: 10.3164/jcbn.19-73
20
Kaijie Wang, Jing Zhao, Haifeng Jin, Lina Meng, Yihong Fan, Yanlin Zhou, Cheng Ye, Meng Li, Panpan Ma, Linwensi Zhu, Yanting Ye, Bin Lyu. Establishment of a modified Kyoto classification scoring model and its significance in the diagnosis of Helicobacter pylori current infectionGastrointestinal Endoscopy 2023; 97(4): 684 doi: 10.1016/j.gie.2022.11.008
21
Satoru Mizutani, Yu Takahashi, Takeshi Shimamoto, Hideki Nakagawa, Hiroyuki Hisada, Kaori Oshio, Dai Kubota, Hiroya Mizutani, Daisuke Ohki, Yoshiki Sakaguchi, Seiichi Yakabi, Keiko Niimi, Naomi Kakushima, Yosuke Tsuji, Ryoichi Wada, Nobutake Yamamichi, Mitsuhiro Fujishiro. Performing the ABC Method Twice for Gastric Cancer Risk Stratification: A Retrospective Study Based on Data from a Large-Scale Screening FacilityDiagnostics 2023; 13(7): 1284 doi: 10.3390/diagnostics13071284
22
Young Jung Kim, Sun-Young Lee, Jeong Hwan Kim, In-Kyung Sung, Hyung Seok Park. Incidence of Infection among Subjects with Helicobacter pylori SeroconversionClinical Endoscopy 2022; 55(1): 67 doi: 10.5946/ce.2020.299
23
Sh. T. Тurdieva, G. T. Makhkamova. The role of <i>Helicobacter pylori</i> in the development of iron defi ciency anaemia in childrenExperimental and Clinical Gastroenterology 2023; 1(1): 126 doi: 10.31146/1682-8658-ecg-209-1-126-133
24
Toshihiro Nishizawa, Kosuke Sakitani, Hidekazu Suzuki, Tadahiro Yamakawa, Yoshiyuki Takahashi, Nobutake Yamamichi, Hidenobu Watanabe, Yasuyuki Seto, Kazuhiko Koike, Osamu Toyoshima. A combination of serum anti‐Helicobacter pylori antibody titer and Kyoto classification score could provide a more accurate diagnosis of H pyloriUnited European Gastroenterology Journal 2019; 7(3): 343 doi: 10.1177/2050640619825947
25
Alba Panarese, Yutaka Saito, Rocco Maurizio Zagari. Kyoto classification of gastritis, virtual chromoendoscopy and artificial intelligence: Where are we going? What do we need?Artificial Intelligence in Gastrointestinal Endoscopy 2023; 4(1): 1-11 doi: 10.37126/aige.v4.i1.1
26
Kyoichi Adachi, Norihisa Ishimura, Takumi Notsu, Kanako Kishi, Tomoko Mishiro, Kazunari Sota, Nahoko Nagano, Shunji Ishihara. Endoscopic findings of cardiac lymphoid hyperplasia and Helicobacter pylori infection statusDEN Open 2022; 2(1) doi: 10.1002/deo2.15
27
Hang Gong, Hui-Mei Xu, De-Kui Zhang. Focusing on Helicobacter pylori infection in the elderlyFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2023; 13 doi: 10.3389/fcimb.2023.1121947
28
Kyoichi Adachi, Norihisa Ishimura, Kanako Kishi, Takumi Notsu, Tomoko Mishiro, Kazunari Sota, Shunji Ishihara. Prevalence of Barrett's Epithelium Shown by Endoscopic Observations with Linked Color Imaging in Subjects with Different <i>H. pylori</i> Infection StatusesInternal Medicine 2021; 60(5): 667 doi: 10.2169/internalmedicine.5676-20
29
Jun Lu, Dong Van Hoang, Yuko Hayashi, Makiko Hashimoto, Sachiko Kubo, Hiroshi Kajio, Tetsuya Mizoue, Krzysztof Siemianowicz. Negative-High Titer of Helicobacter pylori Antibody and Lipid ProfilesBioMed Research International 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9984255
30
Takumi Notsu, Kyoichi Adachi, Tomoko Mishiro, Norihisa Ishimura, Shunji Ishihara. Fundic gland polyp prevalence according to Helicobacter pylori infection statusJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(7): 1158 doi: 10.1111/jgh.14934
31
Gwang Ha Kim. Clinical Application of the Kyoto Classification of GastritisThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2023; 23(2): 89 doi: 10.7704/kjhugr.2023.0013
32
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Shuntaro Yoshida, Yoshiki Sakaguchi, Yousuke Nakai, Hidenobu Watanabe, Hidekazu Suzuki, Chizu Tanikawa, Koichi Matsuda, Kazuhiko Koike. Endoscopy-based Kyoto classification score of gastritis related to pathological topography of neutrophil activityWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(34): 5146-5155 doi: 10.3748/wjg.v26.i34.5146
33
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Kazuma Sekiba, Tatsuya Matsuno, Ryo Kondo, Hidenobu Watanabe, Hidekazu Suzuki, Chizu Tanikawa, Kazuhiko Koike, Koichi Matsuda. A single nucleotide polymorphism in <i>Prostate Stem Cell Antigen</i> is associated with endoscopic grading in Kyoto classification of gastritisJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2021; 68(1): 73 doi: 10.3164/jcbn.20-67
34
Hang Yang, Bing Hu. Diagnosis of Helicobacter pylori Infection and Recent AdvancesDiagnostics 2021; 11(8): 1305 doi: 10.3390/diagnostics11081305
35
Yi Ying Cheok, Grace Min Yi Tan, Chalystha Yie Qin Lee, Suhailah Abdullah, Chung Yeng Looi, Won Fen Wong. Innate Immunity Crosstalk with Helicobacter pylori: Pattern Recognition Receptors and Cellular ResponsesInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(14): 7561 doi: 10.3390/ijms23147561
36
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa. Kyoto classification of gastritis: Advances and future perspectives in endoscopic diagnosis of gastritisWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(43): 6078-6089 doi: 10.3748/wjg.v28.i43.6078