BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lei JJ, Zhou L, Liu Q, Xiong C, Xu CF. Can mean platelet volume play a role in evaluating the severity of acute pancreatitis? World J Gastroenterol 2017; 23(13): 2404-2413 [PMID: 28428720 DOI: 10.3748/wjg.v23.i13.2404]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i13/2404.htm
Number Citing Articles
1
Agata Michalak, Katarzyna Laskowska, Piotr Radwan, Beata Kasztelan-Szczerbinska, Marek Cybulski, Halina Cichoz-Lach. Platelet indices as potential biomarkers for determining active ulcerative colitis and assessing the efficacy of biological treatment – experience of a single centre – a pilot studyCurrent Issues in Pharmacy and Medical Sciences 2019; 32(4): 225 doi: 10.2478/cipms-2019-0038
2
Tue Bjerg Bennike, Melena D. Bellin, Yue Xuan, Allan Stensballe, Frederik Trier Møller, Gregory J. Beilman, Ofer Levy, Zobeida Cruz-Monserrate, Vibeke Andersen, Judith Steen, Darwin L. Conwell, Hanno Steen. A Cost-Effective High-Throughput Plasma and Serum Proteomics Workflow Enables Mapping of the Molecular Impact of Total Pancreatectomy with Islet AutotransplantationJournal of Proteome Research 2018; 17(5): 1983 doi: 10.1021/acs.jproteome.8b00111
3
Jia Yan, Huang Yilin, Wu Di, Wang Jie, Wang Hanyue, Liu Ya, Peng Jie. A nomogram for predicting the risk of mortality in patients with acute pancreatitis and Gram-negative bacilli infectionFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.1032375
4
Nazım EKİN, Eşref ARAÇ, Songül ARAÇ. Can Hematological Parameters Predict the Severity of Acute Pancreatitis?Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2020; 22(2): 79 doi: 10.18678/dtfd.684148
5
Fengyu Lin, Rongli Lu, Duoduo Han, Yifei Fan, Yan Zhang, Pinhua Pan. A prediction model for acute respiratory distress syndrome among patients with severe acute pancreatitis: a retrospective analysisTherapeutic Advances in Respiratory Disease 2022; 16: 175346662211225 doi: 10.1177/17534666221122592
6
Nobutaka Chiba, Atsunori Sugita, Minori Mizuochi, Jun Sato, Takeshi Saito, Atsushi Sakurai, Kosaku Kinoshita. Clinical significance of reactive thrombocytosis in the course of acute pancreatitisBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02837-w
7
Ayşegül ÖKSÜZOĞLU. The role of neutrophil/lymphocyte ratio and mean platelet volume in diagnosis of ovarian torsionJinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021; 18(3): 867 doi: 10.38136/jgon.857146
8
Meghan M. Johnson, John C. Gicking, Deborah A. Keys. Evaluation of red blood cell distribution width, neutrophil‐to‐lymphocyte ratio, and other hematologic parameters in canine acute pancreatitisJournal of Veterinary Emergency and Critical Care 2023; 33(5): 587 doi: 10.1111/vec.13325
9
Jian Wei Tan, Yujia Gao, Alfred Wei Chieh Kow, Glenn Bonney, Krishnakumar Madhavan, John A. Windsor, Shridhar Ganpathi Iyer. Clinical management and outcomes of acute pancreatitis: Identifying areas for quality improvement in a tertiary Asian settingPancreatology 2019; 19(4): 507 doi: 10.1016/j.pan.2019.04.011
10
Zi-Yu Liu, Lei Tian, Xiang-Yao Sun, Zong-Shi Liu, Li-Jie Hao, Wen-Wen Shen, Yan-Qiu Gao, Hui-Hong Zhai. Development and validation of a risk prediction score for the severity of acute hypertriglyceridemic pancreatitis in Chinese patientsWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(33): 4846-4860 doi: 10.3748/wjg.v28.i33.4846
11
Stefano SKURZAK, Roberto BALAGNA. Beyond platelet count in sepsis: becoming familiar with femtolitresMinerva Anestesiologica 2021; 87(2) doi: 10.23736/S0375-9393.20.15041-7
12
Ziyu Liu, Zongshi Liu, Qi Li, Xiaocui Li, Lijie Hao, Guangwei Qiu, Huihong Zhai. Nonlinear Relationship Between Serum Total Cholesterol Levels and the Severity of Hypertriglyceridemic Acute Pancreatitis: A Cohort Study in ChinaDigestive Diseases and Sciences 2023; 68(12): 4466 doi: 10.1007/s10620-023-08025-w
13
Qiu Qiu, Yong Jian Nian, Liang Tang, Yan Guo, Liang Zhi Wen, Bin Wang, Dong Feng Chen, Kai Jun Liu. Artificial neural networks accurately predict intra‐abdominal infection in moderately severe and severe acute pancreatitisJournal of Digestive Diseases 2019; 20(9): 486 doi: 10.1111/1751-2980.12796
14
Gang Li, Shuai Li, Longxiang Cao, Wenjian Mao, Jing Zhou, Bo Ye, Jingzhu Zhang, Ling Ding, Yin Zhu, Lu Ke, Yuxiu Liu, Zhihui Tong, Weiqin Li. Nomogram development and validation for predicting minimally invasive step-up approach failure in infected necrotizing pancreatitis patients: a retrospective cohort studyInternational Journal of Surgery 2023; 109(6): 1677 doi: 10.1097/JS9.0000000000000415
15
Vedat Tan, Berat Ebik, Ferhat Bacaksız, Ali Üzel, Mustafa Zanyar Akkuzu, Ahmet Yavuz, Ümit Karabulut. Akut Pankreatitte RDW ve MPV Hastalığın Şiddeti ve Mortalitesinin Bir Prediktörü Olabilir mi?Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2024; 21(1): 6 doi: 10.35440/hutfd.1389829
16
Weiping Cao, Xia Ni, Mengwen Gan, Bing Xie, Yurong Xie, Qin Wang, Lishi Meng, Chao He, Juan Chen, Xinzhi Wang. Treatment and diagnosis of hyperlipidemia acute pancreatitis in pregnancy associated with pre‑pregnancy obesity and diabetes: A case reportExperimental and Therapeutic Medicine 2023; 26(6) doi: 10.3892/etm.2023.12272
17
Jianjun Wang, Yang Xia, Yuan Cao, Xianfu Cai, Shichun Jiang, Yougang Liao, Mingsong Shi, Huiwen Luo, Decai Wang. Evaluating the efficacy and timing of blood purification modalities in early-stage hyperlipidemic acute pancreatitis treatmentLipids in Health and Disease 2023; 22(1) doi: 10.1186/s12944-023-01968-z
18
Longhuan Zeng, Xueying Cai, Jiayi Chen, Guangyong Jin, Yongke Zheng. Role of mean platelet volume in hypertriglyceridemia-induced acute pancreatitis during pregnancyBMC Pregnancy and Childbirth 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12884-020-03295-y
19
Guangzhe Pian, Hao Li, Yongjun Piao. Clinical Significance of Inflammation Markers in Predicting the Severity of Acute PancreatitisPancreas 2021; 50(2): 201 doi: 10.1097/MPA.0000000000001749
20
Baris KARAGÜN, Tayyibe SALER. Mean Platelet Volume as a New Inflammatory Marker in Acute Pancreatitis and Its Relation to C-Reactive Protein and Ranson’s Score on AdmissionBatı Karadeniz Tıp Dergisi 2023; 7(1): 9 doi: 10.29058/mjwbs.1228491
21
Xiang Shi, Wen-Chao Li, Li-Jun Mo, Xiao-Hong Li, Yu-Zhen Luo, Liu-Qun Qin, Zheng Yang, Wu-Ning Mo. Altered mean platelet volume in children with Henoch-Schonlein purpura and its association with disease activityAnnals of Clinical Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine 2018; 55(3): 368 doi: 10.1177/0004563217727015
22
Rafet Eren, Mehmet Hilmi Doğu, Alper Koç, Şermin Altındal, Osman Yokuş, Elif Suyanı. The association of mean platelet volume and platecrit and bone marrow fibrosis in patients with essential thrombocythemia: A cohort studyJournal of Surgery and Medicine 2019;  doi: 10.28982/josam.525751
23
Veysel Tahiroglu, Fatih Kara. Effects of acute inflammation on platelet indices: An experimental studyBaghdad Journal of Biochemistry and Applied Biological Sciences 2022; 3(03): 210 doi: 10.47419/bjbabs.v3i03.150