BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ichikawa D, Komatsu S, Dohi O, Naito Y, Kosuga T, Kamada K, Okamoto K, Itoh Y, Otsuji E. Laparoscopic and endoscopic co-operative surgery for non-ampullary duodenal tumors. World J Gastroenterol 2016; 22(47): 10424-10431 [PMID: 28058023 DOI: 10.3748/wjg.v22.i47.10424]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i47/10424.htm
Number Citing Articles
1
Sara Oliveira de Brito, Diogo Libânio, Cláudia Martins Marques Pinto, João Pedro Pinho Osório de Araújo Teixeira, João Paulo Meireles de Araújo Teixeira. Efficacy and Safety of Laparoscopic Endoscopic Cooperative Surgery in Upper Gastrointestinal Lesions: A Systematic Review and Meta-AnalysisGE - Portuguese Journal of Gastroenterology 2023; 30(1): 4 doi: 10.1159/000526644
2
Takuma Yoshida, Osamu Dohi, Takeshi Kubota, Yuji Naito, Yoshito Itoh. A case of laparoscopy and endoscopy cooperative surgery for circumferential superficial nonampullary duodenal epithelial tumorVideoGIE 2020; 5(11): 569 doi: 10.1016/j.vgie.2020.06.001
3
Takashi Hirose, Motohiko Kato, Waku Hatta, Seiichiro Abe, Kohei Takizawa, Tomonori Yano. Superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors now: endoscopic diagnosis and therapyJapanese Journal of Clinical Oncology 2023; 53(10): 877 doi: 10.1093/jjco/hyad073
4
Motohiko Kato, Naohisa Yahagi, Thierry Ponchon. Atlas of Early Neoplasias of the Gastrointestinal Tract2019; : 223 doi: 10.1007/978-3-030-01114-7_10
5
Zheng Zhao, Yue Jiao, Shuyue Yang, Anni Zhou, Guiping Zhao, Shuilong Guo, Peng Li, Shutian Zhang. Endoscopic diagnosis and treatment of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumors: A reviewJournal of Translational Internal Medicine 2023; 11(3): 206 doi: 10.2478/jtim-2023-0102
6
Naoki Hiki. History and further development of laparoscopic endoscopic cooperative surgeryDigestive Endoscopy 2022; 34(S2): 64 doi: 10.1111/den.14157
7
Eisuke Nakao, Ken Namikawa, Toshiaki Hirasawa, Kaoru Nakano, Yoshitaka Tokai, Shoichi Yoshimizu, Yusuke Horiuchi, Akiyoshi Ishiyama, Toshiyuki Yoshio, Souya Nunobe, Junko Fujisaki. Risk factors for lymph node metastasis and indication of local resection in duodenal neuroendocrine tumorsJGH Open 2022; 6(3): 189 doi: 10.1002/jgh3.12718
8
Futoshi Muranaka, Masato Kitazawa, Yugo Iwaya, Shigeo Tokumaru, Satoshi Nakamura, Makoto Koyama, Yuta Yamamoto, Nao Hondo, Yuji Soejima. Transmesenteric approach for laparoscopic endoscopic cooperative surgery for a duodenal adenoma located in the third portion of the duodenumAsian Journal of Endoscopic Surgery 2023; 16(4): 822 doi: 10.1111/ases.13228
9
Osamu Kinoshita, Moyu Dohi, Yusuke Horii, Atsushi Ikai, Tomohito Kitamori, Tetsuro Yamashita. Simultaneous resection of gastric and gallbladder metastasis from renal cell carcinoma treated by laparoscopic and endoscopic cooperative surgery: a case reportSurgical Case Reports 2019; 5(1) doi: 10.1186/s40792-019-0569-x
10
Yasushi Yamasaki, Noriya Uedo, Yoji Takeuchi, Ryu Ishihara, Hiroyuki Okada, Hiroyasu Iishi. Current Status of Endoscopic Resection for Superficial Nonampullary Duodenal Epithelial TumorsDigestion 2018; 97(1): 45 doi: 10.1159/000484112
11
Motohiko Kato, Naohisa Yahagi. Advanced Endoscopic Treatment of Gastric and Duodenal Neoplasms: Beyond Standard EMR and ESDAmerican Journal of Gastroenterology 2018; 113(10): 1423 doi: 10.1038/s41395-018-0221-6
12
Radoica Jokić, Jelena Antić, Svetlana Bukarica, Miloš Pajić, Ivana Fratrić. Laparoscopic–Endoscopic “Rendezvous” Procedure in Pediatric Gastrointestinal Surgery—Case SeriesChildren 2021; 8(9): 770 doi: 10.3390/children8090770
13
Li-Yun Ma, Zu-Qiang Liu, Lu Yao, Mei-Dong Xu, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Li-Li Ma, Wen-Zheng Qin, Jian-Wei Hu, Ming-Yan Cai, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou. Endoscopic resection of upper GI extraluminal tumors (with videos)Gastrointestinal Endoscopy 2022; 96(5): 752 doi: 10.1016/j.gie.2022.06.020
14
Xiao-Yu Li, Kai-Yue Ji, Yu-Hu Qu, Juan-Juan Zheng, Ying-Jie Guo, Cui-Ping Zhang, Kun-Peng Zhang. Application of endoscopic submucosal dissection in duodenal space-occupying lesionsWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(24): 6296-6305 doi: 10.12998/wjcc.v8.i24.6296
15
Ai Fujimoto, Motoki Sasaki, Osamu Goto, Tadateru Maehata, Yasutoshi Ochiai, Motohiko Kato, Atsushi Nakayama, Teppei Akimoto, Jyunko Kuramoto, Yuichiro Hayashi, Kaori Kameyama, Naohisa Yahagi. Treatment Results of Endoscopic Mucosal Resection with a Ligation Device for Duodenal Neuroendocrine TumorsInternal Medicine 2019; 58(6): 773 doi: 10.2169/internalmedicine.1517-18
16
Ryo Matsumoto, Kengo Kanetaka, Yasuhiro Maruya, Shun Yamaguchi, Shinichiro Kobayashi, Daisuke Miyamoto, Ken Ohnita, Yusuke Sakai, Keiichi Hashiguchi, Kazuhiko Nakao, Susumu Eguchi. The Efficacy of Autologous Myoblast Sheet Transplantation to Prevent Perforation After Duodenal Endoscopic Submucosal Dissection in Porcine ModelCell Transplantation 2020; 29: 096368972096388 doi: 10.1177/0963689720963882
17
Yi Fang, Xiaoyun Ding. Current status of endoscopic diagnosis and treatment for superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsScandinavian Journal of Gastroenterology 2021; 56(5): 604 doi: 10.1080/00365521.2021.1900384
18
Geoffroy Vanbiervliet, Alan Moss, Marianna Arvanitakis, Urban Arnelo, Torsten Beyna, Olivier Busch, Pierre H. Deprez, Lumir Kunovsky, Alberto Larghi, Gianpiero Manes, Bertrand Napoleon, Kumanan Nalankilli, Manu Nayar, Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Stefan Seewald, Marin Strijker, Marc Barthet, Jeanin E. van Hooft. Endoscopic management of superficial nonampullary duodenal tumors: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) GuidelineEndoscopy 2021; 53(05): 522 doi: 10.1055/a-1442-2395
19
Hikaru Aoki, Hironori Kawada, Yumiko Fujiwara, Misaki Tashima, Yusuke Hanabata, Ai Izumi, Jun Matsui, Ryuta Nishitai. Partial duodenectomy with seromyotomy by the “lift‐and‐cut” method for superficial nonampullary duodenal epithelial tumors: A novel techniqueAsian Journal of Endoscopic Surgery 2023; 16(4): 809 doi: 10.1111/ases.13223
20
Takaya Shimura, Hiroyasu Iwasaki, Tomotaka Okubo, Naomi Sugimura, Yusuke Okuda, Takahito Katano, Hiromi Kataoka. Endoscopic line-attached clipping closure with laparoscopic suturing for duodenal defects involving the medial wall post-endoscopic submucosal dissectionEndoscopy 2022; 54(09): E528 doi: 10.1055/a-1662-4651
21
Diogo Libânio, Pedro Pimentel-Nunes, Barbara Bastiaansen, Raf Bisschops, Michael J. Bourke, Pierre H. Deprez, Gianluca Esposito, Arnaud Lemmers, Philippe Leclercq, Roberta Maselli, Helmut Messmann, Oliver Pech, Mathieu Pioche, Michael Vieth, Bas L.A.M. Weusten, Lorenzo Fuccio, Pradeep Bhandari, Mario Dinis-Ribeiro. Endoscopic submucosal dissection techniques and technology: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Technical ReviewEndoscopy 2023; 55(04): 361 doi: 10.1055/a-2031-0874
22
Hanno Ehlken, Fadi Younis, Stefan Wolter, Jörg Schrader. Spannungsfeld endoskopische Resektionsverfahren bei GEP-NET // Endoscopic resection for GEP-NETZentralblatt für Chirurgie - Zeitschrift für Allgemeine, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 2022; 147(03): 256 doi: 10.1055/a-1829-7370
23
Kenji Nakagawa, Masayuki Sho, Mitsuhiro Fujishiro, Naomi Kakushima, Takahiro Horimatsu, Ken-ichi Okada, Mikitaka Iguchi, Toshio Uraoka, Motohiko Kato, Yorimasa Yamamoto, Toru Aoyama, Takahiro Akahori, Hidetoshi Eguchi, Shingo Kanaji, Kengo Kanetaka, Shinji Kuroda, Yuichi Nagakawa, Souya Nunobe, Ryota Higuchi, Tsutomu Fujii, Hiroharu Yamashita, Suguru Yamada, Yukiya Narita, Yoshitaka Honma, Kei Muro, Tetsuo Ushiku, Yasuo Ejima, Hiroki Yamaue, Yasuhiro Kodera. Clinical practice guidelines for duodenal cancer 2021Journal of Gastroenterology 2022; 57(12): 927 doi: 10.1007/s00535-022-01919-y
24
Dirk Wilhelm, Alexander Meining, Hubertus Feußner. Therapeutische Endoskopie im Gastrointestinaltrakt2023; : 225 doi: 10.1007/978-3-662-65087-5_10
25
Osamu Dohi, Naohisa Yoshida, Yuji Naito, Takuma Yoshida, Tsugitaka Ishida, Yuka Azuma, Hiroaki Kitae, Shinya Matsumura, Shun Takayama, Kazuyuki Ogita, Naoki Mizuno, Takahiro Nakano, Atsushi Majima, Ryohei Hirose, Ken Inoue, Kazuhiro Kamada, Kazuhiko Uchiyama, Tomohisa Takagi, Takeshi Ishikawa, Hideyuki Konishi, Yukiko Morinaga, Mitsuo Kishimoto, Yoshito Itoh. Efficacy and safety of endoscopic submucosal dissection using a scissors‐type knife with prophylactic over‐the‐scope clip closure for superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2020; 32(6): 904 doi: 10.1111/den.13618
26
Shingo Kanaji, Yoshinori Morita, Yuta Yamazaki, Yasunori Otowa, Toshitatsu Takao, Shinwa Tanaka, Naoki Urakawa, Masashi Yamamoto, Takeru Matsuda, Taro Oshikiri, Tetsu Nakamura, Satoshi Suzuki, Takashi Toyonaga, Yuzo Kodama, Yoshihiro Kakeji. Feasibility of laparoscopic endoscopic cooperative surgery for non‐ampullary superficial duodenal neoplasms: Single‐arm confirmatory trialDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 373 doi: 10.1111/den.13705
27
Yoshiko Ohara, Kengo Takimoto, Takashi Toyonaga, Tomohiro Yamaguchi, Hiroya Sakaguchi, Fumiaki Kawara, Shinwa Tanaka, Tsukasa Ishida, Yoshinori Morita, Eiji Umegaki. Enormous postoperative perforation after endoscopic submucosal dissection for duodenal cancer successfully treated with filling and shielding by polyglycolic acid sheets with fibrin glue and computed tomography-guided abscess puncture Clinical Journal of Gastroenterology 2017; 10(6): 524 doi: 10.1007/s12328-017-0791-7
28
Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Lucille Quénéhervé, Walter Margos, Tom G. Moreels, Ralph Yeung, Hubert Piessevaux, Emmanuel Coron, Anne Jouret-Mourin, Pierre H. Deprez. ESD versus EMR in non-ampullary superficial duodenal tumors: a systematic review and meta-analysisEndoscopy International Open 2018; 6(08): E998 doi: 10.1055/a-0579-9050
29
Hiromitsu Hayashi, Hideaki Miyamoto, Shigeki Nakagawa, Kenshi Matsuno, Tatsunori Miyata, Masayo Tsukamoto, Kosuke Mima, Hidetoshi Nitta, Yasuhito Tanaka, Hideo Baba. Distinct approaches (antecolic and retrocolic) according to tumor location in laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for non-ampullary duodenum tumorsSurgical Endoscopy 2023; 37(9): 6718 doi: 10.1007/s00464-023-10114-w
30
Toshiyasu Ojima, Mikihito Nakamori, Masaki Nakamura, Keiji Hayata, Masahiro Katsuda, Katsunari Takifuji, Hiroki Yamaue. Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery Versus Endoscopic Submucosal Dissection for the Treatment of Low-Risk Tumors of the DuodenumJournal of Gastrointestinal Surgery 2018; 22(5): 935 doi: 10.1007/s11605-018-3680-6
31
Yeonjin Je, Young Hoon Youn. Non-Ampullary Duodenal TumorsThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2022; 22(4): 265 doi: 10.7704/kjhugr.2022.0049
32
Eun Young Kim, Dong Jin Kim, Han Hong Lee, Jun Hyun Lee, Jeong Goo Kim, Kyo Young Song, Jin Jo Kim, Hyung Min Chin, Wook Kim. Clinicopathological features and management strategy for superficial nonampullary duodenal tumors: a multi-center retrospective studyAnnals of Surgical Treatment and Research 2022; 102(5): 263 doi: 10.4174/astr.2022.102.5.263
33
Roberta Elisa Rossi, Emanuele Rausa, Federica Cavalcoli, Dario Conte, Sara Massironi. Duodenal neuroendocrine neoplasms: a still poorly recognized clinical entityScandinavian Journal of Gastroenterology 2018; 53(7): 835 doi: 10.1080/00365521.2018.1468479
34
Yu Onodera, Toru Nakano, Daisuke Takeyama, Shota Maruyama, Yusuke Taniyama, Tadashi Sakurai, Takahiro Heishi, Chiaki Sato, Takuro Kumagai, Takashi Kamei. Combined thoracoscopic and endoscopic surgery for a large esophageal schwannomaWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(46): 8256-8260 doi: 10.3748/wjg.v23.i46.8256
35
Shingo Kanaji, Yoshinori Morita, Takuya Kudo, Kouta Yamada, Takashi Kato, Arata Sakai, Toshitatsu Takao, Ryuichiro Sawada, Hitoshi Harada, Naoki Urakawa, Hironobu Goto, Hiroshi Hasegawa, Kimihiro Yamashita, Takeru Matsuda, Taro Oshikiri, Takashi Toyonaga, Yuzo Kodama, Yoshihiro Kakeji. Laparoscopic Endoscopic Cooperative Surgery Using Open-Window Suturing Technique for Treating Non-ampullary Superficial Duodenal Neoplasms Located on the Pancreatic SideJournal of Gastrointestinal Surgery 2022; 26(11): 2266 doi: 10.1007/s11605-022-05424-8
36
Hideki Nagano, Fumihiro Yoshimura, Hideki Shimaoka, Kenji Maki, Gumpei Yoshimatsu, Suguru Hasegawa. Two case of bilateral approach in laparoscopic pancreas-sparing distal duodenectomy for duodenal neoplasms arising from the distal duodenumInternational Journal of Surgery Case Reports 2021; 80: 105642 doi: 10.1016/j.ijscr.2021.02.028
37
Victória Pacheco Dirane, Danielly Gonçalves da Silva Rêgo, Flávia Pavani Teodoro, Izabela Cristiane Toledo Diniz Moyses, Luigi Ribeiro Mestriner, Raíssa Brum Ferreira, Raizza Montanari Rodrigues, Thaynan Oliveira Nunes, Victor Toniolo Marconi, Igor de Sousa Oliveira, Gilberto Loiola de Vasconcelos. Complicações Relacionadas Aos Tratamentos De Lesões PancreáticasRevista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento 2021; : 127 doi: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/saude/lesoes-pancreaticas
38
Motohiko Kato, Naohisa Yahagi, Thierry Ponchon. Atlas Frühkarzinome des Gastrointestinaltrakts2023; : 243 doi: 10.1007/978-3-031-25623-3_10
39
Aichun Li, Jianwei Shen. Current endoscopic diagnosis treatment strategy for superficial nonampullary duodenal tumoursEuropean Journal of Medical Research 2022; 27(1) doi: 10.1186/s40001-022-00940-4
40
Yoshitomo Yanagimoto, Takeshi Omori, Moon Jeong-Ho, Naoki Shinno, Kazuyoshi Yamamoto, Yoji Takeuchi, Koji Higashino, Noriya Uedo, Keijiro Sugimura, Tomoyuki Matsunaga, Hiroshi Miyata, Hajime Ushigome, Yusuke Takahashi, Junichi Nishimura, Masayoshi Yasui, Kei Asukai, Daisaku Yamada, Akira Tomokuni, Hiroshi Wada, Hidenori Takahashi, Masayuki Ohue, Masahiko Yano, Masato Sakon. Feasibility and Safety of a Novel Laparoscopic and Endoscopic Cooperative Surgery Technique for Superficial Duodenal Tumor Resection: How I Do ItJournal of Gastrointestinal Surgery 2019; 23(10): 2068 doi: 10.1007/s11605-019-04176-2